innowacyjna szko a zawodowa n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA. Autorzy: Anna Szulc kl.2TAE Dominika Krasoń kl. 2TAE Magdalena Dzieszko kl.1TA ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w PRUDNIKU. Praca w Polsce, czy za granicą? Wybór należy do Ciebie. Spis treści. Wstęp Pojęcie bezrobocia Rodzaje bezrobocia Przyczyny bezrobocia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA' - bedros


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
innowacyjna szko a zawodowa
INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA

Autorzy:

 • Anna Szulc kl.2TAE
 • Dominika Krasoń kl. 2TAE
 • Magdalena Dzieszko kl.1TA

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w PRUDNIKU

slide2

Praca w Polsce, czy za granicą?

Wybór należy do Ciebie...

slide3

Spis treści

 • Wstęp
 • Pojęcie bezrobocia
 • Rodzaje bezrobocia
 • Przyczyny bezrobocia
 • Skutki bezrobocia
 • Sposoby walki z bezrobociem
 • Zalety podejmowania pracy za granicą
 • Wady wynikające z pracy poza granicami naszego kraju
 • Talent mangament, czyli sposoby zatrzymania pracownika w Polsce
 • Najczęstsze przyczyny podejmowania decyzji o odejściu z firmy
 • Praca na wesoło
 • Bibliografia
co to jest bezrobocie
Co to jest bezrobocie?
 • Bezrobocie -to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia.
 • Według Międzynarodowej Organizacji Pracy-osoba bezrobotna to ta, która w tygodniu, w którym przeprowadzono badanie, nie wykonywała pracy zarobkowej dłużej niż przez godzinę.
rodzaje bezrobocia
Rodzaje bezrobocia
 • W zależności od przyczyn występowania wyróżnia się:
 • Bezrobocie strukturalne,wynika z nieaktywności struktury podaży siły roboczej i popytu na nią na rynku pracy. Wynikać może również z szybkich zmian strukturalnych zachodzących w gospodarce, za którymi nie nadąża szkolnictwo zawodowe i ogólne. Bezrobocie strukturalne występuje także, gdy zasoby kapitałowe są niewystarczalne dla zatrudnienia zasobów pracy.
 • Bezrobocie technologiczne,wynika z postępu technicznego, automatyzacji i mechanizacji procesów wytwórczych, które mają charakter praco-oszczędny. Pojawia się, gdy tempo wzrostu gospodarczego jest niskie, a inwestycje mają charakter modernizacyjny, prowadząc do wzrostu i unowocześnienia produkcji przy spadku zatrudnienia.
slide8
Bezrobocie koniunkturalne,wywoływane jest spadkiem popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, który powoduje zbyt małe wykorzystanie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw. Poziom popytu jest poddany stałym wahaniom cyklu koniunkturalnego, jakim podlega gospodarka. W fazach wysokiej koniunktury popyt rozszerza się i bezrobocie spada nawet do poziomu bezrobocia naturalnego.
 • Bezrobocie frykcyjne,jest rezultatem ruchu zatrudnionych na rynku pracy; dotyczy ludzi zmieniających zawód, pracę, przenoszących się do innej miejscowości.
 • Bezrobocie sezonowe,jest efektem wahań aktywności gospodarczej w różnych porach roku, spowodowanych zmianą warunków klimatycznych.
slide9
W zależności na formę występowania wyróżnia się:
 • Bezrobocie krótkookresowe- do trzech miesięcy bez zatrudnienia.
 • Bezrobocie średniookresowe- od trzech miesięcy do roku bez zatrudnienia.
 • Bezrobocie długookresowe- dotyczy osób pozostających bez pracy od sześciu do dwunastu miesięcy. Może przekształcić się w bezrobocie długotrwałe, ponieważ dłuższe pozostawanie bez pracy powoduje zmniejszenie szans na ponowne zatrudnienie.
 • Bezrobocie ukryte- to pewna nieokreślona liczba osób, które w myśl ustawy nie mogą zarejestrować się jako bezrobotne, albo wykonywana przez nich praca nie jest niezbędna z punktu widzenia zatrudniającego.
 • Bezrobocie rejestrowane- to liczba osób bezrobotnych, czyli posiadających określone w ustawie cechy i zarejestrowanych w urzędach pracy.
przyczyny bezrobocia
Przyczyny bezrobocia
 • likwidacja niektórych gałęzi przemysłu np. górnictwa
 • zmniejszenie popytu na konkretne dobra czy usługi
 • ograniczenie produkcji
 • brak informacji o miejscach pracy
 • brak mobilności
 • przeniesienie zakładów do innego rejonu
 • niedostosowanie do potrzeb rynku wykształcenia pracowników
 • zmiany w technologii
 • wysokie obciążenia fiskalne
skutki bezrobocia
Skutki bezrobocia
 • niewykorzystany, nieproduktywny potencjał ludzki
 • znaczne koszty materialne związane z utrzymaniem bezrobotnych oraz służb zajmujących się ich problemami i obsługą
 • spadek dochodu rodzin, rozszerzenie się społecznych kręgów ubóstwa
 • degradacja psychiczna i moralna osób pozostających bez pracy( poczucie beznadziejności, pesymizm, uczucie społecznej bezużyteczności)
 • zjawiska patologii społecznej- alkoholizm, narkomania, przestępczość itd.
 • utrata kwalifikacji
sposoby walki z bezrobociem
Sposoby walki z bezrobociem

Działania rządu:

 • ograniczenie biurokracji związanej z otwieraniem nowych firm
 • upusty w podatkach dla pracodawców uruchamiających nowe stanowiska pracy
 • wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw
 • uznanie części obowiązkowej składki ZUS jako podatku od wartości dodanej pracyzwolnienia a płatności VAT przy eksporcie
 • polityka proexportowa państwa prowadząca do zwiększenia produkcji i zatrudnienia
 • skracanie czasu pracy
 • stworzenie systemu bardziej elastycznego kształcenia
slide13
Działania samorządów:
 • stawianie na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami
 • walka z odpływem ludzi na Zachód- to zakłady pracy z udziałem obcego kapitału powinny instalować się w Polsce
 • przyciąganie kapitału zagranicznego
 • mądre korzystanie z unijnych dotacji
 • uruchomienie robót publicznych
slide14
Działania bezrobotnych:
 • większa elastyczność
 • podwyższanie swoich kwalifikacji
 • nauka nowego zawodu
zalety podejmowania pracy za granic
Zalety podejmowania pracy za granicą
 • Szerszy rynek pracy, większe możliwości podjęcia zatrudnienia,
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych i nabycie nowych,
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego I innych umiejętności zawodowych,
 • Poznanie nowych i innych technologii,
 • Doskonalenie znajomości języków obcych,
 • Zawieranie nowych znajomości i przyjaźni,
 • Poznawanie innej kultury - rozwijanie własnej osobowości.
 • Zdobycie potrzebnych do życia pieniędzy,
wady wynikaj ce z pracy poza granicami naszego kraju
Wady wynikające z pracy poza granicami naszego kraju
 • rozłąka z rodziną,
 • wysokie koszty utrzymania (zakwaterowanie, wyżywienie, opłaty),
 • stres spowodowany słabą znajomością języka,
 • obce środowisko, inna kultura, tradycja, obyczaje,
 • wyłączenie polskiego rynku pracy,
 • obawa przed nieznanymi metodami pracy i technologiami.
zalety pracy w polsce
Zalety pracy w Polsce
 • Mniejsze koszty utrzymania
 • Praca na miejscu
 • Więcej przyjaciół
 • Eliminowanie efektu „eurosieroctwa”
 • Brak blokady językowej
wady pracy w polsce
Wady pracy w Polsce
 • Niższe wynagrodzenie
 • Ograniczenie możliwości zrobienia międzynarodowej kariery
 • Rezygnacja z możliwości poznania nowej kultury i nowych miejsc
 • Długi staż pracy- wydłużony wiek emerytalny
 • Większy wyzysk pracownika
talent mangament czyli sposoby zatrzymania pracownika w polsce
Talent mangament, czyli sposoby zatrzymania pracownika w Polsce
 • Dobre dopasowanie Pracowników do kultury organizacji oraz ról, które mają w niej pełnić. Dopasowanie naturalnych talentów Pracowników do zlecanych im zadań jest kluczowym elementem wpływającym na wzrost satysfakcji z wykonywanej pracy.
 • Zapewnianie Pracownikom możliwości ciągłego rozwoju zawodowego. Ludzie chcą się uczyć nowych rzeczy, chcą pracować w firmach, które dbają o rozwój Pracowników i realizują interesujące projekty, umożliwiające ciągłe podnoszenie kompetencji. Nie wszystkim Pracownikom zależy na awansach pionowych, ale na ogół zależy im na interesującej pracy, która rozwija ich umiejętności, daje satysfakcję i zwiększa zaangażowanie.
najcz stsze przyczyny podejmowania decyzji o odej ciu z firmy
Najczęstsze przyczyny podejmowania decyzji o odejściu z firmy:
 • Brak możliwości dalszego rozwoju zawodowego.
 • Trudne relacje z przełożonym.
 • Niezadowolenie z zakresu obowiązków - pracownik uważał, że nie mógł robić tego, co naprawdę lubi i chce robić w życiu.
 • Brak nowych wyzwań.
 • Niejasne oczekiwania, cele.
 • Zbyt niskie wynagrodzenie – nieadekwatne do osiąganych wyników.
 • Brak perspektyw otrzymania wyższego wynagrodzenia.
 • Brak jasnych zasad nagradzania za dobrze wykonaną pracę.
 • Trudności we współpracy w firmie, przy czym częściej chodziło o rozwiązania systemowe, niż o konkretne relacje interpersonalne. Najczęściej podawane przyczyny dotyczyły źle funkcjonujących kanałów komunikacji wewnętrznej, procedur utrudniających realizację zadań (słynne już dziś procedury zakupów), wykorzystywanych systemów informatycznych czy innych narzędzi pracy.
 • Niedostateczne docenianie przez firmę codziennego wysiłku, jaki pracownik wkładał w wykonywanie swoich obowiązków.
 • Brak konstruktywnych informacji zwrotnych na temat jakości wykonywanej pracy.
praca jest dla cz owieka a nie cz owiek dla pracy
Praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy

Zdrowy sen nie tylko

przedłuża życie, ale

i skraca dzień roboczy ;)

Ciężka praca przynosi

korzyści w przyszłości...

a LENISTWO teraz ;)

Praca uszlachetnia...

Lenistwo uszczęśliwia :)

bibliografia
http://www.rybno.infocentrum.com.pl/?KatID=22

http://comeniusprojektp.canalblog.com/archives/unia_europejska_w_dobie_globalizacji/index.html

http://www.sciaga.pl/tekst/60508-61-sposoby_przeciwdzialaniu_bezrobociu_panstwo_a_rynek_pracy

http://www.sciaga.pl/tekst/32143-33-bezrobocie_i_rynek_pracy

http://www.ifcpress.com.pl/publikacje.php?op=ViewPart&id=47

http://images.google.pl/images?hl=pl&source=hp&q=bezrobocie&gbv=2&aq=f&oq=

www.demotywatory.pl

http://www.okazyjny.pl/dowcipy,praca,69.html

Bibliografia