m kotoksiinide pestitsiidide ja akr lamiidi anal simine ja kontroll tervailjat stuses l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mükotoksiinide, pestitsiidide ja akrüülamiidi analüüsimine ja kontroll tervailjatööstuses PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mükotoksiinide, pestitsiidide ja akrüülamiidi analüüsimine ja kontroll tervailjatööstuses

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 68
aurek

Mükotoksiinide, pestitsiidide ja akrüülamiidi analüüsimine ja kontroll tervailjatööstuses - PowerPoint PPT Presentation

237 Views
Download Presentation
Mükotoksiinide, pestitsiidide ja akrüülamiidi analüüsimine ja kontroll tervailjatööstuses
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mükotoksiinide, pestitsiidide ja akrüülamiidi analüüsimine ja kontroll tervailjatööstuses Riskijuhtimise koolitusmaterjal

 2. Kava • Toiduohutuse alused • MAP-Milling projekti ülevaade • Riskijuhtimine teraviljatööstuse ettevõttes • Kuidas saada informatsiooni

 3. EL- i tarbijakaitsepoliitika • David Byrne (2002), Euroopa Liidu Tervise ja Tarbijakaitse volinik • “ Meie toidu kõige tähtsam koostisosa on ohutus. Euroopa peab hoolitsema selle eest, et meie tarbijad seda ka saaksid.“

 4. EL- i tarbijakaitsepoliitika • Toiduohutuse kõrgeimal tasemel • Üldised eesmärgid • Vastutus lasub toidutööstusel, tootjatel ja tarnijatel • Toiduohutus tuleb tagada kõigis toiduahela etappides (farmist lauale) • Euoopa Toiduohutusamet (EFSA) • Riski analüüs • Riski juhtimise süsteemi rakendamine, mis põhineb HACCP põhimõtetel ja heal hügieenitaval • Komisjonipoolne toetus teadustegevusele • Läbipaistvus • Üle-Euroopaline Ohuteadete süsteem • Riski teavitus

 5. Toiduohutuse õigusalane raamistik EL-i toiduseadus(Määrusnr. 178/2002) Määrus nr. 852/2004 toiduainete hügieeni kohta EL tarbijakaitsealane õigus

 6. Rakendamine • EL määruste rakendamine HACCP Hea hügieenitavaRajatisedTööprotseduurid Läbipaistvus Paindlikkus Lahendused spetsiifilistele probleemidele Lahendused väike- ja keskmistele ettevõtetele Juhtimisvahendid OrganiseerimineVastutus InfovahetusKoolitus JälgitavusDokumentatsioon

 7. Juhised rakendamiseks http://europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_852-2004_en.pdf http://europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_haccp_en.pdf

 8. HACCP- Mis see on? • NASA poolt u 30 aastat tagasi, eesmärgiga tagada astronautidele ohutu toit • HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point (ohu analüüs ja kriitiliste kontrollpunktide ohje) • HACCP on toiduhügieeni standard (CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003) • HACCP’ikontseptsioon • HACCP kogu maailmas tunnustatud • HACCP on toiduohutuse juhtimissüsteem • HACCP ennetab probleeme • HACCP kasutab 7 põhimõtet • HACCP arvestab kogu toiduahelaga • HACCP võimaldab individuaalset lähenemist, sõltuvalt ettevõtte eripärast

 9. HACCP 7 põhimõtet 1 Ohtude analüüs ja riskihindamine 7 2 Dokumentatsioon ja andmete säilitamine Kriitiliste kontrollpunktide määramine HACCP põhimõtted 6 3 HACCP süsteemi efektiivsuse tagamiseks tegevuste kehtestamine Kriitiliste piiride määramine 4 5 Korrigeerivate tegevuste kehtestamine Seireprotseduuride kehtestamine

 10. Agenda 1. Toiduohutuse alused 2. MAP-Milling projekti ülevaade 3. Riskijuhtimine teraviljatööstuse ettevõttes 4. Kuidas saada informatsiooni

 11. Toiduahel teraviljatööstuses Map-Milling projekti fookuses

 12. MAP-Milling projekti eesmärgid

 13. HACCP süsteemis arvestatavad ohud

 14. Mükotoksiinid - üldinformatsioon • Väga mürgised hallitusseente metaboliidid • Hallitusseente kasv sõltub vilja niiskusastmest, samuti temperatuurist • Mükotoksiinid võivad, sõltuvalt hallituseene liigist, esineda nii troopilistel aladel kui ka parasvöötme aladel • Peamiselt esinevad teraviljas, pähklites, kuivatatud puuviljas, kohvis, kakaos, maitseainetes, õliseemnetes, kuivatatud hernestes ja puuviljades • Põllul kasvavate või ladustatud teraviljade infestatsioon • Lähem info: EMAN (Europ. Mycotoxin Awareness Network)http://193.132.193.215/eman2/index.asp

 15. Teravilja infestatsioon põllulpeam. Fusarium Ladustatud teravija infestatsioonpeam. aspergillus • Hallitus-seened • aspergillus • fusarium Mükotoksiinide moodustumine OTAAflatoksiinid DON, ZEA,Fumonisiinid Teravilja intoksikatsioon mükotoksiinidega Mükotoksiinide moodustumine

 16. Teraviljades esinevad peamised mükotoksiinid

 17. Teraviljades esinevad peamised mükotoksiinid

 18. Pestitsiidid - üldinfo • põllumajandustegevuse käigus tekkivad jäägid (tavaliselt oskamatu kasutamine) • Kasutatakse putukate, seente, umbrohu ja haiguste tõrjeks • Probleemiks kõikide põllumajandussaaduste puhul • Pestitsiidide müük ja kasutamine on EL-s rangelt reguleeritud • piiritletud on taimed, millel kasutamine lubatud • pestitsiidide kogus piiritletud • kasutuskorrad piiritletud

 19. Pestitsiidid – info platvorm http://europa.eu.int/comm/food/plant/index_en.htm

 20. Teraviljades esinevad peamised pestitsiididdurum wheat – kõva nisu; common wheat - tavaline nisu; rye – rukis; barley – oder; Maize – mais; sorghum - sorgo

 21. Teraviljades esinevad peamised pestitsiididdurum wheat – kõva nisu; common wheat - tavaline nisu; rye – rukis; barley – oder; Maize – mais; sorghum - sorgo

 22. Akrüülamiid - üldinfo • Mis see on?Ohtlik ühend akuutse ja kroonilise toksilisusega, võimalik vähitekitaja • Akrüülamiidiga toidu saastumine • Akrüülamiid on saasteaine, mis tekib looduslikult esinevate koostisosade keemilise reaktsiooni tulemusena, nn Maillard’i reaktsioon • Tekib tärklise-rikaste toiduainete (kartulid, teravili, kohv) kuumutamisel, praadimisel või küpsetamisel • Tekib temperatuuril üle 120ºC

 23. Akrüülamiid - üldinfo • Akrüülamiidi moodustumisel on oluline roll aminohapetel, eriti asparagiinil • Akrüülamiidi moodustumist soodustavad neli tegurit • asparagiini esinemine • redutseerivate suhkrute esinemine (glükoos, fruktoos) • vee puudumine • temperatuur üle 120C (max190C)

 24. Teraviljad Kartulid Tärklise rikas toiduaine Küpsetamine – praadimine – mikrolaine ahjus soojendamine > 120C Akrüülamiidi moodustumine Intoksikatsioon akrüülamiidiga

 25. Akrüülamiidi vähendamine teraviljatoodetets • Asparagiini (Asn) sisaldus on loetud kriitiliseks parameetriks teraviljatoodetes aakrüülamiidi moodustumisel, teraviljas erinev vaba Asn sisaldus (kõrgeim rukkis 29%) • madala vaba Asn sisaldusega nisusortide valik aitab akrüülamiidi sisaldust madalana hoida • küpsetamisel NH4HCO3asendamine NaHCO3–ga vähendab akrüülamiidi sisaldust 70 % • pH taseme vähendamine sidrunhappe abil võib vähendada akrüülamiidi sisaldust 20-30 % • kõrge niiskustase ja madal temperatuur aitavad akrüülamiidi sisaldust küllaltki madalal hoida

 26. Akrüülamiidi infobaas http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/acryl_database_en.htm

 27. MAP-Milling projekti partnerid

 28. MAP-Milling projekt 1. Uuringud teraviljadega seotud toiduohutuse probleemidest – mükotosksiinid, akrüülamiid, pestitsiidid 2. Riskijuhtimissüsteemi väljatöötamine vastavalt uuringu tulemustele SME milling companies test 3. MAP-Milling IT-vahendi väljatöötamine vastavalt riskijuhtimissüsteemile 4. Projekti tulemuste levitamine Kõik partnerid

 29. Kava 1. Toiduohutuse alused 2. MAP-Milling projekti ülevaade 3. Riskijuhtimine teraviljatööstuse ettevõttes 4. Kuidas saada informatsiooni

 30. Riskijuhtimine teraviljatööstuse ettevõttes 4 kvaliteedi aspekti Spetsifikatsioonid

 31. Riskijuhtimine teraviljatööstuse ettevõttes Organisatoorsed nõuded Oskustööjõud Töötajate isiklik hügieen Hea infrastruktuur Töötajate koolitus ja järelevalve Ettevõtte sisene kvaliteedi tagamine Ettevõtte väline kvaliteedi tagamine Ladude kontroll Toodanguga seotud nõuded Tooraine kvaliteet Lisaianete kvaliteet Toote kvaliteet Pakkematerjal Mikrobioloogiline kontroll Statistiline kontroll Sensoorne kontroll Füüsikaline ja keemiline kontroll juhtimis-süsteem

 32. Kriitilised kontrollpunktid teraviljatööstuses Kvantitatiivsed analüüsid Kvantitatiivsed analüüsidHügieenilised tingimused Kvantitatiivsed analüüsid Hügieenilsied tingimused

 33. Kriitilised kontrollpunktid teraviljatööstuses Analüüsi parameetrid ja piirväärtused on erinevates toodetes erinevad Iga toote kohta on oluline töövoo plaani määramine

 34. Sissetulevate materjalide kontroll

 35. Sissetulevate materjalide kontroll

 36. Sissetulevate materjalide kontroll – analüüsi parameetrid

 37. Sissetulevate materjalide kontroll- kvalitatiivsed meetodid • Sensoorsed analüüsid • lõhn • maitse • Visuaalsed vaatlused • pinna värvus • pinna struktuur • vead • saasteained • vajalik väga hea kogemus • tulemused “individuaalsed” • vajalik meeskonna koolitus

 38. Sissetulevate materjalide kontroll - niiskustase • Olulisim kontrolli parameeter • interventsiooni piirväärtus 14,5 % • standardväärtus teraviljades13,5 % • Meetodid • ICC Standard 109/1 - Determination of Moisture Content of Cereals and Cereal Products (peamine referentsmeetod) • ICC Standard 110/1 - Determination of Moisture Content of Cereals and Cereal Products (praktiline meetod) • Kiiranalüüsi meetodid Eelistada tuleks kiiranalüüsi meetodeid, standardmeetodid tavaliselt kahtlased

 39. Sissetulevate materjalide kontroll - DON • Olulisim mükotoksiinide kontrollparameeter • DON on peamine mükotoksiin • piirväärtus töötlemata teraviljas 1,75 mg/kg (kõva nisu, kaer) • piirväärtus töötlemata teraviljas 1,25 mg/kg (ülejäänud) • Kontrollmeetodid • Kiiranalüüsid • Standard referentsmeetod: HPLC Eelistada tuleks kiiranalüüsi meetodeid, standardmeetodid tavaliselt kahtlased

 40. Sissetulevate materjalide kontroll - DON - kiiranalüüsid • Kaubanduslikud analüüsid • RIDAÒQUICK DON of R-Biopharm • REVEALÒDON Strip Test of Neogen Europe Ltd. • Usaldusväärsus • Analüüsid on näidanud, et REVEALÒDON Strip Test´i usaldusväärsus on suurem • Soovitatakse kasutada REVEALÒDON Strip Test´i

 41. Sissetulevate materjalide kontroll - REVEALÒDON Strip Test

 42. Sissetulevate materjalide kontroll - REVEALÒDON Strip Test • Tulemused • 0: 0 - 500 mg/kg 4 o.k. • 0.5: 501 - 1.000 mg/kg 4 o.k. • 1.0: 1.001 - 2.000mg/kg HPLC vajalik • 2.0: > 2.000 mg/kg -- pole ok

 43. Sissetulevate materjalide kontroll - Pestitsiidid Olemasolevad testikomplektid kiiranalüüside jaoks

 44. Sissetulevate materjalide kontroll - dokumentatsioon

 45. KKP 2 – Ladude kontroll

 46. 3 - 5 päeva 5 - 8 päeva 10 - 15 päeva 20 - 30 päeva 40 - 60 päeva 80 -120 päeva 160-240 päeva Ohutud säilitamistingimused

 47. KKP 2 – Ladustamise kontroll - Kahjurid Toob kaasa veel infestatsiooni hallitusseentega ja putukatega

 48. KKP 3 - Tootekontroll • Tooted vastavalt tarbija vajadustele • Tarbija teavitamine saastumisest • Jälgitavus

 49. Riskijuhtimine teraviljatööstusettevõttes Organisatoorsed nõuded Oskustööjõud ja töötajate isiklik hügieen Hea infrastruktuur / rajatiste ja tööruumide korrashoid Töötajate koolitus ja järelevalve – juhtimisalane vastutus Informatsioon Ladude kontroll

 50. Vastutus Toiduohutuse eest vastutab toidukäitleja REG (EC) 178/2002