slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Sp. z o.o.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Sp. z o.o. - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Sp. z o.o. „Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Sp. z o.o. – innowacyjne usługi dla biznesu” . Zdzisław Podrez. Akty prawne regulujące działania spółki:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Sp. z o.o.' - bendek


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Uniwersyteckie

Centrum Transferu Technologii

Medycznych

w Poznaniu

Sp. z o.o.

„Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Sp. z o.o. – innowacyjne usługi dla biznesu”

Zdzisław Podrez

akty prawne reguluj ce dzia ania sp ki
Akty prawne regulujące działania spółki:
 • Podstawowym aktem prawnym regulującymi działalność UCTTMP są ustawa – Kodeks spółek handlowych oraz ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym.
 • „Art. 86a. 1. W celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych rektor za zgodą senatu uczelni tworzy spółkę kapitałową z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „spółką celową”. Do zadań spółki celowej należy w szczególności obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych lub tworzenie spółek kapitałowych, które powstają dla wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych na uczelni.
mocne strony
Mocne strony

Dzięki powołaniu UCTTMP dołączyliśmy do grona blisko 100 funkcjonujących Centrów Transferu Technologii w Polsce

mocne strony1
Mocne Strony

Spółka prawa handlowego przewaga nad jednostką uczelnianą

 • Elastyczny tryb zatrudniania pracowników CTT;
 • Szybki proces decyzyjny niwelujący wielostopniowe narzuty na usługi obce i zawiłe procedury w strukturach ekonomiczno-księgowych powodujące opóźnienia w decyzjach i płatnościach;
 • Przetargi – brak konieczności stosowania PZP;
 • Lepsze wykorzystanie zasobów uczelni w projektach unijnych;
mocne strony2
Mocne strony

Elastyczna struktura organizacyjna ograniczająca koszty

 • W początkowej fazie rozwoju CTT stosowany jest outsourcing usług finansowych i informatycznych.
 • Rozbudowana struktura dla potrzeb projektowych, finansowana ze środków donatora.
mocne strony3
Mocne strony

UCTTMP

Świadczy wysoko –specjalistyczne usługi doradcze i eksperckie

szansa
Szansa

Fazy procesu innowacji

mocne strony4
Mocne strony

UCTTMP realizuje usługi konsultingowe na rzecz jednostek B+R Uczelni

 • W tej opcji transferu wiedzy ze sfery nauki do gospodarki, naukowcy UMP realizują punktowe zlecenia przedsiębiorców, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu.
 • Nowa wiedza powstaje i zostaje przekazana firmie, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zawartej pomiędzy UCTTMP a przedsiębiorstwem.
 • UCTTMP czuwa nad kalkulacją oferty, dba by w umowie określono:
  • zakres wiedzy posiadanej i udostępnianej każdej ze stron,
  • prawa do wiedzy nabytej w trakcie realizacji umowy,
  • stronę zarządzającą tymi prawami oraz stronę upoważnioną do prowadzenia negocjacji z ewentualnymi nabywcami nowej wiedzy
  • zasady zakończenia współpracy, a także
  • zasady podziału wydatków i pożytków, jeśli takie będą miały miejsce.
szanse
Szanse

Regulaminochronywłasnościintelektualnejikomercjalizacjibadańpowstałychna

UniwersytecieMedycznym w Poznaniu

 • Wprowadzenie do strukturUniwersytetuMedycznego w Poznaniusystemuzarządzaniaiochronywłasnościintelektualnejpoprzezstworzenieorazwdrożenieodpowiednichprocedur,
 • Stworzenieiwdrożenie do struktur UMP systemukomercjalizacjibadańnaukowychoraz,
 • Stworzenieiwdrożeniebazydanych o wynikachbadańnaukowych UMP, a także
 • Działaniaupowszechniająceistotękomercjalizacjiwiedzy, transferutechnologiiiprzedsiębiorczościwśródstudentówikadrynaukowej.
ad