slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
het koninklijk bruiloftsmaal PowerPoint Presentation
Download Presentation
het koninklijk bruiloftsmaal

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

het koninklijk bruiloftsmaal - PowerPoint PPT Presentation


  • 196 Views
  • Uploaded on

het koninklijk bruiloftsmaal. Matteus 22 1-14. 1 En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide: 2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

het koninklijk bruiloftsmaal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

het koninklijk

bruiloftsmaal

Matteus 221-14

slide2

1En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide:

2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte.

3 En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij wilden niet komen.

4 Wederom zond hij andere slaven uit, met de boodschap: Zegt de genodigden: Zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed; komt tot de bruiloft.

5 Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken.

slide3

6De overigen grepen zijn slaven, en zij mishandelden en doodden hen.

7 En de koning werd toornig, en hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand.

8 Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard.

9 Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft.

10 En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen, zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen.

slide4

11Toen de koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien, zag hij daar iemand, die geen bruiloftskleed aanhad.

12 En hij zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde.

13 Toen zeide de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.

14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

slide6

Matteus 22

1En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide:

slide7

Matteus 22

2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte.

slide8

Matteus 22

3 En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij wilden niet komen.

slide9

Matteus 22

4 Wederom zond hij andere slaven uit, met de boodschap: Zegt de genodigden: Zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed; komt tot de bruiloft.

genodigd

profeten

geroepen

apostelen

geroepen

apostelen:

"alles is gereed"

slide10

Matteus 22

5 Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken.

slide11

Matteus 22

6 De overigen grepen zijn slaven, en zij mishandelden en doodden hen.

slide12

Matteus 22

7 En de koning werd toornig, en hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand.

70AD

slide13

Matteus 22

8 Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard.

slide14

Matteus 22

9 Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft.

St.Vert.

... zovelenals gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft.

slide15

Matteus 22

10 En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen, zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen.

slide16

Matteus 22

11 Toen de koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien, zag hij daar iemand, die geen bruiloftskleed aanhad.

slide17

Matteus 22

12 En hij zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde.

slide18

Matteus 22

13 Toen zeide de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.

11 Ik zeg u, dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aanliggen met Abraham en Isaak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen;

12 maar de kinderen van het Koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.

Matteus 8

slide19

Matteus 22

14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Je moet uitverkoren zijn om bij dat feest te zijn.

slide20

Matteus 22

14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

De bruiloftzaal zal vol zijn van geroepenen, maar van het uitverkoren volk (Israël) zullen er weinigen zijn.

slide21

GOD alles

in

allen