Ang alfabeto at ortograpiyang filipino
Download
1 / 11

Ang Alfabeto at ortograpiyang Filipino - PowerPoint PPT Presentation


 • 834 Views
 • Uploaded on

Ang Alfabeto at ortograpiyang Filipino. Ang Alibata. 17 titik -- 3 patinig -- 14 na katinig. Alpabetong Tagalog. Abakadang Tagalog 20 titik – 5 patinig; 15 katinig a, e, i, o, u b, k, d, g, h, l, m, n, ng, p, r, s, t, w, at y.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ang Alfabeto at ortograpiyang Filipino' - serena-guthrie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ang alfabeto at ortograpiyang filipino

AngAlfabeto at ortograpiyang Filipino


Ang alibata
Ang Alibata

 • 17 titik

  -- 3 patinig

  -- 14 na katinig


Alpabetong tagalog
Alpabetong Tagalog

 • Abakadang Tagalog

 • 20 titik – 5 patinig; 15 katinig

  a, e, i, o, u

  b, k, d, g, h, l, m, n, ng, p, r, s, t, w, at y.


Modernisasyon ng alpabeto ng wikang pambansa
ModernisasyonngAlpabetongWikangPambansa

 • (SWP) Surian ng Wikang Pambansa– Oktubre 4, 1971- Memorandum ng DECS Blg. 194 noong 1976-- 31 titik= 20 titik + 11 titik

  a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, o, p, q, r, rr, s, t, u, v, w, x, y, z.


Ilang tuntunin sa pagbabaybay
Ilang tuntunin sa pagbabaybay

 • Kung anoangbigkas ay gayon din angbaybay; maaaringmanatiliangkatutubongbaybay

  hal. Ifun (smallest banak) hipon – Ibanag

  vugi (egg of fish)

  bupey (buffet) - Pranses

 • Simbolongbanyaga– parehongbaybay

  hal. Coach; staff – Ingles

  habeas corpus (warrantless arrest) Latin

  Modus vivendi (way of life)

 • Simbolong Pang-agham --dapatmanatili, bagaman ay maaringtumbasan

  hal. H²O (water) -- tubig

  Ag ( silver) – pilak

 • PangngalangPantangi – karaniwangbinabaybayayonsanakamishasnangbaybaybagamatbinaybayangilangsalitaayonsaTuntuni 1

  hal. CuerpoSurigao John


1987 alpabeto at patnubay sa pagbaybay
1987 Alpabeto at PatnubaysaPagbaybay

 • Makabagong Ortograpiyang Filipino

 • 28 titik –

  a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, ng, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z


Tuntunin ng 1987 patnubay sa pagbabaybay ng wf
Tuntuninng 1987- PatnubaysaPagbabaybayng WF

 • Kung anoangbigkas ay siyangsulat at kung anoangsulat ay siyangbasa.

 • Angdagdagnaletra ay gagamitinsa

  a. Pantangingngalanngtao, lugar, gusali, sasakyan at

  b. SalitangkatutubomulasaibangwikasaPilipinas

 • Sa panghihirammulasa Ingles

  a. Kung konsistentsa Filipino hiraminngwalangpagbabagohal. Editor, reporter, soprano, memorandum

  b. Kung konsistentsa Filipino– kung anoangbigkas ay siyangsulat at kung anoangsulat ay siyangbasa.

  hal. Control- kontrol leader- lider

  c. Pansamantalanghiraminsaorihinal

  hal. Clutch brochure doughnut


2001 alfabeto at binagong patnubay sa pagbabaybay
2001, Alfabeto at BinagongPatnubaysaPagbabaybay

 • Ayonkay Dr. Rosario E. Mamintaedukador at iskolar

 • f, j, v, at z hal. Formalismo;sabjek; varayti;volyum

 • c, ñ, q, at x – kumakatawansamahigitsamahigit pa saisangtunoghal. central – sentral;

  cabinet- kabinet


Mga tuntuning panlahat sa ispeling o pagbabaybay
MgaTuntuningPanlahatsaIspeling o Pagbabaybay

1. Ang Pasalitang Pagbaybay

-- paletra ang pasalitang pagbaybay

-- salita, pantig,daglat,akronim,inisyal,simbolong pang-agham, at iba pa.

2. Ang salitang Pagbabaybay

-- Mananatili ang isa sa isang tumbasan ng tunog at letra


Ang panghihiram ng mga salita
Ang Panghihiram ng mga Salita

 • TuntuninsaPanghihiram

 • Sundinangmgass:

  a. Gamitinangkasalukuyangleksikonng Filipino

  hal. House- bahay

  b. Kumuhangiba’tibangkatutubongwika

  hal. Husband – bana (Hiligaynon)

  c. BigkasinsaorihinalmulasaEspañol, Ingles, at sakabaybayinsa Filipino

  hal. centripetal – sentripetal

  commercial – komersyal

  cheque -- tseke

 • Gamitinangmgaletrang C, Ñ, Q, X, F, J, V, Z

  a. Pantangingngalan

  b. Salitangteknikal o siyentipiko

  c. Salitang may natatangingkahulugangkulturalhal. Ifun

  d. Salitang may iregularnaispeling Hal. Buoquet

  e. Salitang may internasyonalnaanyongkinikilalahal. Taxi, exit, faxad