z klady informatiky st 8 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Základy informatiky část 8 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Základy informatiky část 8

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 100
komala

Základy informatiky část 8 - PowerPoint PPT Presentation

137 Views
Download Presentation
Základy informatiky část 8
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Základy informatikyčást 8

 2. Počítače a MALWAREMALicioussoftWARE Motto: To, že jsem paranoidní, neznamená, že po mě nejdou…

 3. Malware – Historie • Sci-fi literatura předpověděla již v 60. letech • V reálu se malware objevil až v 80. letech • Nejstarší – Trojské koně, snažily se předstírat užitečnost…

 4. Malware – Historie Příklady: • 1985 EGABTRsliboval lepší grafiku, ve skutečnosti mazal a když domazal, napsal „Arf! Arf! Gotcha“ • Hra Nuklea – po dohrání na disku nic nezbylo • Přelom 80. až 90. let, trojani se vydávají za antivirové programy, místo hledání virů rovnou mažou disk

 5. Malware – Historie • První virus 1986 Brain(bratři Basit aAmjadsFarooqAlvi z Pakistánu – Lahore. Údajně ho dávali jako bonus cizincům, kteří si u nich v obchodě kupovali nelegální software. • Experimenty p. Franka. Jeho první pokus s viry 10.9.1983 na počítači VAX 11/750 pod UNIXem, nad kterým ztratil po půl hodině kontrolu.

 6. Malware – Historie • 1987 Lehigh, Stoned, Vienna, Cascade. Posledně jmenovaný – slavná padající písmenka na obrazovce. • XI.1988 Robert T. Morris vypustil do světa tzv. „Morrisův červ“. Červ napadl kolem 6000 unixových počítačů, blokoval tehdejší síť 36 hodin, červ se dostal i do LawrenceLivermoreNationalLaboratory, škody 100 miliónů dolarů.

 7. Malware – Historie • 1988 antivirové programy. McAfeeVirusScan, Dr. Solomon AVTK. • 1990 polymorfní viryviry, u nichž vypadá každý exemplář „na venek“ odlišně. Antiviry vyhledávají podle řetězců.

 8. Malware – Historie • „Stealth“ viry, tj. viry, které se dokážou maskovat v systému. Příklad virus Frodo, který sledoval manipulaci se soubory a uživateli nebo antiviru „předhazoval“ nezávadné verze těchto, ve skutečnosti infikovaných souborů. • 1991Tequilaprvní multipartitní virus. Multipartitní viry dokážou napadnout systémové oblasti disku i soubory. Tequila byla navíc polymorfní a pro jistotu i typu stealth.

 9. Malware – Historie • 1994 One_Half.3544.A • Silně polymorfní a multipartitní virus ze Slovenska. • Řada antivirů ho nedokázala stoprocentně detekovat.

 10. Malware – Historie • 1995 FormOperační systém Windows 95 sliboval zánik počítačových virů • Boot virus Form, byl společností Microsoft distribuován společně s Windows 95 beta testerům na instalačních disketách. • W 95 neznamenal konec virům

 11. Malware – Historie • 1995 makrovirusConceptšíří se v dokumentech MS Word. • Dlouhou dobu nejrozšířenější vir (tehdejší antiviry nebyly na makroviry připraveny). • Relativní klid panoval u majitelů českých verzí – pod českou verzí nefungovalo. • Od verze MS Office 97 makroviry funkční i v českých verzích…

 12. Malware – Historie • 1995Win95/Boza.APrvníopravdovývirus pro Windows 95. • 1995Win95/Punch „paměťově rezidentní“, přežíval v paměti jako VxD ovladač. • 1995Laroux – první makrovirus pro MS Excel. • 1998Win95/CIH – novináři nazvaný Černobyl Vždy 26. dubna* se pokusil přemazat paměť Flash BIOS na základní desce a část dat na disku. První popřel tezi, že virus neohrozí hardware. * záleželo na variantě

 13. Malware – Historie • 1998Skriptové viry napříkladVBS/RabbitneboHTML/Internal. • 1999Skriptové viry„mass-mailing“, W97M/Melissa.A@mm.

 14. Malware – Současnost • Vývoj virů šířících se elektronickou poštou stále pokračuje. • Nejstarší potřebovaly aplikaci Outlook, • Novější si vezou sebou vlastní SMTP server(!). • Možno zneužívat infikované PC bez vědomí jeho uživatele (stroj označován „zombie“). • Malwareje typu backdoor nebo trojanproxy.

 15. Malware – útok Typický průběh "spamování" havěti (v tomto případě jde o dropper viru Win32/Bagle.BI) – dvě vlny a pak klid (svislá osa – počet infikovaných e-mailů zachycených na poštovním serveru, vodorovná osa – čas). Igor Hák Moderní počítačové viry

 16. Malware – základní dělení • Viry– virus je schopen sebereplikace, tedy množení sebe sama • Potřebuje hostitele k němuž je připojen • Rychle se šíří • Snaha se ukrýt

 17. Malware – základní dělení • Trojské koně (Trojan) – tento typ škodlivého kódu není schopen sebereplikacea infekce souborů • Cílený útok • Snaha na sebe neupozornit • Sofistikované maskování

 18. Malware – základní dělení • Červi (worms) – infikace počítače • Šíří se elektronickou poštou • Formě síťových paketů. • Počítač infikují otevřením přílohy.

 19. Malware – základní dělení • Backdoor– zadní vrátka • Otevírá přístup do počítače • Schovává se v počítači uživatele • Čeká až se útočník se připojí přes internet na postižený počítač. • Počítač je plně v moci útočníka • Kopírování a získávání dat, manipulace s OS, DVD, HDD…

 20. Spyware–sledování uživatele Program využívá Internet odesílá data z počítače bez vědomí uživatele Sledování chování Pro účely marketingu Nízká nebezpečnost, ale otravný. Malware – základní dělení

 21. Adware– reklamní sdělení a okna Spolupráce se Spywarem Otravuje Neškodí Malware – základní dělení

 22. Hoax– poplašná zpráva, Obvykle varuje před neexistujícím nebezpečným virem Využívá lidské důvěřivosti Účelem je zahltit poštu Malware – základní dělení

 23. Phishing– podvodné e-maily, Podvodné zprávy Na první pohled informace z významné instituce (nejčastěji banky) Snaha vylákat důvěrné informace Spolupráce s lidskou hloupostí a naivitou Malware – základní dělení

 24. Dialer– přesměrování hovoru Pro vytáčené připojení Přesměruje přes drahé linky Předpokládá analogovou telefonní síť Dnes prakticky vymizel Malware – základní dělení

 25. Makroviry–zaměřují se na makra kancelářských programů Cílem především MS Office Využívá Visual Basic Důsledek: vypnutá makra Malware – základní dělení

 26. Rootkit– velmi nebezpečný Programy a technologie umožňující maskovat přítomnost malware v počítači Skrývá běžící procesy, soubory a systémové údaje. Obtížná detekce Obtížný boj Malware – základní dělení

 27. Viry Program „infikující“ jiné programy a pomocí nich se šíří a) Bootviry– napadají systémové oblasti, šíří se datovými nosiči (při bootování) b) Souborové viry – napadají programové soubory (dělíme do 3 skupin)

 28. Viry Hostitelem mohou být spustitelné (exe, com) soubory systémové oblasti disku, soubory, které lze spustit za použití specifických aplikací (dokumenty Microsoft Wordu, skripty VisualBasicu apod.)

 29. Boot Viry Napadají systémové oblasti: boot sektory disket (flash disků…) MBR (Master BootRecord) pevného disku. Obvykle přepíší svým vlastním kódem boot sektor a původní přepsanou část boot sektoru uschovají na jiné místo disku.

 30. Boot Viry Najdeme je: v nevyužitých klastrech v použitých klastrech (hrozí poškození původního obsahu) v systémových oblastech ve stopách, které se nacházejí mimo aktivní oblast disku

 31. Souborové viry přepisující • Vyhledá spustitelný soubor a přepíše jej • Původní obsah programu je přepsán novým kódem • Původní program je od této chvíle nespustitelným

 32. Parazitické viry (link) Připojí se k hostiteli (spustitelnému souboru) bez toho, aby ho poškodily Připojení prepend (před) insert (v) append (za) Při infekci je původní soubor upraven tak, aby po jeho následné aktivaci došlo jak k aktivaci viru, tak i původního programu

 33. Doprovodné viry • Nezapisují se do původního kódu programu • Vytváří stínový soubor stejného jména s příponou .COM(ten je OS preferován) • Příklad: Máme soubor SPUST.EXE, virus vytvoří SPUST.COM. Podle priorit DOS dojde při volání daného souboru bez uvedení přípony nejprve k aktivaci toho s příponou COM a tím i k aktivaci viru.

 34. Umístění virů Parazitický Doprovodný BAUDIŠ, Pavel; ZELENKA Josef; Antivirová ochrana. Praha : únor, 1996. ISBN. str.28

 35. Multiparitní viry • Napadají systémové oblasti • Napadají spustitelné soubory • Kombinují vlastnosti boot a souborového viru • Velké škody („One Half“)

 36. One_Half • Postupně kódoval obsah pevného disku • Šifrování pomocí klíče, který si sebou nesl. • Neodborné odstranění (včetně tohoto klíče), znamenalo to i ztrátu zakódované části dat.

 37. One_Half • Dekryptovacíalgoritmus viru byl rozdělen na několik navzájem propojených „ostrůvků“, které byly „rozsety“ po infikovaném souboru. • Polymorfní • Stealth

 38. Makroviry • Vytvářeny vmakrojazycíchkancelářských programů • Napadají dokumenty (Word, Excel, … ) • Šíří se v dokumentech – velké nebezpečí, neboť s nimi uživatelé nepočítají

 39. Jak virus poznat? • Obecně obtížně, obvykle se skrývají • Chlubí se sám, že je (dříve): • Pouze efekty (padající znaky na obrazovce) • Přehazuje klávesy, zaměňuje soubory • Ničí data na HDD • Dnes: získávání informací zablokování systémů

 40. Trojské koně • Sniffer– odposlouchávání přístupových jmen a hesel, čísel kreditních karet • Keylogger– sledování (záznam) znaků zadávaných z klávesnice • Spyware– sleduje uživatele a jeho zvyklosti při surfování na Internetu a posílá o tom zprávy

 41. Trojské koně • Zadní vrátka – trojský kůň obsahuje síťovou službu, kterou může útočník použít pro získání přístupu do systému přes počítačovou síť • Spam server – rozesílání nevyžádané elektronické pošty (e-mail) z napadeného počítače

 42. Trojské koně • Souborový server – trojský kůň nainstaluje souborový server • např. FTP, IRC bota nebo nějaký P2P program • server je poté použit: • pro stahování souborů uživatele, • pro ukládání souborů majitelem trojského koně (např. warezu nebo malware)

 43. Trojské koně • Proxy trojan– umožňuje použít napadený počítač jako proxy server. • Security software disabler– zablokuje software pro zabezpečení PC (Firewall,Antivir)

 44. Trojské koně • Denial-of-service– trojský kůň se účastní DDoS útoku (zahlcení požadavky) • URLtrojan– přesměrovává infikované počítače připojené přes vytáčené připojení k Internetu na dražší tarify (URLinjection, hijacker)

 45. Ransomware • Trojský kůň • Požaduje výkupné 100 až 3000 EUR • Cryptolocker, Win32/Filecoder.BQ • Šifruje soubory na počítači • Okno s odpočtem 72 hodin • Zaplatit, nebo se smaže dešifrovací klíč • Sofistikovaná asymetrická šifra (AES-2048)

 46. Obrana před Cryptolockerem • Zálohování – lepší je alespoň nějaká záloha než žádná • Instalujte záplaty operačního systému, MS Office, Java, Adobe • Používejte nejaktuálnější verze internetových prohlížečů • Samozřejmostí je aktuální verze antiviru a virových databází

 47. Tracking cookie • Cookie(anglicky koláček, oplatka, sušenka) v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. • Trackingcookie– „sledovací sušenka“, slouží k monitorován našeho pohybu po Internetu. • Trackingcookies nepředstavují žádnou hrozbu, „pouze“ narušují soukromí.

 48. Spyware • Spyware využívá Internetu k odesílání dat z počítače bez vědomí jeho uživatele. • Na rozdíl od backdooru jsou odcizovány pouze „statistická“ data jako přehled navštívených stránek či nainstalovaných programů. • Nelze zaručit, že informace nebo technologie nemůže být zneužita. • Spyware se šíří společně s řadou sharewarových programů a jejich autoři o této skutečnosti vědí.

 49. Adware • Znepříjemňuje práci s PC reklamou. • Typickým příznakem jsou "vyskakující" pop-up reklamní okna společně s vnucováním stránek. • Adware může být součástí některých produktů (např. BSPlayer). • Reklama doprovází během celé činnosti s daným programem výměnou za větší množství funkcí, které nejsou v klasické free verzi (bez reklamy) dostupné – něco za něco.

 50. (Dialer) • Dialer je program, který změní způsob přístupu na Internet prostřednictvím modemu. • Místo běžného telefonního čísla pro Internetové připojení přesměruje vytáčení na čísla se zvláštní tarifikací, např. 60 Kč / minutu (tzv. "žluté linky"). • Dialery jsou nebezpečné pouze u analogových telefonních linek (dial-up). • Netýká se ISDN, ADSL a jiných moderních technologií • Pozn.: pouze pro vytáčené připojení k internetu, u digitálních linek nehrozí.