GfK Supermarktkengetallen - PowerPoint PPT Presentation

ayita
gfk supermarktkengetallen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GfK Supermarktkengetallen PowerPoint Presentation
Download Presentation
GfK Supermarktkengetallen

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
GfK Supermarktkengetallen
112 Views
Download Presentation

GfK Supermarktkengetallen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantalkassabonnenzich?’ ‘Hoe ontwikkeltzich de omzet per kassabon?’ GfK Supermarktkengetallen

 2. Supermarktomzet groeit in juni met 3.7%. Promotiedruk blijft stijgen.Action blijft onverminderd groeien met supermarktassortiment. In juni 2013 is de supermarktomzet met 3.7% gestegen van € 2.54 miljard (juni 2012) naar € 2.63 miljard (juni 2013). De waarde van de kassabon steeg met 2.2% van € 22,26 (juni 2012) naar € 22,51 (juni 2013). In het eerste half jaar van 2013 steeg de omzet met 3.8% van € 16.1 miljard (2012) naar € 16.8 miljard, mede door een stijging van de gemiddelde waarde van de kassabon met 2.8%. Deze steeg van € 21,92 (2012) naar € 22,54 (2013). De promotiedruk (dat wil zeggen het aandeel in de supermarkbestedingen die middels een aanbieding is verkocht) stijgt nog steeds. Van elke supermarkteuro werd er in 2013 (voortschrijdend jaar t/m kwartaal 1 2013) 17.8% middels een aanbieding verkocht (2012: 17.2%). Binnen de promotiebestedingen neemt het belang van multibuy af (=meer stuks aanbiedingen). De promotieomzet wordt nu vooral gedreven door één stuks aanbiedingen. Het aandeel van de single price-off binnen de promotionele aankopen steeg van 54% naar 64%.

 3. Supermarktomzet groeit in juni met 3.7%. Promotiedruk blijft stijgen.Action blijft onverminderd groeien met supermarktassortiment. De supermarkten en drogisten ondervinden steeds meer concurrentie van Action. Forse stijging van het aantal klanten dat bij Action “het supermarktassortiment” koopt. Op jaarbasis komt bijna 45% van alle Nederlandse huishoudens gemiddeld 7.2x bij Action en zij besteden per bezoek gemiddeld € 11.19. Omzet sinds 2011 (mat q1) verdubbeld naar € 275 miljoen! Veel omzet Action afkomstig van huishoudens met beperkt inkomen (gezinnen en gepensioneerden). Ook relatief veel omzet bij jonge alleenstaanden. Veel omzet Action afkomstig uit noorden, oosten en zuiden van het land. Het westen van het land blijft relatief achter (met name de 3 grote steden + agglomeraties).

 4. Ontwikkeling Action: forse stijging aantal klanten dat bij Action “het supermarktassortiment” koopt. Op jaarbasis komt bijna 45% van alle Nederlandse huishoudens gemiddeld 7.2x bij Action en zij besteden per bezoek gemiddeld € 11,19. Omzet sinds 2011 (mat q1) verdubbeld naar € 137 miljoen naar € 275 miljoen! Omzet € 275 miljoen Omzet € 227 miljoen Omzet € 137 miljoen MAT= MovingAnnual Total (Schuivend jaargemiddelde) INDEX: =100 166 201

 5. GfK Life Cycle Huishoudensverdeling binnen Nederland Jonge Alleenstaande - 1 persoons huishouden - Geen kinderen - Jonger dan 40 jaar Tweeverdieners - 2 persoons huishouden - Geen kinderen - Beiden werken fulltime ( 25 uur per week) HH met kinderen, beperkt inkomen -  2 personen in huishouden - Huishouden met kinderen (incl. 18+) - Netto inkomen < € 2300,- Welgestelde HH met kinderen -  2 personen in huishouden - Huishouden met kinderen (incl. 18+) - Netto inkomen > € 2300,- Alleenstaande (40-65 jaar) - 1 persoonshuishouden - Geen kinderen - 40 – 65 jaar Kostwinner (2p) - 2 persoons huishouden - Geen kinderen - Max. 1 persoon werkt fulltime Gepensioneerden, beperkt inkomen - 1 of 2 personen in huishouden - Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT - Netto inkomen < € 1700,- Welgestelde gepensioneerden - 1 of 2 personen in huishouden - Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT - Netto inkomen > € 1700,-

 6. Veel omzet Action afkomstig van huishoudens met beperkt inkomen (gezinnen en gepensioneerden). Ook relatief veel omzet bij jonge alleenstaanden. Index t.o.v. totaal NL: % kopende huishoudens: 100.0 44.8 91 106 94 101 91 128 67 121 Basis: bestedingen, MAT P5 2013

 7. Districten Huishoudensverdeling binnen Nederland District III Noord District I 3 Grote steden District II West District IV Oost District V Zuid

 8. Veel omzet Action afkomstig uit noorden, oosten en zuiden van het land. Het westen van het land blijft relatief achter (met name de 3 grote steden + agglomeraties). Index t.o.v. totaal NL: % kopende huishoudens: 100.0 44.8 105 115 137 88 72 Basis: bestedingen, MAT P5 2013

 9. In het afgelopen jaar is de promotie omzet met name gedreven door Single Price-Off promoties. Meerdere retailers zetten dit type promotie frequenter in, met als belangrijkste voorbeeld Route 99 van Albert Heijn. MAT Q1 2012 Promodruk 17,2% MAT Q1 2013 Promodruk 17,8% Index 79 Index 118 * = 7.9% = 9.3% = 6.4% = 11.4% * Lees: Multibuy promotieszijngoedvoor46% van de promotiebestedingen. Multibuys zijn meerstuks-aanbiedingen (bijv. 2 halen 1 betalen). Totaal Supermarkten

 10. GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2012 - 2013 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScanhet belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

 11. Ontwikkeling in de tijdJaarbasis Historie Supermarktomzetten (€) * 31.7 +0.2% +3.9% +4.0% +6.2% +3.4% +1.2% +2.6% +1.1% * +5.4% Historie bedrag per kassabon (€) * € 21.91 +0.2% +4.3% +2.7% +4.4% +0.2% +1.0% +0.2% -1.2% * +0.3% * 2009 o.b.v. 53 weken

 12. GfK SupermarktkengetallenMaandbasis 2012-2013

 13. GfK Supermarkt kengetallen:Omzet per week (totaal assortiment) Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012

 14. GfK Supermarkt kengetallen: Aantal kassabonnen per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012

 15. GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012

 16. Meer informatie? vindt u op: www.gfk.nlbij “GfK Panel Services Benelux B.V.” Onder “Publicaties” en dan “Supermarktkengetallen” Of gfk4me (Library/ Public reports/ Supermarktkengetallen (NL)) 0162-384278 Retail Insights Director Joop Holla 06-55323114 Joop.holla@gfk.com