priprema i prijava projektnih prijedloga ipa 2010 natje aji za sektor civilnoga dru tva n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Priprema i prijava projektnih prijedloga IPA 2010 natječaji za sektor civilnoga društva PowerPoint Presentation
Download Presentation
Priprema i prijava projektnih prijedloga IPA 2010 natječaji za sektor civilnoga društva

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Priprema i prijava projektnih prijedloga IPA 2010 natječaji za sektor civilnoga društva - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Priprema i prijava projektnih prijedloga IPA 2010 natječaji za sektor civilnoga društva. Sadržaj. Upute za podnositelje projektnih prijedloga Procedura evaluacije – ocjenjivanja projektnih sažetaka i punih prijedloga Prijavni paket. Upute za podnositelje projektnih prijedloga IPA 2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Priprema i prijava projektnih prijedloga IPA 2010 natječaji za sektor civilnoga društva' - blaine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sadr aj
Sadržaj

Upute za podnositelje projektnih prijedloga

Procedura evaluacije – ocjenjivanja projektnih sažetaka i punih prijedloga

Prijavni paket

upute za podnositelje projektnih prijedloga ipa 2010
Upute za podnositelje projektnih prijedloga IPA 2010

Potpora naporima organizacija civilnog društva za prevenciju nasilja među mladima i djecom te za njegovanje volonterstva među mladima

Potpora doprinosu organizacija civilnog društva u razvoju, provedbi, promicanju i praćenju provedbe politika održivog razvoja i zaštite okoliša

Potpora naporima organizacija civilnog društva za praćenje i promicanje transparentnosti, učinkovitosti, odgovornosti i uključivosti javne uprave u borbi protiv korupcije

Potpora organizacijama civilnog društva u promicanju i praćenju provedbe politika jednakih mogućnosti i ostalih politika vezanih uz anti-diskriminaciju

slide4

IPA 2010 Potpora naporima organizacija civilnog društva za prevenciju nasilja među mladima i djecom te za njegovanje volonterstva među mladima

Opći cilj:učvrstiti suradnju između javnog sektora i organizacija civilnog društva u RH u procesu prevencije nasilja među djecom i mladima te provođenju politika volonterstva i mladih

Specifični cilj:povećati utjecaj hrvatskih OCD-a kroz sudjelovanje u prevenciji nasilja među mladima i djecom i  promicanju politike volonterstva, čijaprovedba zahtijevadaljnji razvoj i unapređenje civilnog dijaloga te aktivniji doprinos OCD-au ostvarivanju političkihkriterija za članstvo u EUna području politika za djecu i mladež

prioriteti natje aja
Prioriteti natječaja

1. Izgradnja kapaciteta OCD-a za kvalitetniju suradnju s javnim sektorom u smislu njihove uključenosti u prevenciji i borbi protiv nasilja među djecom i mladima

2. Razvoj, daljnje unapređenje i / ili uspostavljanje suradnje između OCD-a i javnihsubjekata u području prevencije nasilja među djecom i mladima promicanjem volonterstva kao opće i društvene vrijednosti

3. Podizanje javne svijesti o prevenciji nasilja među djecom i mladima, promicanjem volonterskog rada, kao i prava djece i mladih

financijska alokacija
Financijska alokacija

Iznos bespovratnih sredstava:

 • minimalni iznos: 50.000,00 EUR
 • maksimalni iznos: 250.000,00 EUR

Sufinanciranje:

 • minimalno 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta
 • maksimalno 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta
relevantne teme projekta i
Relevantne teme projekta (I)
 • Poticanje i jačanje angažmana javnosti u volonterskim inicijativamavezanim uz suzbijanje nasilja među djecom i mladima
 • Izrada i provođenje novih mehanizama za sprječavanje i / ili suzbijanje nasiljameđu djecom i mladima
 • Izrada novih alata za podizanje svijesti javnosti o zlostavljanju i nasilju među djecom i mladima te o volonterstvu kao općoj i društvenoj vrijednosti i njegovoj neophodnoj ulozi u prevenciji i borbi protiv nasilja među djecom i mladima
slide8

Relevantne teme projekta (II)

 • Promicanje volonterstva:
  • kao modela aktivne demokratske građanske participacije i alata za jačanje općih europskih vrijednosti poput solidarnosti i društvene kohezije, s naglaskom na doprinos OCD-a Europskoj godini volonterstva 2011
  • za međugeneracijsku solidarnost i uključivanje djece i mladih u zajednicu putem volonterskog rada u cilju povećanja društvenog kapitala
  • među mladima u smislu njihove edukacije o vrijednostima demokratskog i aktivnog građanstva
 • Zagovaranje i poticanje načela suradnje s OCD-ima u prevenciji i suzbijanju nasilja među djecom i mladima
trajanje projekta i rok za prijavu
Trajanje projekta i rok za prijavu

planirano trajanje projekta: od 12 od 24 mjeseca

Rok za dostavu sažetka projekta:

17. listopada 2011.

slide10

IPA 2010 Potpora doprinosu organizacija civilnog društva u razvoju, provedbi, promicanju i praćenju provedbe politika održivog razvoja i zaštite okoliša

 • Opći cilj: učvrstiti suradnju javnog sektora i organizacija civilnog društva u provođenju politika održivog razvoja i zaštite okoliša
 • Specifični cilj: povećati utjecaj hrvatskih OCD-a kroz njihovo sudjelovanje u javnim politikama (uključujući politike vezane uz pravnu stečevinu EU-a), čija provedba zahtjeva daljnje razvijanje i nadograđivanje civilnog dijaloga, kao i jači doprinos aktera civilnog društva promicanju i praćenju održivog razvoja i politika zaštite okoliša
prioriteti natje aja1
Prioriteti natječaja

1. Izgradnja kapaciteta OCD-a za kvalitetniju suradnju s javnim sektorom u smislu angažmana u politikama održivog razvoja i zaštite okoliša

2. Razvoj, daljnje unapređenje i / ili uspostavljanje suradnje između OCD-a i javnihsubjekata u području održivog razvoja kroz promicanje načela dobrog upravljanja i transparentnog donošenja javnih politika

3. Podizanje javne svijesti o održivom razvoju i zaštiti okoliša

financijska alokacija1
Financijska alokacija

Iznos bespovratnih sredstava:

 • minimalni iznos: 50.000,00 EUR
 • maksimalni iznos: 150.000,00 EUR

Sufinanciranje:

 • minimalno 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta
 • maksimalno 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta
relevantne teme projekata
Relevantne teme projekata
 • Poticanje i jačanje angažmana javnosti u provedbi politika održivog razvoja, zaštite prirode i/ili bioraznolikosti i zaštite okoliša
 • Razvoj novih alata za identificiranje praksi koje su protivne održivom razvoju, zaštiti prirode i/ili bioraznolikosti i zaštiti okoliša
 • Izrada i/ili provedba novih mehanizama za prevenciju i/ili suzbijanje praksi protivnih održivom razvoju, zaštiti prirode i/ili bioraznolikosti i zaštiti okoliša
 • Promicanje načela transparentnosti i dobrog upravljanja
trajanje projekta i rok za prijavu1
Trajanje projekta i rok za prijavu

planirano trajanje projekta: od 12 od 18 mjeseca

Rok za dostavu sažetka projekta:

17. listopada 2011.

slide15

IPA 2010 Potpora naporima organizacija civilnog društva za praćenje i promicanje transparentnosti, učinkovitosti, odgovornosti i uključivosti javne uprave u borbi protiv korupcije

 • Opći cilj: učvrstiti suradnju između javnog sektora i organizacija civilnog društva u procesu provedbe šire anti-korupcijske politike u Republici Hrvatskoj
 • Specifični cilj: : povećati utjecaj hrvatskih OCD-a kroz njihovo sudjelovanje u anti-korupcijskoj politici, čija provedba zahtijeva daljnje razvijanje i nadograđivanje civilnog dijaloga, kao i aktivniji doprinos aktera civilnog društva u ostvarivanju političkihkriterija za članstvo u EU, posebice na području borbe protiv korupcije
prioriteti natje aja2
Prioriteti natječaja

1. Izgradnja kapaciteta OCD-a za kvalitetniju suradnju s javnim sektorom u smislu većeg angažmana u borbi protiv korupcije

2. Razvoj, daljnje unapređenje i/ili uspostavljanje suradnje između OCD-a i javnihsubjekata u području anti-korupcijske politike, kroz promociju načela dobrog upravljanja i transparentnog donošenja javnih politika

3. Podizanje javne svijesti o prevenciji i borbi protiv korupcije

financijska alokacija2
Financijska alokacija

Iznos bespovratnih sredstava:

 • minimalni iznos: 50.000,00 EUR
 • maksimalni iznos: 180.000,00 EUR

Sufinanciranje:

 • minimalno 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta
 • maksimalno 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta
relevantne teme projekata1
Relevantne teme projekata
 • Poticanje i jačanje angažmana javnosti u borbi protiv korupcije
 • Razvoj novih alata za identificiranje koruptivnih praksi
 • Izrada i provedba novih mehanizama za prevenciju i/ili borbu protiv korupcije, tamo gdje je identificirana
 • Promocija načela transparentnosti i dobrog upravljanja
 • Zagovaranje načela aktivnog sudjelovanja civilnog društva u aktivnostima i mjerama vezanima s prevencijom i borbom protiv korupcije
trajanje projekta
Trajanje projekta

planirano trajanje projekta od 12 do 18 mjeseci

Rok za dostavu sažetka projekta:

2. studenog 2011.

slide20

IPA 2010 Potpora organizacijama civilnog društva u promicanju i praćenju provedbe politika jednakih mogućnosti i ostalih politika vezanih uz anti-diskriminaciju

 • Opći cilj: učvrstiti suradnju između javnog sektora i organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj u procesu provedbe politika jednakih mogućnosti i suzbijanja diskriminacije
 • Specifični cilj: povećati utjecaj hrvatskih OCD-a kroz njihovo sudjelovanje u politikama jednakih mogućnosti i suzbijanja diskriminacije, čija provedba zahtijeva daljnje razvijanje i nadograđivanje civilnog dijaloga, kao i jači doprinos dionika civilnog društva u promicanju političkih kriterija za članstvo u EU, u području sveobuhvatne anti-diskriminacijske strategije
prioriteti natje aja3
Prioriteti natječaja
 • Izgradnja kapaciteta OCD-a za kvalitetniju suradnju s javnim sektorom u smislu njihovog većeg angažmana u inicijativama demokracije zaštite ljudskih prava, jednakih mogućnosti i suzbijanja diskriminacije
 • Razvoj, daljnje poboljšanje i/ili ostvarivanje suradnje između OCD-a i javnihsubjekata u području demokracije i zaštite ljudskih prava, kroz promociju načela jednakih mogućnosti i ne-diskriminacije
 • Podizanje svijesti javnosti o prevenciji i rješavanju slučajeva diskriminacije i kršenja ljudskih prava
financijska alokacija3
Financijska alokacija

Iznos bespovratnih sredstava:

 • minimalni iznos: 50.000,00 EUR
 • maksimalni iznos: 180.000,00 EUR

Sufinanciranje:

 • minimalno 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta
 • maksimalno 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta
relevantne teme projekta
Relevantne teme projekta
 • Poticanje i jačanje javne podrške u borbi protiv diskriminacije i kršenja ljudskih prava
 • Razvoj novih alata/modela za identifikaciju (potencijalnih) praksi diskriminacije i kršenja ljudskih prava
 • Izrada i/ili provedba novih mehanizama za prevenciju i/ili borbu protiv diskriminacije i kršenja ljudskih prava, tamo gdje su identificirane
 • Zagovaranje načela suradnje s civilnim društvom u prevenciji i borbi protiv diskriminacije i kršenja ljudskih prava, kao i načela jednakih mogućnosti
trajanje projekta i rok za prijavu2
Trajanje projekta i rok za prijavu

planirano trajanje projekta: od 12 do 18 mjeseci

Rok za dostavu sažetka projekta:

29. studeni 2011.

kriteriji prihvatljivosti
Kriteriji prihvatljivosti
 • Prijavitelj
 • Partneri
 • Aktivnosti
 • Troškovi
kriteriji prihvatljivosti1
Kriteriji prihvatljivosti

Prihvatljivi prijavitelji trebaju:

 • Imati pravnu osobnost
 • Biti neprofitni
 • Biti nevladina organizacija ili formalna mreža nevladinih organizacija sljedećeg pravnog statusa:
  • udruge (iz HR Zakon o udrugama NN 88/01), 
  • udruge poslodavaca (iz HR Zakon o radu NN 149/09),
  • sindikati (iz HR Zakon o radu NN 149/09)
  • zaklade (iz HR Zakon o zakladama i fondacijama NN 36/95, Izmjena zakona o zakladama i fondacijama NN 64/01)
 • Biti osnovani u državama članicama Europske unije, EEA ili IPA zemljama
 • Biti izravno odgovorni za pripremu i provedbu projekta
kriteriji prihvatljivosti2
Kriteriji prihvatljivosti

Partneri:

 • Trebaju ispunjavati jednake uvjete prihvatljivosti kao i prijavitelji
 • Osim njih, prihvatljivi partneri (ali ne i prijavitelji) mogu biti:
   • Trans-nacionalne organizacije (barem jedna organizacija članica iz neke od zemalja EU; više od polovice članstica trebaju biti OCD-i)
   • Jedinice lokalne i regionalne samouprave (iz HR Zakon o regionalnoj i lokalnoj samoupravi NN 33/01, NN 60/01, NN 129/05, NN 109/07, NN125/08, NN 36/09)
   • Institucije i pravne osobe koje pružaju javne usluge (iz HR Zakon o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
   • Javne osnovne i srednje škole (Zakon o osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju NN 69/03)
   • Javna visoka učilišta, javne znanstvene institucije i javne istraživačke organizacije (Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokoškolskom obravzovanju NN 123/03, NN 46/07)
slide28

Kriteriji prihvatljivosti

 • Dozvoljeni broj partnera je neograničen, međutim u projektu trebaju sudjelovati najmanje dvije partnerske organizacije iz RH (za natječaj volonterstva 2 udruge)
 • Najmanje dvije partnerske organizacije trebaju biti registrirane u različitim županijama RH (ako je nositelj iz HR, u dvije različite županije koje nisu županija registracije prijavitelja)
 • Prioritet će imati prijave koje uključuju više od dva partnera (poželjno različitih pravnih statusa) s jasno definiranim ulogama i odgovornostima za svakog od njih
 • Suradnici i pod-ugovaratelji nisu partneri
kriteriji prihvatljivosti3
Kriteriji prihvatljivosti
 • Neprihvatljivi prijavitelji projekta i partneri:
   • privatni sektor
   • središnja tijela državne uprave
   • političke stranke
   • međunarodne organizacije osnovane od strane države, kao i međuvladine organizacije
   • Međutim, tvrtke privatnog sektora i tijela državne uprave mogu sufinancirati projekt, a profitni mediji mogu sponzorirati medijsku pokrivenost
kriteriji prihvatljivosti4
Kriteriji prihvatljivosti

Lokacija:

 • Aktivnosti se moraju provoditi u najmanje tri različite županije RH
 • Do 2 aktivnosti moguće je provoditi izvan RH, no rezultati moraju ostati ciljanim skupinama i korisnicima u RH (3 različite županije)

Aktivnosti:

Vrste aktivnosti (glavne skupine); popis nije iscrpljen:

   • Aktivnosti izgradnje kapaciteta
   • Aktivnosti podizanja svijesti i edukacije
   • Aktivnosti zagovaranja
   • Aktivnosti izravne potpore
   • Kombinacija aktivnosti, uključujući više vrsta aktivnosti navedene u točkama 1.- 4.
slide31

Kriteriji prihvatljivosti

 • Neprihvatljive aktivnosti:
  • Aktivnosti pretežno usmjerene na pojedinačna sponzorstva za sudjelovanje na radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima
  • Aktivnosti pretežno usmjerene na pojedinačno stipendiranje različitih studija i treninga
  • Tečajevi jezika
  • Aktivnosti pretežno usmjerene na obnovu zgrada, gradnju i ostale kapitalne investicije
  • Konzultantske usluge, koje su kontinuirana ili periodična aktivnost ili se odnose na prijaviteljeve operativne rashode, posebno ako su vezana za porezna savjetovanja, pravne usluge i sl.
  • Prijedlozi s odredbama za financiranje uobičajenih aktivnosti, osobito onih koji pokrivaju operativne troškove (a nisu povezani s provedbom projekta)
  • Uspostavljanje, pomaganje ili razvoj bilo kojeg projekta ili aktivnosti koje doprinose kršenju međunarodno priznatih prava radnika ili propisa koji su na snazi u RH
  • Aktivnosti koje su već financirane u sklopu nekog drugog projekta
slide32

Kriteriji prihvatljivosti

 • Prijavitelj može dostaviti više od jedne prijave za ovaj natječaj
 • Prijavitelj može dobiti samo jedan ugovor u okviru ovog natječaja
 • Prijavitelj može u isto vrijeme biti partner na nekoj drugoj prijavi
 • Partneri mogu sudjelovati u više od jedne prijave
slide33

Kriteriji prihvatljivosti

Troškovi:

 • Do 5% nepredviđeni troškovi
 • Do 7% administrativni troškovi (nedozvoljeni ako prijavitelj prima institucionalnu potporu EU)
 • Doprinosi ne-financijske prirode:
  • ne smatraju se stvarnim izdacima i nisu prihvatljivi troškovi
  • ne mogu se tretirati kao su-financiranje od strane korisnika
  • bez obzira na gore navedeno, ako opis predloženih aktivnosti korisnika predviđadoprinose ne-financijske prirode, takvi doprinosi moraju biti osigurani
slide34

Kriteriji prihvatljivosti

 • Neprihvatljivi troškovi:
  • Porezi, uključujući PDV
  • Carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade
  • Kupovina ili najam zemljišta i postojećih građevina
  • Globe, novčane kazne i troškovi parničenja
  • Operativni troškovi
  • Rabljena oprema
  • Bankovne usluge, troškovi jamstva i slični troškovi
  • Troškovi pretvaranja, naknade i tečajni gubici povezani s bilo kojom komponentom posebnih euro računa, kao i drugi čisto financijski izdaci
  • Doprinosi ne-financijske prirode
  • Bilo kakvi troškovi leasinga
  • Deprecijacijski troškovi
  • Dugovi i troškovi otplate duga 
  • Rezerve za gubitke ili potencijalne buduće obveze
  • Dionice
  • Troškovi koje korisnik prijavi, a financiraju se iz nekog drugog projekta ili programa
  • Krediti trećim osobama
projektni sa etak concept note
Projektni sažetak (Concept Note)
 • Jako važno: prvi se odstavlja a posljednji se ispunjava! (prvo ispuniti obrazac logičke matrice pa puni prijavni obrazac)
 • Prijava treba biti dostavljena u skladu s uputama o projektnom sažetku: propisan obavezni sadržaj i maksimalna duljina (do 5 stranica u fontu Arial 10, margine 2 cm)
 • U projektnom sažetku prijavitelj daje samo procjenu iznosa doprinosa koju traži od ugovaratelja
 • Elementi koji se procjenjuju na temelju projektnog sažetka prijavitelj ne može mijenjati u punom prijavnom obrascu
 • EU doprinos ne može razlikovati od početnih procjena za više od 20%, a vlastito sufinanciranje može se mijenjati
slide36

Projektni sažetak (Concept Note)

 • Projektni sažetak i izjava prijavitelja dostavljaju se u 1 originalu i 3 kopije u A4 formatu, uvezeni
 • Projektni sažetak treba biti dostavljen i u elektroničkom obliku (CD-Rom)
 • Ukoliko prijavitelj šalje nekoliko različitih projektnih sažetaka, svaki treba biti poslan odvojeno
 • Prijavitelji koji prođu pred-izbor na osnovu projektnog sažetka, biti će pozvani poslati puni prijavni obrazac – rok za slanje biti će najmanje 45 dana
dodaci i popratni dokumenti
Dodaci i popratni dokumenti
 • Dokumenti koji se ispunjavaju i šalju uz puni prijavni obrazac:
  • DODATAK A: Prijavni obrazac ( Word format)
  • DODATAK B: BProračun (Excel format)
  • DODATAK C: Logička matrica (Excel format)
 • Dokumenti koje šalju provizorni izabrani prijavitelji (tek na poziv SAFU-a)
  • Statut
  • Kopija zadnjeg godišnjeg financijskog izvješća
  • DODATAK D: Obrazac pravne osobnosti
  • DODATAK E: Financijska idntifikacija
  • Relevantni izvadak iz registra
  • Popis članstva (samo za transnacionalne organizacije)
gdje i kako se alje projektni sa etak i puni prijavni obrazac
Gdje i kako se šalje projektni sažetak i Puni prijavni obrazac?
 • Poštom, dostavljačkom službom ili osobno na adresu:

Central Finance and Contracting Agency (CFCA)

(Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU – SAFU)

Ulica grada Vukovara 284, Objekt C, 5th floor

10 000 Zagreb

Croatia

 • Vanjska strana kuverte mora sadržavati referentni broj i naziv natječaja, puni naziv i adresu prijavitelja te rečenicu: “Ne otvarati prije sastanka za otvaranje projektnih prijedloga”
slide39

Dodatne informacije i pitanja:

najkasnije 21 dan prije isteka roka za prijavu na

procurement@safu.hr

ili faksom na +385 1 4591 075

Često postavljana pitanja s odgovorima

biti će objavljena 11 dana prije isteka roka za prijavu na: www.safu.hr

procedura evaluacije
Procedura evaluacije

Odbor za ocjenjivanje

predsjedavatelj Odbora

tajnik Odbora

min. 3 člana s pravom glasa

koje predlaže VP – JPP (SPO-PIU)

DEK odobrava sastav Odbora za ocjenjivanje!

- bez prava glasa

- imenuje ih SAFU

procedura evaluacije1
Procedura evaluacije

Faze u ocjenjivanju projektnih prijedloga:

Otvaranje ponuda, administrativna provjera i ocjenjivanje kratkog opisa projekta (Concept Note) – lista 2xukupna fin. alokacija natječaja

Ocjenjivanje punih projektnih prijedloga (Full Application Form) – lista izabranih i rezervnih ponuda

Provjera prihvatljivosti: popratna dokumentacija podnositelja i partnera

Dogovor o proračunu (Budget Clearing)

procedura evaluacije2
Procedura evaluacije
 • I. Administrativna provjera i ocjenjivanje sažetka projekta
 • max. 50 bodova
 • obrazac u Uputama!
 • Kriteriji:
 • 1. Relevantnost projekta
 • 2. Dizajn projekta
 • Minimum za prolaz: 30 bodova
 • Važno: bodovi iz relevantnosti se prenose u drugi krug!
procedura evaluacije3
Procedura evaluacije
 • II. Ocjenjivanje punih projektnih prijedloga
 • - max. 100 bodova
 • - obrazac u Uputama!
  • Kriteriji:
  • 1. Financijski i operativni kapaciteti
  • 2. Relevantnost (bodovi iz prvog kruga)
  • 3. djelotvornost i izvedivost projekta
  • 4. Održivost
  • 5. Proračun i opravdanost troškova
slide45
PITANJA

i/ili

STANKA