plan aktivn osti eliminacije morbila u srbiji l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PLAN AKTIVN OSTI ELIMINACIJE MORBILA U SRBIJI PowerPoint Presentation
Download Presentation
PLAN AKTIVN OSTI ELIMINACIJE MORBILA U SRBIJI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

PLAN AKTIVN OSTI ELIMINACIJE MORBILA U SRBIJI - PowerPoint PPT Presentation


 • 507 Views
 • Uploaded on

PLAN AKTIVN OSTI ELIMINACIJE MORBILA U SRBIJI. Dr Goranka Lončarević Institut za javno zdravlje Srbije. MORBILI. Visoko kontagiozna virusna infekcija Prvi zapisi i z 7. veka Prvi opis boleti iz 10. veka -”bolest mnogo strašnija od variole”- Razes

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PLAN AKTIVN OSTI ELIMINACIJE MORBILA U SRBIJI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
plan aktivn osti eliminacije morbila u srbiji

PLAN AKTIVNOSTI ELIMINACIJE MORBILA U SRBIJI

Dr Goranka Lončarević

Institut za javno zdravlje Srbije

morbili
MORBILI

Visoko kontagiozna virusna infekcija

Prvi zapisi iz 7. veka

Prvi opis boleti iz 10. veka -”bolest mnogo strašnija od variole”- Razes

1846.god.- Panum opisao inkubacioni period i doživotni imunitet nakon obolevanja

1954.god.- Enders i Peebels - izolacija uzročnika - virus

morbili virus
MORBILI VIRUS

PARAMYXOVIRUS

Hemaglutinin površinski Ag

Jedan antigen, genotipova -23 zaključno sa 2006.god.

Brzo ga inaktivira toplota, svetlost, kiseline, etar i tripsin

Preživljava manje od 2h u vazduhu, na predmetima, u sekretima

morbili klini ka slika
MORBILI KLINIČKA SLIKA
 • Inkubacioni period 10-12 dana
 • Prodromalni stadijum:
 • Temperatura viša od 38,5 C
 • Kašalj, koriza, konjunktivitis
 • Koplikove mrlje
 • Ospa
 • 2-4 dana nakon prodromalnog stadijuma, 14 dana nakon izloženosti
 • Počinje na licu i glavi
 • Perzistira 5-6 dana
 • Nestaje u smeru suprotnom od nastajanja
morbili komplikacije
MORBILI KOMPLIKACIJE
 • Kod oko 30% obolelih sa sledećim učešćem:
 • Dijarea 8%
 • Otitis media 7%
 • Pneumonia 6%
 • Encefalitis 0,1%
 • Smrtni ishod 0,2%
 • Hospitalizacija 18%

Izvor: podaci iz nadzora SADa, 1985 -1992

morbili epidemiolo ke karakteristike
MORBILI-epidemiološke karakteristike
 • Rezervoar - čovek
 • Transmisija - kapljicama, vazduhom
 • Sezonost - vrh u kasnu zimu i početkom proleća
 • Zaraznost - 4 dana pre i 4 dana nakon početka ospe, ulaskom jednog slučaja u neimunizovanu populaciju oboleva od 17-20 osoba
 • U prevakcinalnom periodu bolest dece
 • Danas – i bolest odraslih nevakcinisanih, pripadnika marginalizovanih populacionih grupa, putnika u međunarodnom saobraćaju, zdravstevnih radnika, članova zatvorenih kolektiva (koledža, internata, vojska itd.)
morbili vakcina
MORBILI VAKCINA
 • 1963.god. živa atenuirana i mrtva vakcina
 • 1965.god. živa atenuirana
 • 1967.god. mrtva vakcina ukinuta
 • Pokušaji primene inaktivisanemorbili vakcine su rezultirali:

-kratkotrajnim imunitetom

-pojavom reakcije hipersenzitivnosti odloženog tipa.

 • 1968.god. živa atenuirana (Edmonston-Enders soj)
 • 1971.god. licencirana kombinovana MMR
 • 1989.god. kalendar sa dve doze
 • 2005.god. licencirana MMRV
morbili vakcina10
MORBILI VAKCINA
 • MMR-živa atenuirana vakcina
 • Efikasnost 95% ( 90-98%) - od 2-5 % ne odgovori na prvu dozu
 • Trajanje imuniteta dugotrajno, doživotno
 • Kalendar: 2 doze, sa navršenih 12-15 meseci i uzrastu 4-7 godina
 • Minimalni razmak između doza 4 nedelje
 • 12 meseci je minimalna preporučena donja granica za davanje vakcine, izuzev u slučaju epidemijskog javljanja
morbili vakcina11
MORBILI VAKCINA
 • Doza data pre 12 meseci nije validna
 • Druga doza može da inicira produkciju antitela kod osoba koje nisu imale odgovor na prvu dozu
 • Povećava titar antitela kod prethodno vakcinisanih osoba koje su odgovorile stvaranjem antitela
 • Aplikovana unutar 72h po ekspoziciji može da pruži zaštitu
 • Za prekid transmisije u populaciji kolektivni imunitet- najmanje 94%
kretanje obolelih od morbila i obuhvata vakcinacijom u srbiji u periodu 1953 200 7
Kretanje obolelih od morbila i obuhvata vakcinacijom u Srbiji u periodu 1953-2007.
 • Grafikon...
zakonska regulativa
ZAKONSKA REGULATIVA
 • Program zdravstvene zaštite stanovništva od zaraznih bolesti 2002-2010.godine u R. Srbiji (Sl. Glasnik R. Srbije 29/2002)eliminacija autohtonih morbilasmanjenje stope KRS na manje od 0,01/1000 živorođene deceStrategijski plan Evropskog regiona SZO za period 2005-2010.godinadati visok prioritet aktivnostimaRezolucija EUR/RC55/R7 Regionalnog komiteta SZO za Evropu, 55 sesija, 2005. godinaeliminacija autohtone rubele
slide14

Pravilnik o prijavljivanjuzaraznih bolesti i drugih slučajeva utvrđenih Zakonom (Sl. Glasnik R. Srbije 98/05)

 • nulto prijavljivanje(čl.5) -morbili, kongenitalna rubela
 • hitna prijava sumnje (čl.7) -morbili
 • pojedinačno prijavljivanje (čl.9)
 • Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima (Sl. Glasnik R. Srbije 11/06)
 • Sastanak RK za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti i načelnika epidemioloških službi IZJZ/ZZJZ, decembar 2006., usvojen Plan aktivnosti za eliminaciju morbila i prevenciju KRS
slide15
CILJ
 • eliminacija autohtonih morbila
 • prevencija kongenitalne rubela infekcije - smanjenje stope kongenitalnog rubela sindroma na manje od 1/100.000 živorođene dece
eliminacija
Eliminacija
 • Odsustvo obolevanja, jer je transmisija autohtonih morbila prekinuta
 • Ukoliko dođe do importovanja, sekundarno nastalo širenje obolevanja se prekida prirodno, bez intervencije, posle veoma ograničenog broja krugova širenja bolesti
strategije
Strategije

1. Dostići i održati visok nivo obuhvata sa dve doze MMR vakcine (viši od 95%), sa posebnim osvrtom na teško dostupne populacije2. Dopunska imunizacija populacije osetljive na morbili i rubela infekciju (propuštena godišta)3. Aktivan epidemiološki nadzor nad suspektnim slučajevima morbila/KRS4. Povratno informisanje zdravstvenih radnika i javnosti5. Uspostavljanje saradnje sa vladinim i nevladinim organizacijama, kao i privatnim zdravstvenim sektorom

visok nivo obuhvata sa dve doze mmr vakcine vi i od 95
Visok nivo obuhvata sa dve doze MMR vakcine (viši od 95%)

1. Kontinuirana edukacija 2. Mesečna revizija3. Nadzorne posete (obuhvat MMR manje od 90%)4. Aktivno traženje specijalnih populacija5. Dopunska imunizacija dece, adolescenata i žena u generativnom periodu

implementacija i odr avanje nadzornih aktivnosti
IMPLEMENTACIJA I ODRŽAVANJE NADZORNIH AKTIVNOSTI
 • otkrivanje, prijavljivanje i ispitivanje suspektnih slučajeva (kliničko, epidemiološko i virusološko) i epidemija,
 • prikupljanje i distribucija podataka,
 • istraživanje i potvrda slučajeva i epidemija na osnovu laboratorijskih podataka ili epidemiološke povezanosti,
 • analiza i interpretacija podataka,
 • priprema rutinskih izveštaja svim zainteresovanim stranama,
 • redovno obaveštavanje javnosti (web strane, mas mediji),
 • praćenje inovacija u svetskoj literaturi (preporuke SZO, ECDC).
d efinicija slu aja suspektan slu aj morbila
Definicija slučaja (suspektan slučaj morbila)
 • svakaosobasatemperaturomimakulopapuloznomospom (ne vezikularnom); i
 • kašljem, korizom (curenjemiznosa) ilikonjunktivitisom (crvene oči)
diferencijalna dijagnoza
DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA
 • pre svih rubela virusna infekcija, kao i infekcije izazvane parvovirusima, enterovirusima, adenovirusima, humanim herpes virusom tip 6,echo i coxsackie virusima, Stept. grupe A, Rickettsia, toxic-shock Sy, obolenje Kawasaki, alergijske reakcije na lekove...
nadzor nad morbilama
NADZOR NAD MORBILAMA

1. Utvrđivanje visoko rizičnih grupa i oblasti

 • Aktivnim nadzorom tragamo za suspektnim slučajevima morbila u nadzornim jedinicama,odnosno klasterima febrilne ospe. Cilj je da utvrdimo cirkulaciju virusa morbila (izvor infekcije), odnosno transmisiju u populaciji, i na kraju njegovo potencijalno importovanje, i da u skladu sa tim primenimo odgovarajuće mere imunizacije.
2 pra enje napredka u procesu eliminacije
2.Praćenjenapredka u procesueliminacije
 • da se utvrdidali se one strategijekojeprethodeaktivnomnadzorudoslednosprovode (obaveznaidopunskeimunizacije), kaoi on sam.
 • Procenomindikatorakvaliteta u nadzorumoguće je identifikovatioblasti u kojima je neophodnopojačatiaktivnosti.
3 dostizanje statusa eliminacije morbila
3.Dostizanjestatusaeliminacijemorbila
 • Bazira se na tome da nema prijavljenih novih slučajeva obolenja izazvanih morbili virusom genotipski diferenciranog (autohtonog) u datoj populaciji.
 • U ovom statusu moguće je aktivnostima u nadzoru determinisati proporciju potvrđenih slučajeva koji su importovani.
indikatori kvaliteta
Indikatorikvaliteta
 • Procenat svih primljenih nedeljnih izveštaja > 80%
 • Procenat svih slučajeva*prijavljenih< 48 sati od početka ospe > 80%
 • Procenat slučajeva* istraženih <48 sati od prijavljivanja > 80%
 • Procenat slučajeva* sa adekvatnim uzorcima ** i laborat. rezult. > 80%
 • Procenat slučajeva * sa laboratorijskim rezultatima unutar 7 dana od detekcije > 80%
 • * Svi slučajevi treba da ispunjavaju kriterijume kliničke definicije slučaja.
 • **Adekvatan uzorak krvi uzet u okviru 3-28 dana od pojave ospe.
slide26

Procenat potvrđenih slučajeva sa uzorcima poslatim na virusnu izolaciju > 80%

 • Procenat potvrđenih slučajeva sa izvorom infekcije koji je identifikovan > 80%
 • > 90% lanaca transmisije adekvatno istraženih
 • > 90% lanaca transmisije sa podacima o genotipu
 • Obuhvat imunizacijom sa prvom i drugom dozom MMR na nacionalnom nivou >95%
 • Obuhvat sa prvom i drugom dozom MMR u svim okruzima >90%
 • Stopa suspektnih slučajeva > 2/100 000 populacije na nacionalnom nivou - Srbija oko 150 slučajeva godišnje
 • Stopa suspektnih slučajeva najmanje 1/100 000 populacije u najmanje 80% okruga
otkrivanje i prijavljivanje suspektnih slu ajeva
OTKRIVANJE I PRIJAVLJIVANJE SUSPEKTNIH SLUČAJEVA
 • Nadzorne jedinicetreba uspostaviti u vanbolničkim i bolničkim jedinicama za zdravstvenu zaštitu dece i omladine i odeljenjima za infektivne bolesti na teritoriji svih okruga, sa odgovornim licima u njima, koja će dostavljati podatke nadležnom okružnom epidemiologu.
 • Navedene nadzorne jedinice su u obavezi da odmahputem (telefona, faksom, e-mail-om), obaveste epidemiološku službu nadležnog IZJZ/ZZJZ o svakom suspektnom slučaju morbila.
 • Imajući u vidu jedan od indikatora kvaliteta nadzora, suspektan slučaj bi trebao da bude prijavljen unutar 48 sati od izbijanja ospe.
slide28

Nakon prijave suspektnog slučaja nadležni epidemiolog istražuje slučaj, popunjava obrazac za prijavljivanje suspektnog slučaja morbila/rubele i dostavlja faksom ili e-mail-om republičkom koordinatoru unutar 48h od prijave.

 • Ovaj nivo je zadužen za prikupljanje i transport adekvatnih uzoraka do nadležne laboratorije (Torlak), koji obavezno mora da prati i popunjen obrazac uputa za laboratorijsku analizu, za svaki slučaj.
adekvatan uzorak
Adekvatanuzorak
 • uzorakprikupljen u vremenskomperiodukada je mogućnostdetekcijemorbili/rubelaspecifičnihantitelailiantigenavisoka, transportovannaadekvatannačin ipristigao u laboratoriju u odgovarajućimuslovimaiuzorakdostavljen u količinidovoljnojzaizvođenjetesta.
obavezno popuniti na uputu
OBAVEZNO POPUNITI NA UPUTU!
 • Tri datumasuveomavažnaradiadekvatnogtumačenjarezultatatesta:
 • datum poslednjevakcinacijeprotivmorbila,
 • datum početkaospe,
 • datum uzimanjauzorka.
laboratorijski kriterijumi
Laboratorijskikriterijumi
 • IgMantiteladetektovana u serumu;ili
 • Izolacija virusa morbila u punoj krvi, nazofaringealnom brisu ili urinu;ili
 • Detekcija virusne RNA RT-PCR;ili
 • Signifikantan porast u titru IgG antitela u parnim serumima
klasifikacija slu aja morbila
KLASIFIKACIJA SLUČAJA (MORBILA)
 • Finalna klasifikacija je krajnji ishod nakon obavljenog kliničkog, laboratorijskog i epidemiološkog istraživanja slučajeva.
 • Nju je potrebno sprovesti do 30 dana nakon početka ospe.
 • Klasifikaciju je moguće sprovesti u 5 kategorija: odbačen, laboratorijski potvrđen, epidemiološki povezan, klinički potvrđen i slučaj udružen sa vakcinacijom.
slide33

Nadležna epidemiološka služba za nivo okruga je u obavezi da dostavlja nedeljni nulti izveštaj iz nadzornih jedinica (faksom ili e-mail-om) odeljenju za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti IZJZ Srbije, pravovremeno i potpuno, unutar 72h sata od kraja izveštajnog perioda.

 • U skladu sa preporukama i planom aktivnosti sprovodi aktivnosti u saradnji sa republičkim nivoom u situacijama koje to nalažu.
plan aktivnosti
Plan aktivnosti
 • Epidemija morbila

-prijavljivanje i obrada slučajeva po definiciji

-istraživanje i prikupljanje uzoraka slučajeva (5-10 slučajeva)

-imunizacija bliskih kontakata bez obzira na vakcinalni status unutar 3 dana

 • hitna i vanredna revizija vakcinalne kartoteke
 • dopunska imunizacija ciljne populacije bez obzira na vakcinalni status (susedna teritorija, zahvaćena teritorija) - sa 2 doze u razmaku od 4 nedelje

-prečešljavanje terena – imunizacija marginalizovanih populacija

-retrospektivno ispitivanje slučajeva

-dnevno nulto izveštavanje- u trajanju dvostruke maksimalne inkubacije

epidemija
Epidemija

- prečešljavanje terena – imunizacija marginalizovanih populacija

- retrospektivno ispitivanje slučajeva

- dnevno nulto izveštavanje- u trajanju dvostruke maksimalne inkubacije

-linijska lista slučajeva

 • zdravstevni nadzor nad kolektivom
 • postupanje sa komplikovanim i nekomplikovanim slučajevima
 • obaveštavanje javnosti o aktuelnoj situaciji
 • supervizorske posete i koordinativne aktivnosti
epidemija morbila 2007
Epidemija morbila, 2007
 • 201 slučaj (2,68/100 000); 73,6 % južno-bački i 24,9% zapadno-bački okrug
 • Indeksni slučaj i većina registrovanih slučajeva je iz visoko-rizične populacije, D4 genotip, importovan iz BIH
 • Naredba o proglašavanju epidemije epidemijom od većeg epidemiološkog značaja (Službeni glasnik R. Srbije 18/07)
 • Obavezna vanredna imunizacija i vanredni epidemiološki nadzor
epidemija morbila 200737
Epidemija morbila, 2007
 • Registrovano oko 10. 000 dece iz visoko –rizičnih populacija, akcijom od “vrata do vrata” vakcinisano 5123 dece
 • Vanredna revizija vakcinalnih kartoteka –2120 dece vakcinisano i 2840 revakcinisano
 • Kod pojave slučaja morbila u ugroženim naseljima –vakcinisano oko 7000 osoba
 • U vanrednom epidemiološkom nadzoru obrađena 292 slučaja sumnje na morbile
epidemija morbila 200738
Epidemija morbila, 2007
 • 45% obolelih predškolski i školski uzrast
 • 25% obolelih-uzrast 20-29 godina
 • uzrasna distribucija se dovodi u vezu sa vakcinalnim statusom-87% obolelih je bilo nevakcinisano
 • 47% obolelih je bilo hospitalizovano
 • 12,9% slučajeva registrovane komplikacije
sastanak na elnika i koordinatora izjz zzjz mart 2008 seminar april 2008
Sastanak načelnika i koordinatora IZJZ/ZZJZ-mart 2008., seminar april 2008.
 • Uspostaviti nadzorne jedinice
 • Obaviti edukaciju osoblja na terenu
 • Štampanje vodiča, podeljen CD na Prvoj konferenciji epidemiologa Srbije
 • Otpočeti sa nadzorom od 1.5. 2008. godine
 • Supervizorske posete u 12 okruga
 • Prvi mesečni nulti izveštaj u prvoj nedelji juna (unutar 7 dana)/8 okruga, na kraju 2008.-21 okrug
 • 16 suspektnih slučajeva iz 7 okruga u 2008., 2 potvrđena
epidemija morbila 200 8
Epidemija morbila,2008
 • 7.11.2008. prijavljena epidemija
 • 10.11. 2008. pooštren epidemiološki nadzor i obavezna imunizacija
 • 2 obolela, 2 hospitalizovana
 • 27.11. 2008., D9-Tajland
 • Tokom epidemije nisu bile uspostavljene nadzorne jedinice na teritoriji nadležnosti IZJZ Niš
aktivni nadzor 2009
AKTIVNI NADZOR 2009.
 • Uspostavljeno nedeljno nulto izveštavanje iz 354 nadzorne jedinice sa teritorije nadležnosti svih IZJZ/ZZJZ od prve nedelje februara 2009.
 • Prijavljeno5 suspektnih slučaja sa teritorije 3 okruga, nakon laboratorijske analize 4 odbačena
 • Prema teritorijalnoj nadležnosti IZJZ/ZZJZ dostavljena tabela sa očekivanim brojem suspektnih slučajeva u 2009. godini
plan aktivnosti bi trebao da bude u nadle nosti koordinisan
Plan aktivnosti bi trebao da bude u nadležnosti/koordinisan
 • Ministarstva zdravlja, revizija Vodiča SZO
 • NKK za eliminaciju morbila/rubele
 • Ekspertske grupe za eliminaciju morbila/rubele
 • Nacionalnog komitet za sertifikaciju eliminacije morbila/rubele
 • Radne grupa za čuvanje i odlaganje divljeg morbili/rubela virusa
 • Nacionalne referentne laboratorije
 • Nacionalnog EPI menadžera
 • Nacionalnog koordinatora
 • Okružnih koordinatora
 • Zdravstvenih radnika iz nadzornih jedinica/direktora
kriterijumi za eliminaciju u z adekvat an nadzor dostignut e indikator e kvaliteta
Kriterijumi za eliminaciju, uzadekvatan nadzor- dostignute indikatore kvaliteta
 • Incidencija manje od jednog potvrđenog slučaja morbila/milion stanovnika
 • Obuhvat imunizacijom > 95% sa dve doze MCV u SVIM okruzima
 • Veličina epidemije: > 80% SVIH prijavljenih epidemija treba da ima < od 10 slučajeva
 • Odsustvo endemskih sojeva virusa: nijedan slučaj morbila nije izazvan endemskim sojem virusa u periodu od 12 ili više meseci
zaklju ak
ZAKLJUČAK
 • Ukoliko govorimo o dostizanju cilja eliminacije morbila do 2010. godine u Evropskom regionu,zahteva se visok nivo političke podrške Vlada zemalja, koji podrazumeva dostizanje i održavanje visokog obuhvata sa 2 doze MCV među dečijom populacijom i tamo gde je neophodno implementaciju dodatnih kampanja imunizacije u cilju redukcije osetljive kohorte odraslih na morbile.