Download
z klady pr ce s pc n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZÁKLADY PRÁCE S PC PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZÁKLADY PRÁCE S PC

ZÁKLADY PRÁCE S PC

146 Views Download Presentation
Download Presentation

ZÁKLADY PRÁCE S PC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ZÁKLADY PRÁCE S PC PRÁCE S MYŠÍ

  2. Ovládání tlačítek na myši

  3. Ukázání: umístění ukazatele myši na požadované místo

  4. Kliknutí: stisknutí (zpravidla levého) tlačítka a opětovné uvolnění. Pozn.: Takto vybereme objekt.

  5. Dvojité kliknutí stisknutí tlačítka 2x rychle za sebou (poklepání).Česky: dvojklik Pozn.: Používá se k vyvolání akce (otevření okna, spuštění programu).

  6. Tažení: kliknutí, držení stisknutí a současný pohyb myší po podložce (Dragand Drop, česky: uchop a pusť). Pozn.: Tažením se přemisťuje ikona po obrazovce (po pracovní ploše).

  7. Použití tlačítek levé - na otevření souboru, na spuštění programu …

  8. Použití tlačítek pravé - na vyvolání místní nabídky …

  9. Možné podoby kurzoru • Podoba kurzoru se mění podle situace. • Šipka • velké měkké I • na hraně okna oboustranná černá šipka, • při pohybu nad textem se změní na svislou čárku - textový kurzor, podle kterého zapisujeme.

  10. Možné podoby kurzoru • Narazí-li kurzor na odkaz, obvykle dostane podobu ruky. • Kromě toho může kurzor nabývat řady jiných podob. Např. je-li systém zaneprázdněn a nelze jej v dané chvíli ovládat, má kurzor podobu přesýpacích hodin.