mekanikk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mekanikk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mekanikk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Mekanikk - PowerPoint PPT Presentation


 • 297 Views
 • Uploaded on

Mekanikk. Hovedtemaer Statikk Krefter på konstruksjoner Fasthetslære Konstruksjonens respons på kreftene Finne riktig design (dimensjoner) Hydromekanikk Krefter forårsaket av væsker i ro Krefter forårsaket av væsker som beveger seg. Mekanikk. Statikk. Krefter på konstruksjoner

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Mekanikk


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mekanikk
Mekanikk
 • Hovedtemaer
  • Statikk
   • Krefter på konstruksjoner
  • Fasthetslære
   • Konstruksjonens respons på kreftene
   • Finne riktig design (dimensjoner)
  • Hydromekanikk
   • Krefter forårsaket av væsker i ro
   • Krefter forårsaket av væsker som beveger seg
statikk
Statikk
 • Krefter på konstruksjoner
  • Kraft og moment
  • Resultanten av krefter
  • Grafisk løsningsmetode
  • Analytisk løsningsmetode
statikk2
Statikk
 • Krefter på konstruksjoner
  • Likevekt mellom krefter
  • Grafisk løsningsmetode
   • Kraftpolygon
  • Analytisk løsningsmetode
   • Likevektsligninger
  • Uavhengighetsprinsippet
statikk4
Statikk
 • Sammensatte konstruksjoner
  • Ytre krefter
  • Indre krefter
  • Konstruksjoner sammensatt med ledd
   • Likevektsligninger
statikk6
Statikk
 • Tau og wirekonstruksjoner
  • Ytre krefter
  • Indre krefter
  • Likevektsligninger
  • Geometrisk form
statikk8
Statikk
 • Sammensatte konstruksjoner
  • Fagverkskonstruksjoner
   • Ytre krefter
   • Likevekt i knutepunkter
   • Indre krefter
   • Grafisk løsningsmetode
   • Analytisk løsningsmetode
statikk10
Statikk
 • Friksjon
  • Friksjon på glideflater
statikk12
Statikk
 • Tverrsnittsanalyse av bjelkeprofiler
  • Tyngdepunkt
  • Statisk moment
  • Arealmoment
  • Motstandsmoment
fasthetsl re
Fasthetslære
 • Spenninger i konstruksjoner
 • Kapasitet til materialer
  • Strekkforsøk
  • Tøyning
  • Tillatte spenninger
  • Sikkerhets- og lastfaktorer
fasthetsl re2
Fasthetslære
 • Normalkrefter
  • Temperaturspenninger
  • Normalspenninger
fasthetsl re4
Fasthetslære
 • Avskjæring
  • Skjærspenninger
  • Nagle- og bolteforbindelser
fasthetsl re6
Fasthetslære
 • Bøyning av bjelker
  • Skjærkraft- og bøyemoment
  • Bøyespenninger
  • Skjærspenninger
  • Deformasjoner
   • Nedbøyning
   • Krumningsvinkel
fasthetsl re8
Fasthetslære
 • Normalkraft og bøyning
  • Normalspenninger
fasthetsl re10
Fasthetslære
 • Knekking
  • Kapasitet mot knekking
  • Elastisk knekking
  • Plastisk knekking
fasthetsl re12
Fasthetslære
 • Torsjon av bjelker
  • Sirkulære tverrsnitt
  • Torsjonsspenninger
statikk14
Statikk
 • Belastningsfunksjoner
  • Integrasjonsmetoden
  • Snittkrefter
  • Deformasjoner
statikk16
Statikk
 • Statisk ubestemte konstruksjoner
  • Opplagringstyper (funksjoner)
  • En ganger statisk ubestemt
  • Flere ganger statisk ubestemt
statikk18
Statikk
 • Styrken i metalliske konstruksjoner
  • En-akset spenningstilstand
  • Fler-akset spenningstilstand
  • Von Mieses hypotese
hydromekanikk
Hydromekanikk
 • Hydrostatikk
  • Trykk i væsker
  • Kraft på flater neddykket i væsker
hydromekanikk2
Hydromekanikk
 • Hydrodynamikk
  • Ideelle væsker
  • Kontinuitetsligningen
  • Bernoullis ligning
  • Strømningskrefter
  • Reaksjonskrefter fra væskeutslipp
hydromekanikk4
Hydromekanikk
 • Hydrodynamikk
  • Virkelige (reelle) væsker
  • Modellforsøk
  • Strømningsformer
  • Energiligningen
  • Strømningstap i rette rør og rørdeler