slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tilastokeskus, Tietopalvelu ja viestintä PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tilastokeskus, Tietopalvelu ja viestintä

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

Tilastokeskus, Tietopalvelu ja viestintä - PowerPoint PPT Presentation

april-fernandez
84 Views
Download Presentation

Tilastokeskus, Tietopalvelu ja viestintä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. AlueOnline Sisältää yli 700 valmiiksi muokattua ja jatkuvasti päivittyvää tilastollista teemakarttaa ja diagrammia Suomen eri aluetasoilta PowerPoint-kuvina Kunnittain Seutukunnittain Maakunnittain Koko maasta Lisäksi: Työssäkäyntialueet Yli 15 000 asukkaan kuntien tarkastelu Aiheiden tarkastelu kuntakoon mukaan Tilastokeskus, Tietopalvelu ja viestintä

  2. AlueOnline AlueOnline perustuu Aluekatsaussarjaan, mutta on tietosisällöltään painettuja julkaisuja laajempi kokonaisuus. Palvelu koostuu koko maata tarkastelevista Kuntakatsauksesta sekä Seutukunta- ja maakuntakatsauksesta. Lisäksi palveluun sisältyy erilliset osat työssäkäyntialueista, yli 15 000 asukkaan kunnista sekä aihealueiden tarkastelu kuntien asukasluvun mukaan. Palvelua päivitetään jatkuvasti, joten käytössä on aina tuorein tilastotieto havainnollisesti esitettynä. Tilastokeskus, Tietopalvelu ja viestintä

  3. Diagrammeja seutukunnista ja kunnista Tilastokeskus, Tietopalvelu ja viestintä

  4. Teemakarttoja maakunnista, seutukunnista ja kunnista Tilastokeskus, Tietopalvelu ja viestintä AlueOnline

  5. Diagrammeja maakunnista Tilastokeskus, Tietopalvelu ja viestintä

  6. Diagrammeja työssäkäyntialueista ja yli 15 000 asukkaan kunnista Tilastokeskus, Tietopalvelu ja viestintä

  7. Kunnat koon mukaan -vertailu Tilastokeskus, Tietopalvelu ja viestintä

  8. Diagrammeja koko maasta Tilastokeskus, Tietopalvelu ja viestintä

  9. Tilaukset ja lisätietoja: tilastokeskus.fi/alueonline Tilastokeskus, Tietopalvelu ja viestintä