Kalkulacija cijena
Download
1 / 26

KALKULACIJA CIJENA - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

KALKULACIJA CIJENA. Potiče od latinske riječi CALCULATIO (kamenčić za brojanje, računanje) U ekonomici znači: izračunavanje, proračunavanje, predračun ili proračun KALKULACIJA - računski postupak kojim se izračunava cijena (nabavna, prodajna, cijena koštanja…). Kalkulacija služi za:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KALKULACIJA CIJENA' - abril


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Kalkulacija cijena


Kalkulacija cijena

 • Kalkulacija služi za: brojanje, računanje)

  - donošenje poslovnih odluka

  - kontrolu troškova

  - kontrolu ekonomičnosti

  - ocjenu svrsishodnosti troškova

  - povezanost troškova i učinaka

  - ocjenu pravilnosti raspoređivanja

  troškova


Kalkulacija cijena

ZADACI KALKULACIJE: brojanje, računanje)

 • Da obuhvati sve troškove (popisivanje troškova prema određenim stajalištima - vrstama, mjestima troškova)

  2. Da rasporedi troškove (prenošenje obuhvaćenih troškova na učinke - koeficijent strukture, koeficijent prijenosa)


Kalkulacija cijena


Pravila izrade kalkulacije
PRAVILA IZRADE KALKULACIJE se u cijelosti ili ne utrošeni elementi procesa rada.

 • TOČNOST ( točan obuhvat troškova)

 • DOKUMENTIRANOST (za svaki trošak mora postojati odgovarajući dokument)

 • POTPUNOST (da se obuhvate svi troškovi)

 • DIFERENCIRANOST (razvrstavanje po vrstama, mjestima i nositeljima troškova)

 • PRILAGODLJIVOST (usklađenost tehnološkom procesu)


Kalkulacija cijena

 • PREGLEDNOST se u cijelosti ili ne utrošeni elementi procesa rada. (da se lako uočava njena struktura i sadržaj)

 • AŽURNOST (da se izvrši obračun na vrijeme)

 • USPOREDIVOST (da se može uspoređivati sa prethodnim pa čak i kalkulacijama drugih)

 • EKONOMIČNOST (veća korist od njenih troškova)


Elementi kalkulacije
ELEMENTI KALKULACIJE se u cijelosti ili ne utrošeni elementi procesa rada.

 • Neposredni troškovi materijala

 • Funkcionalna amortizacija

 • Neposredne brutto plaće po učinku

 • Ostali neposredni promjenljivi troškovi

 • Promjenljivi dio općih troškova stvaranja učinaka

 • Promjenljivi dio općih troškova uprave i prodaje

  I. PROMJENLJIVI TROŠKOVI – ukupno


Kalkulacija cijena

7. Stalni troškovi stvaranja učinaka se u cijelosti ili ne utrošeni elementi procesa rada.

8. Stalni dio općih troškova stvaranja učinaka

9. Stalni dio općih troškova uprave i prometa

II. STALNI TROŠKOVI - ukupno

III. CIJENA KOŠTANJA ( I + II )

10. Dobit – gubitak

IV. PRODAJNA CIJENA BEZ PDV-a (osnovica za izračun PDV-a)

11. PDV

V. PRODAJNA CIJENA


Vrste i metode kalkulacije
VRSTE I METODE KALKULACIJE se u cijelosti ili ne utrošeni elementi procesa rada.

S obzirom na VRIJEME IZRADE razlikujemo:

 • PRETHODNU ILI PRETKALKULACIJU

  • izrađuje se prije početka izrade učinaka

  • temelji se na normativima utrošaka predmeta rada sredstava za rad, radnim normama i poreznim propisima)

 • NAKNADNU ILI OBRAČUNSKU KALKULACIJU

  • izrađuje se na temelju stvarnih podataka

  • služi za analizu i kontrolu prethodne kalkulacija


Kalkulacija cijena

 • POSTOJE SPECIFIČNE DJELATNOSTI: se u cijelosti ili ne utrošeni elementi procesa rada.

  • BRODOGRADNJA

  • GRAĐEVINARSTVO

  • POLJOPRIVREDA

 • Specifičnost se ogleda u dužini tehnološkog procesa, pa se ispostavljaju MEĐUKALKULACIJE – privremene situacije, a po završetku kompletnog posla ispostavlja se OKONČANA SITUACIJA (rekapitulacija svih privremenih situacija)


Metode kalkulacije
METODE KALKULACIJE se u cijelosti ili ne utrošeni elementi procesa rada.

 • KALKULACIJA CIJENE KOŠTANJA

 • KALKULACIJA DOPUNSKOG TROŠKA

  3. KALKULACIJA CIJENE PROIZVODNJE


Kalkulacija cijene ko tanja
KALKULACIJA CIJENE KOŠTANJA: se u cijelosti ili ne utrošeni elementi procesa rada.

 • Djelidbene ( divizione) kalkulacije

  - jednostavna djelidbena kalkulacija

  - sumarna djelidbena kalkulacija

  - kalkulacija ekvivalentnih brojeva

  - kalkulacija vezanih proizvoda

 • Dodatne ( adicione ) kalkulacije

  - sumarna dodatna kalkulacija

  - diferencirana dodatna kalkulacija

  c) Mješovite kalkulacije


Djelidbene kalkulacije
DJELIDBENE KALKULACIJE se u cijelosti ili ne utrošeni elementi procesa rada.

 • Jednostavnadjelidbena (čista, sumarna) kalkulacija:

  • može se primjenjivati u poduzećima koja proizvode jednu vrstu istorodnih učinaka (elektranama, plinarama, pivovarama, tvornicama cementa …)

  • ukupni troškovi se podjele brojem proizvedenih učinaka


Kalkulacija cijena

DJELIDBENA (diviziona) KALKULACIJA se u cijelosti ili ne utrošeni elementi procesa rada.

- pretpostavka je homogena proizvodnja, velikih serija, ali samo jednog proizvoda

- ukupni troškovi serije se dijele na ukupne učinke

ukupni troškovi+ razlika

jedinična cijena = --------------------------------

količina učinaka/usluga

razlika = prodajna cijena - troškovi


Kalkulacija cijena

 • Složena djelidbena kalkulacija se u cijelosti ili ne utrošeni elementi procesa rada. (fazna,

  diferencirana):

  • koristi se pri proizvodnji jedne vrste istorodnih učinaka

  • troškovi se ne utvrđuju u jednom iznosu već:

   • po fazama procesa proizvodnje

   • po mjestima nastanka učinka

   • po elementima strukture cijene

  • pruža znatno bolju osnovicu za:

   • kontrolu troškova

   • ekonomiziranje elemenata radnog procesa


Kalkulacija ekvivalentnih brojeva
Kalkulacija ekvivalentnih brojeva se u cijelosti ili ne utrošeni elementi procesa rada.

 • primjenjuje se kod stvaranja nekoliko srodnih proizvoda (razlikuju se po dimenzijama, obliku i kvaliteti: debljini lima, motori različite snage, odjeća …)

 • troškovi pojedinih učinaka zbog srodnosti imaju određene omjere, a time im pridodajemo određene ekvivalentne brojeve

  • s brojem 1 označujemo učinak koji dominira u strukturi (bilo apsolutno ili relativno)

 • troškove raspoređujemo:

  • koeficijentom prijenosa

  • strukturom proizvodnje izražene u ekvivalentu


Kalkulacija cijena

 • Primjenjuje se kod raznovrsnog asortimana, kada učinci nisu istovrsni (postoji više proizvoda/usluga koji se razlikuju po kvaliteti, brojnosti, dimenzijama – a time i po visini troškova koje izazivaju)

 • Ekvivalentni brojevi odražavaju relativne odnose među troškovima pojedinih proizvoda/usluga

 • Ekvivalentni brojevi su UVJETNE jedinice koje služe za raspored troškova po učincima


Kalkulacija vezanih proizvoda
Kalkulacija vezanih proizvoda istovrsni (postoji više proizvoda/usluga koji se razlikuju po kvaliteti, brojnosti, dimenzijama – a time i po visini troškova koje izazivaju)

 • primjenjuje se u slučajevima kad uz proizvodnju jednog ili više glavnih proizvoda nastaju i sporedni proizvodi

 • cilj je utvrditi cijenu koštanja glavnog proizvoda

 • od ukupnih troškova izdvoji se dio koji se odnosi na sporedni proizvod (po prodajnoj cijeni), a ostatak se odnosi na glavni proizvod


Dodatne kalkulacije
DODATNE KALKULACIJE istovrsni (postoji više proizvoda/usluga koji se razlikuju po kvaliteti, brojnosti, dimenzijama – a time i po visini troškova koje izazivaju)

 • Primjenjuju se pri proizvodnji različitih učinaka

 • Učinci ne stoje o određenim stalnim odnosima

 • Izazivanju različite troškove, ne može se računati na ukupne troškove

 • Razvrstavaju se na dvije osnovne skupine troškova: neposredne i opće


Kalkulacija cijena

 • Sumarna dodatna kalkulacija: istovrsni (postoji više proizvoda/usluga koji se razlikuju po kvaliteti, brojnosti, dimenzijama – a time i po visini troškova koje izazivaju)

  • utvrđuju se neposredni troškovi za svaki učinak (normativi, standardi, norme)

  • opći troškovi se raspoređuju razmjerno prema jednoj vrsti neposrednog troška (koeficijentom prijenosa ili strukture)


Kalkulacija cijena

 • Diferencirana dodatna kalkulacija: istovrsni (postoji više proizvoda/usluga koji se razlikuju po kvaliteti, brojnosti, dimenzijama – a time i po visini troškova koje izazivaju)

  • opći troškovi se raščlanjuju po skupinama općih troškova i mjestima nastanka

  • opći troškovi se dodaju neposrednim

  • kao osnovica za raspored služe neposredni troškovi (koji su najviše uzrokovali nastanak odgovarajućeg općeg troška)


Mje ovite kombinirane kalkulacije
Mješovite (kombinirane) kalkulacije istovrsni (postoji više proizvoda/usluga koji se razlikuju po kvaliteti, brojnosti, dimenzijama – a time i po visini troškova koje izazivaju)

 • predstavlja kombinaciju obje metode

 • neposrednim troškovima učinaka dodaju se opći troškovi

 • kalkulacijom ekvivalentnih brojeva utvrdi se cijena koštanja istorodnih učinaka


Kalkulacija cijena

KALKULACIJA DOPUNSKOG TROŠKA istovrsni (postoji više proizvoda/usluga koji se razlikuju po kvaliteti, brojnosti, dimenzijama – a time i po visini troškova koje izazivaju)

 • Bit ove kalkulacije je da se postojeća proizvodnja optereti svim troškovima te proizvodnje

 • Dodatna proizvodnja se opterećuje samo troškovima koje ta dodatna proizvodnja uzrokuje


Kalkulacija cijene proizvodnje
KALKULACIJA CIJENE PROIZVODNJE istovrsni (postoji više proizvoda/usluga koji se razlikuju po kvaliteti, brojnosti, dimenzijama – a time i po visini troškova koje izazivaju)

 • Direct costing

 • Odstupa od klasičnog načina utvrđivanja cijene koštanja

 • Polazi od činjenice da proizvodnja određene količine utiče samo na dio troškova (promjenljive i relativno stalne)

 • Na troškove kapaciteta (apsolutno stalne troškove) ne utječe


Kalkulacija cijena

 • U trgovini i ugostiteljstvu - koristi se istovrsni (postoji više proizvoda/usluga koji se razlikuju po kvaliteti, brojnosti, dimenzijama – a time i po visini troškova koje izazivaju)

 • izračunavanje cijene i s pomoću MARŽE

 • Kod primjene marže - na ukupan iznos nabavnih cijena s dodatkom zavisnih troškova osnovnog materijala dodajemo planiranu dobit

 • Maržu možemo izraziti i u postotku