slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Forudsigelse af læsevanskeligheder BOF-undersøgelsen, Forebyggelse af læsevanskeligheder BOF-undersøgelsen – fonologi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

Forudsigelse af læsevanskeligheder BOF-undersøgelsen, Forebyggelse af læsevanskeligheder BOF-undersøgelsen – fonologi - PowerPoint PPT Presentation


 • 321 Views
 • Uploaded on

Forudsigelse af læsevanskeligheder BOF-undersøgelsen, Forebyggelse af læsevanskeligheder BOF-undersøgelsen – fonologisk opmærksomhed Distinkthedstræning i børnehaveklassen. Forudsigelse og forebyggelse af ordblindhed BOF-undersøgelsen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Forudsigelse af læsevanskeligheder BOF-undersøgelsen, Forebyggelse af læsevanskeligheder BOF-undersøgelsen – fonologi' - apiatan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Forudsigelse af læsevanskeligheder

BOF-undersøgelsen,

Forebyggelse af læsevanskeligheder

BOF-undersøgelsen – fonologisk opmærksomhed

Distinkthedstræning i børnehaveklassen

forudsigelse og forebyggelse af ordblindhed bof unders gelsen
Forudsigelse og forebyggelse af ordblindhed BOF-undersøgelsen
 • Resultater fra en langtidsundersøgelse med børn af ordblinde forældre
 • Forudsigelse af ordblindhed
 • Forebyggelse af ordblindhed
testtidspunkter
Testtidspunkter

Sommeren inden de startede i bhkl

Igen i begyndelsen af

1. klasse, 2. klasse og 3. Klasse

I 7. klasse

b rn i unders gelsen skolestart 93 og 94
Børn i undersøgelsen– skolestart 93 og 94

Børn med ordblinde forældre 88

 • 51 børn fulgte den almindelige undervisning
 • 36 børn modtog særlig træning

Børn uden læsevanskeligheder i familien 66

 • 53 børn fulgte den almindelige undervisning
 • 19 børn modtog særlig træning
forudsigelse af ordblindhed
Forudsigelse af ordblindhed

Formål med denne del af undersøgelsen:

At finde de sproglige færdigheder der var bedst til at forudsige, hvilke børn der fik læsevanskeligheder.

definition af ordblindhed
Definition af ordblindhed

Vanskeligheder ved at anvende det fonematiske princip i læsning

Læsning af nonsensord

Idas ord

slide8
Ordforråd – Peabody
 • Problemløsning

Raven

fonologisk opm rksomhed
Fonologisk opmærksomhed

Subtraktionsopgaver

Tag 1 morfem væk

Tag 1 stavelse væk

Tag føste fonem væk

Analyseopgaver

Finde ord med en bestemt stavelse

Finde ord med et bestemt fonem

udtalepr cision og distinkthed
Udtalepræcision og distinkthed

Hvor tydeligt siger barnet lange komplekse ord.

Barnet lærer en dukke at sige disse ord. Skal sige ordet så tydeligt som muligt.

Dukken siger: Kodi

de 5 st rkeste pr diktorer af l sning i 2 klasse
De 5 stærkeste prædiktorer af læsning i 2. klasse
 • Bogstavkendskab
 • Fonologisk subtraktion
 • Fonologisk analyse
 • Udtalekorrekthed
 • Distinktheden af de fonologiske repræsentationer
hvor mange b rn var ordblinde
Hvor mange børn var ordblinde?

Børn med ordblinde forældre 88

 • 31 havde vanskeligheder
 • 57 havde ingen vanskeligheder
 • Børn uden læsevanskeligheder i familien 66
 • 6 havde vanskeligheder
 • 60 havde ingen vanskeligheder
hvad forudsagde l sevanskeligheder i begyndelsen af 2 klasse
Hvad forudsagde læsevanskeligheder i begyndelsen af 2. klasse?

Bogstavkendskab

Hvor distinkt og korrekt barnet udtalte lange komplekse ord

Fonologisk opmærksomhed

Hvad forudsagde fonologisk opmærksomhed i 2. klasse?

Fonologisk opmærksomhed i børnehaveklassen

Hvor distinkt barnet udtalte lange komplekse ord

forebyggelse af ordblindhed
Forebyggelse af ordblindhed

Kan en særlig tilrettelagt undervisning i børnehaveklasse forebygge ordblindhed hos risikobørn?

hvad g r den fonologiske opm rksomhedstr ning s rlig effektiv
Hvad gør den fonologiske opmærksomhedstræning særlig effektiv

Fonologisk opmærksomhed med bogstaver

Stor vægt på enkeltlyde

Artikulatorisk opmærksomhed

beskrivelse af tr ningen
Beskrivelse af træningen
 • små bogstaver
 • Der arbejdes bevidst med artikulation, men ingen inddeling i familier i første omgang. Fonemer med meget forskellig artikulation indføres sammen.
 • Materialet bygger på forlyd-rimdelsarbejde, hvor man udnytter rim til at gøre børnene opmærksomme på enkeltfonemet i modsætning til traditionelt arbejde med rim og remser
slide21
stor vægt på repetition
 • forklaringer til eleverne, hvis eleven giver et fejlsvar
 • fast struktur
 • mange kroge til hver lyd
oplysning om den enkelte lyd
Oplysning om den enkelte lyd
 • Hvordan lyder den?
 • Hvordan ser den ud?
 • Hvad hedder den?
 • Et vers med mange ord med dagens lyd
 • Kender du navne eller ting med denne lyd?
 • Hvordan ser munden ud, når man laver denne lyd?
hvilke b rn profiterede ikke af tr ningen
Hvilke børn profiterede ikke af træningen?

Flere udtalefejl

Sværere ved at genkende forvanskede ord

slide27
Oak-undersøgelsenEr indistinkte lydlige repræsentationer årsagen tildårlig fonologisk opmærksomhed og senere læsvanskligheder?Er det muligt gennem træning at forbedre de lydlige repræsentationer af ord?Fører mere distinkte lydlige repræsentationer tilbedre fonologiske opmærksomhed?(senere læsning)
trin i unders gelsen
Trin i undersøgelsen
 • Screening af et stort antal børn i begyndelsen af børnehaveklassen
 • På basis af screeningsundersøgelserne udvælges børn til undersøgelsen
 • Prætest af børn i undersøgelsen
slide29
j
 • j
 • j
 • 12 ugers distinkthedstræning
 • Posttest af børnene i undersøgelsen
 • Posttest af børnene 3 gange i løbet af første klasse og en gang i 2. Klasse
t lle stavelser 24 opgaver
Tælle stavelser – 24 opgaver

Find billedet – 30 opgaver

udv lgelse af b rn til unders gelsen
Udvælgelse af børn til undersøgelsen

blandt de dårligste 30% på Bogstavkendskab

(max 8 rigtige)

blandt de dårligste 30% på Fonologisk opmærksomhed

(max 6 rigtige)

lave mindst 25 % på Tælle stavelser

(minimum 6 fejl)

ikke være blandt de dårligste på Find billedet

slide33
Børn i undersøgelsen

41 Eksperimentbørn, der fik særlig træning

46 kontrolbørn

Præ- og Post-Tests

Tælle stavelser – kun posttest

Ekspressivt ordforråd

Opmærksomhed på stavelser og fonemer

Distinkthed af lydlige repræsentationer

slide34
Ordmobilisering

104 ord

52 trænede ord

52 utrænede ord

slide35
Fonologisk opmærksomhed

30 opgaver

15 trænede ord

15 utrænede ord

Identifikation af første stavelse, første fonem 20 opgaver

Identifikation af medial stavelse – 10 opgaver

slide36
Distinktheden af de lydlige repræsentationer

20 ord

20 trænede ord, 20 utrænede ord

distinkthedstr ningen 12 uger

Distinkthedstræningen (12 uger)

2 ugentlige lektioner med en lærer

2 ugentlige lektioner på computer

Undervisningen med læreren (max 4 børn)

3 aktiviteter i hver lektion med 16 udvalgte ord

A Segmentering/syntese

B Distinkthedsniveauer

C Udtaletræning

slide38
A Segmentering/syntese

Hovedformålet med denne aktivitet er, at barnet bliver opmærksom på alle ordets dele og lærer at segmentere ord i stavelser

Børnene skal syntetisere ord som monsteret dinomon siger i stavelser

Børnene skal tale i stavelser som dinomon

Børnene skal tælle stavelser i ord

slide39
B Distinkthedsniveauer

12 lektioner om udtalefejl

12 lektioner om distinkthedsniveauer

Progressionen i de 24 lektioner kan inddeles i 6 trin:

Børnene identificerer og retter udtalefejl

Børnene rangordner udtalefejl

Børnene identificerer meget lavdistinkte udtaler og retter disse udtaler

slide40
j
 • j
 • j
 • j
 • Børnene sammenligner forskellige distinkthedsniveauer af ord de hører
 • Børnene rangordner ord udtalt på forskellige distinkthedsniveauer
 • Børnene tager stilling til om et ord er udtalt maksimalt distinkt
slide41
C udtaletræning

Børnene skal udtale ordene maksimalt distinkt. Denne aktivitet er integreret i et spil.

computertr ningen
Computertræningen

Her repeteres 16 ord

Hver computerlektion består af 2 aktiviteter

1 Lytteøvelser

Barnet hører maksimalt distinkte udtaler af de 16 ord.

Aktiviteten er integreret i et spil.

2 distinkthedsniveauer
2 Distinkthedsniveauer

10 lektioner med udtalefejl

10 lektioner om distinkthedsvariationer

Barnet lytter til udtalefejl og forskellige distinkthedsniveauer.

Barnet vurderer/rangordner disse udtaler

slide48
Træningseffekt på distinkthed og tælle stavelser. Effekt både på trænede og utrænede ord.

Træningseffekt på fonologisk opmærksomhed.

Kun på trænede ord.

Ingen træningseffekt på ordmobilisering

Effekt på læsning og stavning???

ad