Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jedz Smacznie i zdrowo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jedz Smacznie i zdrowo

Jedz Smacznie i zdrowo

209 Views Download Presentation
Download Presentation

Jedz Smacznie i zdrowo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Jedz Smacznie i zdrowo

  2. Program edukacyjny Jedz Smacznie i Zdrowo Ogólnopolski program edukacyjny Jedz Smacznie i Zdrowo organizowany przez markę WINIARY skierowany jest do uczniów gimnazjów oraz nauczycieli w całym kraju. Działania skupiają się na 4 obszarach: • uczulanie na problem marnowania żywności • edukacja i utrwalanie wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania, które ma bezpośredni wpływ na zdrowie, wygląd i samopoczucie człowieka • zachęcanie młodych ludzi do samodzielnego przygotowywania posiłków i spożywania ich w rodzinnym gronie (zmiana nawyków) • zmobilizowanie nauczycieli do uświadamiania uczniom potrzeby zdrowego odżywiania

  3. 30.000 uczniów Sukces I edycji Wyedukowano blisko • 5.000 gimnazjalistów uczyło się, grało i spożywało prawidłowozbilansowane posiłki w Road Show Truck • Zaangażowano • 7%gimnazjów z całego kraju Rozdaliśmy 20 tablic multimedialnych 50 odwiedzin Road Show Trucka w szkołach

  4. Ważni partnerzy • Federacja Polskich Banków żywności • Federacja, która przeciwdziała marnowaniu żywności i walczy • z niedożywieniem, była oficjalnym partnerem społecznym programu. • Minister Edukacji narodowEJ • Honorowy patronat, dzięki któremu program był bardziej prestiżowy, to gigantyczny sukces. Bowiem zazwyczaj MEN niechętnie angażuje się w akcje organizowane przez komercyjne firmy. • Polskie Towarzystwo nauk żywieniowych • Ich eksperci pomogli w przygotowaniu scenariuszy lekcji, które stanowiły jeden z ważniejszych elementów programu • WYDZIAŁ NAUK O Żywieniu człowieka i konsumpcji • W ramach współpracy z Wydziałem będą przygotowywane artykuły na temat żywienia oraz zajęcia edukacyjne dla uczniów jako nagroda w programie.

  5. Edukacja gimnazjalistów SCENARIUSZE LEKCJI Przygotowaliśmy7 scenariuszy lekcyjnych na temat zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności ZESTAWY DYDAKTYCZNE Nauczycielom otrzymają zestawy zawierających plakaty, plansze edukacyjne, scenariusze oraz upominki dla uczniów STRONA WWW.JEDZSMACZNIEIZDROWO.PL Rozbudowany kontent edukacyjny (artykuły, quizy, przepisy) Aktywne wykorzystanie dietetyka w komunikacji z uczniami

  6. Nagrody Główna 2 wycieczki do Warszawy na warsztaty Wyróżnienie 30 tablic multimedialnych Dodatkowa 40 zestawów kulinarnych dla klas

  7. Social media Na profilu skierowanym do gimnazjalistów będziemy: • Stale komunikować na temat przebiegu programu • Organizować konkursy z nagrodami • (połączone ze stroną www) • Udzielać wskazówek na temat zdrowego odżywiania • Zamieszczać przepisy kulinarne • Informować na temat różnych wydarzeń i ciekawostek związanych z celami programu

  8. Wręczanie tablic W 30 zwycięskich szkołach zorganizujemy spotkania, na których: • Oficjalnie wręczymy tablice multimedialne • Dietetyk przeprowadzi zajęcia z wykorzystaniem tablicy • Zaprosimy media, przedstawicieli władz lokalnych oraz kuratoriów • Rozdamy upominki uczniom i nauczycielom • Przeprowadzimy szkolenie z obsługi tablicy dla nauczycieli

  9. Ramy czasowe II edycji Wysyłka zestawów, edukacja uczniów: 09.01.2012 – 29.06.2012 Konkurs główny – zgłoszenia: 09.01.2012 – 20.04.2012 Konkurs główny – ogłoszenie wyników: 30.04.2012 Konkurs główny – wręczenie nagród: Maj 2012 – wycieczki dwóch klas do Warszawy Czerwiec 2012 – oficjalne wręczenie tablic w szkołach