1 / 22

TRŽIŠTE OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ - U 2010. GODINI -

TRŽIŠTE OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ - U 2010. GODINI -. HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE. mr. sc. Hrvoje Pauković Hrvatski ured za osiguranje SORS 2011., Sarajevo, 15.-17. 6. 2011. STRUKTURA FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U RH U 2010. GODINI.

baris
Download Presentation

TRŽIŠTE OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ - U 2010. GODINI -

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. TRŽIŠTE OSIGURANJAU REPUBLICI HRVATSKOJ- U 2010. GODINI - HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE mr. sc. Hrvoje Pauković Hrvatski ured za osiguranje SORS 2011., Sarajevo, 15.-17. 6. 2011.

 2. STRUKTURA FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U RH U 2010. GODINI Ukupna imovina financijskog sustava u 2010. je 70.021 mil. eura Ukupna imovina društava za osiguranje u 2010. je 4.135 mil. eura (Prosječni srednji tečaj HNB-a za 2010. g. - HRK/EUR 7,286230) Izvor: HNB, HANFA 2011.

 3. Zakon o osiguranju (NN 151/05; 87/08; 82/09) - NOVI Zakon o osiguranju – početak 2012.g. Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (NN 151/05; 36/09; 75/09)Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN 140/05) Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 150/08; 94/09; 153/09)Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06; 150/08)Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05; 41/08)Zakoni dostupni na www.nn.hr ZAKONODAVNI OKVIR

 4. Pad ukupne zaračunate bruto premije u 2010. od 1,8% - životna osiguranja 1,2% - neživotna osiguranja 1,9% - 17 društava za osiguranje i reosiguranje ostvarilo je dobit, a 10 društava gubitak (ŽO – dobit 10/gubitak 6; NO-dobit 15/gubitak 6) – Basler osiguranje i Basler životno osiguranje pripojeni Basler osiguranju Zagreb d.d. , od 10.2. 2010. posluju kao jedno društvo - Cosmopolitan Life Vienna Insurance Group pripojen je društvu Helios VIG s danom 11.06.2010 - novo društvo započelo sa radom u 2010. - Hrvatsko kreditno osiguranje d.d. - novo društvo Izvor osiguranje dobilo dozvolu za rad u 2010. a započelo s radom od 01.01.2011. ZNAČAJNIJI DOGAĐAJI NA TRŽIŠTU U 2010.

 5. INDUSTRIJA OSIGURANJA • 25 društava za osiguranje • 2 društva za reosiguranje • 29 društava za posredovanje u osiguranju • 198 društva za zastupanje u osiguranje (pravne osobe) • 143 obrta za zastupanje u osiguranju • 25 banaka ima ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju

 6. BROJ AKTIVNIH DRUŠTAVA - 31.12.2010.

 7. DOMAĆI VEĆINSKI KAPITAL STRANI VEĆINSKI KAPITAL 10 15 56,9 % PREMIJE 43,1 % PREMIJE UKUPNO 22,9 % PREMIJE 77,1 % PREMIJE ŽIVOT 69,3% PREMIJE 30,7 % PREMIJE NEŽIVOT STRUKTURA VLASNIŠTVA - 31.12.2010.- DRUŠTVA ZA OSIGURANJE -

 8. ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE u tisućama EUR-a Izvor: HUO

 9. TREND RASTA/PADA PREMIJA ŽIVOTNOG I NEŽIVOTNOG OSIGURANJA Izvor: HUO

 10. Godina AO ŽO IMOV AK Zastupljenost u ukupnoj premiji [%] 2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 34,0 31,9 31,9 29,7 30,2 31,1 31,0 USPOREDBA UČEŠĆA PREMIJE NAJZASTUPLJENIJIH GRUPA OSIGURANJA 16,8 20,7 23,7 26,6 26,3 26,4 26,6 17,4 16,2 15,4 14,2 13,9 14,5 14,4 10,7 9,6 10,3 12,2 12,0 11,6 11,9 Izvor: HANFA, HUO

 11. UČEŠĆE PREMIJE OSIGURANJA U BDP-U (PENETRACIJA OSIGURANJA) u % Izvor: HGK, HUO

 12. u eurima PREMIJA OSIGURANJA PO STANOVNIKU(GUSTOĆA OSIGURANJA) Izvor: HGK, HUO

 13. 2009 2010 2009 2010 2009 2010 Allianz Croatia 1. 13,5 14,1 1. 32,2 31,4 Croatia 1. 38,7 37,6 Croatia Euroherc 2. 14,3 14,1 2. 11,1 10,8 Euroherc 2. 15,0 14,8 Merkur 3. 10,6 10,6 3. 10,5 10,6 Jadransko 3. 9,6 9,5 Grawe Jadransko 4. 10,4 10,0 4. 7,0 6,9 Allianz 4. 9,4 9,4 Triglav Kvarner VIG 5. 4,6 4,9 Kvarner VIG 5. 8,6 8,6 5. 5,7 5,5 77,3 76,2 66,5 65,2 57,4 57,4 UKUPNO NEŽIVOT ŽIVOT KONCENTRACIJA PREMIJE Allianz Prvih 5 društava 85,2 84,9 92,3 91,6 88,9 88,6 Prvih 10 društava Izvor: HUO

 14. PREMIJA DRUŠTAVA ZA REOSIGURANJE • Croatia Lloyd d.d. za reosiguranje • Allianz reosiguranje d.d. u tisućama EUR-a Izvor: HANFA

 15. PRODAJA OSIGURANJA PO KANALIMA PRODAJE U 2010. Izvor: HUO

 16. PRVIH PET MJESECI 2011. GODINE Pad premije u skupini neživotnih osiguranja bilježe redom: Porast premije u skupini neživotnih osiguranja bilježe redom: • Nastavlja se stagnacija/pad premije osiguranja u prvih pet mjeseci 2011. – ukupna ZBP -1,5 % - životno osiguranje pad 1,3% - neživotna osiguranje pad 1,6%:

 17. HUO

 18. SOLVENCY II PROJEKT

 19. PRIJEVARE U OSIGURANJU Protokol o suradnji – 4/2011 Udruženje osiguravača Srbije

 20. Uspjeh nacionalne edukacijske kampanje MUP-HUOSTOP NEOSIGURANIM VOZILIMA Smanjenje broja prijavljenih šteta za 30%

 21. 2011. • Rješavanje problema – Ustavni sud RH: • Namet od 7% na funkcionalnu premiju AO - HZZO • Ulazak Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na tržište dodatnih zdravstvenih osiguranja • Prijedlozi: • Financijska edukacija i pismenost – prijedlog inicijative za usvajanje nacionalne strategija financijskog opismenjavanja stanovništva (obrazovni sustav, edukacija potrošača i d.r) • Pozicioniranje osiguratelja u mirovinskoj reformi – izjednačavanje poreznog i poticajnog tretmana proizvoda dobrovoljne mirovinske štednje (3.stup i životno osiguranje)

 22. HVALA NA POZORNOSTI

More Related