innowacyjna edukacja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Innowacyjna edukacja. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Innowacyjna edukacja.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Innowacyjna edukacja. - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Innowacyjna edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze. Projekt w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Realizator:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Innowacyjna edukacja.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
innowacyjna edukacja

Innowacyjna edukacja.

Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

projekt w ramach programu operacyjnego kapita ludzki

Projekt w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”

Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Realizator:

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

wprowadzenie
Wprowadzenie
 • Projekt odpowiada na nasze potrzeby zdiagnozowane w ubiegłym roku poprzez ankiety wypełniane przez nauczycieli i dyrektorów;
 • Oferta projektu warta jest otwartości nawet, jeśli na pierwszy rzut oka wydaje się nie przystawać do realiów konkretnej szkoły.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

uzasadnienie potrzeby projektu
Uzasadnienie potrzeby projektu
 • …jako Zabrze nie jesteśmy liderami województwa śląskiego w osiąganych wynikach sprawdzianu/egzaminów…

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

uzasadnienie potrzeby projektu1
Uzasadnienie potrzeby projektu
 • …projekt będzie stanowił forum wymiany pomysłów, doświadczeń, dobrych praktyk wielu wymiarach: od lokalnego po międzynarodowy…
   • Inspiracje innych szkół zabrzańskich
   • Wizyty robocze w szkołach woj. śląskiego i nie tylko
   • Recepcja dobrych rozwiązań ze szkół europejskich

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

uzasadnienie potrzeby projektu2
Uzasadnienie potrzeby projektu
 • …w kontekście niżu demograficznego i związanej z nim redukcji oddziałów, projekt da możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji, które mogą zwiększać szanse na utrzymanie zatrudnienia lub nadgodzin…
   • Nauczanie j. obcego, jako drugiego przedmiotu (rodzaju prowadzonych zajęć):
    • We wszystkich typach szkół
    • W przedszkolach i klasach I – III
   • Nauczanie innych przedmiotów w j. obcym w klasach dwujęzycznych (wzbogacanie oferty szkoły).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

struktura projektu
Struktura projektu
 • Kursy doskonalące i kwalifikacyjne
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
 • Konferencje szkoleniowe
 • Konferencja dot. innowacji pedagogicznych
 • Publikacja książkowa

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

struktura bud etu
Struktura budżetu

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

struktura bud etu1
Struktura budżetu

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

struktura szkole
Struktura szkoleń
 • Szkolenia dotyczące innowacji pedagogicznych
 • Szkolenia w zakresie języków obcych
 • Szkolenia w zakresie ICT

Szkolenia stacjonarne realizowane będą w siedzibie CKPiU w Zabrzu

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

szkolenia w zakresie innowacji
Szkolenia w zakresie innowacji
 • Lider innowacji pedagogicznych
   • Kurs doskonalący dla nauczycieli/nauczycielek
   • 5 grup x 12 osób x 183 godziny
   • Nominalny trwania kursu: 6 miesięcy
 • Zarządzanie innowacjami pedagogicznymi
   • Kurs doskonalący dla dyrektorów/dyrektorek
   • 3 grupy x 12 osób x 78 godzin
   • Nominalny czas trwania kursu: 5 miesięcy

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lider innowacji pedagogicznych
Lider innowacji pedagogicznych
 • Kurs ECDL Core (120h)
 • Innowacje w przepisach i realiach oświatowych (36h)
  • Przepisy prawa (12h)
  • Innowacyjne zarządzanie karierą zawodową nauczyciela (12h)
  • Innowacje pedagogiczne w świetle trendów współczesnej edukacji (12h)
 • Innowacyjne formy pracy nauczyciela (27h + 9h pracy własnej)
  • Nauczanie metodą projektu (9h)
  • Własny program nauczania jako forma innowacji pedagogicznej (9h)
  • Prezentacja i ocena projektów innowacji pedagogicznych i własnych programów nauczania (9h)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zarz dzanie iped 1
Zarządzanie IPed. (1)
 • Menadżer innowacji pedagogicznych (27h + 9h pracy własnej: opracowanie programu rozwojowego szkoły)
  • Działalność innowacyjna szkół i placówek w świetle przepisów oświatowych (9h)
  • Innowacyjne zarządzanie szkołą w świetle trendów współczesnej edukacji (9h)
  • Praktyczne aspekty innowacji pedagogicznych, m.in. ewaluacja, finansowanie, partnerstwo (9h)
 • Szkolna współpraca międzynarodowa (27h)
  • Współpraca międzynarodowa Zabrza i regionu (9h)
  • Unijne inicjatywy i programy na rzecz współpracy międzynarodowej szkół (9h)
  • Możliwości doskonalenia zawodowego n-li/n-lek w ramach programów unijnych (9h)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zarz dzanie iped 2
Zarządzanie IPed. (2)
 • Studium skutecznych rozwiązań innowacyjnych i eksperymentalnych
  • Trzydniowe niestacjonarne konwersatorium w szkołach i placówkach o uznanych dokonaniach w zakresie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
  • Trzy jednodniowe konwersatoria w szkołach i placówkach województwa śląskiego, legitymujących się wysokimi wynikami osiąganymi przez uczniów na sprawdzianie, egzaminach albo realizujących nowatorskie rozwiązania w zakresie dydaktyki i wychowania;
  • Jednodniowe konferencje w wybranych zabrzańskich szkołach i placówkach wskazanych przez OP, jako podmioty mogące upowszechniać dobre praktyki

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

szkolenia w zakresie innowacji1
Szkolenia w zakresie innowacji

Szkolenia w zakresie innowacji:

 • Lider innowacji pedagogicznych
 • Zarządzanie innowacjami pedagogicznymi

kończą się wytworzeniem produktów:

 • projekt innowacji pedagogicznej lub własny program nauczania (nauczyciele);
 • strategiczny plan rozwoju szkoły na okres 5 lat (dyrektorzy).

Produkty podlegają ocenie. Autorzy najwyżej ocenionych produktów otrzymują nagrody dla szkoły!

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

szkolenia w zakresie ict
Szkolenia w zakresie ICT
 • Kurs doskonalący ECDL Core– w ramach kursu „Lider innowacji pedagogicznych”
  • 5 grup x 12 osób x 120 h
  • VII modułów – VII egzaminów
 • Kurs doskonalący ECDL Advanced- samodzielny kurs
  • 3 grupy x 12 osób x 160 h
  • IV moduły – IV egzaminy

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

szkolenia w zakresie j obcych
Szkolenia w zakresie j. obcych
 • Kursy doskonalące – rozwijanie umiejętności językowych połączone z możliwością uzyskania certyfikatu potwierdzającego znajomość danego języka na jednym z poziomów RE;
 • Kursy kwalifikacyjne – pozwalające uzyskać kwalifikacje do nauczania danego języka w danym typie szkoły/placówki lub do nauczania w danym języku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide18
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
szkolenia w zakresie j obcych1
Szkolenia w zakresie j. obcych
 • B1 – Kurs doskonalący – pozwalający uzyskać certyfikat potwierdzający znajomość języka na poziomie B1 (15% mężczyzn)
  • 6 grup x 10 osób x 145 godzin, w tym:
   • Zajęcia stacjonarne (100 godzin)
   • Zajęcia niestacjonarne (30h) – w okresie ferii/wakacji
   • Konwersacje z native speakerem (15 h) w okresie ferii/wakacji

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

szkolenia w zakresie j obcych2
Szkolenia w zakresie j. obcych
 • B2 + pp – Kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczania j. obcego, jako drugiego przedmiotu (rodzaju prowadzonych zajęć) w edukacji przedszkolnej i klasach I – III SP (5% mężczyzn)
  • 3 grupy x 10 osób x 285 godzin (+140h pracy własnej):
   • Zajęcia stacjonarne (100h)
   • Kurs metody wczesnego nauczania języka (140h + 140h pracy własnej)
   • Zajęcia niestacjonarne (30h) - w okresie ferii/wakacji
   • Konwersacje z native speakerem (15 h) w okresie ferii/wakacji

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

szkolenia w zakresie j obcych3
Szkolenia w zakresie j. obcych
 • B2 – kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczania innych przedmiotów w j. obcym we wszystkich typach szkół (15% mężczyzn)
  • 3 grupy x 10 osób x 145 godzin, w tym:
   • Zajęcia stacjonarne (100h)
   • Zajęcia niestacjonarne (30h) – w okresie ferii/wakacji
   • Konwersacje z native speakerem (15 h) w okresie ferii/wakacji

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

szkolenia w zakresie j obcych4
Szkolenia w zakresie j. obcych
 • C1 – kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczania j. obcego we wszystkich typach szkół (15% mężczyzn)
  • 2 grupy x 10 osób x 345h (+140h pracy własnej):
   • Zajęcia stacjonarne (160h)
   • Kurs przedmiotowo – metodyczny (140h + 140h pracy własnej)
   • Zajęcia niestacjonarne (30h) – w okresie ferii/wakacji
   • Konwersacje z native speakerem (15h) w okresie ferii/wakacji

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

miejska konferencja na temat iped
Miejska konferencja na temat IPed
 • Czerwiec 2013
 • Max liczba uczestników: 150 osób
 • Miejsce: sala koncertowa MOK
 • Prelegenci zewnętrzni – 2 osoby
 • Prelegenci – uczestnicy projektu

Cel:podsumowanie działań projektowych, analiza efektywności działań, dzielnie się doświadczeniem w zakresie IPed.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

publikacja ksi kowa vi 2013
Publikacja książkowa (VI.2013)

Spis treści:

 • Programy kursów doskonalących w zakresie innowacji pedagogicznych
 • Projekty innowacji pedagogicznych i programy nauczania wytworzone w ramach projektu
 • Analizy ankiet ewaluacyjnych wypełnianych w ramach projektu
 • Artykuły i analizy nauczycieli i dyrektorów dotyczące jakości pracy szkół
 • Zbiorcze dane statystyczne na temat zabrzańskiej oświaty z uwzględnieniem jakości

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

rekrutacja
Rekrutacja

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

rekrutacja www innowacyjna edukacja zabrze pl
Rekrutacjawww.innowacyjna-edukacja.zabrze.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

rekrutacja1
Rekrutacja

Kryteria rekrutacyjne:

Uczestnikami projektu mogą być w pierwszej kolejności nauczyciele/nauczycielki posiadający najwyższe stopnie awansu zawodowego, zatrudnieni w szkołach/zespołach/placówkach, w których:

 • 1) kształci się mniej niż 400 uczniów/uczennic;
 • 2) uczniowie na sprawdzianach lub egzaminach osiągają wyniki niższe od średniej województwa śląskiego i niższe od średniej Zabrza;
 • 3) w ostatnich trzech latach nie realizowano innowacji i eksperymentów pedagogicznych na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506);
 • 4) wyniki EWD z części humanistycznej lub matematyczno – przyrodniczej sytuują dany podmiot wśród szkół wymagających pomocy (dotyczy gimnazjów);

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

rekrutacja2
Rekrutacja

Weryfikacja kryteriów:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

rekrutacja3
Rekrutacja

Termin rozpoczęcia rekrutacji:

1 czerwca 2011 r.

 • Formularz rejestracyjny na stronie www
 • E-mail zwrotny nt. wolnych miejsc
 • Złożenie dokumentów w wersji papierowej
 • Publikacja listy uczestników na stronie www

www.innowacyjna-edukacja.zabrze.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

podsumowanie
Podsumowanie
 • Realizacja projektu spoczywa w naszych rekach – mamy decydujący wpływ na:
   • klimat wdrażania i realizacji projektu
   • jakość komunikowania się
   • doskonalenie obowiązujących procedur
   • organizację pracy zespołu zarządzającego projektem

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego