Dnia 01.08.2014 nastąpiła zmiana Towarzystwa Ubezpieczeniowego - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dnia 01.08.2014 nastąpiła zmiana Towarzystwa Ubezpieczeniowego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dnia 01.08.2014 nastąpiła zmiana Towarzystwa Ubezpieczeniowego

play fullscreen
1 / 1
Dnia 01.08.2014 nastąpiła zmiana Towarzystwa Ubezpieczeniowego
160 Views
Download Presentation
baby
Download Presentation

Dnia 01.08.2014 nastąpiła zmiana Towarzystwa Ubezpieczeniowego

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Dnia 01.08.2014 nastąpiła zmiana Towarzystwa Ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń grupowych na ERGO HESTIA S.A. W stosunku do aktualnych warunki ubezpieczenia zostały polepszone, wprowadzono także wiele korzystnych rozwiązań, dedykowanych specjalnie dla pracowników VW Polkowice. W celu przystąpienia do nowego ubezpieczenia należy podpisać nową deklarację do dnia 25 każdego miesiąca. Wszystkie informacje dotyczące nowego ubezpieczenia można uzyskać w biurze związku. Polkowice, dn. 04.09.2014