Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dnia 01.08.2014 nastąpiła zmiana Towarzystwa Ubezpieczeniowego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dnia 01.08.2014 nastąpiła zmiana Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Dnia 01.08.2014 nastąpiła zmiana Towarzystwa Ubezpieczeniowego

160 Views Download Presentation
Download Presentation

Dnia 01.08.2014 nastąpiła zmiana Towarzystwa Ubezpieczeniowego

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Dnia 01.08.2014 nastąpiła zmiana Towarzystwa Ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń grupowych na ERGO HESTIA S.A. W stosunku do aktualnych warunki ubezpieczenia zostały polepszone, wprowadzono także wiele korzystnych rozwiązań, dedykowanych specjalnie dla pracowników VW Polkowice. W celu przystąpienia do nowego ubezpieczenia należy podpisać nową deklarację do dnia 25 każdego miesiąca. Wszystkie informacje dotyczące nowego ubezpieczenia można uzyskać w biurze związku. Polkowice, dn. 04.09.2014