slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gruppearbejde (& Personlighedstyper) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gruppearbejde (& Personlighedstyper)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 60

Gruppearbejde (& Personlighedstyper) - PowerPoint PPT Presentation


 • 1151 Views
 • Uploaded on

Gruppearbejde (& Personlighedstyper). Uge 8: ( gruppebegreb , normer , problemer , forebyggelse , personlighedstyper ). Claus Brabrand [ brabrand@itu.dk ]. Plan for idag (19/10). Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?" Motivation og introduktion til gruppebegrebet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Gruppearbejde (& Personlighedstyper)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gruppearbejde personlighedstyper

Gruppearbejde (& Personlighedstyper)

Uge 8:

( gruppebegreb, normer, problemer, forebyggelse, personlighedstyper )

Claus Brabrand

[ brabrand@itu.dk ]

plan for idag 19 10
Plan for idag (19/10)
 • Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?"
 • Motivation og introduktion til gruppebegrebet
 • Gruppenormer
 • Øvelse: "norm-muligheder og -præferencer?" 1t

gruppearbejde & normer

problemer & forebyggelse

 • Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?"
 • Typer af gruppeproblemer
 • Forebyggelse
 • Øvelse: ”etablér en gruppe-konstitution" 1t

personlighedstyper

 • Personlighedstyper
 • Øvelse: ”2 psychometric selv-tests" (aka., "personligheds-profiler") ½t

gruppediskussionsværktøj

 • "de Bono's tænkehatte"
velse
Øvelse
 • 1) Overvej svaret på:
 • 2) Skriv svaret på en PostIt® note:
 • 3) Byt noterne tilfældigt rundt mellem jer...

"Nævn de 2 største fordele ved gr.arb."

plan for idag 19 101
Plan for idag (19/10)
 • Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?"
 • Motivation og introduktion til gruppebegrebet
 • Gruppenormer
 • Øvelse: "norm-muligheder og -præferencer?" 1t

gruppearbejde & normer

problemer & forebyggelse

 • Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?"
 • Typer af gruppeproblemer
 • Forebyggelse
 • Øvelse: ”etablér en gruppe-konstitution" 1t

personlighedstyper

 • Personlighedstyper
 • Øvelse: ”2 psychometric selv-tests" (aka., "personligheds-profiler") ½t

gruppediskussionsværktøj

 • "de Bono's tænkehatte"
slide6
Bog

"Metode i Projektarbejdet"

-- Helle Algreen-Ussing & Niels O. Fruensgaard

130 p., Aalborg Universitetsforlag, (1990) 2006

ingen grand unifying theory
Ingen 'Grand Unifying Theory' 

Grupper (og gruppe-dynamik):

 • Ingen universel teori
 • Ingen universel metode
 • Metodologi:
   • Gode råd, gode erfaringer, god praksis !
 • NB: Noget vil være "common sense"…
motivation gruppearbejde
Motivation: Gruppearbejde
 • Software: mere og mere kompleks:
 • Derfor: gruppearbejde:
   • På arbejdsmarkedet (indtil ca. år 2050)
   • På studiet (3-5 år nu)
   • ...diverse andre sammenhænge

The evolution of computer games:

"Rainbow Six", PC, 1998

"Halo 3", XBox360 2007

"Pirates", Amiga, 1989

"Pong", Atari 1972

1 programmør

8 udviklere

24 udviklere

 200 udviklere

[ guestimate ]

motivation gruppearb cont d
Motivation: Gruppearb. (cont'd)
 • Flere input:
   • Flere ideer
   • Flere perspektiver/synspunkter
   • Nogle at diskutere ideer med
 • Hjælpe hinanden:
   • Motivere hinanden til at studere
   • Motivere hinanden til at arbejde
   • Gensidigt forpligtende
   • Lære fra hinanden

"Håber at finde sammen med folk med forskellige kompetencer som kan komplementere hinanden"

-- Bachelorstuderende, ITU, 2007

motivation gruppearb cont d1
Motivation: Gruppearb. (cont'd)
 • Løse større opgaver (og hurtigere):
   • (end hvis alene)
 • Øger ens netværk:
   • Socialt
   • Fagligt
 • Styrker identitets-følelse:
   • Afgrænser sig selv ift. andre:
     • Lære egne præferencer ift. andre
     • Lære egne grænser ift. andre
en udfordring
En Udfordring
 • Gruppearbejde kan være svært! (i starten)
 • Derfor:
   • God idé at lære at arbejde sammen(!)
 • Så god en idé at et Dansk Universitet har placeret et kursus i:
   • på 1. semester !
   • ...af 1. år !
   • ...af en ny-designet uddannelse ! :)

"[...] en hel del studerende gennem skolen er vænnet til konkurrencementalitet og dyrkelse af individuelt arbejde i en sådan grad, at de har udviklet generelmistro til gruppearbejdsformen."

-- "Metode i Projektarbejdet", p. 99

Projektarbejde og kommunikation

gruppe med uden leder
Gruppe (med leder):

E.g., projekt i erhvervslivet

Mål: Produkt ($ / € / kr)

Gruppe (uden leder):

E.g., studie-gruppe

Mål: (Lærings-)Proces

Ansvar:

ledelse

ansvar

ledelse

Gruppe (med/uden ”leder”)
definition gruppe
Definition: 'Gruppe'

Pronunciation: /'grüp/

Function: noun

Etymology:

French groupe, from Italian gruppo, by-form of groppo knot, tangle, of Germanic origin; akin to Old High German kropf craw — more at crop

Date: 1686

 • 1:  two or more figures forming a complete unit in a composition
 • 2 a:  a number of individuals assembled together or having some unifying relationship b:  an assemblage of objects regarded as a unit c1: a military unit consisting of a headquarters and attached battalions c2: a unit of the United States Air Force higher than a squadron and lower than a wing
 • 3 a:  an assemblage of related organisms —often used to avoid taxonomic connotations when the kind or degree of relationship is not clearly defined b1: two or more atoms joined together or sometimes a single atom forming part of a molecule; especially :functional group <a methyl group> b2: an assemblage of elements forming one of the vertical columns of the periodic table c:  a stratigraphic division comprising rocks deposited during an era
 • 4:  a mathematical set that is closed under a binary associative operation, contains an identity element, and has an inverse for every element
definition gruppe1
Definition: 'Gruppe'

gruppe:= Nogle mennesker, der:

 • har et (eller flere)fælles mål;
 • har fælles betingelser;
 • har fælles normer; og
 • føler sig som en...
 • NB: Direkte konsekvens (af definitionen):
   • hvis man ikke føler sig som en gruppe, er man det ikke!

...gruppe

rekursiv definition!!! :)

[ Kilde: "Arbejdsgruppens Psykologi", Reitzels

forlag 1983, B. Lenéer-Axelson & I. Thylefors ]

f lles m l projektgruppe
Fælles mål(~ projektgruppe)
 • Overordnede fælles mål:
   • Klare projektet (og bestå)!
 • Gruppe-specifikke del-mål:
   • Faglige del-mål:
     • opnå indsigt i emne E,
   • Proces del-mål:
     • blive god til at samarbejde,
   • Sociale del-mål:
     • have det rart med hinanden,

opnå

kompetence K(e.g., ‘programmere’}

lave løsningsforslag til problem P,

, lave en god rapport, …

blive god til at kommunikere,

lave så lidt som muligt, …

blive god til konflikt-håndtering,

lære hinanden at kende,

lære hinandens grænser,

blive god til at sidde i rundkreds, …

f lles betingelser projektgruppe
Fælles betingelser(~ projektgruppe)
 • Ofte fælles betingelser; dvs.:
   • samme ansvar
   • samme projekt
   • samme faglige krav (jf. studieordningen)
   • samme tidsramme
   • samme resourcer
   • samme vejleder
   • samme placering i uddannelsesinstitutionens hierarki
   • ...
 • Ofte forskellige personlige forudsætninger:
   • motivation, evner, viden, fleksibilitet, forandringsvilje, kreativitet, forventninger, køn, alder, erfaring, sindelag, præferencer, personlig målsætning, ønsker om læringsudbytte, ...
hvad er en norm
Hvad er en 'Norm'?

Pronunciation:/'norm/

Function:noun

Etymology:

Latin norma, literally, carpenter's square

 • 1 : an authoritative standard : MODEL
 • 2 : a principle of right action binding upon the members of a group and serving to guide, control, or regulate proper and acceptable behavior
 • 3 : AVERAGE: as a : a set standard of development or achievement usually derived from the average or median achievement of a large group b : a pattern or trait taken to be typical in the behavior of a social group c : a widespread or usual practice, procedure, or custom : RULE <standing ovations became the norm>
 • 4 a : a real-valued nonnegative function defined on a vector space with value analagous to length and satisfying the conditions that the function is zero if and only if the vector is zero, the function of the product of a scalar and a vector is equal to the product of the absolute value of the scalar and the function of the vector, and the function of the sum of two vectors is less than or equal to the sum of the functions of the two vectors; specifically : the square root of the sum of the squares of the absolute values of the elements of a matrix or of the components of a vector b : the greatest distance between two successive points of a set of points that partition an interval into smaller intervals

Et regel-sæt("kodex") vedtaget i en gruppe,

der definerer og styrer acceptabel adfærd -

og hvordan gruppen arbejder.

f lles normer projektgruppe
Fælles normer(~ projektgruppe)
 • Nogle (bevidst):
   • eksplicit vedtaget ved gruppe-beslutning (kendt norm)
 • Mange (ubevidst):
   • implicit "vedtaget" (ukendt norm)
 • Det handler om at explicitere normerne(via diskussion):
   • [ukendt norm  kendt norm]
   • 1) så kan alle+gruppen forholde sig til dem
   • 2) har man en chance for at løse problemer omkring dem

Normerne spiller en uhyre vigtig rolle !!!

ift. det faglige resultat og sociale klima

plan for idag 19 102
Plan for idag (19/10)
 • Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?"
 • Motivation og introduktion til gruppebegrebet
 • Gruppenormer
 • Øvelse: "norm-muligheder og -præferencer?" 1t

gruppearbejde & normer

problemer & forebyggelse

 • Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?"
 • Typer af gruppeproblemer
 • Forebyggelse
 • Øvelse: ”etablér en gruppe-konstitution" 1t

personlighedstyper

 • Personlighedstyper
 • Øvelse: ”2 psychometric selv-tests" (aka., "personligheds-profiler") ½t

gruppediskussionsværktøj

 • "de Bono's tænkehatte"
taxonomi 4 slags normer gruppearb

"taxonomy" = scientific classification

Organisations-normer:

...

...

...

...

...

...

Arbejds-normer:

...

...

...

...

...

...

Taxonomi:4 slags normer (~ gruppearb.)
 • Samværs-normer:
   • ...
   • ...
   • ...
   • ...
   • ...
 • Gruppe-tilhørs-normer:
   • ...
   • ...
   • ...
   • ...
organisations normer
Organisations-normer
 • Organisations-normer:
   • organisations-form?
     • altid arb. samlet >< uddelegering i undergr. >< Nindividual
   • roller?
     • referent?, ordstyrer?, leder?, proces-ansvarlig?, …
   • rollerotation?
     • fast >< skiftende >< løs (NB: 'stærkeste' bestemmer!)
   • mødested?
     • alle møder i gr.rum >< hos gr.medlemmer >< virtuelle møder
   • diskussioner (formaliseringsgrad)?
     • formel (regler+ordstyrer+referent)>< uformel (NB: 'stærkeste')
   • dokumentation?
     • fuld (personlige notater + projekt-dagbog + løbende arbejdsblade)>< papirløst
arbejds normer
Arbejds-normer
 • Arbejds-normer:
   • ambitionsniveau?
     • bestå (02)>< … >< top-karakter (12)
   • arbejdstempo?
     • langsomt >< middel >< hurtigt
   • grundighed?
     • alle detaljer >< grundig >< "cost-effective" >< overfladisk
   • arbejdstid?
     • "fra hvornår til hvornår?" (og "hvilke dage?")
   • diskussioner?
     • planlagte/målbevidste >< "laissez-faire" (NB: 'stærkeste')
   • beslutninger?
     • konklusion på diskussioner >< afstemning >< vetoret til alle ><uformel/fornemmelse  person-domineret (efter "social-hierarki" / "fagligt-hierarki")
samv rs normer
Samværs-normer
 • Samværs-normer:
   • gensidig hjælpsomhed?
   • gensidig hensyntagen?
   • sprogbrug og "tone"?
   • efterlevelse af egne regler (disciplin)?
   • sanktioner !
     • "straf" for overtrædelse af regler;

(fx., for sent, udeblivelser, forsømmelser, ...)

incitament

gruppe tilh rs normer
Gruppe-tilhørs-normer
 • Gruppe-tilhørs-normer:
   • ansvars-følelse overfor gruppen?
     • ansvarlighed >< ligegyldighed
   • tilhørs-følelse til gruppen?
     • accepteret/velkommen >< ikke accepteret/velkommen
   • prioritering?
     • egne interesser først ><gruppens interesser først
   • sociale arrangementer ("hygge")?
     • ofte >< engang imellem >< aldrig
norm s t aka konstitution
Norm-sæt (aka. Konstitution)
 • Norm-sæt  retning gruppen udvikler sig i !

Konstitution:

A constitution is a system for government, often codified as a written document, that establishes the rules and principles of an autonomous [political] entity.

Normerne spiller en uhyre vigtig rolle !!!

ift. det faglige resultat og sociale klima

en god konstitution
En God Konstitution
 • Undlad at “udskyde” norm-beslutninger!!!

Regler ”vedtaget”:

Regler ”udskudt”:

Konflikt

Konflikt

løses via

de vedtagne”regler”

Konflikt

Regler?

(for løsning)

= ny konflikt

=> Reelt set 2 konflikter

=> Konflikt løst vha. reglerne

en god konstitution cont d
En God Konstitution (cont’d)
 • Lav objektive (ikke subjektive) regler!!

…opfattes ofte forskelligt

Subjektivt…:

Z

Når jeg er på ferie, kan jeg godt lide at ”slappe af”

Z

Z

 • Arbejdstid:
 • Vi arbejder mandag, onsdag og fredag fra kl. 12 – 16 og holder 15 min pause hver time !
 • Arbejdstid:
 • Vi arbejder forholdsvist meget og holder en smule pause en gang imellem ?!?

vs.

en god konstitution cont d er u tvetydig

et-gevær-på-100m

100m

100m

en-kanin-med-et-gevær

100m

en-kanin-med-et-gevær-på-100m

100m

En God Konstitution (cont'd)...er utvetydig!

"Han skød en kanin med et gevær på 100m"

1)

2)

3)

4)

en god konstitution cont d1
En God Konstitution (cont’d)
 • Lav målbare (operationelle) regler!!
 • Undgå “tautologiske regler” (der er trivielt sande og dermed ‘intetsigende’)
 • ”Vi skriver udelukkende rapport den sidste uge”.
 • ”Vi foretager ’rolle-rotation’ hver mandag morgen”.
 • ”Alle diskussioner føres med ordstyrer og referent”.
 • ”Vi vil søge at få det bedste ud af det”.
 • ”Vi tilpasser tempoet ud fra arbejdsmængden og deadline”.
 • ”Godt er bedre end dårligt”.
en god konstitution cont d2
En God Konstitution (cont’d)
 • Undgå løse regler, idet:løse regler  den 'stærkeste' bestemmer!!

socialt (i starten)

fagligt (senere)

 • ’stærkeste’ =
plan for idag 19 103
Plan for idag (19/10)
 • Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?"
 • Motivation og introduktion til gruppebegrebet
 • Gruppenormer
 • Øvelse: "norm-muligheder og -præferencer?" 1t

gruppearbejde & normer

problemer & forebyggelse

 • Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?"
 • Typer af gruppeproblemer
 • Forebyggelse
 • Øvelse: ”etablér en gruppe-konstitution" 1t

personlighedstyper

 • Personlighedstyper
 • Øvelse: ”2 psychometric selv-tests" (aka., "personligheds-profiler") ½t

gruppediskussionsværktøj

 • "de Bono's tænkehatte"
please put the post its on the wall

Øvelse[Diskutér alle normerne igennem]:Diskutér og notér (for hver af normerne):-1) diskutér variationer over enkelte normer?-2) notér egne præferencer vedr. normen?-3) notér hvor essentiel normen er for dig?

Vælg en "proces-ansvarlig" =ansvar for at I når alt igennem (og alle får sagt noget)

Please put the Post-Its on the wall

NB:I skal ikke blive enige om noget !

"Fordele ved gr.arb."

plan for idag 19 104
Plan for idag (19/10)
 • Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?"
 • Motivation og introduktion til gruppebegrebet
 • Gruppenormer
 • Øvelse: "norm-muligheder og -præferencer?" 1t

gruppearbejde & normer

problemer & forebyggelse

 • Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?"
 • Typer af gruppeproblemer
 • Forebyggelse
 • Øvelse: ”etablér en gruppe-konstitution" 1t

personlighedstyper

 • Personlighedstyper
 • Øvelse: ”2 psychometric selv-tests" (aka., "personligheds-profiler") ½t

gruppediskussionsværktøj

 • "de Bono's tænkehatte"
velse1
Øvelse
 • 1) Overvej svaret på:
 • 2) Skriv svaret på en PostIt® note:
 • 3) Byt noterne tilfældigt rundt mellem jer...

"Nævn de 2 største ulemper ved gr.arb."

plan for idag 19 105
Plan for idag (19/10)
 • Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?"
 • Motivation og introduktion til gruppebegrebet
 • Gruppenormer
 • Øvelse: "norm-muligheder og -præferencer?" 1t

gruppearbejde & normer

problemer & forebyggelse

 • Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?"
 • Typer af gruppeproblemer
 • Forebyggelse
 • Øvelse: ”etablér en gruppe-konstitution" 1t

personlighedstyper

 • Personlighedstyper
 • Øvelse: ”2 psychometric selv-tests" (aka., "personligheds-profiler") ½t

gruppediskussionsværktøj

 • "de Bono's tænkehatte"
typer af problemer gr arb

Diagnose: …

 • Symptomer:
 • Årsager:
Typer af problemer (~ gr.arb.)
 • Typer af (gruppe-relaterede) problemer
   • Ikke problemer ift. "fagligt indhold"
 • Løsning forudsætter:
   • 1) Problemet er erkendt
   • 2) Årsag er kendt
 • Template:
1 almindelig sjusk
1) ”Almindelig Sjusk”

Diagnose: ”Almindelig Sjusk”:

 • Symptomer:
   • Formløshed i arbejdet
   • Ligegyldighed ift. aftaler og beslutninger
   • Inkonsekvent arbejdsgang
   • Manglende koordinering
   • Rod
 • Årsager:
   • ”Ledelses- eller organisations-problem”(?)
   • Mangelfulde normer(?)
   • Manglende disciplinering(?)
   • Ikke-engagerende projekt(?)
   • Manglende initiativ hos medlemmer(?)
   • Manglende mod til ubehagelig diskussion(?)
2 d rlig atmosf re
2) ”Dårlig Atmosfære”

Diagnose: ”Dårlig Atmosfære”:

 • Symptomer:
   • Unødigt skarpe diskussioner
   • Manglende gensidig støtte
   • Uenighed om overfladiske problemer
   • Sårende bemærkninger
   • Mange konflikter
 • Årsager:
   • Uløste personkonflikter(!)
 • Konkret løsningsforslag:
   • Socialisering
3 fors mmelser
3) ”Forsømmelser”

Diagnose: ”Forsømmelser”:

 • Symptomer:
   • Ofte for sent
   • Udeblivelser (uden afbud)
   • Forsømmelse af pålagte opgaver
 • Årsager:
   • Lav ansvarsbevidsthed(?)
   • Ikke-accept følelse(?)
   • Personlige problemer(?)
   • Manglende / for slappe sanktioner(?)
 • Konkret løsningsforslag:
   • Udspørg til årsager (uden bebrejdelse!) og før til dagbog
4 beslutningsbesv r
4) ”Beslutningsbesvær”

Diagnose: ”Beslutningsbesvær”:

 • Symptomer:
   • Beslutningsbesvær
 • Årsager:
   • Manglende vilje til handling (som beslutningerne medfører) ( udskyde beslutninger, uklare beslutninger)(?)
 • Anbefalinger:
   • Eksplicitér beslutnings-grundlaget
   • Før altid beslutninger+grundlag+argumentation til dagbog
   • Eksplicitér beslutnings-processen
   • Undgå ”alle-skal-være-enige” beslutningsproces
   • Faglige beslutninger (e.g. metodevalg): faglig argumentation
   • Sociale beslutninger (e.g. konstitution): bredest tilslutning
5 outsidere
5) ”Outsidere”

Diagnose: ”Outsidere”:

 • Symptomer:
   • Outsidere
 • Årsager:

FRIVILLIG:

   • Protest mod arbejds-form(?)
   • Protest mod arbejds-rolle(?)

UFRIVILLIG!:

   • Føle sig ”uden for” [etnisk/socialt/køn/…](?)
   • Føle sig ”i mindretal” [etnisk/socialt/køn/…](?)

forsømmelser,

underminering,

klovn, servil(?)

frustration, ekstraindsats, ligegyldighed, klovn, servil(?)

 • Anbefalinger:
   • NB: Kræver ekstern intervention (hvis det skal løses)
6 klikedannelse
6) ”Klikedannelse”

Diagnose: ”Klikedannelse”:

 • Symptomer:
   • Gruppen domineres af en del-gruppe: ”klike”
   • Mange forskellige del-grupper: ”fraktioner”
 • Årsager:
   • Nogle kender hinanden godt i forvejen(?)
   • Projekt startet af nogle (med ”ejerskab”); andre med senere(?)
 • Anbefalinger:
   • Socialisering
   • Gode sociale gruppe-normer
   • Split gruppe i to (”gruppe-fision”)
7 fastl ste roller
7) ”Fastlåste Roller”

Diagnose: ”Fastlåste Roller”:

 • Symptomer:
   • Fast rolle til ”Kaj Benno”: [programmør / rapport-skriver / referent / ordstyrer / dokumentator / fejl-finder / GUI-designer / …]

lærer kun en

del-mængde(!!!)

 • Årsager:
   • ”Kaj Benno” god til… [programmere / skrive rap. / …](?)
   • ”Gurli Magrethe” gider ikke [programmere / skrive rap. / …](?)
   • Fokus på produkt på bekostning af [lærings-]proces(?)
 • Anbefalinger:
   • Rollerotation
   • Øget fokus på [lærings-]proces
8 magt kamp
8) ”Magt Kamp”

Diagnose: ”Magt Kamp”:

 • Symptomer:
   • Person-dominans (en eller flere)
   • Rivalisering
   • Alt hvad ”Kurt Ove” siger kritiseres
 • Årsager:
   • Diskussion om ”LinkedList vs. ArrayList” handler i virkeligheden om det er ”Bo” eller ”Ib” der skal bestemme(?)
   • FAGLIG => ekstra arbejdsindsats (kan være godt for gruppen)
   • UFAGLIG => reelt problem: magtkamp(!)
 • Anbefalinger:
   • Eksplicitér beslutnings-processen
   • NB: Kræver ekstern intervention (hvis det skal løses)
plan for idag 19 106
Plan for idag (19/10)
 • Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?"
 • Motivation og introduktion til gruppebegrebet
 • Gruppenormer
 • Øvelse: "norm-muligheder og -præferencer?" 1t

gruppearbejde & normer

problemer & forebyggelse

 • Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?"
 • Typer af gruppeproblemer
 • Forebyggelse
 • Øvelse: ”etablér en gruppe-konstitution" 1t

personlighedstyper

 • Personlighedstyper
 • Øvelse: ”2 psychometric selv-tests" (aka., "personligheds-profiler") ½t

gruppediskussionsværktøj

 • "de Bono's tænkehatte"
forebyggelse
Forebyggelse
 • Forebyggelse:
   • En “god” konstitution !
   • Grundige norm diskussioner i starten !

Konstitution:

A constitution is a system for government, often codified as a written document, that establishes the rules and principles of an autonomous [political] entity.

forebyggelse1
Forebyggelse
 • Formalisér vigtige diskussioner!
   • Regler for "formel diskussion":
   • 1) varsles i forvejen
   • 2) emne/formål skrives på en ren tavle
   • 3) ordstyrer
   • 4) referat  dagbog
forebyggelse cont d
Forebyggelse (cont’d)
 • Studér studieordningen!
   • vurdér projekt-relevans ~ studieordningens faglige krav

(ellers problem til eksamen: læringsudbytte)!

forebyggelse cont d1
Forebyggelse (cont’d)
 • Tag mange noter!
   • 1) "personlige notater" (alle)
   • 2) "projekt dagbog" (referent)
   • 3) "arbejdsblade" (løbende produktion)
 • Tag mange "personlige notater":
   • ikke kun til bevidstløs registrering, mengrundlag for senere arbejde og rapport!
 • Før "projekt-dagbog":
   • normer, aftaler, idéer, beslutninger, beslutnings-grundlag og -form, møde-referater, eksterne samtaler

[ næste uge ]

forebyggelse cont d2
Forebyggelse (cont'd)
 • Tag mange noter!
   • 1) "personlige notater" (alle)
   • 2) "projekt dagbog" (referent)
   • 3) "arbejdsblade" (løbende produktion)
 • Lav "arbejdsblade" løbende:
   • færdigbearbejd notater til arbejdsblade
     • notater, notater, notater, ...  problem!

(vent ikke til rapporten skal skrives)

   • arbejdsblade:
     • = status for projektet !
     • = grundlag for vejledning !

[ næste uge ]

forebyggelse cont d3
Forebyggelse (cont'd)
 • Overhold aftaler!
   • Afgørende for gruppe-moral og -fremdrift

(meld afbud tidligt, hvis nødvendigt)

   • Konsultér "projekt-dagbogen“ (ved fravær):
     • Aftaler
     • Idéer
     • Beslutninger (inkl. grundlag og form)
     • Møde-referater
     • Eksterne samtaler
forebyggelse cont d4
Forebyggelse (cont'd)
 • Erkend konflikter!
   • (svært)
 • Diskutér konflikter åbent! (dvs: positivt, konstruktivt, i god tone)
   • ofte tale om ‘misforståelser’
   • reel konflikt  konfliktløsning (inddrag evt. vejleder)
 • Bemærk: der vil komme konflikter!!!!!!!!!!!!!
forebyggelse cont d5
Forebyggelse (cont'd)
 • Vær omhyggeligt ineffektive ind imellem!
   • i.e., hyg jer med mellemrum!
     • (NB: effektiviteten vil naturligt svinge  recharge batteries)
   • intet projekt kan holde til 100% seriøsitet hele tiden
     • (start evt. alle møder med 15 min. uformel tid)
plan for idag 19 107
Plan for idag (19/10)
 • Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?"
 • Motivation og introduktion til gruppebegrebet
 • Gruppenormer
 • Øvelse: "norm-muligheder og -præferencer?" 1t

gruppearbejde & normer

problemer & forebyggelse

 • Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?"
 • Typer af gruppeproblemer
 • Forebyggelse
 • Øvelse: ”etablér en gruppe-konstitution" 1t

personlighedstyper

 • Personlighedstyper
 • Øvelse: ”2 psychometric selv-tests" (aka., "personligheds-profiler") ½t

gruppediskussionsværktøj

 • "de Bono's tænkehatte"
please put the post its on the wall1

Øvelse:Etablér en hensigtsmæssigkonstitution(skal afleveres skriftligt inden mandag kl. 9:00)

Please put the Post-Its on the wall

"Fordele ved gr.arb."

"Ulemper ved gr.arb."

plan for idag 19 108
Plan for idag (19/10)
 • Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?"
 • Motivation og introduktion til gruppebegrebet
 • Gruppenormer
 • Øvelse: "norm-muligheder og -præferencer?" 1t

gruppearbejde & normer

problemer & forebyggelse

 • Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?"
 • Typer af gruppeproblemer
 • Forebyggelse
 • Øvelse: ”etablér en gruppe-konstitution" 1t

personlighedstyper

 • Personlighedstyper
 • Øvelse: ”2 psychometric selv-tests" (aka., "personligheds-profiler") ½t

gruppediskussionsværktøj

 • "de Bono's tænkehatte"
myers briggs type indicator

Jung 1921, MBTI 1962

Myers-Briggs Type Indicator
 • Introversion vs. Extraversion ("attitudes")
   • I: internal world (concepts/ideas/reflect), energy from timeout, [think;act]
   • E: external world (people/action/things), energy from action, [act;think]
 • Sensing vs. iNtuition("irrational functions", applied to 'data' received)
   • S: "concrete", trust information in present, details / facts, [meaning ~ data]
   • N: "abstract", trust theories, [meaning ~ pattern, theory, or wider context]
 • Feeling vs. Thinking ("decision making functions", for rational choices)
   • F: associated decisions: empathize with situation, [inside perspective]
   • T: dissociated decisions: logical/causes/consistent, [outside perspective]
 • Judging vs. Perceiving ("lifestyle", relates to how to get things done)
   • J: come to decision, clear plan, start in good time, ["inflexible"]
   • P: leave matters open, await or postpone decisions, ["too flexible"]

[ cf. wikipedia for more info ]

[Carl G. Jung, 1920]

slide58

Øvelse: SELV-TEST

 • Svar på spørgsmålene (fra "A" til "J"):

A

"Hvis du nu var en pizza, hvilket nummer ville du så være"?

¤___ "Marguerita" (nummer 15)

@___ "Capricciosa" (nummer 19)

*___ "Quattro stagioni" (nummer 22)

#___ "Calzone" (nummer 32)

I

3

4

2

Resultat: IALT

* = (V): ____

@ = (A): ____

¤ = (K): ____

# = (AD): ____

A

34

...

2

...

I

16

and so on...

...

18

4

...

SUM

3

32

plan for idag 19 109
Plan for idag (19/10)
 • Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?"
 • Motivation og introduktion til gruppebegrebet
 • Gruppenormer
 • Øvelse: "norm-muligheder og -præferencer?" 1t

gruppearbejde & normer

problemer & forebyggelse

 • Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?"
 • Typer af gruppeproblemer
 • Forebyggelse
 • Øvelse: ”etablér en gruppe-konstitution" 1t

personlighedstyper

 • Personlighedstyper
 • Øvelse: ”2 psychometric selv-tests" (aka., "personligheds-profiler") ½t

gruppediskussionsværktøj

 • "de Bono's tænkehatte"
de bono s 6 t nkehatte
"de Bono's 6 Tænkehatte"

"Current thinking is dominated by "adversarial thinking". The mode of discussion revolves around argument, the purpose being to defeat your opponent and by doing so discover the truth. Adversarial thinking serves a purpose. However, it is not the only way of thinking and in some circumstances it has limitations. Six Thinking Hats offers a practical alternative.

It encourages co-operation, exploration and innovation."

[ http://www.edwdebono.com/ ]

Øvelse(i jeres seneste gruppe, 'norm-sæt aftale gruppen'):

1) Find ud af hvad "de Bono's 6 tænkehatte" er?

2) Overvej hvordan det kunne bruges i jeres gruppe

3) Forbered en powerpoint præsentation (max 5 min)!