vinpol sp z o o n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VINPOL sp. z o.o. PowerPoint Presentation
Download Presentation
VINPOL sp. z o.o.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

VINPOL sp. z o.o. - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

VINPOL sp. z o.o. Firma otwarta na innowacje. Innowacyjność - definicja. .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

VINPOL sp. z o.o.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vinpol sp z o o

VINPOL sp. z o.o.

Firma otwarta na innowacje

innowacyjno definicja
Innowacyjność - definicja

 • Pojęcie innowacji pochodzi z języka łacińskiego; innovare czyli "tworzenie czegoś nowego". Stąd najczęstsza definicja innowacji podkreśla, iż "innowacja jest procesem polegającym na przekształceniu istniejących możliwości w nowe idee i wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania" (E.Okoń-Horodyńska, wykład 1, str.9).

 • Innowacje są między innymi ciężką, celową, skoncentrowaną pracą wymagającą wiedzy, pilności, wytrwałości, zaangażowania: wymagają od innowatorów wykorzystania swoich najsilniejszych stron i są one skutkiem wywołanym w gospodarce i społeczeństwie, powodują bowiem zmianę zachowań tak przedsiębiorców jak i konsumentów.

Aby proces innowacji mógł zaistnieć niezbędni są odpowiednio zmotywowani oraz przygotowani ludzie – kapitał każdej firmy.

inwestycja w kapita ludzki
Inwestycja w Kapitał Ludzki…

 • Jesteśmy Pracodawcą, który ma wysokie poczucie odpowiedzialności za rozwój i stabilność firmy.

 • Aby zapewnić przewagę konkurencyjną na rynku realizujemy szczegółowo zaplanowaną strategię, w której kluczową rolę odgrywają Pracownicy – począwszy od pracowników szeregowych, a kończąc na wysokiej klasy menedżerach.

 • Zdając sobie sprawę ze stereotypów pokutujących wśród społeczeństwa w zakresie „słabości” zawodowych Osób po pięćdziesiątce, stawiamy na różnorodność wiekową, bo naszym zdaniem tylko taki „koktajl” wiekowy pozwala na optymalne wykorzystanie umiejętności, wiedzy, kreatywności, etc. wszystkich zatrudnionych Pracowników.

Dbając o utrzymywanie wysokich kwalifikacji – nieustannie szkolimy zatrudnionych pracowników i to w zakresie umiejętności „twardych” jak i „miękkich”. Z tego też powodu w grudniu 2011 roku rozpoczęliśmy starania o współfinansowanie w ramach Unii Europejskiej projektu szkoleniowego „Profesjonalne kadry VINPOL”, zakończyły się one sukcesem – podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w październiku 2012 roku.

troch statystyki pracownicy zatrudnieni w ramach outsourcingu agencja pracy tymczasowej
Trochę statystyki…Pracownicy zatrudnieni w ramach outsourcingu (Agencja Pracy Tymczasowej)

ŚREDNIA WIEKU WYNOSI 38 LAT

jak w vinpolu postrzegamy pracownik w po pi dziesi tce
Jak w Vinpolu postrzegamy Pracowników po pięćdziesiątce…

 • To kompetentni i solidni pracownicy, dysponujący doświadczeniem, które pozwala na odnalezienie się w wielu życiowych sytuacjach. Ich przydatność w pracy zawodowej jest niezbędna.

 • To osoby, które znają wartość pracy, a zatrudnieni charakteryzują się stabilnością. Osoby młode, które dopiero poszukują własnej drogi zawodowej stosunkowo często zmieniają pracodawcę, co zazwyczaj koliduje z planami rozwojowymi Pracodawcy.

 • To osoby, które posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie. Niejednokrotnie służą pomocą młodszym kolegom we wkraczaniu na drogę zawodową.

To osoby charakteryzujące się wysoką dyspozycyjnością, lojalnością zawodową oraz dojrzałością emocjonalną.

projekty aktywizacyjne 50 dotychczas realizowane przez vinpol sp z o o
Projekty aktywizacyjne 50+ dotychczas realizowane przez VINPOL Sp. z o.o.

a

„50+ doświadczenie” realizowane przez Grudziądzkie Centrum Caritas współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie udział wzięły dwie osoby, które bardzo wysoko oceniły poziom programu.

W oparciu o wywiad opracowano indywidualny kwestionariusz oceny potencjału zawodowego dla każdego uczestnika oraz przeprowadzono cykl szkoleń:

„Radzenie sobie ze stresem” i „Zarządzanie zasobami ludzkimi” dla jednej osoby

„Radzenie sobie ze stresem” i „Intensywny kurs języka niemieckiego – 40h poziom średniozaawansowany” dla drugiej osoby

a

„Aktywna Jesień” realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Staż zawodowy rozpoczęło pięć osób, obecnie uczestniczy w nim czworo uczestników, a Pracodawca - wysoko oceniając ich zaangażowanie w pracę oraz umiejętności - rozważa możliwość kontynuacji współpracy po zakończeniu stażu (dotyczy wybranych osób).

a

„Jesteśmy aktywni – działamy” realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W programie udział wzięła jedna osoba, która w chwili obecnej kontynuuje zatrudnienie.

atuty projekt w realizowanych dla os b potencjalnych pracownik w po pi dziesi tce
Atuty projektów realizowanych dla Osób – potencjalnych Pracowników po pięćdziesiątce…

Wzmocnienie świadomości u osób 50 plus, o możliwościach praktycznego wykorzystania ich wieloletniego doświadczenia oraz ograniczenia barier między nimi a młodszymi pracownikami poprzez dzielenie się wiedzą – „jestem komuś potrzebny”.

Zatrudniając osoby, które ukończyły 50 rok życia inicjuje się ciągły transfer wiedzy i doświadczenia między młodszymi i starszymi pracownikami, wzbogacając obie ze stron o nowe możliwości (ogniwo w łańcuchu międzypokoleniowym).

Pracownik 50 plus odgrywa rolę mentora i przekazując swoją wiedzę stanowi dla młodszych pracowników wzór, a jednocześnie przełamuje bariery międzypokoleniowe.

 • Praca w grupie osób w różnym przedziale wiekowym niweluje propagowanie stereotypów panujących na obecnym rynku pracy dot. zatrudniania dojrzałych pracowników, stereotypami są: bierność, gorszy stan zdrowia, niechęć do podejmowania nowych wyzwań, niższa sprawność psychofizyczna, mniejsza wydajność w miejscu pracy.
dzi kuj za uwag beata kre owska beata krelowska@vinpol pl

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!Beata Krełowskabeata.krelowska@vinpol.pl