Integrasi spies dalam p p peningkatan kualiti
Download
1 / 48

Integrasi SPIES dalam P&P: peningkatan kualiti - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Integrasi SPIES dalam P&P: peningkatan kualiti. Prof. Madya Dr. Supyan Hussin Universiti Kebangsaan Malaysia. Dimensi peningkatan kualiti. Personaliti guru: etos, logos, pathos Tahap pengetahuan/kemahiran dan pengalaman guru Persekitaran dalam kelas dan luar kelas Pendekatan dalam mengajar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Integrasi SPIES dalam P&P: peningkatan kualiti' - apu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Integrasi spies dalam p p peningkatan kualiti

Integrasi SPIES dalam P&P: peningkatan kualiti

Prof. Madya Dr. Supyan Hussin

Universiti Kebangsaan Malaysia


Dimensi peningkatan kualiti
Dimensi peningkatan kualiti

 • Personaliti guru: etos, logos, pathos

 • Tahap pengetahuan/kemahiran dan pengalaman guru

 • Persekitaran dalam kelas dan luar kelas

 • Pendekatan dalam mengajar

 • Cara penyampaian

 • Bahan pembelajaran dan alat pandang dengar


Cara penyampaian
Cara penyampaian

 • Pengetahuan/Kemahiran mengenai

  • Teori dan model pembelajaran serta psikologi pendidikan

  • Cara pendekatan pengajaran

  • Cara penggunaan alat pandang dengar

  • Cara menangani gelagat pelajar

'alam  عالم 'ilmu  علمو   'amal  عمل


Kaedah pendidikan pentarbiyahan

DSH-UKM

Kaedah pendidikan/ pentarbiyahan

Berdasarkan kepada prinsip yang diambil dari teori

 • Behavioris

 •  Kognitif

 •  Konstruktivis

 • Pelihara 5 perkara

 • Agama

 • Akal

 • Jiwa

 • Maruah/kehormatan/ keturunan

 • Harta


Pendekatan dalam membentuk
Pendekatan dalam membentuk

Memahami teori pembelajaran

 • Behavioris

  • Stimulus-Respon, asas kepada proses pembelajaran

  • Penguasaan ilmu dan kemahiran melalui ulangan

  • Insentif dan hukuman

  • Modelling: memerhati, meniru, membaiki


Behavioris pelakuan

DSH-UKM

Behavioris-Pelakuan

Prinsip

 • Asas setiap pelakuan

 • Rangsangan-tindakbalas

 • Insentif, penguatkuasaan

 • Meniru, mengikut-ikut

 • Suasana luar mempengaruhi

 • Aplikasi/Amalan

 • Menunjukcontoh yang betul

 • Memberiamaran

 • Melakukanbersama

 • Memberihadiah, hukuman

 • Kajiankeatastikusdalamsangkardanmuzik/kek

 • Analogi: main layang-layang


Pendekatan dalam membentuk1
Pendekatan dalam membentuk

Memahami teori pembelajaran

 • Kognitif

  • Potensi otak untuk mengingat, menyimpan, menjana, berkreatif

  • Pembelajaran secara berperingkat

  • Eksploitasi deria untuk pembelajaran berkesan


Piaget
Piaget

Memahami teori pembelajaran

 • Tahapperkembangan

  • TahapSensorimotor @ deria motor (darilahirhingga 2 tahun)

  • TahapPraoperasi ( 2 hingga 7 tahun)

  • TahapOperasiKonkrit (7 hingga 12 tahun)

  • TahapOperasi Formal (12 tahunhinggadewasa)

  • TahapKeperluan yang mempengaruhipotensidiri (Maslow)


Tahap keperluan manusia teori abraham maslow

Persepsi/

Kesedaran diri

Identiti/Kepunyaan

Menyayang dan disayangi

Keselamatan

Makan. minum, pakai, tempat tinggal

Tahap keperluan manusiaTeori Abraham Maslow

ISLAM

Potensi

diri


Kognitif mental ilmu

DSH-UKM

Kognitif – mental/ilmu

Prinsip

 • Asas mental dan daya berfikir

 • Maklumat dan ilmu

 • Akal boleh bantu keyaikinan kefahaman

 • Akal boleh berfikir secara kreatif dan kritikal

 • Akal boleh bantu kawal hati/emosi

 • Aplikasi

 • Memberididikanasas agama

 • Fahambacaandanhafalan

 • Memperbanyaksumber input untukpeningkatandayafikirdisediakansebanyakmungkin

 • Perbicangan, dialog, kaunseling, usrah, lawatan, pemerhatian

 • Bahanbacaan, komputer


Konstruktif pelakuan mental

DSH-UKM

Konstruktif – pelakuan + mental

 • Aplikasi

 • Penglibatanbersamamasyarakatdalampenghayatanilmudanamaliilmu

 • Berkreatifdankritikal

 • Menyediakanruangdanpeluanguntukmenambahilmudanberiteraksidenganahlimasyarakatsecarakendiri

 • Aktivitiko-kurikulum, komuniti/masyarakat

 • Peranan/tanggungjawab/ tugas, penerokaan, kerjasamadalampasukan

Prinsip

 • Asas mental, daya berfikir, pelakuan dan penghayatan

 • Input dari pelbagai sumber dan kaya kandungan

 • Kemahiran berfikir aras atas

 • Kematangan dalam berfikir dan dewasa dalam sikap


Pendekatan dalam membentuk2
Pendekatan dalam membentuk

Memahami teori pembelajaran

 • Konstruktivis

  • Input yang datang dari pelbagai sumber

  • Kemahiran berfikir (rendah, sederhana, tinggi) untuk mengurus input

  • Sokongan yang baik persekitaran (sosial, kemudahan)


Pendekatan tarbiyyah

DSH-UKM

Pendekatan tarbiyyah

 • SPIES (model PMI Selangor)

 • Spiritual sebagai asas dan tapak/dasar (nilai diri)

 • Physical (Fizikal) – jasmani yang sihat dan baik

 • Intelek – akal yang sihat, baik, dan maju

 • Emosi yang stabil serta membawa kepada keharmonian dan kesejahteraan

 • Sosial adalah manifestasi kebaikan dan kehebatan pada 4 elemen di atas

http://spiesselangor.wordpress.com


Elemen spiritual rohani aqidah

DSH-UKM

Elemen Spiritual (Rohani, Aqidah)

Ilmu aqidah

 • KeyakinankewujudanTuhan, PenciptaAlamdanMakhluk, HariAkhirat

 • Elemen spiritual membentukdanmenentukansikapdantindakanyang tidakmelampaudarigarisTuhan

 • Pembersihanjiwa(mahmudahvsmazmuzah) melaluimuhasabahdankesedarandiri

 • Kesedarandalaman, kekuatandalaman(God’s conciousness)

 • Kekuatanmatahati, disiplin(ain al-yakin (yakinapabilamelihatdenganmelihat , ilmu al-yakin (yakindenganilmu yang dipelajari/didedahkan), haq al-yaqin (yakinkepadahakikatsebenar)

 • Peningkatanrohani, jiwa, danmindakearah yang diredhaiTuhan


Elemen physical fizikal tubuhbadan motor otot perbuatan

DSH-UKM

Elemen Physical (Fizikal, Tubuhbadan, Motor, Otot, Perbuatan,)

Ilmu kesihatan, tubuh dan makanan

 • Pembangunandanperkembanganfizikaltubuhbadan yang sihat

 • Prinsip“mencegah” dari “mengubat” keatasperkembanganfizikal (dalaman/luartubuh) – makanan yang baik vs. makanan yang merosakkan

 • Prinsip “individulebihkuat” lebihbaikdari “individu yang lemah” – aktivitifizikaldanmakananseimbangmenyumbangkepadafizikal yang sihat

 • Perbuatandantingkahlaku yang sihatdantidakbercanggahdengangarispanduanTuhan


Elemen intelek mental kognitif

DSH-UKM

Elemen Intelek (mental, kognitif)

Ilmu yang bermanfaat untuk diri dan masyarakat

 • Minda yang cergas, sihat, dinamis

 • Sikap dan semangat cinta kepada ilmu

 • Input dan aktiviti yang menyumbang kepada perkembangan minda dan pembinaan serta peningkatan tahap intelektual manusia

 • Menghargai ilmu dan ilmuan

 • Sistem sokongan dan suasana kondusif untuk perkembangan minda dan pembinaan serta peningkatan tahap intelektual manusia


Elemen emosi jiwa perasaan

DSH-UKM

Elemen Emosi(jiwa, perasaan)

Ilmu menangani tekanan

dan kaunseling

 • Kestabilanemosi yang membawarasaamandansejahteradalamdirimanusia

 • Memupuksikappositifdenganmengambilnilaidarisifat-sfatmahmudah (nilai universal yang baik)

 • Membuangsikapsikapnegatifdenganmengikissifat-sifatmahmudah (nilai universal yang baik)

 • Mengawalemosi, menyalurkanemosidengancarabetul

 • Menanganitekanan(mengenalpunca, menyelesai) untukmenstabilkanemosi

 • Contoh: prinsip 90%-10%


Elemen sosial hubungan sesama manusia dan persekitaran

DSH-UKM

Elemen Sosial(hubungan sesama manusia dan persekitaran)

Ilmu komunikasi

dan

Sosio-budaya

 • Memiliki harga diri dan maruah diri

 • Memupuk nilai prihatin, hormat, dan hargai manusia dan alam

 • Ketrampilan diri: keyakinan (estim yang positif), pakaian yang sopan, kemahiran komunikasi yang berkesan

 • Pergaulan yang sihat

 • Prinsip “menegakkan yang maaruf dan mencegah kemungkaran”


Tahap keperluan manusia teori abraham maslow1

DSH-UKM

Persepsi/

Kesedaran diri

Identiti/Kepunyaan

Menyayang dan disayangi

Keselamatan

Makan. minum, pakai, tempat tinggal

Tahap keperluan manusiaTeori Abraham Maslow

ISLAM

Potensi

diri


Anak keluarga persekitaran

DSH-UKM

Anak-keluarga-persekitaran

Anak Soleh

Ibu Bapa

Personaliti

Saksiyyah

Guru-guru

Kesedaran

Kawan-kawan

Kemahiran

Belajar

Kestabilan

Rumahtangga

Persekitaran

Tempat

Tinggal

Disiplin

Ibadah

Makanan


DSH-UKM

Individu

Suami Isteri

Masyarakat

Ibu Bapa

Proses

Pembinaan

Masyarakat

Dr. Supyan Hussin, UKMPerkembangan sosial
Perkembangan Sosial

 • 9 hingga 12: pra-remaja

  • Meniru; mengikut model; pergaulan lelaki-perempuan tidak nampak berbeza; Komunikasi tidak terkawal; Pergantungan dengan rakan tinggi.

 • 13 hingga 15: remaja awal

  • Pergaulan lelaki-perempuan mulai terlihat; mencari rakan yang sama ‘faham” dan “nilai”; masih meniru dan mengikut

  • Menunjukkan ciri-ciri kelakuan, pakaian, gelagat lazim “remaja”; pencarian identiti; pergantungan dengan rakan semakin tinggi

  • Komunikasi mulai terancang; tahu berhelah

 • 16 hingga 18: remaja pertengahan

  • Pergaulan lelaki-perempuan menjadi serius; pencarian “identiti” dan tahap kepunyaan tinggi; pergantungan dengan rakan masih tinggi, persaingan juga tinggi

  • Hubungan dengan ahli keluarga mulai renggang

  • Tahu alternatif untuk mencari jalan keluar dari “masalah”

 • 19 hingga 21: akhir remaja

  • Pergaulan lelaki-perempuan berisiko; kehilangan kawan sekolah

  • Tahap “kepunyaan” semakin meningkat


Perkembangan emosi
Perkembangan Emosi

 • 9 hingga 12: pra-remaja

  • Tahap mahu disayangi tinggi; perlu perlindungan masih tinggi;4 perasaan utama: benci, takut; marah, sayang

 • 13 hingga 15: remaja awal

  • Tahap mahu disayangi dan mahu menyayangi tinggi; tahap perlindungan mulai berkurangan;

  • Estim diri tidak menentu: perasaan malu; pencarian identiti (fizikal, sosial). tinggi; 4 perasaan utama: benci, takut; marah, sayang

  • Jiwa “memberontak” perlahan-lahan terhadap peraturan umum

 • 16 hingga 18: remaja pertengahan

  • Tahap mahu disayangi dan mahu menyayangi semakin tinggi; tahap perlindungan semakin berkurang; percaya boleh berdikari

  • Estim diri mula jelas; sensitif terhadap komen

  • Jiwa “memberontak” terhadap peraturan umum meningkat

 • 19 hingga 21: akhir remaja

  • Estim diri bercampur-aduk; transisi zaman akhir remaja; naluri nafsu meningkat

  • Tahu mencari alternatif untuk melepaskan tekanan; kepuasan


Perkembangan spiritual
Perkembangan Spiritual

 • 9 hingga 12: pra-remaja

  • 3 tahun sudah tahu cara makan, bersuci; boleh ikut solat ketika umur 7 tahun; 10 tahun dipantau solat; puasa;

  • mampu menghafal Qur’an, pendek atau panjang

 • 13 hingga 15: remaja awal

  • Tahu tentang hukum-hakam asas; solat dan puasa terurus; mampu kada’ puasa

  • Boleh membaca Quran sendirian; boleh menhafaz

  • Tahu berpakaian mengikut agama khususnya berkaitan dengan urusan aurat; Memelihara pergaulan

 • 16 hingga 18: remaja pertengahan

  • Boleh bangun malam untuk solat sendirian; Pengetahuan fardu ‘ain semakin meningkat

  • Pergaulan yang lebih terkawal; aktiviti yang tidak bercanggah dengan agama.

 • 19 hingga 21: remaja akhir

  • Fardu’ ain terurus; boleh memimpin solat

  • Mampu menunaikan ibadah lain secara sendirian (solat malam; haji)


Perkembangan fizikal
Perkembangan Fizikal

 • Tinggi

  • Meningkat (L= 3-21thn; P=10-14-17)

 • Otot

  • Aktif kanak-kanak-remaja-dewasa

  • Implikasi

 • Fisiologi dalaman

  • 12thn+, P=9thn+ baligh

 • Saiz dan tubuh

  • Lemak bertambah (remaja L=15% 6-12thn P=15-24%, 9-17thn)

  • Perkumuhan

  • Otot membesar (L/P=8thn+)4 proses tahap pengajaran latihan
4 proses, tahap pengajaran/ latihan

 • Mengajar, mendedahkan konsep

 • Membimbing pelatih/pelajar/peserta memahami konsep/idea

 • Melatih tubi pelatih/pelajar/peserta menguasai konsep/idea

 • Menguji sejauh mana pelatih/pelajar/peserta mengusai konsep/idea

Contoh aktiviti


Alat pandang dengar
Alat Pandang Dengar

 • APD bukan elektronik

  • Objek (botol, relplika, kerusi)

  • Papan putih/hitam/hijau

  • Carta singkap

  • Bahan bercetak

 • APD elektronik

  • OHP

  • LCD projector

  • Pita Audio, pita Video

  • TV

  • Radio

  • Perakam keset

  • Visualizer

  • Kamera Digital


Ciri kaedah yang berjaya
Ciri kaedah yang berjaya

 • Relevandengantahapperkembangan mental, fizikal, emosi, sosial, rohanipeserta/pelajar/pelatihberkenaan.

 • Menyeronokkandanmengembirakan.

 • Menarik (tidakmembosankan)

 • Interaktifataudua-hala (pasangan) danpelbagaihala (kumpulan)

 • Kerjasamapasukan

 • Dinamis

 • Pengkayaandanpemantapan

 • Pengiktirafanpencapaian

 • Rangsanganuntukmaju

 • Persaingan yang sihat


Persepsi
PERSEPSI

Apa yang anda nampak?


Persepsi1
PERSEPSI

Apa yang anda nampak?


Persepsi2

Kuala

Lumpur ialah

ialah ibu negara Malaysia

PERSEPSI

Apa yang anda nampak?


Persepsi3
PERSEPSI

Apa yang anda nampak?


Persepsi4
PERSEPSI

Apa yang anda nampak?


PERSEPSI

Apa yang anda nampak?Persepsi kefahaman

Peranan

Teknologi

ABM

Lebih banyak deria digunakan lebih cepat dan lebih mudah pelajar memahami apa yang diajar.

Abstrak

Konkrit

PERSEPSI KEFAHAMAN

Perkataan

Gambarajah

Peta

Gambar

Slaid

Filem

Model

Objek

Membuat/Melakukan

Situasi Menyeluruh


Objektif apd
Objektif APD

 • Membantu pensyarah menunjuk-ajar dengan lebih jelas

 • Meningkat minat dan tumpuan pelajar/peserta

 • Membantu pelajar/peserta memahami sesuatu dengan lebih mudah dan lebih baik

 • Memberi ilustrasi dan contoh dengan lebih berkesan

 • Membantu pelajar/peserta mengingat sesuatu yang dipelajari untuk jangka panjang


Daya ingatan dan gaya pembelajaran

Latihan

Dayaingatandangayapembelajaran

10 % dapat diingat dari apa yang dilihat

20 % dapat diingat dari apa yang didengar

50 % dapat diingat dari apa yang didengar dan dilihat

80 % dilihat, didengar, dan dibuat

Begley, Newsweek, May 31, 1994, p. 47

SupyanHussin, UKM


Keberkesanan apd
Keberkesanan APD

 • Kesan yang positif dalam pengucapan awam

  • Proses pembelajaran bertambah baik 200% (kajian di University of Minnesota), kemampuan untuk mengingat bertambah 38% (kajian di University of Wisconsi),

  • Kadar masa bagi menerangkan mengenai sesuatu produk dapat dikurangkan dari 25% kepada 40% (kajian di Wharton School of Business (Peoples, 1992:5).

 • Tahap komitmen pelanggan terhadap pengenalan produk baru (University of Minnesota)

  • lebih ramai pelanggan (peningkatan dari 26% kepada 43% sebelumnya) sanggup membayar lebih daripada harga asal apabila penceramah yang memberi penerangan mengenai produk tersebut menggunakan APD (Peoples, 1992:5).


Menangani gelagat pelajar
Menangani gelagat pelajar

Ada pelajar yang:

 • cepat, lambat dan sederhana.

 • takut ke sekolah.

 • suka sendirian.

 • mudah menangis.

 • suka merajuk.

 • suka buli pelajar lain.

 • suka merengek atau mengeliseh.

 • hiperaktif.

 • usik orang lain.


Menangani gelagat pelajar1
…menangani gelagat pelajar

Ada pelajar yang:

 • tak mahu buat kerja.

 • buat hal lain ketika belajar.

 • takut untuk membaca nyaring apabila disuruh.

 • mudah belajar secara visual, atau auditori atau kinestetik

 • suka termenung atau mengelamun

 • lebih berani dari yang lain.

 • asyik menguap.

 • asyik tengok cikgu saja


Mengapa bagaimana tanganinya
Mengapa? Bagaimana tanganinya?

 • Fahami teori dan model pembelajaran

 • Fahami teori pembangunan manusia

 • Fahami psikologi dan sosiologi manusia

 • Fahami latarbelakang pelajar

 • Fahami kelebihan dan kekurangan jenis komunikasi

 • Fahami tindakan yang perlu diambil


Bahasa bukan lisan
BAHASA BUKAN LISAN

 • 65% komunikasi berlaku melalui bahasa bukan lisan, manakala 35% berlaku melalui lisan

  • Kelakuan badan, gestures

  • Posisi badan, postures

  • Air muka, facial expressions

  • Temuan mata, eye contact

  • Proksimiti, proximity

  • Kejelasan (suara), clarity

  • Kelancaran, fluency

  • Pakaian, clothing

  • Barang kemas, apparel

  • Kosmetik, make up


Kesimpulan
Kesimpulan

 • Keperluan kepada peningkatan dan pengkayaan ilmu dan kemahiran pengajaran

 • Keperluan kepada pembaikan berterusan dalam kaedah pengajaran/latihan

 • Keperluan kepada peningkatan kualiti dalam pengajaran/latihan

 • Pemantapan profesionalisma dalam pengajaran/latihan


Terima kasih

Terima kasih

[email protected]

supyanhussin.wordpress.com


ad