p klady n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PŘÍKLADY PowerPoint Presentation
Download Presentation
PŘÍKLADY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 107
rasha

PŘÍKLADY - PowerPoint PPT Presentation

376 Views
Download Presentation
PŘÍKLADY
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ PŘÍKLADY

 2. METODA ABC (Activity Based Costing)

 3. ABC klasifikace 14 produktů 36.2 60.7 68.3 74.6 80.7 85.9 89.1 91.9 93.6 95.1 96.4 97.6 98.7 100 5 056 8 480 9 532 10 425 11 268 11 995 12 446 12 858 13 072 13 277 13 465 13 637 13 807 13 966 13 966 KONTROLA

 4. Diferenciace skupin Skupina A Položky rychle se pohybující s velkým obratem, 20% sortimentu s obratem cca 70% kumulace. Skupina B Položky méně se pohybující, 50% sortimentu s obratem cca 90% kumulace. V průměru 90% dostupnost výrobků. Skupina C Položky pomalu se pohybující, 50% sortimentu s obratem cca 10% kumulace. 60 – 90% úroveň služeb, možnost substitutu, dlouhé čekání zákazníka. Rizika krátkodobá (ušlý zisk), dlouhodobá (ztráta zákazníka).

 5. ABC klasifikace 14 produktů A A A 36.2 60.7 68.3 74.6 80.7 85.9 89.1 91.9 93.6 95.1 96.4 97.6 98.7 100 5 056 8 480 9 532 10 425 11 268 11 995 12 446 12 858 13 072 13 277 13 465 13 637 13 807 13 966 B B B B C C C C C C C 13 966 KONTROLA

 6. Grafické znázornění C A B

 7. Příklad: Uplatnění analýzy ABC při stanovení objednávacích režimů K dispozici je přehled o roční spotřebě materiálu u 10 položek: 2 500 000 220 000 64 000 56 000 336 000 195 000 3 400 000 12 000 450 000 48 000 7 281 000

 8. Rozdělení položek do skupin ABC 3 400 000 2 500 000 450 000 336 000 220 000 195 000 64 000 56 000 48 000 12 000 3 400 000 5 900 000 6 350 000 6 686 000 6 906 000 7 101 000 7 165 000 7 221 000 7 269 000 7 281 000 46,7 81,0 87,2 91,8 94,8 97,5 98,4 99,2 99,8 100,0 7 1 9 5 2 6 3 4 10 8 7 281 000

 9. Výsledek analýzy ABC 81,0 16,5 2,5 A B C 20 40 40 7,1 9,5,2,6 3,4,10,8 Návrh řízení zásob pro skupiny ABC A – objednávat 2x měsíčně, pojistná zásoba kryje týdenní spotřebu B – objednávat 1x za 2 měsíce, pojistná zásoba kryje spotřebu na ½ měsíc C – objednávat jednou za čtvrtletí, pojistná zásoba kryje měsíční spotřebu

 10. ROZHODOVÁNÍ O ÚROVNI SLUŽEB PŘÍKLAD

 11. Společnost získala informace o tom, že na trhu se vyskytuje situace, kde jejich výrobky nejsou v prodejnách Podle provedeného průzkumu nebylo zboží k dispozici ve 20 % případů. Vzhledem k tomu, že tyto výrobky tvořily 60 % tržeb firmy, znamenalo to ztrátu 12 %tržeb. Po rozboru příčin bylo navrženo zvýšit výrobu a stav zásob v distribučních skladech o 2 mil. Kč. Vstupní údaje pro ověření efektivnosti tohoto opatření: • Dosavadní objem tržeb – 200 mil. Kč • Vykazovaný objem kapitálových prost.–100 mil. Kč • Dosažená rentabilita tržeb – 15 % • Fixní náklady – 40 % • Průměrná úroková míra na kapitálové trhu – 15 % • Skladové náklady – 5% prům. zásob

 12. 200 mil. Kč 200 * 1,12 = 224 mil.Kč Náklady výrobní FC – 170*0,4= 68 VC – 170*1,12*0,6 = 114,24 TC – 182,24 mil. Kč Náklady skladové – zvýšení 2*0,05 = 0,1 Náklady s váz. zásob 2*0,15 = 0,3 200 * 0,85 = 170 mil.Kč Logistické náklady celkem: 182,64 mil. Kč 100 mil. Kč 100 + 2 mil. Kč 224 – 182,64 102 200 – 170 100 = 0,41 = 0,3 tržby – náklady kapitál Vyšší  přijmout

 13. HODNOCENÍ A VÝBĚR DODAVATELŮ

 14. SCORING MODEL 83,3 73,3 60 33 27 37,5 100 160 55,5 * 100 62.5 100 18,8 16,7 30 105 190 * 100 55,3 100 65,6 13,8 25 16,4 33+18,8+13,8 65,6 79,2 73,4

 15. HODNOCENÍ DODAVATELŮ – dodací lhůty  Dodavatelé A.B, dodací lhůta 10 dnů, celkem 70 dodávek DODAVATEL A  15% Počet případů / celkem dodávek a) Jaká je spolehlivost dodavatele v požadované lhůtě (v %) 10 / 70 = 14% b) Jaká je spolehlivost v intervalu  15% vzhledem k dodací lhůtě 10 dnů (v %)? 44 / 70 = 63% 44 = 4 + 6 + 10 + 12 + 12 c) Kolik objednávek je opožděno (v %)? 48 / 70 = 67% 48 = 12 + 12 + 10 + 6 + 4 +2 +2

 16. DODAVATEL B  15% Počet případů / celkem dodávek a) Jaká je spolehlivost dodavatele v požadované lhůtě (v %) 25 / 70 = 36% b) Jaká je spolehlivost v intervalu  15% vzhledem k dodací lhůtě 10 dnů (v %)? 59 / 70 = 85% 59 = 2 + 2+ 25 + 15 +15 c) Kolik objednávek je opožděno (v %)? 39 / 70 = 56% 39 = 15 + 15 + 0 + 0 + 0 + 4 + 5  B je spolehlivější ( B  A v opoždění)

 17. Grafické znázornění

 18. VÝBĚR DODAVATELE a) Prosté hodnocení podle pořadí 1,2,3 1 3 2 1 2 2 1 3 2 1 1 2 5 7 9

 19. b) Váhové podle pořadí 1,2,3 Pořadí * váha kritéria 0,6 0,9 0,3 0,6 0,6 0,3 0,4 0,6 0,2 0,2 0,2 0,4 1,8 2,3 1,2

 20. c) Prosté a váhové podle hodnot 60 75 *100 60 75 100% *100 60 100 80 100 90 90 90 50 100 90 80 90 přepsat 380 350 292 30 24 18 27 30 27 10 18 20 18 18 16 96 79 87

 21. MAKE - OR – BUY Rozhodování - vyrobit nebo koupit ? PŘÍKLAD

 22. V podniku využívají montážní díl v počtu 1 000 kusů/rok nakupovaných od cizího dodavatele v ceně 1 020 Kč/kus.Aby mohli tento díl sami vyrábět, museli by podniknout investiční akci. Opatřovací náklady této investice jsou1,8 mil. Kč, variabilní náklady vztažené k 1 ks výrobku jsou 720 Kč. Nové zařízení vyžaduje doplňkové personální náklady ve výši 36 000 Kč/periodu. Doba životnosti zařízení je 6 roků, kalkulovaná úroková míra je 10 %. Potom faktor ročních splátek činí koeficient 0,229607.Zjistěte, při jaké ceně za kus a jakém množství odebíraných dílů je cizí nákup výhodnější. Je výhodnější za současného stavu nakupovat montážní díly od dodavatele, nebo je výhodnější si tyto díly vyrábět ve vlastní režii?

 23. Roční spotřeba (Q) 1 000 ksCena od dodavatele (p) 1 020 Kč/ksInvestice (I) 1,8 mil. KčVariabilní náklady (vc) 720 Kč/ksPersonální náklady (FCp) 36 000 Kč/rokKoeficient ročních splátek (k) 0,229607 Kritická cena?…… p* ? Kritické množství?……Q* ? P* ? p*= 1.169,30 Kč

 24. Roční spotřeba (Q) 1 000 ksCena od dodavatele (p) 1 020 Kč/ksInvestice (I) 1,8 mil. KčVariabilní náklady (vc) 720 Kč/ksPersonální náklady (FCp) 36 000 Kč/rokKoeficient ročních splátek (k) 0,229607 Kritická cena?…… p* ? Kritické množství?……Q* ? Q* ? Q*= 1.498 ks

 25. Závěr (odpověď):Nákup u dodavatele je výhodný do okamžiku, kdy cena nepřekročí částku 1.169,30 Kč/ks. Nákup u dodavatele bude výhodný do okamžiku, kdy požadavek výroby nepřekročí kritické množství 1.498 ks/rok.Pokud požadavek výroby bude vyšší než 1.498 ks/rok, potom by se podniku vyplatilo vyrábět si tyto díly ve vlastní režii.Vzhledem k tomu, že pořizovací cena jednoho dílu u dodavatele činí 1.020 Kč je pro firmu výhodnější v současné době nakupovat potřebné množství dílů, neboť podnik není schopen zajistit výrobu tohoto množství s tak nízkými náklady.

 26. Kritické množství 1498 Ks

 27. TEORIE ZÁSOB

 28. Obrátka zásob hotových výrobků Příklad 1: Roční objem hotových výrobků určitého typu činil 5000 ks. Zásoba se doplňuje dodávkami po 300 ks. Objednává se vždy při poklesu na objednací úroveň tak, aby byl respektován očekávaný prodej během dodacího cyklu a nebylo čerpáno z pojistné zásoby. Pojistná zásoba se vytváří ve výši týdenní poptávky. Uvažujeme, že rok má 50 týdnů. Úkol:Vypočítejte obrátku a dobu obratu zásob hotového výrobku

 29. Řešení Přeměna hotových výrobků v tržby trvá v průměru 18 dnů, což znamená, že 1 Kč vložená do výroby uskuteční 20 obratů za rok. Roční prodej v ks Obrátka = Průměrná zásoba Průměrná zásoba = průměrná běžná zásoba + pojistná zásoba = Q/2 + Zp Q/2 = 300/2 = 150 ks Průměrná běžná zásoba = Pojistná zásoba = 5 000/50 = 100 ks 150 + 100 = 250 ks Průměrná zásoba = Obrátky = 5000/250 = 20 obratů za rok Doba obratu = 360/ 20 = 18 dnů

 30. Příklad 2: Podnik docílil tržeb v nákladových cenách 37 mil. Kč ročně. Průměrná hodnota zásob hotových výrobků v nákladových cenách činila 2,5 mil. Kč. Uvažujeme, že rok má 360 dnů. Úkol 1.:Vypočítejte počet obrátek zásoby hotových výrobků za rok a dobu obratu ve dnech. Úkol 2.:Jakého snížení průměrné zásoby lze docílit, jestliže se podaří dobu obratu zkrátit o dva dny při nezměněných tržbách ?

 31. 1) Tržby v nákladových cenách: 37,00 mil. Kč Obrátka: 37,00 /2,5 = 14,8 x za rok Doba obratu: 360 /14,8 = 24 dnů 2) Zkrácení doby obratu: (24 –2) = 22 dnů, při jinak stejném objemu tržeb, znamená to, že se uskuteční 360/22=16,3 obrátek za rok a lze pracovat s nižší průměrnou zásobou. Její velikost bude: 37,00/16,3 = 2,27 mil. Kč. Lze tedy uvolnit prostředky ve výši 2,5 – 2,27 = 0,22 mil. Kč, které byly dříve vázány v zásobách. Spolu s tím se úměrně sníží některé položky nákladů na držení zásob, zejména náklady ušlých příležitostí a náklady spojené s rizikem. U nákladů na skladování je nutno počítat s tím, že některé složky mají fixní charakter (např. odpisy skladovacích zařízení)

 32. Obrátka zásob hotových výrobků a průměrná zásoba Příklad 3: Roční objem tržeb v nákladových cenách je 45,5 mil. Kč. Průměrná nákladová cena výrobku dané skupiny je 3500,- Kč. Průměrná velikost zásoby hotových výrobků byla 400 ks. Výrobky přicházejí na sklad z výroby po 200 kusech (výrobní dávka). Výroba a prodej jsou během roku zhruba rovnoměrné. Úkol 1.:Vypočítejte průměrnou hodnotu zásoby hotových výrobků. Úkol 2.:Jaká je rychlost obratu zásoby hotových výrobků? Úkol 3.:Jakou velikost má pojistná zásoba hotových výrobků a po jakou dobu je schopna krýt poptávku?

 33. Řešení • Průměrná hodnota zásoby = 400*3500=1,4mil.Kč • Tržby vyjádřené v nákladových cenách = 45,5 mil.Kč • Obrátka = 45,5/1,4 = 32,5 obrátek za rok • Doba obratu = 360/32,5 = 11,07 dnů tj. 11 dnů • Pojistná zásoba • = celková průměrná zásoba – průměrná běžná zásoba • Průměrná běžná zásoba = velikost dávky/2 • = 200/2=100 ks, tj. 100*3500 = 0,35 mil. Kč • Pojistná zásoba = 1,4-0,35 = 1,05 mil.Kč • Průměrná denní tržba v nákladových cenách • = 45,5/360 = 0,12638 mil. Kč, tj. 126. 380 Kč. • Pojistná zásoba je tedy schopna krýt poptávku pod dobu 1,05/0,12638 = 8 dnů.

 34. Obrátka zásob hotových výrobků Příklad 4: Tržby vyjádřené v nákladových cenách jsou 52,17 mil.Kč. Průměrná nákladová cena výrobku uvažované sortimentní skupiny je 10 000,- Kč. Průměrná velikost zásoby hotových výrobků ve skladu byla 250 ks. Úkol 1.:Vypočítejte ukazatele rychlosti obratu zásob hotových výrobků. Řešení:obrátka = 20,9, doba obratu = 17,2 dnů

 35. OPTIMÁLNÍ VELIKOST OBJEDNÁVKY

 36. Optimální velikost objednávaného množství Příklad 1: Spotřeba za rok 5 200 jednotek Náklady na zajištění dodávky 20 Kč/objednávku Náklady na skladování a udržování zásob 0,5 Kč/jednotku Úkol 1.: Určete optimální velikost objednávky. Úkol 2.: Proveďte tabelaci hodnot (velikost dávek) a dokažte, zda je velikost dávky podle Campa skutečně optimálním řešením. Úkol 3.: Načrtněte grafický model, který na první pohled prokáže závěry z předchozích dvou úkolů.

 37. Řešení Campův vzorec Dopti = Dopti= = = = 645 400 500 600 650 700 800 200 250 300 325 350 400 13 10,4 8,7 8 7,4 6,5 100 125 150 162,5 175 200 260 208 174 160 148 130 360 333 324 322,5 322,5 323 330

 38. Optimální velikost objednávaného množství Příklad 2: Celková očekávaná poptávka po zboží je na rok 12 000 jednotek v pořizovací ceně po 75 Kč / jednotku. Náklady na objednání, přípravu, manipulaci a dopravu jedné objednávky jsou 250 Kč. Náklady spojené s udržením zásob (kapitál, prostor, rizika) činí 20 % z pořizovací hodnoty zásob. Naznačte řešení optimálního objednávaného množství. Úkol 1.: Určete optimální velikost objednávky. Úkol 2.: Proveďte tabelaci hodnot (velikost dávek) a dokažte, zda je velikost dávky podle Campa skutečně optimálním řešením. Úkol 3.: Načrtněte grafický model, který na první pohled prokáže závěry z předchozích dvou úkolů.

 39. Řešení Nfix= Ndi= 250 Nvar= 75*0,2 = 15 Dopti= = = = 632,5 = 633 100 200 400 600 633 800 1.000 50 100 200 300 316,5 400 500 120 60 30 20 19 15 12 750 1.500 3.000 4.500 4.748 6.000 7.500 30.000 15.000 7.500 5.000 4.750 3.750 3.000 30.750 16.500 10.500 9.500 9.498 9.498 9.750 10.500

 40. Vliv množstevních (cenových) rabatů na velikost objednávky Příklad Spotřeba za rok 800ks …Dpi Náklady na zajištění dodávky 60 Kč/obj.…Ndi Náklady na skladování a udržování zásob 30% z pořiz. ceny

 41. Vliv množstevních (cenových) rabatů na velikost objednávky p1= 80,- Kč Hledáme, do které cenové množiny (cena za kus při odběru určitého množství, jak je uvedené v tabulce) se vejde optimální množství vypočtené pomocí Campova vzorce (zaokrouhlujeme na celé jednotky nahoru). Pozn. vypočítává se pro každou cenovou úroveň zvlášť p2= 75,- Kč p3= 72,5 Kč p4= 70,- Kč p5= 69,- Kč

 42. Vliv množstevních (cenových) rabatů na velikost objednávky 57.530 Minimální náklady Nižší náklady než podle Campa

 43. Vliv množstevních (cenových) rabatů na velikost objednávky Z uvedených výsledků – součtu nakupované hodnoty a nákladů spojených s objednávkami a skladováním – vyplývá, že Campův vzorec jednoznačně určuje optimální velikost dávky vzhledem k nákladům na objednávky a udržení zásob, pouze pokud je cena konstantní při nákupu jakéhokoli množství. Pokud se však cena nakupovaného množstvím mění (s vyšším nakupovaným množstvím kusů cena klesá), potom Campův vzorec nemusí jednoznačně určovat optimální velikost dávky. Důkaz tohoto tvrzení je uvedený v uvedeném příkladě.

 44. VÝROBNÍ LOGISTIKA

 45. Příklad 1- KAPACITNÍ PROPOČET Stanovte potřebný počet strojů na pracovišti na základě údajů:- pracoviště vyrábí 30 000 ks výrobků ročně- velikost dávky je 40 ks- čas na seřízení stroje 15 min- kusový čas 11 min- počet pracovních dnů v roce 260- celozávodní dovolená 12 pracovních dnů- plánovaný čas opravy 1. stroje je 6,2 dnů za rok - pracuje se na 2 směny, 1 směna představuje 7,4 hod využitelného času Řešení 1. Výpočet normy strojní pracnosti Kusový čas 11,0 min Podíl času na seřízení stroje 15/40 = 0,375 min 11,375 min/ks 2. Využitelný časový fond jednoho stroje (260- 12 - 6,2) * 2 * 7,4 = 3578,64 hod 3. Výpočet potřebného počtu strojů: Potřebná kapacita 30 000 * 11,375 = 341 250 min = 5 687,5 h Počet strojů 5687,5 / 3578,64 = 1,58 tj. 2 stroje

 46. Použití MRP při plánování výroby židlí Hlavní plán výroby židlí typu „A“ požaduje dokončení 100 ks v 2. týdnu a 100 ks v 7. týdnu. V plánu výroby židlí „B“ je požadavek, aby dodávky 120 ks byla obdržena v 5. týdnu a 140 ks v 8. týdnu. Čas potřebný pro konečnou montáž pro oba výrobky je 1 týden.Sestavte plán požadavků na příštích 8 týdnů pro výrobek „C“ (opěrky židlí A a B), uvažujeme – li průběžnou dobu jeho výroby 2 týdny. Při řešení respektujte zásobu 47 ks z předcházejícího období.

 47. ROZPLÁNOVÁNÍ VÝROBY VSTUPY: Struktura finálního výrobku: A – finální výrobek (vychází z montáže komponentů B a C) B,C – komponenty, můžeme dodávat i samostatně Výrobní lhůta pro zakázku A 2 týdny Výrobní série A je 200 ks Plánovaný externí příjem Ave 2.týdnu 150 ks U výrobkuAje vykazovaná12 % zmetkovitost U výrobkuBje vykazovaná 8 % zmetkovitost Úkol:Rozplánuj výrobu výrobků A,B,C

 48. Výrobní plán, Požadavky na hotové výrobky A,B,C podle týdnů