surat pekeliling ikhtisas bil 1 2005 bertarikh 12 mei 2005 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.1/2005 bertarikh 12 Mei 2005 PowerPoint Presentation
Download Presentation
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.1/2005 bertarikh 12 Mei 2005

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 23
arvin

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.1/2005 bertarikh 12 Mei 2005 - PowerPoint PPT Presentation

119 Views
Download Presentation
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.1/2005 bertarikh 12 Mei 2005
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.1/2005 bertarikh 12 Mei 2005 MEMANTAPKAN BUDAYA MEMBACA DI KALANGAN MURID SEKOLAH

 2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.13/1998, Program Membina Tabiat Membaca, bertarikh 22 Mei 1998 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/2000, Tahun Pusat Sumber Sekolah (PSS) 2000, bertarikh 20 April 2000 GARIS PANDUAN MEMANTAPKAN BUDAYA MEMBACA DI KALANGAN MURID SEKOLAH (hendaklah dibaca bersama Surat Pekeliling Ikhtisas berikut) • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/2001, Gerakan Membaca Di Sekolah-Sekolah Melalui Persatuan Perpustakaan Sekolah Peringkat Negeri, bertarikh 19 November 2001

 3. Garis Panduan Memantapkan Budaya Membaca di Kalangan Murid SekolahLatar Belakang: KPM sentiasa memberi perhatian serius terhadap kepentingan membina budaya membaca selaras dengan hasrat mewujudkan budaya ilmu dan Dasar Buku Negara iaitu: 1) Buku BM sebagai alat pembangunan fikiran, sosial & kebudayaan sesuai dengan keperluan & cita-cita negara.

 4. Garis Panduan Memantapkan Budaya Membaca di Kalangan Murid Sekolah • 2) Buku untuk semua golongan masyarakat. • 3) Masyarakat Malaysia sebagai masyarakat yang membaca. • 4) Semua buku yang diterbitkan di negara • mencapai mutu yang baik dari segi isi • dan juga bentuk fizikalnya.

 5. Langkah-langkah 1. Peranan Pengetua/Guru Besar: • Ambil bahagian secara aktif dalam program NILAM dengan melibatkan semua guru. • Beri pengiktirafan kepada murid yang banyak membaca. • Mempromosikan Program NILAM dengan lebih agresif. • Mantapkan sistem pengurusan rekod/data.

 6. Catat jumlah bacaan individu ke dalam Buku Rekod & Sijil berhenti Sekolah. • Pastikan setiausaha NILAM menyelaras pengurusan rekod & data dengan kerjasama Penyelaras PSS & Ketua Bidang M/ Pelajaran. • Ambil kira buku yang dibaca dalam program bacaan lain termasuk Komponan Sastera BM/BI. • Wujud persekitaran yang konduksif di sekolah (e.g. pondok/sudut bacaan)

 7. 2. Peranan PSS Sebagai nadi ilmu di sekolah 2.1 Perbanyakkan pelbagai sumber bacaan dengan cara; • beli bahan bacaan - guna peruntukan per kapita PSS (PCG) secara maksimum. • anjurkan kempen derma buku, majalah, bahan bacaan lain dengan bantuan PIBG. • dapatkan sumbangan pihak luar (contoh: individu/ pertubuhan NGO.)

 8. 2.2 Wujud Sudut Karya Besar di PSS: • Definisi Karya Besar: • karya yang berjaya meninggalkan kesan seni, ilmu, falsafah, budaya & sosial yang kekal dalam kesedaran dan ingatan pembaca. • Unsur merangkumi mutu, nilai ketamadunan/nilai kemanusiaan. • Ditulis oleh sasterawan/penulis terkenal dan berwibawa & penulisannya mempunyai tema yang boleh memberi kesan kepada masyarakat dan mempunyai mesej yang mendalam.

 9. 2.3 Mempamerkan senarai murid paling banyak membaca & Carta 10 buku paling popular. • 2.4 Adakan aktiviti galakan membaca • berterusan pada hari-hari tertentu: • Hari Buku Sedunia – setiap 23 April • Bulan Julai – Bulan Membaca Kebangsaan • Hari PSS Antarabangsa – setiap hari Isnin Minggu ke4 bulan Oktober.

 10. 2.5 Menyediakan kemudahan dan perkhidmatan untuk membantu murid membuat rujukan di PSS bagi menyiapkan tugasan/kerja kursus 2.6 Menyediakan koleksi dan perkhidmatan untuk membantu murid yang belum menguasai kemahiran membaca.

 11. 2.7 Guru Penyelaras PSS bekerjasama dengan guru m/p dalam pelaksanaan P&P berasas sumber. • 3. Peranan Guru Mata Pelajaran: • Melaksanakan P&P berasaskan sumber & kemahiran membaca (beri penekanan kepada Literasi Maklumat) • Mengadakan aktiviti bacaan tambahan dalam bilik darjah semasa waktu senggang.

 12. 3. Peranan Guru Mata Pelajaran: c. Menjadikan membaca sebagai aktiviti harian (contoh: membuat ulasan buku, bercerita/ reading aloud semasa perhimpunan, 10 – 15 minit setiap hari di dalam kelas semasa p&p terutamanya m/pelj. bahasa)

 13. 3. Peranan Guru Mata Pelajaran: • Melatih dan membimbing murid akan kaedah pembacaan yang baik & berkesan. • e. Mengadakan pelbagai pertandingan dan • menjadikan buku sebagai hadiah selain sijil dan trofi.

 14. 4. Peranan Ibu bapa dan Komuniti: • Menyumbangkan idea, tenaga dan kepakaran secara sukarela dan melibatkan diri dalam aktiviti sekolah. b) Mewujudkan suasana persekitaran yang berorientasi pelajaran eg. membina perpustakaan mini keluarga / sudut bacaan di rumah.

 15. 4. Peranan Ibu bapa dan Komuniti: c) Memastikan anak melibatkan diri dalam program NILAM dengan mengesahkan dan menandatangani rekod bacaan anak mereka. d) Membuat pinjaman bahan bacaan daripada sumber lain untuk anak mereka (seperti perpustakaan Awam, Desa, Bergerak . sbg.)

 16. Contoh senarai nama buku Karya Besar yang sesuai: I. Bahan Bacaan Bahasa Melayu (Sekolah Menengah) Karya Klasik • Hikayat Amir Hamzah • Sejarah Melayu – Tun Sri Lanang • Pelayaran Abdullah – Munsyi Abdullah • Sejarah Melayu

 17. Bacaan Matang 1. Delima Melayu – Tun Mahathir 2. Misa Melayu – Za’ba 3. Pemikiran Lateral – Edward de Bono (terjemahan) Novel Sastera Menengah Tinggi 1. Biru Warna – Awg. Had Salleh 2. Gelora – Arena Wati

 18. Novel Sastera Menengah Rendah 1. Anak Mat Lela Gila – Pak Sako 2. Arus – Anwar Ridhwan 3. Terang Bulan – Rahmat Haroun 4. Sentuhan Oedipus – Rahmat Haroun Karya klasik Kanak-kanak (Sekolah Rendah) 1. Bawang Putih Bawang Merah • Pak Pandir • Lebai Malang

 19. Novel Sastera Kontemporari Sekolah Rendah 1. Apin – Ghazali Ngah Azia 2. Bintang Harapan – Abdul Ahmad 3. Sayang Si Tina – Ali Majod II. Buku Bacaan Bahasa Inggeris (Sek Menengah) Karya Klasik 1. As You Like It – William Shakespeare 2. Canterbury Tales – Chaucer

 20. Bacaan Matang (Matured Readings) • Before & After 13th May – Tunku Abd. Rahman • Being Happy – Andrew Matthew • The Republic – Plato Novel Sastera Menengah Tinggi • Animal Farm – George Orwell • Emma – Jane Austen • The Pearl – John Steinbeck

 21. Novel Sastera Menengah Rendah • Black Beauty – Anne Sewell • David Copperfield – Charles Dicken • The Invisible Man – H.G.Wells Bacaan Klasik Kanak-Kanak (SR) • Alice in wonderland – Caroll Lewis • Cinderella – The Grimm Brothers

 22. Novel Sastera Kontemporari Kanak-Kanak • Double Act – Jacquline Wilson • The Little Brownie House – Enid Blyton • The Phantom of Pine Hill – Carolyn Keene • The Little Prince – Antoine de St. Exupery

 23. SEKIAN, TERIMA KASIH Daripada: Pusat Sumber Pendidikan Negeri Sarawak