kaj je astronomija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KAJ JE ASTRONOMIJA? PowerPoint Presentation
Download Presentation
KAJ JE ASTRONOMIJA?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

KAJ JE ASTRONOMIJA? - PowerPoint PPT Presentation


 • 707 Views
 • Uploaded on

KAJ JE ASTRONOMIJA?. Astronomija je znanstvena veda Ukvarja se z opazovanjem in razlago zunajzemeljskih pojavov v Vesolju Tematsko je razdeljena na: osončje, njegove planete, spremljevalce planetov, naravne satelite, zvezde in galaksije. PRVI ASTRONOMI. Egipčani Babilonci Kitajci Grki.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

KAJ JE ASTRONOMIJA?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kaj je astronomija
KAJ JE ASTRONOMIJA?
 • Astronomija je znanstvena veda
 • Ukvarja se z opazovanjem in razlago zunajzemeljskih pojavov v Vesolju
 • Tematsko je razdeljena na: osončje, njegove planete, spremljevalce planetov, naravne satelite, zvezde in galaksije
prvi astronomi
PRVI ASTRONOMI
 • Egipčani
 • Babilonci
 • Kitajci
 • Grki
egip ani
EGIPČANI
 • Delež Egipčanov zelo pomemben
 • Svečenikom je bilo zaupano sestavljanje koledarja in zapisovanje zgodovinskih dogodkov
 • Koledar naj bi se začel uporabljati 19.7.2781 pred. n. št.
 • Sotisova perioda je pokazala da koledar vsako četrto leto zaostane za en dan
babilonci
BABILONCI

Z vrha stavb so opazovali nebesne pojave in prerokovali bodočnost

 • Prepričali so se da se zvezde ne premikajo in jih razporedili v ozvezdja in jim dali imena
 • Njihov koledar: 12 mesecev po 30 dni
 • 7 premičnih nebesnih teles
 • Ustvarili nepretrgano verigo tednov
 • Natančno so poznali dolgost leta in neenake dolgosti letnih časov
kitajci
KITAJCI
 • Prb. 3000 let pr. n. št. Začeli opazovati nebesne pojave
 • zabeležili sončni mrk
 • Za sončni mrk so verjeli, da poskuša Sonce Pojesti zmaj
 • Nebesnih pojavov niso le kronološko zapisovali ampak so jih tudi merili
slide6
GRKI
 • Začetek 6 stoletja pr. n. št.
 • Povzpeli do racionalne znanosti
 • Tales – prinesel astronomijo v Grčijo in natančno razmejil zvezde
 • Ostali grški astrologi/filozofi pa so bili: Pitagorovci, Erastoten, Ptolemej, Platon in Aristotel
klavdij ptolemej
Klavdij Ptolemej
 • Bil je eden najpomembnejših astronomov in geografov svoje dobe, ukvarjal pa se je tudi z matematiko in fiziko.
ptolemejski sistem
Ptolemejski sistem

V Ptolomejskem sistemu je Zemlja v središču vesolja, okrog nje pa krožijo planeti.

Da bi razložil zapleteno gibanje planetov po nebu, je trdil da se vsak planet na svoji poti okoli Zemlje giblje tudi v majhnem krogu.

ptolemejski izrek
Ptolemejski izrek
 • Znan je Ptolemejev izrek, ki povezuje diagonali in stranice tetivinega štirikotnika.
 • V vsakem tetivnem štirikotniku je produkt diagonal enak vsoti produktov nasprotnih stranic.
 • ef = ac + bd
nikolaj kopernik
NIKOLAJ Kopernik
 • Bil je poljski astronom, matematik, pravnik, zdravnik, administrator in ekonomist.
kopernikov nauk
KOPERNIKOV NAUK
 • Njegov največji prispevek k človeštvu je izdelava in utemeljitev heliocentričnega modela Osončja.
heliocentri ni sistem
HELIOCENTRIČNI SISTEM
 • Heliocentrični model je v astronomiji model Osončja, v katerem je gravitacijsko središče Sonce.
galileo galilei
GaliLEO GALILEi
 • Prvi, ki opazuje nebo z daljnogledom
 • S svojimi odkritji potrdi Keplerjev nauk
 • Na luni vidi gore in doline s tem potrdi da so v Vesolju telesa podobna Zemlji
 • Dokaže da Zemlja ni edino središče gibanja teles
 • Izdelal je telskop, ki pa je služil tudi kot drobnogled
daljnogled
DALJNOGLED
 • Daljnogled, ki ga

je uporabljal tudi

kot mikroskop

kepler
Kepler
 • Trije Keplerjevi zakoni
 • 1. Planeti se gibljejo okoli Sonca po elipsah
 • 2. Planet se giblje hitreje, ko je bliže oncu in počasneje, ko je od njega dlje
 • 3. Razmerje kvadrata obhodnega časa in kuba povprečne razdalje od Sonca je za vse planete enaka
newton
Newton
 • Newtonovi zakoni
 • 1. Če je rezultanta zunanjih sil, ki delujejo na telo, enaka nič, telo miruje ali pa se giblje premo enakomerno
 • 2. Rezultanta zunanjih sil je enaka produktu mase in pospeška
 • 3. Če deluje prvo telo na drugo telo z neko silo, deluje drugo telo na prvo telo z nasprotno enako silo
aristotel
ARISTOTEL
 • Aristotel trdi, da je Zemlja okrogla, ker ima Zemljina senca ob Luninih mrkih okrogel obris.
 • Določil je razmerje med razdaljo Sonca do Lune id od Sonca iz Zemlje
hiparh
HIPARH
 • Hiparh je nadaljeval Aristarhovo delo in je meril razdalje in velikosti sonca in lune. Med njegove največje dosežke štejemo to, da je določil lunino paralakso.
 • Hiparh je tudi avtor prve natančne zvezdne karte. V le-to je vrisal lego vsake zvezde v skladu z njeno širino in dolžino
eratosten
ERATOSTEN
 • Ukvarjal se je z natančim določanjem datumov
 • Idelal je metodo za določanje praštevil
 • Izračunal je kot med zemeljsko osjo in ravnino navideznega gibanja sonca
 • Izdelal je zvezdno karto s 675 zvezdami
 • Prvi je določi velikost Zemlje