leksjon 14 mekanikk s 381 397 knekking av aksialbelastede staver l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Leksjon 14 - mekanikk - s.381–397 Knekking av aksialbelastede staver PowerPoint Presentation
Download Presentation
Leksjon 14 - mekanikk - s.381–397 Knekking av aksialbelastede staver

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 19
stu

Leksjon 14 - mekanikk - s.381–397 Knekking av aksialbelastede staver - PowerPoint PPT Presentation

545 Views
Download Presentation
Leksjon 14 - mekanikk - s.381–397 Knekking av aksialbelastede staver
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Leksjon 14 - mekanikk - s.381–397Knekking av aksialbelastede staver • Staver som er utsatt for en aksial trykkraft, kan knekke y F x l Tverrsnitt F

 2. Leksjon 14 - mekanikk - s.381–397Knekking av aksialbelastede staver • Knekkraften er den maksimale aksialkraften staven kan utsettes for uten at den knekker • Aksialkraften på en stav må være mindre enn knekkraften • Knekkraften er avhengig av • Lengden på staven • Opplagerbetingelsene • Tverrsnitt av staven • Materialegenskaper

 3. Leksjon 14 - mekanikk - s.381–397Knekking av aksialbelastede staver • Aksialkraften F må være mindre enn knekkraften FK F F  FK l F

 4. Leksjon 14 - mekanikk - s.381–397Knekking av aksialbelastede staver • Staven knekker hvis aksialkraften F er større enn knekkraften FK F F  FK Knekkingsretning F

 5. Leksjon 14 - mekanikk - s.381–397Knekking av aksialbelastede staver • Knekksikkerhet • Aksialkraften F må vær betydelig lavere enn knekkraften FK • n – sikerhetsfaktor (bestemmes av kontrollorganer)  Ved dimensjonering av stavelementer mot knekking må aksialkraften F være mindre eller lik tillatt aksialkraft Ftill

 6. Leksjon 14 - mekanikk - s.381–397Knekking av aksialbelastede staver • Staven knekker enten i x-retning eller i y-retning Knekkingsretning F y l x Knekkingsretning F

 7. Leksjon 14 - mekanikk - s.381–397Knekking av aksialbelastede staver • Knekkraft • Elastisk knekking • Staven knekker før trykkspenningene når flytegrensen • Euler’s teori • Plastisk knekking • Staven knekker etter at trykkspenningene har nådd flytegrensen • Tetmajer’s undersøkelser

 8. Leksjon 14 - mekanikk - s.381–397Knekking av aksialbelastede staver • Størrelser som har betydning for knekkingen • Treghetsradius • Knekklengde • Slankhetsforhold • Arealmoment • Sterk akse • Svak akse

 9. Leksjon 14 - mekanikk - s.381–397Knekking av aksialbelastede staver • Størrelser som har betydning for knekkingen (knekkingsparametre) • Staven knekker enten i x-retning eller i y-retning Treghetsradius: , Knekklengde: , , Slankhetsforhold: ,

 10. Leksjon 14 - mekanikk - s.381–397Knekking av aksialbelastede staver • Knekklengder ,

 11. Leksjon 14 - mekanikk - s.381–397Knekking av aksialbelastede staver • Arealmoment • Sterk akse (størst arealmoment) • Svak akse (minst arealmoment) y0 – svak akse Ix0  Iy0 x0 - sterk akse

 12. Leksjon 14 - mekanikk - s.381–397Knekking av aksialbelastede staver • Knekkraft • Elastisk knekking (Euler): Gjelder når:   105 konstruksjonsstål   80 støpejern   100 tre

 13. Leksjon 14 - mekanikk - s.381–397Knekking av aksialbelastede staver • Knekkraft • Staven knekker enten i x-retning eller i y-retning • Elastisk knekking (Euler): Knekking i x-retning Knekking i y-retning

 14. Leksjon 14 - mekanikk - s.381–397Knekking av aksialbelastede staver • Knekkraft Knekking i x-retning Knekking i y-retning Staven knekker i den retningen som har minst knekkraft (ikke nødvendigvis i den retningen som har minst arealmoment)

 15. Leksjon 14 - mekanikk - s.381–397Knekking av aksialbelastede staver • Knekkraft • Knekking i x-retning: staven bøyer ut om y-aksen • Knekking i y-retning: staven bøyer ut om x-aksen y0 – svak akse Ix0  Iy0 x0 - sterk akse

 16. Leksjon 14 - mekanikk - s.381–397Knekking av aksialbelastede staver • Knekkraft • Plastisk knekking: Tetmajers empiriske formler Knekkspenning: Konstruksjonsstål 10    105 Støpejern 5    80 Tre Tre 1,8    100

 17. Leksjon 14 - mekanikk - s.381–397Knekking av aksialbelastede staver • Knekkraft • Staven knekker enten i x-retning eller i y-retning • Plastisk knekking (Tetmajer): Knekking i x-retning Knekking i y-retning (Knekkformlene gjelder stål)

 18. Leksjon 14 - mekanikk - s.381–397Knekking av aksialbelastede staver • Dimensjonering av staver • Finne det minste bjelkeprofilet som gjør at knekkraften i staven ikke blir større enn tillatt knekkraft • Elastisk knekking (Euler): 

 19. Leksjon 14 - mekanikk - s.381–397Knekking av aksialbelastede staver • Dimensjonering av staver • Kontroll av knekking i x- og i y-retning  Knekkingsretning y  x Knekkingsretning