Pendalaman materi pai aspek tarikh dan peradaban islam
Download
1 / 25

PENDALAMAN MATERI PAI ASPEK: TARIKH DAN PERADABAN ISLAM - PowerPoint PPT Presentation


 • 1110 Views
 • Uploaded on

PENDALAMAN MATERI PAI ASPEK: TARIKH DAN PERADABAN ISLAM. Oleh Aprianto Widyaiswara Pertama. BALAI DIKLAT KEAGAMAAN PADANG 1429 H / 2008 M. SOAL. Jelaskanlah pengertian tarikh dan peradaban Islam! Jelaskanlah manfaat dari pembelajaran PAI aspek Tarikh dan Peradaban Islam!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PENDALAMAN MATERI PAI ASPEK: TARIKH DAN PERADABAN ISLAM' - lada


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pendalaman materi pai aspek tarikh dan peradaban islam l.jpg

PENDALAMAN MATERI PAI ASPEK: TARIKH DAN PERADABAN ISLAM

Oleh

Aprianto

Widyaiswara Pertama

BALAI DIKLAT KEAGAMAAN PADANG

1429 H / 2008 M


Slide2 l.jpg
SOAL

 • Jelaskanlah pengertian tarikh dan peradaban Islam!

 • Jelaskanlah manfaat dari pembelajaran PAI aspek Tarikh dan Peradaban Islam!

 • Tuliskanlah jumlah KD Tarikh dan Peradaban Islam pada SMP!

 • Apa saja materi pokok Tarikh dan Peradaban Islam pada SMP?


Kompetensi l.jpg
KOMPETENSI

Menguraikan tentang materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam aspek Tarikh dan Peradaban Islam pada SMP


Indikator l.jpg
INDIKATOR

 • Menjelaskan pengertian tarikh dan peradaban Islam

 • Menjelaskan manfaat dari pembelajaran PAI aspek Tarikh dan Peradaban Islam

 • Menentukan jumlah KD Tarikh dan Peradaban Islam pada SMP!

 • Menguraikan materi pokok Tarikh dan Peradaban Islam pada SMP?


Visi mata pelajaran pendidikan agama islam l.jpg
Visi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Terwujudnya Keagamaan dan Terbinanya Keberagamaan Peserta Didik yang Sempurna (Kaffah) pada Jenjang SMP


Misi mata pelajaran pendidikan agama islam l.jpg
Misi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

 • Membentuk peserta didik yang memiliki iman yang fungsional dan berkesinambungan dalam beribadah kepada Allah SWT

 • Membentuk kepribadian peserta didik yang berakhlakul karimah

 • Menumbuhkan suasana keagamaan di sekolah yang Islami dilandasi toleransi dan kedamaian yang hakiki


Kenapa perlu kajian dan analisis pengembangan aspek tarikh dan peradaban islam l.jpg

KENAPA PERLU KAJIAN DAN ANALISIS PENGEMBANGAN ASPEK TARIKH DAN PERADABAN ISLAM?

KTSP hanya Standar Minimal

KTSP Memberi Peluang yang Luas untuk Pengembangan

Standar Nasional Pendidikan

Bercermin dari Kompetensi Akidah


Slide8 l.jpg

PENGERTIAN DAN PERADABAN ISLAM?TARIKH DAN PERADABAN ISLAM

Ilmu yang mempelajari tentang peristiwa

yang sudah terjadi di masa lampau

yang berkaitan dengan peristiwa, tempat, waktu

dan nama-nama tokoh yang terkait dengan kemajuan

yang pernah dicapai umat Islam


Standar kompetensi lulusan kompetensi tarikh dan peradaban islam l.jpg
Standar Kompetensi Lulusan DAN PERADABAN ISLAM?Kompetensi Tarikh dan Peradaban Islam

Memahami dan meneladani

sejarah Nabi Muhammad dan

para shahabat serta menceritakan

sejarah masuk

dan berkembangnya Islam

di nusantara


Hasil urutan pengembangan kompetensi tarikh dan peradaban islam l.jpg
Hasil & Urutan Pengembangan DAN PERADABAN ISLAM?Kompetensi Tarikh dan Peradaban Islam

Kelas VII : Sejarah Nabi Muhammad Saw.Misi Nabi Muhammad Saw.Kelas VIII : Perjuangan Nabi Muhammad saw.Sejarah perkembangan ilmu pada masa AbbasiyahKelas IX :Sejarah masuknya Islam ke Nusantara


Manfaat mempelajari tarikh dan peradaban islam l.jpg
MANFAAT MEMPELAJARI DAN PERADABAN ISLAM?TARIKH DAN PERADABAN ISLAM

 • Edukatif

 • Inspiratif

 • Rekreatif


3 tiga dimensi kompetensi tarikh dan peradaban islam l.jpg
3 (TIGA) DIMENSI DAN PERADABAN ISLAM?KOMPETENSI TARIKH DAN PERADABAN ISLAM

Masa lalu

Masa kini

Masa akan datang


Peta pencapaian kompetensi l.jpg
PETA PENCAPAIAN KOMPETENSI DAN PERADABAN ISLAM?

AQIDAH

AL-QUR’AN

PAI

FIQIH

AKHLAK

TARIKH DAN PERADABAN ISLAM


Standar isi mp pai aspek tarikh dan peradaban islam kelas vii l.jpg
STANDAR ISI MP PAI DAN PERADABAN ISLAM?ASPEK TARIKH DAN PERADABAN ISLAMKELAS VII


Slide15 l.jpg

STANDAR ISI MP PAI DAN PERADABAN ISLAM?ASPEK TARIKH DAN PERADABAN ISLAM KELAS VIII


Slide16 l.jpg

STANDAR ISI MP PAI DAN PERADABAN ISLAM?ASPEK TARIKH DAN PERADABAN ISLAM KELAS IX


Nabi pandai membaca dan menulis l.jpg
NABI PANDAI MEMBACA DAN MENULIS DAN PERADABAN ISLAM?

هو الدى بعث فى الأمين رسولا منهم يتلوا عليهم أيته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب و الحكمة و ان كانوا من قبل لفى ضلال مبين {الجمعة: 2}

Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka" (al-Jumu’ah (62) :2)

واتل عليهم نبأ أبنى أدم بالحق {المائدة: 27}

Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya” (al-Maidah (5): 27)


Bani abbasiyah l.jpg
BANI ABBASIYAH DAN PERADABAN ISLAM?

 • Dibentuk oleh keturunan dari paman NabiMuhammad yang termuda, Abbas. Berkuasa mulai tahun 750 dan memindahkan ibukota dari Damaskus ke Baghdad

 • Memegang kekuasaan kekhalifahan selama tiga abad, mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan ilmu pengetahuan dan pengembangan budaya Timur Tengah

 • Pada masa kekhalifahan ini dunia Islam mengalami peningkatan besar-besaran di bidang ilmu pengetahuan. Salah satu inovasi besar pada masa ini adalah diterjemahkannya karya-karya di bidang pengetahuan, sastra, dan filosofi dari Yunani, Persia, dan Hindustan. Tokoh: Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-FarabiIslam di nusantara l.jpg
ISLAM DI NUSANTARA DAN PERADABAN ISLAM?

 • Masuk sejak Abad ke-7: Tahun 648 diterangkan telah ada koloni Arab Muslim di pantai timur Sumatera

 • Masuk melalui perdagangan Arab, Persia, India dan China


Proses awal penyebaran islam di indonesia l.jpg
PROSES AWAL PENYEBARAN ISLAM DI INDONESIA DAN PERADABAN ISLAM?

 • Perdagangan dan Perkawinan

 • Pembentukan masyarakat Islam dari tingkat ‘bawah’ dari rakyat lapisan bawah, kemudian berpengaruh ke kaum birokrat

 • Gerakan Dakwah, melalui dua jalur yaitu: ulama keliling dan pendidikan pesantren


Strategi pembelajaran pai komptensi tarikh dan peradaban islam l.jpg
STRATEGI PEMBELAJARAN PAI DAN PERADABAN ISLAM?KOMPTENSI TARIKH DAN PERADABAN ISLAM

KBM

PEMBELAJARAN

PAI (DSL)

KEGIATAN

MENTORING

BUKU PRAKTIKUM

DAN PENILAIAN

KEGIATAN

MANDIRI


Diskusi kriteria tingkat kesulitan materi pelajaran pai aspek tarikh dan pi l.jpg
DISKUSI: DAN PERADABAN ISLAM?KRITERIA TINGKAT KESULITAN MATERI PELAJARAN PAI ASPEK TARIKH DAN PI

Keterangan:SS: Sangat SulitS : SulitSd: SedangM : Mudah


Bukti hasil belajar l.jpg
BUKTI HASIL BELAJAR DAN PERADABAN ISLAM?

A. KBM


Slide25 l.jpg

Syukran & DAN PERADABAN ISLAM?

Wassalam