personalf rening j mtlands l ns landsting n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Personalförening Jämtlands läns landsting PowerPoint Presentation
Download Presentation
Personalförening Jämtlands läns landsting

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Personalförening Jämtlands läns landsting - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

Personalförening Jämtlands läns landsting. Arbetsgruppen för föreningens bildande: Gunilla Lirell, Lena Sollander Lundh, Jan Lemnert, Helene Olsson, Lisa Bengtsdotter, Inger Lindholm, Annika Fahlvik, Eva Nilsson, Jonas Törngren. Bakgrund.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Personalförening Jämtlands läns landsting' - bandele


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
personalf rening j mtlands l ns landsting
PersonalföreningJämtlands läns landsting

Arbetsgruppen för föreningens bildande:

Gunilla Lirell, Lena Sollander Lundh, Jan Lemnert, Helene Olsson,

Lisa Bengtsdotter, Inger Lindholm, Annika Fahlvik, Eva Nilsson, Jonas Törngren

bakgrund
Bakgrund

Under dialogdagarna 2008 framkom önskemål om en förändrad

hantering av trivselaktiviteter och mötesarenor av lättsammare slag

inom Jämtlands läns landsting. Följande uppdrag formulerades

därefter: 

Skapa trivselaktiviteter

Bilda personalförening och/eller idrottsförening

I uppdraget ingår att ge förslag på hur en personalförening och/eller

idrottsförening inom Jämtlands läns landsting kan skapas och se ut.

Vilka förutsättningar finns, vilka regler och riktlinjer måste följas, vad

krävs? Ge konkreta förslag som är möjliga att starta på en gång.

m ls ttning
Målsättning
 • stärka och främja sammanhållning och kamratskap bland landstingets anställda
 • bidra till att alla anställda skall må bättre såväl psykiskt som fysiskt
 • ge alla anställda möjlighet att tillsammans sätta guldkant på fritiden genom att erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter 
 • aktiviteterna anpassas efter medlemmarnas intresse och önskemål 
 • all verksamhet skall präglas av vi-anda
organisation
Organisation
 • Alla anställda ansluts, ingen medlemsavgift
 • Fristående förening
 • Styrelse
  • Ordförande, vice ordf., kassör, sekreterare + minst 1 och högst5 ledamöter (från olika verksamhetsområden)
  • stadgar, se bilaga
 • 0,75% tjänst som sköter administration och driver föreningens praktiska arbete. Finansieras av landstinget.
 • Arbetsgrupp med geografisk och organisatorisk spridning som tar fram förslag till aktiviteter, prissättning, organisation mm
organisation forts
Organisation forts.
 • Tydlig avgränsning mot lagstadgade krav på arbetsgivaren avseende rehabilitering och förebyggande arbete
 • Befintliga friskvårdsombud/kulturombud för ut information, tar in idéer från medlemmarna och förmedlar vidare till arbetsgruppen.
 • De olika aktiviteterna finansieras dels av medlemmarna och dels av ett landstingsbidrag på 100 kr per anställd = 400 tkr
 • Rabatter förhandlas med olika företag ; exempelvis massörer, gym, butiker, bensinstationer.
exempel p aktiviteter
Exempel på aktiviteter

Motionsgymnastik

Massage

Danskurser

Fjällvandringar

Landstingskör

Studiecirklar

Konst

Litteratur

Musik

etc.

 • Personalfest
 • Landstingsrevyn
 • Skidresor
 • Shoppingresor
 • Matlagningskurs
 • Vinprovning
 • Tävlingar
  • Idrott
  • Allmänbildning
  • Musik
  • etc.
tidplan
Tidplan
 • Mars 2009
  • Information till alla chefer
 • April –maj 2009
  • Samverkan Landstingskommittén
  • Beslut av LD
 • Juni 2009
  • Information Insidan och ledningsinformation
  • Information PPU
 • September 2009
  • Föreningen bildas formellt - konstituera styrelse
  • Namntävling
  • Bildande av arbetsgrupp
  • Annonsering föreningskonsulenttjänst
slide8

Tidplan forts.

 • Oktober-december
  • Beslut om bidrag i landstingsfullmäktige
  • Anställning föreningskonsulent
  • Aktiviteter/utbud arbetas fram
  • Kontakt med olika företag för rabatter mm
  • Intern information/marknadsföring
  • Arbeta fram webbsida på intranät
 • Januari 2010
  • Uppstart personalförening JLL
j nk pings sjukv rdsomr des personalklubb
Jönköpings sjukvårdsområdes personalklubb
 • Vision – trivsel, gemenskap och välbefinnande genom ett brett utbud av personalsociala aktiviteter
 • Målbeskrivning
  • att skapa en bred verksamhet som tar tillvara de anställdas intresse för en aktiv fritid
  • att åstadkomma aktiviteter som i sig syftar till en positiv förändring i den anställdes situation
  • att få anställda som har sociala eller andra problem att känna gemenskap
 • Detta når vi genom att arrangera verksamheten på ett sätt som gör att medarbetarna känner att arbetsgivaren verkligen bryr sig om sin personal och gör något extra för den.
resurser
Resurser
 • Två heltidsanställda friskvårdskonsulenter som arbetar med klubben. Startade 1990.
 • 4200 anställda
 • Drivs under administrationen, personalchefen är chef. Fackliga representanter medverkar på styrelsemöten mm.
 • 300 tkr i bidrag från landstinget till aktiviteter.
 • Alla som tillhör Jönköpings sjukvårdsområde är medlemmar. Säljs i övrigt till andra sjukvårdsområde, ex folktandvården (360 kr / år / anställd).