slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja. Gmina Lubomierz. Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz  Plac Wolności 1 tel. (075) 78 33 166  fax (075) 78 33 167

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego' - bertha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Gmina Lubomierz

Gmina Lubomierz

59-623 Lubomierz  Plac Wolności 1

tel. (075) 78 33 166  fax (075) 78 33 167

www.lubomierz.pl  e-mail: ugim@lubomierz.pl

slide2

Gmina Lubomierz to gmina miejsko-wiejska

położona malowniczo na Pogórzu Izerskim.

W skład gminy wchodzi miasto Lubomierzoraz 13 sołectw:

Chmieleń

Golejów

Janice

Maciejowiec

Milęcice

6. Oleszna Podgórska

7. Pasiecznik + Zalesie

8. Pławna Dolna

Pławna Górna

Pokrzywnik

11. Popielówek

12. Radoniów

13. Wojciechów

teren gminy
Teren gminy

Obszar Gminy Lubomierz zajmuje powierzchnię

13.030 ha

z czego przypada:

Na Lubomierz - 810 ha

Na Sołectwa- 12.220 ha

populacja
Populacja*
 • Ogółem liczba mieszkańców
 • w Gminie Lubomierz:
 • 6 162 os.

*Liczba mieszkańców w Gminie Lubomierz na dzień 31.12.2009 r.

lokalny rynek pracy
Lokalny rynek pracy

Wg danych Powiatowego Urzędu Pracy w Gminie Lubomierz zarejestrowanych jest:

* 467 bezrobotnych*

w tym:

* 245 kobiet

* 222 mężczyzn

Bezrobotni z prawem do zasiłku 93 osoby.

 • Z 467 bezrobotnych
 • na miasto Lubomierz
 • przypada 164 osoby
 • zaś na sołectwa 303 osoby.

Wg stanu na dzień 1 lipca 2010 r. zarejestrowanych jest 301 podmiotów gospodarczych.

 • * stan na dzień 31.05.2010
miejsko gminny o rodek pomocy spo ecznej
Miejsko- Gminny Ośrodek pomocy społecznej

W 2009 roku z pomocy MGOPS w Lubomierzu skorzystało 235 rodzin, co stanowi 9,82 % całej populacji

Gminy Lubomierz. *

606 - liczba osób w rodzinach objętych pomocą społeczną

 • Główne przyczyny przyznania pomocy społecznej:
 • ubóstwo
 • bezrobocie
 • niepełnosprawność
 • alkoholizm
 • potrzeba ochrony macierzyństwa
 • długotrwała lub ciężka choroba
 • -bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych
 • i prowadzenia gospodarstwa domowego

235 rodzin w tym:

Lubomierz:130 rodzin

Sołectwa: 105 rodzin

 • Kwota wypłaconych świadczeń
 • zasiłek stały: 253 061,-
 • zasiłek okresowy: 292 430,-
 • zasiłek celowy: 60 000,-

* Sprawozdanie z działalności MGOPS w Lubomierzu w roku 2009 z dn. 05.05.2010

sie dr g
Sieć dróg

Drogi gminne:

* Drogi publiczne: 61,1 km

- Lubomierz: 24 km

- Sołectwa: 37,1 km

Drogi powiatowe:39,3 km

Drogi wojewódzkie: 15,47 km

(droga nr 297- Pasiecznik- Wojciechów- Golejów)

Drogi krajowe: 12,8 km

(droga nr 30- Pasiecznik- Radoniów- Chmieleń)

gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami:

* Oczyszczalnia ścieków w Lubomierzu

W 1994 roku została oddana do użytku oczyszczalnia ścieków w Lubomierzu.

W 1995roku odbyła się modernizacja stacji

uzdatniania wody.

Budowa oraz modernizacja była współfinansowana

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Do oczyszczalni dostarczane są nieczystości płynne z miasta

a także dowożone są z terenu gminy.

slide9

* Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

 • „IZERY”

Spółka powstała po podpisaniu umowy o przystąpieniu do realizacji wspólnej inwestycji czterech gmin:

Lubomierza,

Gryfowa Śląskiego,

Starej Kamienicy,

Wlenia

Nowoczesny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

w Lubomierzu sfinansowany został:

ze środków Phare CBC Polska- Niemcy 2003,

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

oraz z budżetu w/w gmin

Wartość inwestycji to ponad 15 mln zł.

ZUOK „IZERY” zatrudnia obecnie 27 osób.

infrastruktura techniczna
Infrastruktura techniczna

SIEĆ KANALIZACYJNA:

Kanalizacja obejmuje:

- Większą część miasta Lubomierz

- Janice

Obecnie trwa budowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej

przy ul. Ptasiej w Lubomierzu.

SIEĆ WODOCIĄGOWA:

Wodociągi:

- Lubomierz

- Janice

- Radoniów

TELEFONIA KOMÓRKOWA:

Na terenie gminy znajdują się 3 wieże przekaźnikowe:

- na wieży kościoła w Lubomierzu

- w Janicach

- w Golejowie

TELEFONIA STACJONARNA:

operator telekomunikacyjny TP SA pokrył całą gminę w sieć stacjonarną w postaci kabli podziemnych

infrastruktura techniczna1
Infrastruktura techniczna
 • ELEKTRYFIKACJA:
 • ok. 80 % sieci elektroenergetycznej
 • wymaga modernizacji
 • OŚWIETLENIE DROGOWE:
 • Kompleksowe:
 • - Lubomierz
 • Chmieleń
 • Pasiecznik
 • Maciejowiec
 • częściowo Golejów
 • Punktowe:
 • Oleszna Podg.
 • Pławna Dolna
 • Wojciechów
 • Popielówek
 • częściowo Pławna Górna
tereny inwestycyjne
Tereny inwestycyjne

Na terenie miasta Lubomierz znajdują się tereny inwestycyjne, których właścicielem jest Agencja Nieruchomości Rolnych.Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego następujących terenów jest na cele produkcji z usługami oraz produkcji rolniczej.

Tereny te są zaopatrzone w niezbędne media. Powierzchnia terenu w przypadku terenu produkcji z usługami oraz terenu produkcji rolniczej wynosi 19,5757 ha, natomiast tereny użytków rolnych 60,3791 ha.

Tereny inwestycyjne

-zachodnia cześć miasta

Są to tereny po byłym Kombinacie Rolno- Przemysłowym

i przylegające do niego.

zdrowie
zdrowie

25 listopada 2009 roku Rada Miejska Gminy Lubomierz podjęła uchwałę w sprawie

likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubomierzu.

Gminny Ośrodek Zdrowia

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

„LUBOMED”

Świadczenia zdrowotne udzielane przez likwidowany Ośrodek , bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, będą nieprzerwanie realizowane przez nowo utworzony przez Magdalenę Dąbrowską i Dariusza Dąbrowskiego podmiot gospodarczy działający jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w miejscu dotychczasowego ośrodka.*

* Fragment Uchwały nr LII/269/09 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dn. 25.11.2009r.

punkty lekarskie
Punkty lekarskie

W Gminie Lubomierz działają 2 Punkty Lekarskie

podlegające pod NZOZ „LUBOMED”.

Obydwa punkty na przełomie 2009

i 2010 roku w trosce o najlepszą jakość usług medycznych świadczonych dla mieszkańców gminy przeszły gruntowną modernizację oraz zostały wyposażone w wysokiej jakości aparaty EKG.

Punkt Lekarski w Pasieczniku

Modernizacja Punktów Lekarskich jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

Punkt Lekarski w Pławnej

jollymed
„Jollymed”

Obszar Gminy Lubomierz „wzbogaca” infrastrukturalnie

trwająca inwestycja w Popielówku.

Spółka „JollyMed” utworzyła Zakład Opiekuńczo Leczniczy na terenie byłych koszar w Popielówku.

Obiekt w Popielówku będzie specjalizował się w rehabilitacji neurologicznej, fizykoterapii, masażach leczniczych, kinezyterapii

Spółka „JollyMed” powstała w 1999 roku

w Warszawie jako firma specjalizująca się

w usługach medycznych i farmaceutycznych. Klinika „JollyMed”

w Warszawie specjalizuje się

w zabiegach w chirurgii plastycznej, chirurgii ogólnej i laryngologii.

urz d gminy i miasta lubomierz
URZĄD GMINY I MIASTA LUBOMIERZ

Sercem Gminy jest miasto Lubomierz,

w którym mieści się Urząd Gminy i Miasta .

W Urzędzie zatrudnionych jest 25 pracowników.

Jednostkami organizacyjnymi Urzędu Gminy i Miasta są:

1. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik Pan Bogdan Łużny

Siedziba: Plac Wolności 1

2. Ośrodek Kultury i Sportu

Dyrektor: Pan Mirosław Laskowski

Siedziba: Plac Wolności 42

3. Gminna Biblioteka Publiczna

Dyrektor: Pani Danuta Adamowicz

Siedziba: Plac Wolności 42

4. Zakład Budżetowy Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej

Dyrektor: Pan Jerzy Hulacki

Siedziba: ul. Stogryna 1

5. Szkoła Podstawowa w Lubomierzu

Dyrektor: Pan Marek Kozak

Siedziba: ul. Kościuszki

6. Szkoła Podstawowa w Pławnej

Dyrektor: Pani Teresa Śliwińska

Siedziba: Pławna

7.Zespół Szkół w Lubomierzu

Dyrektor: Pani Joanna Paśko- Sikora

Siedziba: ul. Chopina 9

 • Przedszkole Miejskie
 • Dyrektor: Pani Barbara Bratek
 • Siedziba: ul. Stogryna

Godziny urzędowania UGiM:

pon. 800 – 1600

wt. – pt. 7 30 - 1530

slide17

PIPiO jest miejscem, gdzie każdy bez względu na wiek, płeć, narodowość, wykształcenie czy status majątkowy może uzyskać bezpłatną poradę lub informację obywatelską.

W lipcu 2009 roku w siedzibie

Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz

rozpoczął działalność

Punkt Informacji Prawnej i Obywatelskiej

Zakres udzielanych porad lub informacji, to m.in. sprawy związane z:

Zatrudnieniem i bezrobociem

Świadczeniami socjalnymi

Ubezpieczeniami społecznymi

Sprawami mieszkaniowymi

Kontaktami z urzędami i sądami

Sprawami konsumenckimi

Stosunkami międzyludzkimi

Prawem pracy

Prawem własności

§

Punkt powadzi Pani Justyna August

Urząd Gminy i Miasta Lubomierz  pok. nr 8, w pierwsze trzy wtorki i czwartki każdego miesiąca, w godz. od 15:00 do 16:00

plac wki o wiatowe
Placówki oświatowe:

Na terenie Gminy Lubomierz działają następujące

placówki oświatowe:

PRZEDSZKOLA:

w Lubomierzu: 100 uczniów

w Pasieczniku: 11 uczniów

w Pławnej: 13 uczniów

w Wojciechowie: 21 uczniów

SZKOŁY PODSTAWOWE:

w Lubomierzu: 253 uczniów

w Pławnej: 72 uczniów

ZESPÓŁ SZKÓŁ:

Gimnazjum: 200 uczniów

Szkoły ponadgimnazjalne: 228 uczniów

* Dane na 01.04.2010

145

898

uczniów*

325

428

stra miejska
Straż Miejska

W 2009 roku Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz

wystąpił do Rady Gminy

z propozycją powołania Straży Miejskiej.

3 kwietnia 2009 roku Burmistrz Gminy i Miasta

Lubomierz ogłosił nabór na wolne stanowisko

Komendanta Straży Miejskiej w Lubomierzu.

27 kwietnia 2009 roku na Komendanta Straży Miejskiej wybrany został

Pan Andrzej Bojko.

29 kwietnia 2009 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie utworzenia

Straży Miejskiej.

1. Z dniem 1 czerwca 2009 r. tworzy się Straż Miejską w Lubomierzu do ochrony porządku publicznego na terenie Gminy Lubomierz.

2. Straż Miejska w Lubomierzu stanowi wyodrębniony pion organizacyjny w strukturze Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz podległy bezpośrednio burmistrzowi. *

Obecnie trwa nabór na Stanowisko Strażnika Miejskiego w Lubomierzu.

* fragment z uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dn. 29.04.2009 r.

ochotnicze jednostki stra y po arnej
Ochotnicze jednostki Straży Pożarnej

Na terenie gminy działa 10 jednostek OSP w tym:

7 jednostek typu „S” samochodowych

3 jednostki typu „M”

Ponadto działają też 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze

przy OSP Lubomierz

przy OSP Oleszna Podgórska

Średnio w każdej z drużyn działa 25 członków co w skali gminy daje ok. 250 druhów OSP!

Posiadane auta strażackie:

OSP LUBOMIERZ- Star 244, Renault 790, tarpan Honker

OSP MILĘCICE- Megirus

OSP PASIECZNIK- Steyer

OSP GOLEJÓW- Żuk

OSP WOJCIECHÓW- Żuk

OSP OLESZNA PODGÓRSKA- Żuk

OSP JANICE

OSP POKRZYWNIK przyczepki pożarnicze

OSP POPIELÓWEK

Jednostki OSP na terenie gminy działają i rozwijają się bardzo prężnie. Jest to zasługa zarządu, aprobaty ze strony władz gminnych oraz przede wszystkim zaangażowania lokalnej młodzieży.

 • Jednostki chętnie uczestniczą w corocznych zawodach wykazując się ambicją
 • i zdrową rywalizacją. Są pomocni przy organizowaniu wszelkich imprez na terenie gminy.
slide21

Turystyka

i promocja gminy

Niewątpliwie mocną stroną Gminy Lubomierz jest położenie geograficzne pośród malowniczych wzgórz,

łąk i pól w Parku Krajobrazowym Doliny Bobru.

Dzięki atrakcyjności naszego regionu w Gminie Lubomierz od dawna priorytetem jest turystyka.

To właśnie walory przyrodnicze, krajobrazowe, filmowa przeszłość Lubomierza, zabytkowe obiekty

oraz coraz to nowe tworzone atrakcje przyciągają turystów

do gminy a także tworzą możliwości dla rozwoju turystyki.

Gminę Lubomierz odwiedza coraz więcej turystów, szczególnie w okresie letnim.

Są to zarówno grupy zorganizowane

jak i turyści indywidualni.

slide22

Lubomierz- miasto Samych Swoich

W Lubomierzu lokowano plenerowe zdjęcia 9 filmów: „Krzyż Walecznych”, „Sami Swoi”,„Nie ma mocnych”,„Kochaj albo rzuć”, „Daleko na zachodzie”, „Maratończyk”, „Kocham kino”, „Zakład” i „Tajemnica twierdzy szyfrów”.

Gmina Lubomierz oferuje bogatą ofertę bazy noclegowej, dużym powodzeniem cieszą się gospodarstwa agroturystyczne,

w których można odpoczywać z dala od miejskiego zgiełku i szeroko rozwiniętej cywilizacji oraz ciągłego biegu za czymś.

To właśnie stąd można podziwiać jedyne

w swoim rodzaju panoramy Karkonoszy, Gór Izerskich oraz bliższych i dalszych, znanych

i bezimiennych szczytów Pogórza Izerskiego.

og lnopolski festiwal film w komediowych
Ogólnopolski festiwal filmów komediowych

W oparciu o nakręcone tu filmy od 1997 roku w Lubomierzu corocznie w połowie sierpnia organizowany jest

Ogólnopolski Festiwal

Filmów Komediowych.

Impreza ta przyciąga do Lubomierza tłumy turystów oraz przede wszystkim fanów i koneserów filmów komediowych.

Lubomierski festiwal to impreza wyjątkowa, mająca swój urok na której zawsze panuje jedyna w swym rodzaju niepowtarzalna atmosfera.

g wne zabytki gminy lubomierz
Główne zabytki Gminy Lubomierz
 • Kościół p.w. NMP i św. Maternusa
 • Klasztor s.s Benedyktynek
 • Ratusz i kamienice
 • Kościoły parafialne w sołectwach
 • Zespół pałacowo- parkowy
 • Pałac klasycystyczny z I poł. XIX w.
 • Dwór renesansowy z lat 1627-32
 • Kaplica z XVII w.
 • Mauzoleum z końca XIX w. oraz rozległy romantyczny park z I poł. XIX w.
 • Figury morowe z końca XVIII wieku
 • Figury kamienne:
 • Fontanna św. Maternusa
 • Figura św. Jana Nepomucena
 • Kościół św. Anny
 • Kościół św. Krzyża
slide25

Urzekającym symbolem dawnych związków wsi

z klasztorem s.s Benedyktynek

w Lubomierzu są występujące

tu w niespotykanej gdzie indziej rozmaitości przydrożne krzyże, kapliczki domkowe

i figury świętych.

g wne atrakcje turystyczne gminy lubomierz
Główne atrakcje turystyczne Gminy Lubomierz

1. Muzeum Kargula i Pawlaka

2. Zamek Legend Śląskich

3. Ekspozycja „Dziedzictwo Kulturowe

Historyczne Ziemi Lubomierskiej”

4. Wystawa Habitu

5. Galeria Za Miedzą

6. „Zaułek Filmowy”

 • W zakresie rekreacji turyści oraz mieszkańcy gminy mogą korzystać z kąpieliska miejskiego oraz nowoczesnego kompleksu boisk „Orlik”.
muzeum kargula i pawlaka
Muzeum Kargula i Pawlaka

Niesłabnącą popularnością wśród atrakcji turystycznych cieszy się

Muzeum Kargula i Pawlaka.

W 2009 roku sprzedano aż

16 700 biletów!!!

Miesięcznik sami swoi

W siedzibie muzeum mieści się redakcja lokalnego miesięcznika „Sami Swoi”.

W styczniu tego roku gazeta obchodziła swoje

18 urodziny.

Nakład wynosi 300 egzemplarzy, które sprzedawane są w punktach handlowych na terenie Gminy Lubomierz w cenie 2 zł.

szlaki turystyczne
Szlaki turystyczne

I. SZLAKI PIESZE:- szlak żółty: Las Gryfowski – Lubomierz – Wojciechów – Maciejowiec

– Pokrzywnik – Stanek (350m npm) długość szlaku: 7 km- szlak niebieski: Rębiszowski Las – Chmieleń – Lubomierski Las – Lubomierz

– Kołodziej (454m npm) – Pławna Średnia długość szlaku: 11km- szlak zielony: Dziki Wąwóz – Maciejowiec – Radomice (granica gminy) długość szlaku: 4km- szlak św. Jakuba poprowadzony na terenie gminy Lubomierz przez: Stanek – Pokrzywnik – Maciejowiec – Wojciechów – Lubomierz – Las Gryfowski – długość szlaku:19 km

II. SZLAKI ROWEROWE:- szlak czerwony: Las Gryfowski – Oleszna Podgórska – Lubomierz – długość szlaku: 7 km- szlak żółty: Oleszna Podgórska – Nagórze (granica gminy) – długość szlaku: 3km- szlak zielony: Oleszna Podgórska – Lubomierz – Popielówek – Janice – długość szlaku: 14km- szlak międzynarodowy ER-6: Pilchowice Zapora – Pokrzywnik – Barcinek (granica gminy) – długość szlaku: 5km

Przez Gminę Lubomierz przebiegają także:

szlak papieski oraz Via Cervimontana

wsp praca
WSPÓŁPRACA

W ciągu ostatnich lat Gmina Lubomierz nawiązała

współpracę z 3 partnerami:

1. Miastem Wittichenau 2. Gminą Mszana Dolna

(Niemcy) (woj. małopolskie)

3. Miastem Tanvald

(Czechy)

lubomierz wittichenau
Lubomierz - wittichenau

20 lipca 2008 roku Burmistrzowie Lubomierza

i Wittichenau podpisali umowę

o partnerstwie i współpracy miast.

„ Przyjaźń jest kwiatem chwili i owocem czasu”

lubomierz mszana dolna
Lubomierz – mszana dolna

Dzień 5 lipca 2009 roku

zapisał się w kronikach

Gminy Lubomierz i Gminy Mszana Dolna złotymi literami.

Tego dnia Wójt Gminy Mszana Dolna

- Tadeusz Patalita

i Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz

- Wiesław Ziółkowski

podpisali uroczyście porozumienie

o współpracy i partnerstwie obu gmin.

lubomierz tanvald
Lubomierz – tanvald

19 marca 2009 roku

Delegacja z Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz gościła w Mieście Tanvald (Czechy). W trakcie wizyty został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy między miastami Lubomierz i Tanvald .

Współpraca zakłada wymianę lokalnych doświadczeń w sferach:

kultury, sportu, edukacji, turystyce,

przedsiębiorczości, ochrony środowiska

i rozwoju demokracji lokalnej.

W partnerstwie z miastem Tanvald w 2009 roku został zrealizowany pierwszy w Gminie Lubomierz projekt promocyjny pn. „Poznaj nasz region- Lubomierz zaprasza!”

slide33
Serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu prezentacji:

Pani Danucie Adamiszyn

Pani Grażynie Daleckiej

Pani Marioli Laskowskiej

Panu Janowi Makowskiemu

Panu Bogdanowi Łużnemu

Panu Andrzejowi Bojko

Panu Leonowi Kostrakiewiczowi

Panu Mirosławowi Laskowskiemu

Dziękuję

slide34

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Dziękuję za uwagę

Beata Kułaga

Lubomierz, 12.07.2010r.

Gmina Lubomierz

59-623 Lubomierz  Plac Wolności 1

tel. (075) 78 33 166  fax (075) 78 33 167

www.lubomierz.pl  e-mail: ugim@lubomierz.pl