Consf tuire consilieri educativi
Download
1 / 15

Consf?tuire consilieri educativi - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Consfătuire consilieri educativi. An școlar 2012- 2013. 1. Activitatea profesorilor diriginți. PORTOFOLIUL DIRIGINTELUI 1. COMPONENTA ORGANIZATORICĂ structura anului şcolar; componenţa consiliului clasei (tabel nume şi prenume, grad didactic, vechime, specialitatea); orarul clasei.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Consf?tuire consilieri educativi' - berit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Consf tuire consilieri educativi

Consfătuire consilieri educativi

An școlar 2012- 2013


1 activitatea profesorilor dirigin i
1. Activitatea profesorilor diriginți

PORTOFOLIUL DIRIGINTELUI

1. COMPONENTA ORGANIZATORICĂ

 • structura anului şcolar;

 • componenţa consiliului clasei (tabel nume şi prenume, grad didactic,

 • vechime, specialitatea);

 • orarul clasei.

  2. COMPONENTA MANAGERIALĂ

 • analiza SWOT la nivelul clasei;

 • planul de activităţi de consiliere a părinţilor pe anul (semestrul) în curs;

 • programele şcolare la consiliere şi orientare;

 • planificările calendaristice anuale (semestriale) la consiliere şi orientare;

 • fişele psihopedagogice şi de observaţie ale elevilor;

 • caietul dirigintelui.


Consf tuire consilieri educativi

3. COMPONENTA OPERAŢIONALĂ

 • proiecte didactice, materiale model destinate proiectării didactice;

 • chestionare, teste date elevilor, analiza acestora, statistica rezultatelor;

 • portofolii, referate, materiale în format electronic etc. ale dirigintelui şi/sau

 • ale elevilor;

 • procesele verbale ale şedinţelor cu părinţii.

  4. COMPONENTA EXTRACURRICULARĂ

 • proiecte şi programe realizate de elevii clasei;

 • activităţi deosebite susţinute în cadrul grupului (clasei) la nivel local sau

 • regional;

 • premii şi distincţii obţinute de elevii clasei la diferite concursuri;

 • programul anual (semestrial) al activităţilor extraşcolare ale clasei.


Consf tuire consilieri educativi

5. COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONALĂ

 • documente care atestă participarea dirigintelui la diferite cursuri de formare continuă;

 • materiale prezentate de diriginte la sesiuni de comunicări, simpozioane etc.;

 • referate, portofolii, etc. individuale susţinute în cadrul comisiei;

 • publicaţii, inovaţii în domeniul educației şcolare (eventual copii după primele pagini);

 • alte materiale personale pe suport de hârtie sau în format electronic.


Activitatea profesorilor dirigin i
Activitatea profesorilor diriginți

 • Legislație

  (Programe – Consiliere și orientare, Ordin privind activitatea profesorului diriginte etc.)

 • Portofoliul


2 proiecte incluse n caen
2. Proiecte incluse în CAEN

 • OMECTS aprobare regulament CAEN

 • Regulament CAEN

 • Formular de aplicație proiecte CAEN

 • Fișa evaluare proiecte educative CAEN


3 programul s tii mai multe s fii mai bun 01 05 04 2013
3. Programul ”Să știi mai multe, să fii mai bun!” – 01-05.04.2013

 • sem. I – se fac propuneri de către elevi la orele de dirigenție colectare dezbateri (consiliul elevilor, consiliul profesoral, comitetul reprezentativ al părinților) program agreat majoritar;

 • consilierul educativ centralizează propunerile și le include în CAE al unității de învățământ;

 • până la 15.02.2013 se stabilesc: tipurile de activități, modalitățile de organizare, responsabilitățile (în CP) și se aprobă în CA (devine obligatoriu pt. elevi și c.d.).


Consf tuire consilieri educativi

 • Monitorizarea evaluare:

 • U.s. elaborează instrumente/criterii de evaluare avizate de CP și aprobate de CA anunțate cu 3 săptămâni înainte de începerea activităților

 • Directorul u.s., consilierul educativ, șeful comisiei pt. asigurarea calității monitorizează și evaluează activitățile

 • La sf. vacanței de primăvară în primul CP se analizează activitatea

 • ISJ – deleagă reprezentanți pt. monitorizare

 • La sf. anului școlar ISJ include un cap. special în raportul privind starea învățământului


Consf tuire consilieri educativi


4 consiliul na ional al elevilor
4. Consiliul Național al Elevilor

 • Metodologie alegeri CNE, decembrie 2012

 • Alegeri consiliul elevilor pe școală - octombrie

 • Alegeri consiliul județean al elevilor – noiembrie


Prevenirea consumului de droguri
PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI

- Strategia Națională Antidrog

- „Eu și copilul meu” – 120 de consilieri formați în 12 județe (au făcut ceva?) – de monitorizat activitatea și implementarea proiectului cu părinții în anul școlar 2011 – 2012

- „Necenzurat” – materiale disponibile; cursul a fost acreditat, se va organiza un curs de formare în octombrie – noiembrie

- Concursul de proiecte antidrog „Împreună” - pagină facebook concurs-impreuna


Situa ii de urgen
SITUAȚII DE URGENȚĂ

 • Cele două concursuri cunoscute: „Prietenii pompierilor” și „Cu viața mea apăr viața” .

 • Reamintesc proiectul de pregătire a populației pentru situații de urgență, condusă de echipe de copii, coordonate de profesori și specialiști ISU.

  Materiale disponibile pe site-ul MECTS (www.edu.ro – Înv. preuniversitar – Activități educative – materiale informative), pe site-ul Salvați Copiii și pe site-ul IGSU: Metodologia pentru profesori și Caietul elevului.

  Proiectul poate fi multiplicat oriunde există voință din partea profesorilor, cu colaborarea ISU.

  - Se dorește aprobarea unui CDȘ pe situații de urgență (reducerea riscului la dezastre și pregătirea populației în caz de dezastre).


Trafic de persoane
TRAFIC DE PERSOANE

- În baza Protocolului de colaborare cu ANÎTP, specialiștii din cadrul Centrelor regionale ale Agenției și personalul specializat în prevenire din cadrul Inspectoratelor Județene de Poliție au sarcina de a colabora cu ISJ și unitățile școlare pentru implementarea proiectelor de prevenire. Vă rog să solicitați prezența acestora în școli, precum și participarea la întâlnirile periodice cu directorii/consilierii/profesorii psihologi/psihopedagogi

- Informații și materiale disponibile: Comunitatea de practică a profesioniștilor in domeniul prevenirii si combaterii traficului de ființe umane: www.animanova.ro


Acorduri de parteneriat
ACORDURI DE PARTENERIAT

 • „Societatea pentru Cultură, Oameni și Prietenie” – Concursul LicArt

 • SC GDF Suez Energy România și Fundația „Chance for Life” – proiectul „Întâlnire cu energia” – 38 de unități de învățământ din Bucureşti, Câmpina, Brăila, Gemenele (jud. Brăila), Râmnicu Vâlcea, Râmnicu Sărat

 • Asociația „Școala de valori” și AIESEC – Programul GROW - sesiuni de educație non-formală susținute de traineri internaționali – în pregătire alte proiecte, cu liceele tehnologice („Adoptă un liceu”)

 • Agenția Internațională „Euroconcert” – Mamaia Copiilor

 • Asociația „Bucuria copiilor, bucuria noastră” – Televiziunea Copiilor

 • Tetra Pak – www.laptescolar.ro

 • Asociația Culturală Macondo – cinema.edu


Raport ri
Raportări

Raportări semestriale (7.01.2013 și 20.05.2013)

- 1. privind activitățile de prevenire a consumului de droguri

- 2. privind activitățile de prevenire a traficului de persoane

- 3. privind măsurile de sprijin acordate copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate

 • 4. privind planificarea exercițiilor de simulare a situațiilor de urgență

 • 5. alte raportări conform scadențarului.