konstatirana sostojba kaj administratorot n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konstatirana sostojba kaj administratorot PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konstatirana sostojba kaj administratorot

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5

Konstatirana sostojba kaj administratorot - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Konstatirana sostojba kaj administratorot. Administratorot za vreme na kontrolata vo zgodna prilika ufrla vo kasata 15 građanski čekovi so suma od po 20 000,00 den. zaradi pokrivawe na kusokot.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Konstatirana sostojba kaj administratorot


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
konstatirana sostojba kaj administratorot
Konstatirana sostojba kaj administratorot
 • Administratorot za vreme na kontrolata vo zgodna prilika ufrla vo kasata 15 građanski čekovi so suma od po 20 000,00 den. zaradi pokrivawe na kusokot
slide2

Na policajci od PS za BPS Petrovec od strana na administratorot im se davani različni sumi na parični sredstva koi poteknuvaat od mandatni kazni.- Eden od policajcite vo tek na 2003 i 2004 god. primil pari vo vkupna vrednost od 81 400,00 den. i istite ne se vrateni.- Pri razgovorot e utvrdeno deka del od parite na administratorot koi mu nedostasuvaat se naođaat vo negoviot stan - So potvrda privremeno se odzemeni 370 000,00 den. Vo apoeni od 5 000, 1 000 i 500 den.

predlog merki za ps za bps petrovec
Predlog merki za PS za BPS Petrovec
 • R. B. – administrator
  • Krivična prijava za KD “Zloupotreba na službena položba i ovlastuvawe” po čl. 353 i “Poslužuvawe vo služba” po čl. 356 od KZ;
  • da bide povedena disciplinska postapka so suspendirawe od rabotno mesto.
 • K. P. – policaec
  • Krivična prijava za KD “Zloupotreba na službena položba i ovlastuvawe” po čl. 353 i “Poslužuvawe vo služba” po čl. 356 od KZ i pokrenuvawe na disciplinska postapka;
 • M. B. i P. D. – policajci
  • Krivična prijava za KD po čl. 356 “Poslužuvawe vo služba” od KZ i pokrenuvawe na disciplinska postapka;
 • I. D. – starešina
  • da bide povedena disciplinska postapka so suspendirawe od rabotno mesto poradi povreda na rabotna disciplina po čl. 65 st. 1 od ZVR, čl. 133 st. 1 t. 1 od Kolektiven dogovor;
  • da bide povedena disciplinska postapka so suspendirawe od rabotno mesto;
 • Za 35 policajci od PS za BPS Petrovec

- će bide povedena disciplinska postapka zaradi kršewe na rabotna disciplina po čl. 65 st. 8 od ZVR i nepostapuvawe po instruktivni telegrami.

ps za bps demir kapija na den 12 05 2004 god izvr ena e kontrola od strana na
PS za BPS Demir KapijaNa den12.05.2004 god. izvršena e kontrola od strana na:
 • Pregled na rabotni prostorii, rabotni masi, sefovi i dokumentacija vo vrska so raboteweto na PS za BPS
 • Kontrola na materijalno-finansiskoto rabotewe na policaecot administrator
 • Kontrola na evidencijata i zadolženosta na policajcite od ovaa PS so mandatnite kazni
konstatirana sostojba kaj administratorot1
Konstatirana sostojba kaj administratorot
 • Izvršen e popis na obrascite za mandatni kazni po ZBSP i ZZUŽSPP
 • Kaj 33 policajci se naođaat obrasci za mandatni kazni vo vkupen iznos od 825 000,00 den. a kaj 2 vodiči na sektor vo vkupen iznos od 288 500,00 den.
 • Sostojba na parični sredstva vo kasata e 730 400,00 den. vo gotovo i 182 800,00 den. vo građanski čekovi
 • Od sumiraweto na sostojbata konstatiran e KUSOKvo iznos od 1 084 000,00 den. za koi odgovorniot rabotnik nema pokritie