slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PENGGUNAAN ICT DALAM P&P PowerPoint Presentation
Download Presentation
PENGGUNAAN ICT DALAM P&P

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

PENGGUNAAN ICT DALAM P&P - PowerPoint PPT Presentation

dayton
167 Views
Download Presentation

PENGGUNAAN ICT DALAM P&P

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PENGGUNAAN ICT DALAM P&P TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI ( ICT )

 2. APA MAKSUD ICT DALAM P&P Menggunakan ICT secara berfikrah, terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan p&p

 3. Perlukah saya menjadi pakar komputer sebelum boleh menggunakannnya dalam p&p ? Guru tidak perlu menjadi pakar, cukup sekadar menguasai kemahiran asas ICT yang diperoleh melalui aktiviti sekolah

 4. Syarat untuk memanfaatkan ICT dalam P&P • Penggunaan ICT dalam p&p dirancang dengan baik bukan secara bidang terjun atau sebagai aktiviti sampingan yang tidak ada kaitan dengan kurikulum • Penggunaan ICT bersesuai dengan keperluan kurikulum dan menyokong pendekatan p&p • Ada perkakasan dan perisian sesuai yang boleh diguna dalam aktiviti pembelajaran

 5. Manfaat ICT dalam Pembelajaran :- • Berupaya meningkatkan kefahaman dan penguasaan murid terhadap pelajaran • Memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua murid yang pelbagai keupayaan • Meningkatkan motivasi murid • Membolehkan pembelajaran bersendiri ( individualise learning )

 6. PenggunaanICT dalam p&p boleh dikategorikan sebagai :- • Tutorial • Penerokaan (eksploratori) • Aplikasi • Komunikasi

 7. ICT untuk pembelajaran Tutorial ICT dikatakan untuk pembelajaran tutorial apabila digunakan untuk menyampaikan kandungan pelajaran berdasarkan urutan yang telah ditetapkan. Pembelajaran tutorial ini merangkumi : • Pembelajaran ekspositori. • Demonstrasi sesuatu fenomena yang ditunjukkan dan dikawal urutan babaknya oleh sistem. • Latihan atau latihtubi yang disampai dan dikawal oleh sistem.

 8. ICT untuk pembelajaran Penerokaan Penggunaan ICT untuk pembelajaran penerokaan berlaku apabila ICT digunakan sebagai medium untuk: • Mencari dan mengakses maklumat daripada CD-ROM, Internet, portal maklumat dll. • mengalami, mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi. • melihat demontrasi sesuatu kejadian yang urutan babaknya boleh dikawal oleh murid.

 9. ICT SEBAGAI ALAT APLIKASI • ICT dikatakan diguna sebagai alat aplikasi apabila membantu murid melaksanakan tugasan pembelajaran, bukan sebagai mekanisma penyaluran maklumat p&p. • Contohnya penggunaan perisisan aplikasi umum seperti pemproses perkataan oleh murid dalam menghasilkan karangan atau penggunaan perisian hamparan elektronik untuk memplot graf.

 10. Perisian aplikasi khusus seperti editor grafik, Computer Aided Design (CAD) dan lain-lain juga termasuk dalam kategori alat aplikasi yang boleh digunakan untuk membantu murid melaksanakan aktiviti pembelajaran

 11. ICT sebagai alat pemudah komunikasi • ICT dikatakan sebagai alat pemudah komunikasi apabila diguna untuk memboleh murid dan guru daripada lokasi yang berbeza menghantar, menerima dan berkongsi maklumat yang pelbagai bentuk .Kemajuan ICT pada hari ini membolehkan komunikasi dilakukan dalam pelbagai mod seperti berikut: • teks • grafik • audio. • video • kombinasi pelbagai mod

 12. Laman web dan gerbang pendidikan • http://myschoolnet.ppk.kpm.my • http://kdp.ppk.kpm.my • www.teletre.com/pnm/ • http://www.cikgu.net.my • http://sekolahbestari.hypermart.net/ • http://www.tmsol.com.my • http://www1.moe.edu.sg/ier • http://members.tripod.com/zupie/petroleum.htm

 13. Rujukan • http://kdp.ppk.kpm.my