Download
ang unang markahan filipino sa baitang 7 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

1249 Views Download Presentation
Download Presentation

Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ang Unang Markahan:Filipino sa Baitang 7 Mga Manunulat sa Filipino Language Area Team Mayo 1, 2012 1

 2. Buod ng Linggo 1 at 2 2

 3. Batang-bata ka paAPO Hiking Society DAHILAN: -transisyon mula sa pagiging “bata” o mula sa kanilang buhay elementarya papunta sa buhay hayskul 3

 4. Linggo 1 (Unang Markahan) 4

 5. Batang-bata Ka PaAPO Hiking Society Batang-bata ka pa at marami ka pangKailangang malaman at intindihin sa mundo‘Yan ang totooNagkakamali ka kung akala mo naAng buhay ay isang mumunting paraiso lamang Batang-bata ka lang at akala mo naNa alam mo na ang lahat na kailangan mong malaman buhay ay di ganyanTanggapin mo na lang ang katotohananNa ikaw ay isang musmos lang na wala pang alamMakinig ka na lang, makinig ka na lang 5

 6. Batang-bata Ka PaAPO Hiking Society Ganiyan talaga ang buhay Lagi kang nasasabihan ‘Pagkat ikaw ay bata At wala pang nalalaman Makinig ka sa ‘king payo ‘Pagkat musmos ka lamang At malaman nang maaga Ang wasto sa kamalian 6

 7. Ang Sundalong PatpatVirgilio Almario DAHILAN: -tungkol sa “bagong pakikipagsapalaran” -tungkol sa mga pangarap o nais nilang marating sa kanilang buhay 7

 8. Linggo 2 (Unang Markahan) 8

 9. Mga Elemento ng Kuwento 9

 10. Buod ng Linggo 3 at 4 10

 11. Bob Ong, popular na manunulat 11

 12. Unang MarkahanLinggo 3“Isang Dosenang Klase ng High School Students” 12

 13. Linggo 3 (Unang Markahan) 13

 14. CLOWNS – ang official kenkoy ng class. May mga one-liner na gumigising sa lahat kapag nagkakaantukan na. Sabi ng ilang teacher, ‘eto raw ‘yung mga KSP sa klase na dahil hindi naman matalino, o kadalasang matalino na tamad lang, e, dinadaan na lang sa patawa ang pagpapapansin. Pero aaminin ko, walang klaseng walang ganito, at kung meron man, magiging malaking sakripisyo ang pagpasok sa iskul araw-araw. • GEEKS – mga taong walang pakialam sa mundo. Libro, teacher, at blackboard lang ang iniintindi. Kahit na mainit na ang ulo ng teacher at bad trip, ang mga geeks ang walang takot na lumalapit sa teacher at nagtatanong kung mag-iiba ang result ng equation kung isa-substitute ang value ng X sa Y. 14

 15. 15

 16. Panimulang Pagtaya/ Pagganyak/Introduksyon (15 min.) UNANG ARAW 16

 17. UNANG ARAW Pagpapayaman (45 min.) • Pagpapangkat-pangkat - Hanapin ang kauri - Magsama-sama - Basahin ang deskripsyon/ pantomime - Talakayan • Takda: bagay/larawan 17

 18. IKALAWANG ARAW Pagpapalawig (20 min.) Talakayan • Stereotyping, panghuhusga • Pagkakaroon ng sari-sariling katangian 18

 19. IKALAWANG ARAW Sintesis (40 min.) Bagay/larawang sumisimbolo sa sarili • Isa-isa, pupunta sa harap • Rubrik (pasalitang pagsusulit) 19

 20. IKATLONG ARAW Pangwakas na Pagtaya (60 min.) • Pagkilala ng payak na paglalarawan sa pamamagitan ng mga panuring • Pagbabalik-tanaw sa pang-uri at pang-abay • Pagsulat ng talatang naglalarawan sa payak na paraan • Pair work (pagsulat ng talatang naglalarawan sa kapareha) • Rubrik 20

 21. Maikling Kuwento: “Sandaang Damit” ni Fanny Garcia 21

 22. Linggo 4 (Unang Markahan) 22

 23. Linggo 5 at 6 23

 24. Kung Bakit Umuulan • Isang kuwento tungkol sa pagkabuo ng daigdig • Dalawang diyos ang tauhan: si Tungkung Langit at si Alunsina • Tumatalakay sa mga isyu ng karapatan, kapangyarihan, at kasarian 24

 25. Linggo 5 (Unang Markahan) 25

 26. “Nakaka-relate ako” • Matagumpay ang paghahain natin ng akda kung ito ang magiging tugon ng mag-aaral • Kailangan nating bumuo ng mga pagkakataon upang mahikayat ang mga mag-aaral na maramdaman ito 26

 27. “Nakaka-relate ako” • Magbahagi ng ilang karanasan kung saan mayroong ayaw ipagawa sa inyo dahil sa inyong edad, ngunit nakatitiyak kayo na sapat na ang inyong kakayahan o karanasan upang magawa ito. • Ano ang inyong naramdaman sa karanasang iyon? • Ano ang inyong naging tugon sa karanasang iyon? 27

 28. Alamat ni Tungkung Langit at AlunsinaRoberto Añonuevo • Muling pagsasalaysay ng “Kung Bakit Umuulan” • POV ni Alunsina • Ipinakikita na maraming posibilidad sa pagkakabuo ng isang kuwento 28

 29. Linggo 6 (Unang Markahan) 29

 30. Alunsina sa “Kung Bakit Umuulan” Alunsina sa “Alamat ni Tungkung Langit at Alunsina” 30

 31. Mga katangiang inaasahan ng lipunan sa isang babae/lalaki Mga katangian ko 31

 32. Linggo 7 at 8 32

 33. Salamin -Assunta Cuyegkeng Walang kurap siyang titingin sa akin, itong kakambal ko sa salamin. Pag-aaralan ang linya at pekas na unti-unti nang kumalat sa aking mukha pag-aaralan pati ang mata kong kape pala ang kulay, hindi itim. Walang kurap siyang magmamasid, pag-aaralan ang takbo ng aking dibdib na kung minsan, kumakabog, kung minsan, natutulog. Dito nagtatago ang aking mangingibig, ina at ama, anak, kapatid, ang init ng gising kong dugo, ang hininga ng Diyos na matiyagang nakikinig. Tatapatan niya ako, sisipatin mula paa hanggang ulo at ihaharap sa akin, walang retoke, ang buo kong pagkatao. Canterbury, 1 Mayo 1992

 34. Linggo 7 (Unang Markahan) 34

 35. Unang Araw a. Panimulang Pagtataya salamin at eyeglasses b. Introduksiyon Tanong: Ano ang halaga ng malinaw na paningin? Ano ang halaga na makita ang repleksiyon ng sarili? c. Presentasyon Hatiin sa apat na pangkat ang klase at ipabasa nang malakas ang mga saknong. 35

 36. Unang Araw d. Pagpapayaman Tanong: Pagkaunawa sa unang (ikalawa/ikatlo/ikaapat) saknong? Mahahalagang salitang dapat pansinin? Bakit? Sa una nating pagbasa ng tula, ano ang nabubuo ninyong “sinasabi” ng tula? 36

 37. Ikalawang Araw • Pagpapayaman Balik-aral: Mahahalagang puntong napag-usapan Pangkatang Gawain: Pagsusuri sa tula (ikalawang pagbasa) b. Pagpapalawig Pag-uulat ng bawat pangkat. Pagtatanong ng guro. 37

 38. Ikalawang Araw Magbigay ng takdang aralin. Magpadala sa bawat mag-aaral ng: Ø Retrato ng sarili noong bata pa Ø Pinakabagong retrato ng sarili Ø Salamin (mirror) 38

 39. Ikatlong Araw • Pagpapayaman Pagbalik–aral sa mga tinalakay: (Ikalawang pagbasa ng tula) – sinasabi at nagpaganda b. Sintesis Tingnan at suriin ang mga litratong dala ng mga mag-aaral. Pagsusuri ng mga pagbabago sa pisikal na anyo (noon at ngayon) Pagsusuri sa pagbabago ng personalidad (noon at ngayon) Pagbabahagi ng ilang mag-aaral. 39

 40. Ikatlong Araw c. Pangwakas na Pagtaya Pagsulat ng talatang naglalarawan Pangkatang-Gawain: bahaginan. Pagbabahagi ng ilan sa harap ng klase. Pagpasa ng mga talatang isinulat. 40

 41. Ang Pintor – Jerry Gracio Gumuhit siya ng ibon Lumipad ito palayo Gumuhit siya ng isda, Lumangoy ito sa hangin. Gumuhit siya ng bulaklak, Nagkalat ang halimuyak sa dilim. Iginuhit niya ang sarili, At inangkin siya ng kambas. 41

 42. Linggo 8 (Unang Markahan) 42

 43. Unang Araw • Panimulang Pagtaya/Pagganyak at Introduksyon Larawan (painting na hindi dapat abstract) Tanong : nakita, naging malinaw, naitawid na ideya paano naitawid pwede pang gawin 43

 44. Unang Araw c. Presentasyon Pagbasa sa tula (ng guro at mag-aaral) d. Pagpapayaman Pangkatang-Gawain: Pagguhit Ibabahagi ng bawat pangkat ang kanilang mga iginuhit. e. Pagpapalawig Talakayan: guhit, salitang patunay, nabigyang-buhay, nangyari sa huli Tanong: Para saan ngayon ang talento na mayroon tayo? Pagbibigay-inspirasyon ang guro 44

 45. Ikalawang Araw a. Introduksiyon Charades b. Presentasyon Paano makapgbibigay-buhay ang mga salita? Pagtuturo ng tayutay: Pagtutulad, Pagwawangis, Pagtatao, Pagmamalabis 45

 46. Ikalawang Araw • Pagpapayaman Pangkatang-Gawain: Paggawa ng tayutay Pagbobotohan ng klase ang pinakamahusay na pagkakapahayag sa bawat bilang. 46

 47. Ikatlong Araw • Introduksiyon Showtime, Talentadong Pinoy • Pagpapalawig Pagsulat : Unang taludtod – Isang salita, pangngalan Ikalawang taludtod – Tatlong pang-uring naglalarawan sa paksa Ikatlong taludtod – Isang pangungusap na gumagamit ng tayutay Ikaapat na taludtod – Isang pandiwang maaaring gawin o ginagawa ng pangngalan 47

 48. Ikatlong Araw c. Pangwakas na Pagtaya Pumili ng 8 hanggang 10 mag-aaral na bibigkas ng kanilang tula sa harap ng klase. Pumili rin ng mga-mag-aaral na magbibigay-komentaryo sa tulang binigkas. d. Sintesis Bilang paglalagom, magbigay-puri. Takdang Aralin. Gawin muli ang ehersisyo ng pagsulat ng payak na tula. Gamitin ang salitang ULING bilang unang taludtod. Ipabasa ang kuwentong “Impeng Negro” ni Rogelio R. Sicat. 48

 49. Linggo 9 at 10 49

 50. Impeng Negro ni Rogelio Sicat Linggo 9 • Isa ang Impeng Negro sa mga kuwentong nagpapatuloy ang pag-iral dahil sa kaniyang tema at paglalarawan. Sa simpleng igiban ng tubig mararamdaman ang hapdi ng sikat ng araw at ang pangangalay na dulot ng paghihintay. Dama rin dito ang tagisan ng dalawang elemento sa lipunan. 50