tietoteknologian k yt n edist minen sosiaalihuollossa hanke n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TIETOTEKNOLOGIAN KÄYTÖN EDISTÄMINEN SOSIAALIHUOLLOSSA -HANKE PowerPoint Presentation
Download Presentation
TIETOTEKNOLOGIAN KÄYTÖN EDISTÄMINEN SOSIAALIHUOLLOSSA -HANKE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

TIETOTEKNOLOGIAN KÄYTÖN EDISTÄMINEN SOSIAALIHUOLLOSSA -HANKE - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

TIETOTEKNOLOGIAN KÄYTÖN EDISTÄMINEN SOSIAALIHUOLLOSSA -HANKE. Avausseminaari 1.9.2005 Projektipäällikkö Heli Sahala . Hanke osana sosiaalialan kehittämishanketta. Sosiaalialan kehittämishankkeen toimeenpanosuunnitelman kehittämishanke 7

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TIETOTEKNOLOGIAN KÄYTÖN EDISTÄMINEN SOSIAALIHUOLLOSSA -HANKE' - aviv


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tietoteknologian k yt n edist minen sosiaalihuollossa hanke

TIETOTEKNOLOGIAN KÄYTÖN EDISTÄMINEN SOSIAALIHUOLLOSSA -HANKE

Avausseminaari 1.9.2005

Projektipäällikkö Heli Sahala

hanke osana sosiaalialan kehitt mishanketta
Hanke osana sosiaalialan kehittämishanketta
 • Sosiaalialan kehittämishankkeen toimeenpanosuunnitelman kehittämishanke 7
  • ”Tietoteknologian käytön edistäminen sosiaalihuollossa”.
 • Tavoitteeksi hankkeelle on määritelty:
  • Sosiaalialan tietoteknologian käytön edistäminen lähtien alan omista kokonaisuutena arvioiduista kehittämistarpeista.
 • Hankesuunnitelma: STM:n Monisteita 2005:1

Heli Sahala 1.9.2005

hankkeen keskeiset osat

k

a

n

s

a

l

l.

k

o

o

r

d

i

n

o

i

n

t

i

Hankkeen keskeiset osat

Sähköiset

palvelut

kansalaisille

Tiedonhallinta,

osaaminen

Tietosuoja

Asiakastietojen

käsittely

Asiakastieto-

järjestelmien

kehittäminen

Sähköiset

palvelut

ammattilaisille

Tutkimus-

tarpeet

Tietoturva

Mobiilit

työvälineet

Lainsäädäntö-

tarpeet

VIRVE

hankkeen tavoitteita
Hankkeen tavoitteita
 • kehittää sosiaalialan tietotuotantoa ja sen hyödynnettävyyttä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti
 • tukea tietoteknologialla alan työtapojen ja työn kehittämistä
 • tukea sosiaalialan kehitystä osana tietoyhteiskunnan muutoksia
 • mahdollistaa toimivien työvälineiden kehittäminen sosiaalialan eri sektoreille
 • tukea ammatillista työtä toimivilla tietopalveluilla
 • tukea alan ammattilaisten osaamista ja lisätä heidän osallistumistaan teknologian kehittämisessä

Heli Sahala 1.9.2005

hankkeen tavoitteita1
Hankkeen tavoitteita
 • luoda mahdollisuuksia kansalaisten vuorovaikutteiseen sähköiseen asiointiin
 • lisätä sosiaalialan näkyvyyttä ja sen työn ymmärrettävyyttä kansalaisille
 • luoda yhteistyösuhteita sosiaalialan ja muiden toimijoiden välille teknologian hyödyntämisessä esim. tietoliikenteessä
 • tukea kuntien ja muiden palveluntuottajien yhteistyötä tietojärjestelmien kehittämisessä ja käytössä
 • luoda valtakunnallisesti koordinoitua kehitystyötä sosiaalialan tietoteknologiaan

Heli Sahala 1.9.2005

hankkeen painopistealueet
Hankkeen painopistealueet
 • Asiakastietojärjestelmien kehittäminen
 • tietotekniikan ja –teknologian käytön osaaminen
 • alan omien tarpeiden löytäminen kehittämiseen
 • asiakirjahallinto
 • tekniset ratkaisut
 • tietoliikenne
 • tietosuoja ja tietoturva

Heli Sahala 1.9.2005

ty njakoa p asiallinen vastuu
1. Asiakastietojärjestelmien kehittäminen

2. Sähköiset palvelut ammattilaisille

3. Sosiaalihuollon ammattilaisten tiedonhallinnan ja ….

4. Sähköiset palvelut asiakkaille

5. Tietoturva, tietosuoja ….

6. Muut hankkeeseen toimenpiteet

7. Lainsäädäntötarpeet

8. Ohjaus, koordinaatio ja yhteistyö

hankeorganisaatio, STM, Stakes, Kuntaliitto, aluehankkeet

Stakes, STM, OSKE

STM, Stakes, koulutusorga-nisaatiot, työnantajat, OSKE

Valtakunnall. hankkeet, STM, (SM), Kuntaliitto

STM, Stakes, Kuntaliitto

STM, Stakes, Kuntaliitto, OSKE

STM

STM, lääninhallitukset, OSKE

Työnjakoa (pääasiallinen vastuu)

Heli Sahala 1.9.2005

hankkeen organisointi
Hankkeen organisointi

Hankkeen johto-/ohjausryhmä

Projektipäällikkö

Heli Sahala

Projekti-ryhmä

Asiakastieto-

järjestelmän

työryhmä

Dokumen-taatiotyö-ryhmä

Asiakirja-hallinnon työryhmä (2006)

STAKES: konsultoinnin kehittäminen ja sähköiset palvelut ammattilaisille

Projekti-päällikkö

Pekka Kortelainen

Projekti-päällikkö

Jarmo Kärki

Projekti-päällikkö

muut osa-hank-keet

STAKES: tietojärjes-telmien tekniset määritykset

Dokumenttien rakenne

Dokumen-taatiotyö-ryhmän sihteeri

arvonmääritys,

säilytys, arkistointi ja

ohjeistus,

asiakirjahall. työryhmän siht.

termit

ydintiedot

palv.luokitus

koodistopalvelin

Asiakastieto-järj. ryhmän sihteeri

STM: juristi (tietosuoja ja asiakasasiakirja-asetus)

hanke elokuussa 2005
Hanke elokuussa 2005
 • Hallinnollisesti alussa eli kolme ryhmää nimetty ja työskentely alussa, samoin muut hallinnolliset järjestelyt
 • Suuri osa kevään työstä oli ja osin myös syksyn on informointia, sidosryhmien tapaamisia sekä yhteistyön käynnistämistä
 • Pääpaino on asiakastietojärjestelmien kehittämisen käynnistämisessä - kaksi projektipäällikköä
 • Yhteistyön tiivistäminen terveydenhuollon hankkeen kanssa

Heli Sahala 1.9.2005

sosiaaliala osana julkisen hallinnon tietoteknologia kehityst
Sosiaaliala osana julkisen hallinnon tietoteknologia kehitystä
 • Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelma
 • Julkisen hallinnon tietohallinnon organisointi, mm. Kunta-TIME –hanke 2005
  • Keskeiseksi kehittämiskohteeksi esitetty sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista arkistoa
 • JUHTA: määrityksiä koko julkisen hallinnon käyttöön
 • Eri hallinnonalojen kehittämishankkeita, jotka koskevat myös sosiaalialaa.

Heli Sahala 1.9.2005

tulevia valtakunnallisia palveluja
Tulevia valtakunnallisia palveluja ?
 • Sosiaalihuollon palveluluokitus
  • Pohjatyötä tehty terveydenhuollon luokituksessa
 • Toimipaikkarekisteri Stakesiin
  • Pohjatyötä tehty terveydenhuollon osalta
 • Palvelukohtaisten luokitusten kehittäminen ?
 • Sosiaalihuollon kansalaisportaali ?
 • Kansalliset henkilöstön tunnistamispalvelut ?
 • Kansallinen arkisto

Heli Sahala 1.9.2005

ammattilaisten tiedonhallinnan kehitt minen
Ammattilaisten tiedonhallinnan kehittäminen
 • Alan omien tietotarpeiden esille nostaminen – tietotuotanto tukemaan työn ja palvelujen kehittämistä
 • Koulutuksen antamien tietotekniikkavalmiuksien ja työelämän tarpeiden arvioiminen
 • Nykyisen henkilöstön osaamistason parantaminen ja perehdytyksen parantaminen
 • Hankintaosaamisen ja yhteistyön lisääminen

Heli Sahala 1.9.2005

s hk iset palvelut ammattilaisille
Sähköiset palvelut ammattilaisille
 • Sosiaaliportti käyttöön 2005 keväällä
  • www.sosiaaliportti.fi
 • Myös sähköisen konsultaation kehittäminen – kohti valtakunnallisia palveluja
 • Alueelliset verkkopalvelut
 • Sähköiset palvelut osaksi täydennyskoulutusta ja työkäytäntöjä
 • Hallinnon ja päivittäisten toimintojen teknologian kehittäminen – tiedonvälitys, laskutus, logistiikka

Heli Sahala 1.9.2005

s hk iset palvelut kansalaisille ja asiakkaille
Sähköiset palvelut kansalaisille ja asiakkaille
 • Ohjeet sähköpostin käytöstä asioinnissa
 • Kuntien informaatiopalvelujen laadullinen ja sisällöllinen kehittäminen
 • Valtakunnallisten ja alueellisten portaalien tarve ?
 • Ajanvaraus, neuvonta ja ohjaus sähköisesti
 • Sähköinen asiointi, vuorovaikutteiset palvelut

Heli Sahala 1.9.2005

tietoturva tietosuoja ja asiakastietojen k sittely
Tietoturva, tietosuoja ja asiakastietojen käsittely
 • Ohjeita sähköpostin käyttöön, alueelliseen käyttöoikeuksien hallintaan
 • Rekisterimääritysten toimivuuden arviointi
 • Valtakunnallinen yhteistyö sosiaalihuollon tietosuoja-asioissa (vrt. Tellu) ja koulutuksen järjestäminen
 • Teknisiin määrityksiin liittyvä kehittäminen
 • Asiakkaan ja henkilöstön sähköinen tunnistaminen
 • Sähköiset allekirjoitukset
 • Rekisteri- ja tarkistuspalvelut asiakkaille

Heli Sahala 1.9.2005

muita toimenpiteit
Muita toimenpiteitä
 • Alueellisen tietohallintoyhteistyön tukeminen
 • VIRVE-verkon käytön tehostaminen
 • Ns. mobiilien työvälineiden kehittäminen ja yhteydet asiakastietojärjestelmiin
 • Etätyövälineiden käytön lisääminen
 • Asiakkaiden itsenäisen suoriutumisen tukeminen – vaatii omaa ohjelmaansa

Heli Sahala 1.9.2005

muita toimenpiteit1
Muita toimenpiteitä
 • Tutkimustarpeet
  • Tietosuojaan liittyvät kysymykset
   • ”Onko tietosuoja tai se tulkinta esteenä saumattomille palveluille?”
  • Sosiaalialan tiedon hallinnan tutkimus ja kehittäminen
   • Erillinen tutkimusohjelma tai pienimuotoisesti yhteistyö oppilaitosten kanssa
 • Lainsäädännölliset tarpeet
  • Asetus sosiaalihuollon asiakirjoista, niiden käsittelystä ja säilyttämisestä vuonna 2007
  • Lainsäädännössä olevien käsitteiden ja termien yhtenäistäminen osana normaalia lainsäädäntötyötä

Heli Sahala 1.9.2005

kohti sosiaali ja terveydenhuollon tietoteknologian kehitt mist
Kohti sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologian kehittämistä
 • Kansallinen ohjaus ja koordinointi
  • STM:n eri osastojen välisen yhteistyön tiivistäminen, jotta saadaan yhteiset sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologian kehittämislinjaukset ja painotukset kulloinkin erityisesti kehitettäville kohteille.
  • STM:n rahoittamien tietoteknologiahankkeiden kohdalla lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä hankehakemusten käsittelyssä niin, että muodostuu kokonaiskuva vireillä olevista kehittämistoimista ja hankkeita voidaan tarkastella myös alueellisina eikä vain sektorikohtaisina kehittämisideoina.

Heli Sahala 1.9.2005

mit tarvitaan
Mitä tarvitaan ?
 • Sosiaalialan asiantuntijoiden aktiivisuutta kehittämistyössä
  • jollei muuta, kommentoikaa työpapereita netisssä
 • Yhteisiä näkemyksiä oman alan tietotarpeista sekä tiedonvaihdon tarpeista muiden toimijoiden kanssa
 • Valmiuksia ottaa askeleita kohti tiedon strukturointia
 • Työvälineiden ja osaamisen kehittämistä
 • Asiakaslähtöistä sähköistä tiedottamista ja sähköisen asioinnin nopeaa kehittämistä ….
 • Riittävä ja turvattu rahoitus vuosille 2005-2011

Heli Sahala 1.9.2005

lis tietoa ja materiaalia
Lisätietoa ja materiaalia
 • Hankesuunnitelma
  • STM:n Monisteita 2005:1 www.stm.fi > julkaisut > 2005
 • Hankkeen kotisivut www.tikesos.fi
 • Sosiaalihankkeen osahankkeiden sivut myös www.sosiaaliportti.fi > sosiaalihanke
 • Hankkeiden lyhyet esittelyt www.stm.fi > hankkeet > sosiaalialan kehittämishanke

Heli Sahala 1.9.2005