behandling av osteoporos
Download
Skip this Video
Download Presentation
Behandling av osteoporos

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Behandling av osteoporos - PowerPoint PPT Presentation


 • 229 Views
 • Uploaded on

Behandling av osteoporos. Rekommendationer från workshop oktober 2000. Osteoporos definition. Systemisk skelettsjukdom karaktäriserad av låg benmassa förändrad mikroarkitektur med nedsatt benhållfasthet ökad risk för frakturer. Den kliniska manifestationen. ”Lågenergifrakturer”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Behandling av osteoporos' - bella


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
behandling av osteoporos

Behandling av osteoporos

Rekommendationer från workshop oktober 2000

osteoporos definition
Osteoporos definition

Systemisk skelettsjukdom karaktäriserad av

 • låg benmassa
 • förändrad mikroarkitektur med nedsatt benhållfasthet
 • ökad risk för frakturer
den kliniska manifestationen
Den kliniska manifestationen

”Lågenergifrakturer”

 • kotfraktur
 • höftfraktur
 • underarmsfraktur
who s definitioner
WHO´s definitioner
 • Normal benmassa
  • inom en standardavvikelse från genomsnittet hos friska unga kvinnor
 • Låg benmassa (osteopeni)
  • mellan 1-2,5 standardavvikelser under genomsnittet
 • Osteoporos
  • 2,5 standardavvikelser eller mer under genomsnittet
 • Etablerad osteoporos
  • 2,5 standardavvikelser eller mer under genomsnittet, samt en eller flera lågenergifrakturer
epidemiologi
Epidemiologi

Andel kvinnor i Sverige med osteoporos

epidemiologi1
Epidemiologi

Frakturer

 • Ökat dramatiskt i västvärlden
  • fler äldre
  • även oberoende av ålder
 • Höftfrakturer dubbelt så vanligt bland kvinnor
 • Skandinavien högst förekomst i världen
etiologin till fraktur
Etiologin till fraktur
 • Faktorer som ökar sannolikheten för trauma
  • t.ex. yrsel, hala gångytor
 • Själva traumat
  • energiberoende mekanism
 • Skelettets förmåga att motstå trauma
  • skelettets massa, geometri, storlek
 • Skydd
  • t.ex. mjukdelar, muskelkraftens energiabsorption
patofysiologi
Patofysiologi
 • Primär osteoporos
  • postmenopausalt relaterat till östrogenbortfall
 • Sekundär osteoporos
  • underliggande sjukdomar
  • läkemedel
 • Efter 65-årsåldern sker förlusten i samma utsträckning hos båda könen
diagnostik
Diagnostik

Syftet är att...

1. Kvantifiera risken för frakturer

2. Påvisa orsaker till osteoporos

3. Identifiera personer med osteoporos

diagnostik1
Diagnostik

Metoder

 • Klinisk bedömning
 • Röntgenundersökning av bröst- och ländrygg
 • Mätning av benmassa
 • (Laboratoriediagnostik)
diagnostik2
Diagnostik

Mätning av benmassa

 • DXA, höft och ländrygg
 • SXA, underarm (används ej)
 • QCT
 • Ultraljudsundersökning av hälbenet
 • Magnetresonansteknik (ej i klinik)
diagnostik3
Diagnostik

Vem skall diagnostiseras?

Patienter med ökad risk för frakturer utifrån

bedömning av riskfaktorer

riskfaktorer
Riskfaktorer

Starka

 • Lågenergibrott efter fyllda 50 år (efter menopaus)
 • Långvarig peroral kortikosteroidbehandling
riskfaktorer1
Riskfaktorer

Relativa

 • Låg BMI/viktförlust
 • Rökning
 • Frakturanamnes i familjen, ffa hos mor
 • Tidig menopaus
 • Falltendens
riskfaktorer2
Riskfaktorer

Övriga

 • Långvarig behandling med vissa läkemedel
  • heparin, antiepileptika, immunmodulerande läkemedel, tyroxin, kortikosteroider
 • Sjukdomar
  • RA, GI-sjukdomar, primär hyperparatyreoidism
 • Långvarig amenorré i fertil ålder
m n med osteoporos
Män med osteoporos
 • Förhållandet mellan benmassa och frakturrisk detsamma som hos kvinnor
 • T-score -2,5 samt lågenergibrott grund för diagnos
 • Benmassemätning vid misstanke om sekundär osteoporos
l kemedel
Resorptionshämmande

östrogen och SERM

bisfosfonater

kalcitonin

(hydroxylerade D-vitaminer)

Formationsstimulerande

flourider

parathormon

tillväxthormon

(anabola steroider)

Läkemedel
l kemedel1
Läkemedel

Kalcium och vitamin D

kalciumbrist hyperparatyreoidism osteoporos

Låga D-vitaminnivåer minskad kalciumabsorption osteomalaci

l kemedel2
Läkemedel

Kalcium och vitamin D

Dagsbehov: Kalcium: 800-1200 milligram

Vitamin D: 5 -10 mikrogram

Om dagsbehovet ej är täckt rekommenderas

ett bastillskott i tillägg till specifik osteoporosbehandling

 • Kalcium 500-1000 milligram/dag
 • Vitamin D 400-800 IE/dag (10-20 mikrogram)
l kemedel3
Läkemedel

Östrogener

 • Normaliserar den ökande benomsättningen efter menopaus
 • Minskar med stor sannolikhet antalet frakturer hos postmenopausala kvinnor
 • Effekt och biverkningar hos kvinnor över 65 år är ofullständigt kända
 • Tilläggsbehandling med gestagener
l kemedel4
Läkemedel

Östrogener -övriga effekter

 • På lång sikt något ökad risk för bröstcancer
 • På kort sikt förhöjd risk för venös tromboembolisk sjukdom
 • Effekt på utveckling av Hjärt-kärlsjukdom?
l kemedel5
Läkemedel

SERM (selektiva östrogenreceptor modulatorer)

 • Verkar via östrogenreceptorer
 • Effekt på benväven men ej på bröstvävnad eller endometrium
l kemedel6
Läkemedel

SERM -övriga effekter

 • Effekter på bröstcancer?
 • Kardiovaskulära effekter?
 • Trombosrisk som vid östrogenbehandling
l kemedel7
Läkemedel

Bisfosfonater

 • Syntetiska pyrofosfatanaloger som inte metaboliseras
 • Retineras i benväven under mkt lång tid (år)
 • Verkar antiresorptivt på osteoklasterna
 • Inga jämförande studier mellan olika bifosfonater
l kemedel8
Läkemedel

Bisfosfonater -övriga effekter

 • GI-biverkningar förekommer
 • Esofagusbiverkningar -Alendronat
 • Långtidseffekter på benväv ofullständigt kända
l kemedel9
Läkemedel

Övriga

 • Kalcitonin
  • i Sverige och Norge ej godkänt vid osteoporos
 • Anabola steroider
  • Är godkända men frakturdata saknas
  • Säkerheten vid långtidsbehandling okänd
 • Aktiva vitamin D-metaboliter
  • ej godkända vid osteoporos
samh llskostnader
Samhällskostnader
 • Utgifter för profylax och behandling
 • kostnader knutna till frakturer

Behandla endast vid risk för fraktur!

f rebyggande tg rder
Förebyggande åtgärder
 • Primära
  • förebygga osteoporos
    • reducera riskfaktorer
 • Sekundära
  • förebygga frakturer
    • identifiera högriskgrupper
 • Tertiära
  • förebygga nya frakturer
    • utredning och behandling
vem ska ha behandling
Vem ska ha behandling?
 • Total riskvärdering
  • bentäthetsmätningar, riskfaktorer
 • Högriskindivider
  • diagnosen osteoporos
  • tidigare lågenergibrott samt benmassa 2,0 standardavvikelser eller mer under genomsnittet
  • kortikosteroidbehandling samt benmassa 2,0 standardavvikelser eller mer under genomsnittet
behandling vid normal benmassa
Behandling vid normal benmassa?
 • Ännu ingen dokumentation som visar att långvarig behandling (10-30 år) faktiskt reducerar frakturrisken
 • Biverkningsprofilen vid långvarig behandling är inte heller känd

Rekommenderar ej profylaktisk läkemedelsbehandling vid normal benmassa

behandling av kvinnor med osteoporos
Behandling av kvinnor med osteoporos

Alla postmenopausala kvinnor som behandlas för osteoporos med östrogener, bisfosfonater eller SERM, bör ha tilläggsbehandling med kalcium och

vitamin D.

behandlingstid
Behandlingstid
 • Östrogener
  • fem års behandling väl etablerad, få biverkningar
  • effekten avtar efter avslutad behandling
 • Bisfosfonater
  • säkerhet och effekt dokumenterad i fem till sju år
  • effekten avtar efter avslutad behandling
 • SERM
  • säkerhet och effekt dokumenterad i fyra år
screening
Screening?
 • Allmän screening med bentäthetsmätningar rekommenderas ej
 • Till nytta för patienter med hög absolut risk för fraktur
faktaruta
Faktaruta

Ordförklaringar

 • BMC: Bone mineral content (i gram)
 • BMD: Bone mineral density (i gram/cm2)

(BMC-korrigerat för benstorleken)

 • DXA: Dual x-ray absorptiometry
 • SXA: Single x-ray absorptiometry
 • QCT: Quantitative computer tomography
 • BMI: Body mass index = vikt/längd2
 • NNT: Number needed to treat

(antalet patienter som måste behandlas för att undvika en händelse under en given tidsperiod)

ad