sakestudies 2006 en daarna l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SAKESTUDIES 2006 – EN DAARNA! PowerPoint Presentation
Download Presentation
SAKESTUDIES 2006 – EN DAARNA!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

SAKESTUDIES 2006 – EN DAARNA! - PowerPoint PPT Presentation


 • 1051 Views
 • Uploaded on

SAKESTUDIES 2006 – EN DAARNA!. VOO Nasionale Kurrikulum Verklaring (Skole). Demonstreer ’n begrip van die impak wat die beginsels van die NKV op die onderrig, leer en assessering van die nuwe vakke sal h ê . Demonstreer ’n begrip van die generiese ontwerp-elemente van die NKV.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SAKESTUDIES 2006 – EN DAARNA!' - MikeCarlo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sakestudies 2006 en daarna

SAKESTUDIES 2006 – EN DAARNA!

VOO Nasionale Kurrikulum Verklaring (Skole)

uitkomste vir hierdie sessie
Demonstreer ’n begrip van die impak wat die beginsels van die NKV op die onderrig, leer en assessering van die nuwe vakke sal hê.

Demonstreer ’n begrip van die generiese ontwerp-elemente van die NKV.

Demonstreer ’n begrip van die verband tussen AOO en VOO.

Demonstreer ’n begrip van die verband tussen AOO leerareas en VOO NKV vakke

Demonstreer ’n begrip van die ontwerp-elemente van die vakke

Identifiseer leerbehoeftes van onderwysers met betrekking tot nuwe inhoud/vaardighede en IKT

Identifiseer moontlike onderrig en leerondersteuningmateriaal (sagteware)

UITKOMSTE VIR HIERDIE SESSIE
sleutelbegrippe en waardes wat onderligend is aan die nkv
Sosiale transformasie

Uitkomsgebaseerde Onderwys

Hoë kennis- en vaardigheidsvlak

Integrasie en toegepaste bevoegdheid

Progressie

Artikulasie

Oordraagbaarheid

Menseregte, inklusiwiteit, omgewings- en sosiale geregtigheid

Waardering van inheemse kennissisteme

Geloofwaardigheid, kwaliteit en doeltreffendheid

SLEUTELBEGRIPPE EN WAARDES WAT ONDERLIGEND IS AAN DIE NKV
verband tussen aoo en voo

HNKV

NKV

Leerveld

Leerarea

Vak

Leeruitkoms

Leeruitkoms

Assesseringstandaard

Assesseringstandaard

SGA (75%) en eksterne GTA (25%)

SGA (25%), en eksterne eksamen (75%)

VERBAND TUSSENAOO EN VOO
leervelde
LEERVELDE
 • Tale (Fundamenteel)
 • Kuns en Kultuur
 • Sake-, Handel-, Bestuur- en Dienstestudies
 • Menslike- en Sosiale Studies en Tale
 • Vervaardiging, Ingenieurswese en Tegnologie
 • Natuur-, Wiskundige- Rekenaar-, Lewens- en Landbouwetenskappe
watter leerveld
WATTER LEERVELD?

SAKE, HANDEL, BESTUUREN DIENSTESTUDIES

 • Rekeningkunde
 • Sakestudies
 • Ekonomie
 • Gasvryheidstudies
 • Verbruikerstudies
 • Toerisme
kombinasiere ls vir die voo sertifikaat
Huistaal (20)

Huistaal/ Eerste Addisionele Taal (20)

Wiskunde/ Wiskundige Geletterdheid (20)

Lewens-oriëntering (10)

Twee vakke uit dieselfde veld

(2 x 20)

Kombinasiereëls vir die VOOSertifikaat

Fundamenteel

70 krediete

Kern40 krediete

Keuse20 Krediete

Een vak uit dieselfde of ’n ander veld

(1 x 20)

die nuwe vak

Verslag 550

Sakestudies

HG & SG

Gr. 10 in 2006

Gr. 11 in 2007

Gr. 12 in 2008

DIE NUWE VAK?

VOO NKV

SAKESTUDIES

VERVANG

skakeling met aoo
SKAKELING MET AOO
 • Ekonomiese- en Bestuurswetensakppe (Hersiene Nasionale Kurrikulumverklaring (HNKV)

LU 1 Ekonomiese Kringloop

SAKESTUDIES

LU 4

Entrepreneuriese

K &V

LU 3

Best, Verbr & Fin

K & V

LU 2 Groei & Ontwikkeling

sleutelkenmerke van sakestudies
SLEUTELKENMERKE VAN SAKESTUDIES
 • Definisie
 • Doel
 • Omvang
 • Onderwys- en beroepskakeling
 • Leeruitkomste
 • Assesseringstandaarde
definisie van sakestudies
DEFINISIE VAN SAKESTUDIES
 • Die vak handel met die K V H W wat essensieel is vir
  • ingeligte
  • produktiewe DEELNAME
  • etiese
  • verantwoordelike in Formele en Informele ekonomiese sektore
definisie vervolg
DEFINISIE (vervolg)
 • Vak sluit in
  • Sakebeginsels, teorie en praktykonderliggend aan die ontwikkeling van
   • Entrepreneuriese inisiatiewe
   • Volhoubare Ondernemings
   • Ekonomiese Groei
slide16
DOEL
 • Besigheid vereis ingeligte, kreatiewe, deelnemende, bydraende, reflektiewe sake- praktiseerders, wat ‘n verskeidenhied van SAKEBEDRYWIGHEDE dinamies kan uitvoer
 • Ontwikkeling van hierdie BESIGHEIDSROLLE wat leerders in staat stel om K & V te analiseer en met verskillende (veranderde) SAKEOMGEWINGS
 • Om SAKEBEDRYWIGHEDE te inisieer en uit te voer
doel vervolg
DOEL (vervolg)
 • Hierdie vak sal verseker dat leerders:

Sake-geleenthede skep, probleme oplos en risiko’sneem

Sake winsgewend bedryf in veranderende omgewing

Leierskaps- en bestuurs-vardighede toepas

Hulself verantwoordelik bestuur

Hulself en andere ontwikkel

omvang vervolg
OMVANG (vervolg)

Sake-omgewing

Sake

geleenthede

Kernaspekte

Besigheidsrolle

Sakebedrywighede

(Besigheidsfunksies)

onderrig en loopbaanskakeling
ONDERRIG EN LOOPBAANSKAKELING

AOO, spesifiek EBW

VOO SAKESTUDIES

Self-indiensname

BetreeSakewêreld

 • Toekomstige

SHBStudies

groter prentjie
GROTER PRENTJIE

RSA GRONDWET

KUe OUe

Sleutel NKV Beginsels

Leervelde

groter prentjie21
GROTER PRENTJIE

SAKESTUDIES

Vak

Leeruitkomste

Konteks

Inhoud

Assesseringstandaarde

Metodes

Opt & Vrslg

Vak Bekw Stellings

Assessering

leeeruitkomste
LEEERUITKOMSTE
 • LEERUITKOMS 1
 • Sake-omgewings
 • Die leerder is in staat om kennis te demonstreer, en die impak van die veranderende en uitdagende omgewings op sakepraktyke in alle sektore te ontleed.
leeruitkomste
LEERUITKOMSTE
 • LEERUITKOMS 1
 • Sake-omgewings
 • Graad 10
 • Komponente van mikro (interne), markte en makro besigheidsomgewings – verhoudings tussen hulle
 • Eienskappe van mikro (interne), markte en makro sake-omgewings
 • Kontemporê sosio-ekonomiese vraagstukke wat ’n invloed op besigheid het
 • Ondersoek en klassifikasie van aard van besighede wat in die gemeenskap bedryf word (prim/sek/ters)
leeruitkomste24
LEERUITKOMSTE
 • LEERUITKOMS 2
 • Sakebedrywighede
 • Die leerder is in staat om lewensvatbare sakegeleenthede te identifiseer en na te vors en om dit, en ander verwante kwessies, te ondersoek deur die skepping van haalbare sakebedrywighede.
leeruitkomste25
LEERUITKOMSTE
 • LEERUITKOMS 2
 • Sakebedrywighede
 • Graad 10
 • Ontwerp instrumente om die behoeftes en begeertes in ‘n spesifieke omgewing te kan assesseer
 • Moontlike sakegeleenthede
 • Sakeplan
 • Faktore wat op die vestiging van besighede ‘n invloed het
 • Aanbieding van sakeverwante inligting
 • Relevansie van kontrakte (bv. regsimplikasies)
leeruitkomste26
LEERUITKOMSTE
 • LEERUITKOMS 3
 • Besigheidsrolle
 • Die leerder is in staat om kontemporêre kennis en vaardighede te demonstreer en toe te pas om ‘n verskeidenheid van besigheidsrolle te vertolk.
leeruitkomste27
LEERUITKOMSTE
 • LEERUITKOMS 3
 • Besigheidsrolle
 • Graad 10
 • Kreatiewe denke ten opsigte van suksesvolle besighede
 • Toepassing van kreatiewe denkstrategieë
 • Selfbestuur
 • Sakeloopbane
 • Spanwerk vaardighede & faktore wat hierdie verhoudings kan beïnvloed
 • Hoe besigheid op verantwoordelike wyse ‘n bydrae kan lewer tot die gemeenskap
leeruitkomste28
LEERUITKOMSTE
 • LEERUITKOMS 4
 • Sakebedrywighede
 • Die leerder is in staat om ‘n verskeidenheid van bestuursvaardighede en gespesialiseerde kennis te demonstreer en toe te pas om sakebedrywighede suksesvol te voltooi.
leeruitkomste29
LEERUITKOMSTE
 • LEERUITKOMS 4
 • Sakebedrywighede
 • Graad 10
 • Die agt besigheidsfunksies
 • Interverhouding van besigheidsfunksies in die konteks van
  • Klein besighede, Medium besighede, Groot besighede
 • Vlakke van take van algemene bestuur – ontleed publieke of privaat organisasies
 • Analiseer die volgende funksies in die bereiking van sakedoelwitte: Admin, Fin, Aankope, Skakelwese
so wat is nuut
SO WAT IS NUUT?
 • KENNIS (INHOUD)
 • VAARDIGHEDE
 • WAARDES EN HOUDINGS
 • ONDERRIG- EN LEERSTRATEGIEË
so wat is nuut vervolg
SO WAT IS NUUT?(Vervolg)
 • NAAM!
 • Sakestudies
so wat is nuut vervolg32
SO WAT IS NUUT?(Vervolg)
 • KENNIS)
 • 3 nuwe leeruitkomste

VERANDERENDEOMGEWINGMakro, Mikro, Markte

Sake-ondernemings

BESIGHEIDSROLLEself-bestuurr

Landsburger

spanmaat

sake-praktiseerdeer

innoveerder

entrepreneur

SAKEBEDRYWIGHEDE(Besigheidsfunksies)

so wat is nuut vervolg33
SO WAT IS NUUT?(Vervolg)
 • KENNIS (INHOUD)
 • Hoe voel u oor inhoud op hierdie stadium?
 • Taak: Werk in groepe en maak gebruik van Hoofstuk 3 van die Sakestudies NKV Graad 10 – 12 (Een Uitkoms per groep):
  • Identifiseer Nuwe Inhoud & Konteks per Leerutkoms vir Graad 10. Oud / Nuut?
  • Wat is die elemente van progressie tussen een graad en die volgende?
 • Verslaglewering per groep (terugvoerder)
so wat is nuut vervolg34
SO WAT IS NUUT?(Vervolg)
 • KENNIS (INHOUD)
 • Waar kry ons dit?
  • Assesseringstandaarde
  • Voorgestelde inhoud
 • Meer seker nou?
so wat is nuut vervolg35
SO WAT IS NUUT?(Vervolg)
 • VAARDIGHEIDE
  • Kognitief – Identifiseer, Beskryf, Bespreek, Verduidelik, Ondersoek, Analiseer, Assesseer, Evalueer, Kritiese refleksie
  • Prakties – bv Selekteer, Ontwerp, Ontwikkel, Vors na, verander in samewerking met, bied aan, pas toe
so wat is nuut vervolg36
SO WAT IS NUUT?(Vervolg)
 • WAARDES EN HOUDINGS
 • Direk aangespreek – nie toevallig nie
 • Kritieke Uitkomste
 • Sleutel NKV beginsels, veral
  • Menseregte, inklusiwiteit, omgewing en sosiale regverdigheid
  • Waardering van inheemse kennissisteme
  • Sosiale transformasie
 • Assesseringstandaarde
 • Taak: Gebruik LU 1-4 (een per groep) om 2 van die NKV beginsels binne enige Assesseringstandaarde te vind
so wat is nuut vervolg37
SO WAT IS NUUT?(Vervolg)
 • WAARDES EN HOUDINGS
 • Taak: In Groepe (een LU per groep), bepaal hoe die sleutel NKV beginsels ‘n invloed op die onderrig, leer en assessering van die VOO NKV Sakestudies/behoort te hê.
 • (Verwys na die volgende skuifie)
sleutelbegrippe en waardes wat onderligend is aan die nkv38
Sosiale transformasie

Uitkomsgebseerde onderwys

Hoë kennis- en vaardigheidsvlak

Integrasie en toegepaste bevoegdhede

Progressie

Artikulasie

Oordraagbaarheid

Menseregte, inklusiwiteit, omgewings- en sosiale geregtigheid

Waardering van inheemse kennissisteme

Geloofwaardigheid, kwaliteit en doeltreffendheid

SLEUTELBEGRIPPE EN WAARDES WAT ONDERLIGEND IS AAN DIE NKV
so wat is nuut vervolg39
SO WAT IS NUUT?(Vervolg)
 • ONDERRIG EN LEERSTRATEGIEË
 • Uitkomsgebaseerd
 • Leerdergesentreerd
 • Onderwyser as fasiliteerder
 • Plaas klem op die KU en OUs
 • Assessering ondersteun onderrig en leer
 • Onderwysers is reflektiewe practitioners
 • Leerders moet nuwe Kennis, Vaardighede, Waardes en Houdings (KVWH) aanleer
implikasies vir die op skerping van onderwysers
Implikasies vir die op-skerping van onderwysers
 • Opleiding
 • Wat verband hou met

nuwe onderwerpe

 • Onderwerpe waar die

inhoud verander het

 • Verbeterde vaardighede om die UGO

leerproses te fasiliteer

 • Oriënteringmet betrekking tot

vaardighede,

waardes en houdingswat leerders in Ekonomie moet bemeester.

 • Rekenaarvaardig
 • In staat om die internet

te benut

implikasies vir onderrig en leer
Implikasies vir onderrig en leer
 • Onderwysers het genoegsame toegang nodig tot:

Verskeie handboeke

Woordeboeke

Koerante

Sake, Ekonomiese, Opvoedkundige joernale

E.g. Teaching Business & Economics - Edulis

onderrig en leer ondersteuningsmateriaal
ONDERRIG- EN LEER ONDERSTEUNINGSMATERIAAL
 • Handboeke
 • Sagteware
 • Naslaanbronne
 • Toerusting
onderrig en leer ondersteuningsmateriaal vervolg
ONDERRIG- EN LEER ONDERSTEUNINGSMATERIAAL (Vervolg)
 • Handboeke
 • Uitgewers is tans besig om ywerig te werk om leerderboeke en onderwysgidse gereed te kry
 • Graad 10 VOO NKV Sakestudieboeke deur die meeste uitgewers gereed vroeg 2005
onderrig en leer ondersteuningsmateriaal vervolg44
ONDERRIG- EN LEER ONDERSTEUNINGSMATERIAAL (Vervolg)
 • Sagteware & Webwerwe
 • WKOD Ekonomie Webwerf
 • http://curriculum.wcape.school.za/site/33
 • Opvoederondersteuning bv. lesplanne www.bized.ac.uk
 • Departement van Handel en Nywerheid www.dti.gov.za
 • Financial Mail www.financialmail.co.za
 • Finansies en Tegniek www.fnt.co.za
onderrig en leer ondersteuningsmateriaal vervolg45
ONDERRIG- EN LEER ONDERSTEUNINGSMATERIAAL (Vervolg)
 • Naslaanbronne
 • De Coning et al 1989 Succeed in your own business. Pretoria: Acacia Books
 • Le Roux EE et al 1995 Business Management – a practical approach. Johannesburg: Lauren
 • De J Cronje GJ et al 1997 Introduction to Business Management 4th Edition. Johannesburg Thomson Publishing
onderrig en leer ondersteuningsmateriaal vervolg46
ONDERRIG- EN LEER ONDERSTEUNINGSMATERIAAL (Vervolg)
 • Naslaanbronne (Vervolg)
 • University of Stellenbosch Business School 1995 Entrepreneurship – Your gateway to personal Independence. Johannesburg Africa Growth Network
 • Du Plessis PG (Ed) et al 1993 Approved Business Economics. An Introductory Servey. Pretoria: Educational Publishers
 • Smit L and van der Bijl A 2002 Business Management – A practical outcomes based Business Management Workbook. Cape Town: CLS Publishers
onderrig en leer ondersteuningsmateriaal vervolg47
ONDERRIG- EN LEER ONDERSTEUNINGSMATERIAAL (Vervolg)
 • Toerusting
 • Leesrak
 • Aansteekbord / OHP
 • ZOPP metodologie: 3M Spraymount, Groot velle ongedrukte koerant, A5 (gebruik, verkieslik gekleurd) blaaie, kryte/kokipenne
 • Toegang tot rekenaarsentrum
opleidingsbehoeftes
OPLEIDINGSBEHOEFTES
 • Formeel: Universiteit/Technikon
 • kwaifikasie
  • Graad/Diploma
  • GDO (ACE)
  • Kort kursusse
 • Informeel
  • WKOD opleiding
  • WEB modules