Leksjon 8 - mekanikk - s. 207– 239 Tverrsnittsanalyse av bjelkeprofiler - PowerPoint PPT Presentation

leksjon 8 mekanikk s 207 239 tverrsnittsanalyse av bjelkeprofiler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Leksjon 8 - mekanikk - s. 207– 239 Tverrsnittsanalyse av bjelkeprofiler PowerPoint Presentation
Download Presentation
Leksjon 8 - mekanikk - s. 207– 239 Tverrsnittsanalyse av bjelkeprofiler

play fullscreen
1 / 16
Leksjon 8 - mekanikk - s. 207– 239 Tverrsnittsanalyse av bjelkeprofiler
168 Views
Download Presentation
ashby
Download Presentation

Leksjon 8 - mekanikk - s. 207– 239 Tverrsnittsanalyse av bjelkeprofiler

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Leksjon 8 - mekanikk - s. 207– 239Tverrsnittsanalyse av bjelkeprofiler • Tyngdepunkt • Legemer (volum) TP - tyngdepunkt y z G – tyngde av legemet x

 2. Leksjon 8 - mekanikk - s. 207– 239Tverrsnittsanalyse av bjelkeprofiler • Tyngdepunkt • Flater (areal) y TP - tyngdepunkt y0 x x0

 3. Leksjon 8 - mekanikk - s. 207– 239Tverrsnittsanalyse av bjelkeprofiler • Tyngdepunkt • Eksempel: trekantet tverrsnittsprofil y h y0 x x0

 4. Leksjon 8 - mekanikk - s. 207– 239Tverrsnittsanalyse av bjelkeprofiler

 5. Leksjon 8 - mekanikk - s. 207– 239Tverrsnittsanalyse av bjelkeprofiler • Tyngdepunkt • Sammensatte flater (areal) y TP - tyngdepunkt y0 x x0

 6. Leksjon 8 - mekanikk - s. 207– 239Tverrsnittsanalyse av bjelkeprofiler • Tyngdepunkt y A3 A2 y3 y0 y2 y1 x A1 x0

 7. Leksjon 8 - mekanikk - s. 207– 239Tverrsnittsanalyse av bjelkeprofiler • Statisk moment • Av en flate om en akse y TP - tyngdepunkt y0 x x0

 8. Leksjon 8 - mekanikk - s. 207– 239Tverrsnittsanalyse av bjelkeprofiler • Statisk moment y A y0 x x0

 9. Leksjon 8 - mekanikk - s. 207– 239Tverrsnittsanalyse av bjelkeprofiler • Statisk moment • Av sammensatte flater om en akse y TP - tyngdepunkt y0 x x0

 10. Leksjon 8 - mekanikk - s. 207– 239Tverrsnittsanalyse av bjelkeprofiler • Statisk moment y A3 A2 y3 y0 y2 y1 x A1 x0

 11. Leksjon 8 - mekanikk - s. 207– 239Tverrsnittsanalyse av bjelkeprofiler • Arealmoment (treghetsmoment) • Av en flate om en akse y TP - tyngdepunkt y0 x x0

 12. Leksjon 8 - mekanikk - s. 207– 239Tverrsnittsanalyse av bjelkeprofiler • Arealmoment (treghetsmoment) • Rektangel y0 y x0 y0 x x0

 13. Leksjon 8 - mekanikk - s. 207– 239Tverrsnittsanalyse av bjelkeprofiler

 14. Leksjon 8 - mekanikk - s. 207– 239Tverrsnittsanalyse av bjelkeprofiler • Arealmoment (treghetsmoment) • Rektangel y0 y b A h x0 y0 x x0

 15. Leksjon 8 - mekanikk - s. 207– 239Tverrsnittsanalyse av bjelkeprofiler • Arealmoment (treghetsmoment) • Av sammensatte flater om en akse y y0 x x0

 16. Leksjon 8 - mekanikk - s. 207– 239Tverrsnittsanalyse av bjelkeprofiler • Arealmoment (treghetsmoment) y A3 A2 y0 A1 x x0