politika transfernih cijena
Download
Skip this Video
Download Presentation
Politika transfernih cijena

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Politika transfernih cijena - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Politika transfernih cijena. Dr. sc. Hrvoje Perčević. Transferne cijene. Cijene po kojima se odvija transfer proizvoda, poluproizvoda, robe i usluga Između jedinica unutar poduzeća Između društava unutar grupe odnosno između povezanih društava Utjecaj na profitabilnost

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Politika transfernih cijena' - armand-gutierrez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
politika transfernih cijena

Politika transfernih cijena

Dr. sc. Hrvoje Perčević

transferne cijene
Transferne cijene
 • Cijene po kojima se odvija transfer proizvoda, poluproizvoda, robe i usluga
  • Između jedinica unutar poduzeća
  • Između društava unutar grupe odnosno između povezanih društava
 • Utjecaj na profitabilnost
 • Instrument redistribucije dobiti
 • Učinci na međunarodnoj razini
povezane osobe
Povezane osobe
 • Poduzeće neposredno ili posredno sudjeluje u upravljanju, nadzoru ili kapitalu drugog poduzeća
 • Iste osobe neposredno ili posredno sudjeluju u upravljanju, nadzoru ili kapitalu dva ili više poduzeća
 • Neposredna i posredna povezanost
 • Povezanost na nacionalnoj i međunarodnoj razini
povezana dru tva
Povezana društva
 • Kapitalna i glasačka povezanost
  • Grupa
   • Matica + ovisna društva
  • Pridružena društva
 • Ugovorna povezanost
 • Osobna povezanost
politika transfernih cijena1
Politika transfernih cijena
 • Formiranje transfernih cijena u svrhu realizacije određenih ciljeva
 • Ciljevi politike transfernih cijena
  • Maksimizacija konsolidirane dobiti
  • Minimizacija poreznih obveza
  • Povećanje tržišnog udjela
  • Smanjenje utjecaja ekonomskih ograničenja
metode odre ivanja transfernih cijena
Metode određivanja transfernih cijena
 • Tržišna metoda
 • Troškovna metoda
 • Pregovaračka metoda
 • Utjecaj kapaciteta i tržišne strukture
 • Optimalna transferna cijena:
  • Vt ≤ Tc ≤ Mp

Vt – varijabilni trošak

Tc – transferna cijena

Mp – tržišna cijena

transferne cijene na razini grupe
Transferne cijene na razini grupe
 • Grupa – matica i sva ovisna društva
 • Sredstvo transfera i raspodjele dobiti unutar grupe
 • Utjecaj na profitabilnost društava i grupe
 • Djelovanje transfernih cijena unutar grupe:
  • Na nacionalnoj razini
  • Na međunarodnoj razini
 • Oporezivanje dobiti
djelovanje transfernih cijena unutar grupe na nacionalnoj razini
Djelovanje transfernih cijena unutar grupe na nacionalnoj razini
 • Sva društva unutar grupe djeluju u jednakim poreznim uvjetima
 • Prelijevanje dobiti iz jednog društva u drugo unutar grupe
 • Utjecaj na iskazivanje dobiti i poreznu osnovicu društava unutar grupe
 • Nema utjecaja na smanjenje ukupne porezne obveze na razini grupe
djelovanje transfernih cijena unutar grupe na me unarodnoj razini
Djelovanje transfernih cijena unutar grupe na međunarodnoj razini
 • Društva unutar grupe djeluju u različitim poreznim sustavima
 • Iskorištavanje prednosti i manjkavosti poreznih sustava pojedinih zemalja
 • Prelijevanje dobiti u društva koja djeluju u povoljnijim poreznim uvjetima
 • Maksimizacija konsolidirane dobiti
 • Minimizacija porezne obveze na razini grupe
kontrola transfernih cijena na razini grupe
Kontrola transfernih cijena na razini grupe
 • Kontrola transakcija društava unutar grupe
 • Detektiranje djelovanja transfernih cijena
 • Spriječavanje minimiziranja obveze poreza na dobit
 • Osiguranje pravednosti u oporezivanju dobiti
 • Spriječavanje dvostrukog oporezivanja
kontrola transfernih cijena na razini grupe1
Kontrola transfernih cijena na razini grupe
 • Postavljanje institucionalnog okvira za praćenje transakcija između povezanih društava i kontrolu transfernih cijena
 • Problem – provođenje kontrole transakcija i transfernih cijena
 • Primjena smjernica OECD-a
smjernica oecd a o transfernim cijenama
Smjernica OECD-a o transfernim cijenama
 • Međunarodni općeprihvaćeni standard za određivanje i kontrolu transfernih cijena
 • Primjena načela neovisnosti (neovisno tržišno načelo, načelo nepristrane transakcije)
 • Pristup oporezivanja pojedinačnih društava
 • Metodologija određivanja transfernih cijena
 • Struktura dokumentacije o transfernim cijenama
dokumentacija o transfernim cijenama
Dokumentacija o transfernim cijenama
 • Dokaz formiranja transfernih cijena u skladu s načelom neovisnosti
 • Prezentiranje poslovanja poduzeća
 • Određivanje povezanih osoba i međusobnih transakcija
 • Politika formiranja transfernih cijena
sadr aj dokumentacije o transfernim cijenama
Sadržaj dokumentacije o transfernim cijenama
 • Opći dio
  • Sadrži opće informacije za sva povezana društva u grupi
  • Obično ju sastavlja matica
  • Može biti jedinstvena za grupu
 • Posebni dio
  • Specifičan za svako povezano društvo u grupi
  • Priprema ju svako povezano društvo posebno
sadr aj op eg dijela dokumentacije
Sadržaj općeg dijela dokumentacije
 • Opis poreznog obveznika
 • Organizacijska struktura na međunarodnoj razini
 • Vrsta povezanosti
 • Opis sustava određivanja transfernih cijena
 • Opći opis poslovanja i poslovnih strategija
 • Ekonomski i drugi čimbenici
 • Opis konkurentskog okruženja
sadr aj posebnog dijela dokumentacije
Sadržaj posebnog dijela dokumentacije
 • Podaci o transakcijama s povezanim osobama
 • Analiza usporedivosti transakcija
 • Podaci o karakteristikama sredstava i usluga
 • Funkcijska analiza
 • Ugovorni uvjeti
 • Ekonomski i drugi uvjeti koji utječu na transakcije
 • Poslovne strategije
 • Primjena metoda određivanja transfernih cijena i njihova usklađenost s usporedivim tržišnim cijenama
 • Ostala dokumentacija
institucionalni okvir odre ivanja i kontrole trransfernih cijena u hrvatskoj
Institucionalni okvir određivanja i kontrole trransfernih cijena u Hrvatskoj
 • Zakon i Pravilnik o porezu na dobit
 • Implementacija smjernica OECD-a
 • Primjena načela neovisnosti
 • Definirane metode određivanja transfernih cijena:
  • Metoda usporedivih nekontroliranih cijena
  • Metoda trgovačkih cijena
  • Metoda dodavanja bruto dobiti na troškove
  • Metoda podjele dobiti
  • Metoda neto dobitka
institucionalni okvir odre ivanja i kontrole trransfernih cijena u hrvatskoj1
Institucionalni okvir određivanja i kontrole trransfernih cijena u Hrvatskoj
 • Nepostojanja naprednih cjenovnih sporazuma
 • Priprema dokumentacije o transfernim cijenama
primjena metoda odre ivanja transfernih cijena u povezanim dru tvima u hrvatskoj
Primjena metoda određivanja transfernih cijena u povezanim društvima u Hrvatskoj
 • Najčešća primjena metode usporedivih nekontroliranih cijena
zaklju ak
Zaključak
 • Praćenje i kontrola transfernih cijena je nužna zbog ostvarivanja objektivnosti u oporezivanju pojedinih društava unutar grupe
 • Eliminacija učinaka transfernih cijena postigla bi se harmonizacijom poreznih sustava
 • Smjernice OECD-a o transfernim cijenama su međunarodni standard za tretman transfernih cijena na međunarodnoj razini
 • RH je implementirala smjernice OECD-a u svoje porezno zakonodavstvo
ad