EVALUAREA RISCURILOR PROFESIONALE MEDCENTER POLICLINICA IAŞI Ing. Scripcaru Doru lucrător desemnat în domeniul SSM - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EVALUAREA RISCURILOR PROFESIONALE MEDCENTER POLICLINICA IAŞI Ing. Scripcaru Doru lucrător desemnat în domeniul SSM PowerPoint Presentation
Download Presentation
EVALUAREA RISCURILOR PROFESIONALE MEDCENTER POLICLINICA IAŞI Ing. Scripcaru Doru lucrător desemnat în domeniul SSM

play fullscreen
1 / 13
EVALUAREA RISCURILOR PROFESIONALE MEDCENTER POLICLINICA IAŞI Ing. Scripcaru Doru lucrător desemnat în domeniul SSM
267 Views
Download Presentation
aya
Download Presentation

EVALUAREA RISCURILOR PROFESIONALE MEDCENTER POLICLINICA IAŞI Ing. Scripcaru Doru lucrător desemnat în domeniul SSM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EVALUAREA RISCURILOR PROFESIONALE MEDCENTER POLICLINICA IAŞI Ing. Scripcaru Dorulucrător desemnat în domeniul SSM

 2. Cu 8 ani de experienţă în domeniu, MEDCENTER reprezintă unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii medicale din România. Beneficiind de acoperire naţională prin cele 7 centre medicale şi 7 laboratoare de analize, efectuează la acest moment peste 3 milioane de analize anual şi are în jur de 50.000 de pacienţi care beneficiază de planurile de sănătate MEDCENTER. • La acest moment oferă servicii medicale clinice şi de laborator în următoarele oraşe: Bucureşti (Berceni, Traian, Victoriei), Iaşi, Buzău, Brăila, Focşani, Baia Mare şi Cluj Napoca. • Activitatea MEDCENTER este strict reglementată prin implementarea standardului de calitate SR EN ISO 9001:2001, iar activitatea laboratoarelor de analize medicale ale MEDCENTER este acreditată de către RENAR conform standardului SR EN ISO/CEI 17025:2000. Dotarea de excepţie a centrelor medicale şi laboratoarelor MEDCENTER sunt principalele motive care au stat la baza creşterii noastre constante şi la baza satisfacţiei pacienţilor.

 3. PREZENTARE GENERALĂ • SC MEDCENTER – POLICLINICA IAŞI face parte din lanţul de policlinici ai firmei MEDCENTER şi funcţionează din 1998 la sediul din str. Străpungerii Silvestru, nr. 10, bl. CL 19-21. • STRUCTURA ORGANIZATORICĂ prezintă un număr total de 32 de angajaţi. Programul de lucru în două ture, 6 zile/săptămână (sâmbăta program redus 6 – 14). • ACTIVITATEA POLICLINICII – Asistenţă medicală ambulatorie Această activitate de bază se desfăşoară în două mari direcţii : • POLICLINICĂ LABORATOR – Laborator hematologie, Laborator microbiologie, Laborator parazitologie. • POLICLINICA CABINETE MEDICALE – Cabinete medicale de specialitate; medicina de familie; medicina muncii. • PROBLEME GENERALE DE SSM : • Protejarea şi asigurarea tuturor condiţiilor de lucru în securitate pentru toţi angajaţii; • Protejarea pacienţilor şi tuturor clienţilor noştri.

 4. ALGORITMUL DE PREZENTARE • Prezenta lucrare îşi propune investigarea, identificarea, analiza factorilor de risc şi evaluarea nivelurilor de risc de accidente şi îmbolnăviri profesionale la toate posturile de lucru din cadrul societăţii precum şi • Prezentarea măsurilor ce au drept scop diminuarea gradului de expunere la riscurile profesionale de accidentare şi îmbolnăvire ale lucrătorilor societăţii.

 5. CELE 5 ETAPE PENTRUEVALUAREA RISCULUI • Culegerea informaţiilor • Identificarea riscurilor care generează pericole • Evaluarea riscurilor • Stabilirea măsurilor pentru eliminarea consecinţelor • Implementarea măsurilor care reduc sau elimină riscurile profesionale.

 6. Culegerea informaţiilor • S-a lucrat în echipă, ceea ce a însemnat şi participarea angajatorului • S-a pornit de la: • Definirea zonelor şi a posturilor de lucru • Analiza policlinicii, pe cele două nivele de riscuri: • Examinare generală – riscuri generale • Examinare fiecare loc de muncă – riscuri specifice

 7. Identificarea riscurilor care generează pericole • Pentru identificarea riscurilor la locurile de muncă sau folosit LISTE DE CONTROL (check-list-uri). • Pentru riscurile generale – Listă de control generală • Pentru riscurile specifice – Liste de control specifice (Biologic, Chimic, Înţepare, Manipulare mase, Alunecare, Explozii, Zgomot, Psihosocial)

 8. Evaluarea riscurilor • Pentru fiecare risc identificat, la locurile de muncă ale policlinicii, am stabilit probabilitatea şi gravitatea consecinţelor producerii accidentelor de muncă şi/sau îmbolnăvirilor profesionale. • De exemplu la laboratoare am identificat pericolul/riscul de alunecare cauzat de suprafeţele umede (în urma efecuării curăţeniei din timpul programului de lucru):

 9. Decideţi dacă riscul generat este acceptabil sau inacceptabil În funcţie de gravitatea consecinţelor am identificat • 2 riscuri inacceptabile pentru gravitate mare; • 25 riscuri acceptabile pentru gravitate mică şi medie. Pentru cele inacceptabile au fost luate măsuri imediate şi pentru cele acceptabile a fost întocmit Planul de prevenire şi protecţie

 10. Concluzii

 11. MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE ! Doru Scripcaru Inginer, specialist în SSM SC MEDCENTER – Policlinica Iaşi Tel: 0232 - 213.931 Fax: 0232 - 213.931E-mail:iasi@medcenter.ro Vizitaţi secţiunea web: http://itmiasi.go.ro http://medcenter.ro