innowacyjna edukacja n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Innowacyjna edukacja PowerPoint Presentation
Download Presentation
Innowacyjna edukacja

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

Innowacyjna edukacja - PowerPoint PPT Presentation

tuwa
113 Views
Download Presentation

Innowacyjna edukacja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Innowacyjna edukacja Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 2. Współpraca ponadnarodowa • wymiana informacji i doświadczeń ze szkołami z Rovereto • import, eksport, adaptacja nowych rozwiązań do własnej sytuacji • wspólne tworzenie produktu

 3. Rovereto Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 4. Rovereto Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 5. Rovereto

 6. Partnerzy • IstitutoComprensivoRoveretoNord Domenico Caroprese • IstitutoIstruzioneSuperiore Don MilaniRovereto Daniela Simoncelli

 7. Wizyta studyjna w Rovereto • Spotkanie w Urzędzie Miejskim Rovereto z Burmistrzem oraz władzami oświatowymi • Wizyta robocza w Instytucie Don Milani • Wizyta robocza w Instytucie Comprensivo • Dzwon Pokoju • Muzeum Miejskie, Wojny i Sztuki Nowoczesnej • Trydent i Jezioro Garda

 8. Urząd Miejski w Rovereto

 9. Intituto Istruzione Superiore Don Milani Rovereto

 10. Instituto Compresivo Rovereto Nord

 11. Instituto Compresivo Rovereto Nord

 12. Muzeum Miejskie

 13. Muzeum Wojny

 14. Muzeum Sztuki Nowoczesnej

 15. Dzwon Pokoju

 16. Trydent

 17. Jezioro Garda

 18. Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego