menneskeverd og egenverd n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Menneskeverd og egenverd PowerPoint Presentation
Download Presentation
Menneskeverd og egenverd

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Menneskeverd og egenverd - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Menneskeverd og egenverd. Foredrag Stiftelsen SOR 8. Februar 2010 Ved filosof Sidsel Høye Haugan. Samhandlingsreformen. Ønske om at helse- og omsorgstjenesten kan samhandle om fordeling av oppgaver for å nå et felles mål Ha evne til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og rasjonell måte

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Menneskeverd og egenverd' - aran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
menneskeverd og egenverd

Menneskeverd og egenverd

Foredrag Stiftelsen SOR

8. Februar 2010

Ved filosof Sidsel Høye Haugan

samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen
 • Ønske om at helse- og omsorgstjenesten kan samhandle om fordeling av oppgaver for å nå et felles mål
 • Ha evne til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og rasjonell måte
 • Kiving om ressurser spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten
 • Stor sak, mange aspekter. Kaos av påpekninger og løsningsforslag
 • Venstre: Kommunesammenslåing
 • Frp: Klasseskille, der du bor blir viktig
 • Krf: Passe på at ikke pasienten faller mellom to stoler
 • Kamp om lokalsykehus
 • Kampsaker basert på forskning: Overforbruk av sykehusplasser?
hva er problemet
Hva er problemet?
 • Behovene for helse- og omsorgstjenester vil øke i fremtiden
 • Derved hardere prioriteringer, kamp om ressurser?
 • Problemer med å finne felles mål?
 • Helbrede (spesialisthelsetjenesten), se pasientens funksjonsnivå og pasientens mestringsevne
 • Samhandlingsreformen søker å svare på utfordringer, både nå og i fremtiden
 • Se, ta på alvor virkeligheten. Knapphet per i dag?
 • Handler om mer enn ressurser
se mennesket
Se mennesket
 • En god helse- omsorgstjeneste som kan gjøres bedre? Hva er ikke godt nok, hva kan gjøres bedre? Hvordan forbedre, innen realistiske rammer?
 • Løses ved pensjonsreform, NAV - reform, samhandlingsreform?
 • Se virkeligheten, ikke et idealbilde
 • Se mennesket
 • Tilrettelegging for livskvalitet, ut fra behov og ytre begrensning. Omtanke og sunn fornuft
 • Hvilke verdier viktigst?
 • Menneskeverd stort ord. Styrke hverandres menneskeverd. På hvilken måte?
 • Bo Jacobsen: Livsmening er forbundet med livsmot og livsvilje
menneskeverd
Menneskeverd
 • Menneskeverd ikke målbart.
 • Vårt menneskeverd like mye verd gjennom hele livet: Barn, voksen eldre. Syk og frisk, funksjonshemmet og ”normal”.
 • Ikke sammenligne menneskeverd.
 • Fratar vi et menneske dets verdighet, viser vi forakt for dets menneskeverd.
 • Eldre: Viktig å gjøre nytte for seg, være noe for andre.
 • Min verdi som meg selv, på godt og vondt, med svakhet og styrke.
menneskets ansvarlighet
Menneskets ansvarlighet
 • Vi er det menneskelige element i skaperverket.
 • Hva kjennetegner oss som mennesker? Kroppen, fornuften, viljen, følelsene? Empati?
 • Vi har plikt til å ta oss av hverandre. Allerede i møtet med den annen ligger forpliktelsen. K.E. Løgstrup.
 • Ethvert menneskes rettighet å få hjelp av andre når man trenger det?
 • Til å få like god behandling som alle andre? Likhetsprinsippet.
 • Andres forpliktelse til å gi best mulig hjelp?
se til usa
Se til USA!
 • Bjarne Håkon Hansen. USA-inspirert. Helhetlig behandling og forebygging.
 • Egen erfaring sykehus og rehabiliteringssenter for eldre.
 • Følte meg som viktig aktør for å få pasienten tilbake til eget hjem. Riktig bruk av fagperson
 • Fysioterapeutens betydning for forebygging og rehabilitering
paternalisme autonomi
Paternalisme, autonomi
 • Ny medisin, gammel etikk.
 • Innen moderne medisinsk tenking er synet på et menneske som et handlende subjekt en ny retning, et nytt syn. (Ingemar Pørn)
 • Se den enkeltes behov. Ikke for å bli avhengig, men for å klare seg best mulig
 • Tilrettelegging for selvråderett, autonomi
 • En overdreven paternalisme fratar den annen ansvar for seg selv
st til tjeneste motta tjenester
Å stå til tjeneste, å motta tjenester
 • Å skulle arbeide med andre mennesker er vanskelig
 • Å være profesjonell er å være menneskelig. Vi må orke å være nærværende, orke den annens smerte og fortvilelse.
 • Søke objektiv distanse for å tåle og orke?
 • Diagnostisering, overdreven behandlingsiver. ”Gjøre noe”.
 • Redusert verdighet og selvfølelse ved å være den som underlegger seg hjelp og behandling? Finn Carling
 • Alle kan føle avmakt og nederlag. Avmakt kan bli til en ny styrkes begynnelse. Henry Nouwen: ”Den sårede hjelper”.
den barmhjertige samaritan som ideal
Den barmhjertige samaritan som ideal?
 • Stå i relasjonen og forholde oss til den som trenger oss der og da.
 • Den barmhjertige samaritan er riktig person til riktig tid og sted. Gjør det han makter i øyeblikket, ut fra de midlene man har til rådighet, så går han. Samaritaneren gjør det som trengs. Medfølelse og medlidelse ikke tilstrekkelig.
 • Barmhjertighet + handling
 • Anne Bente Hadland: Hva kan jeg gjøre? Brettet opp ermene og gå i gang. Han gir uten å skape noe avhengighetsforhold eller sette noen i takknemlighetsgjeld. Barmhjertighet ydmyker ikke mottakeren. Barmhjertighet bekrefter begge i deres menneskeverd.
 • Gjøre det jeg kan, være i god dialog med vertshusholderen Fordeling av oppgavene for å gi den sårete det han trengte.
 • Samaritaneren gir det han makter i samhandling med vertshuholderen, brenner seg ikke ut.
sunne arbeidsplasser
Sunne arbeidsplasser?
 • Passer redusert arbeidsevne inn i arbeidslivet?
 • Som funksjonshemmet å føle seg som belastning i samfunnet, er å påta seg ansvaret for sitt handikap.
 • Feil når folk kjenner på sitt handikap, ikke sin styrke.
 • Arbeidsplassene ikke tilrettelagt for at folk skal få gjort jobben på best mulig måte.
 • Effektivitet er forhold mellom måloppnåelse i vid forstand og ressursforbruk.
 • a) Tiltak som gir bedre tjenester
 • b) Tiltak som gir bedre arbeidsforhold for de ansatte
 • c) Tiltak som bedrer utnyttelsen av de ressurser som er satt inn
 • Det er fare på ferde når virkelyst og faglighet forsvinner i skjemaer og prosedyrer. Friheten, kreativiteten og lysten til å utføre sitt beste forsvinner.
mennesket
Mennesket

Dygder og laster

Overmot

Misunnelse

Vrede

Gjerrighet

Fråtseri

Utukt

Livslede

Mot

Visdom

Måtehold

Rettferdighet

Tro

Håp

Kjærlighet

 • For å kunne se hverandre, må vi fremstå som tydelige mennesker
 • Mennesket som handlende individ
 • Vi trenger å bevisstgjøre våre handlingerog holdninger; hvem og hva tjener disse?