Orman Genel Müdürlüğü
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 409 Views
 • Uploaded on

Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı. Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü. Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü. Kurumsal Kimlik. 16/12/2010. 19/07/2011 tarih ve 27 No’lu Bakanlık OLUR’u İşletme ve Pazarlama Daire Başkanlığı yeniden yapılandı

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - aphrodite-charles


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Orman genel m d rl letme ve pazarlama dairesi ba kanl

Orman Genel Müdürlüğü

İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı

Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü


Orman genel m d rl letme ve pazarlama dairesi ba kanl

Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

Kurumsal Kimlik

16/12/2010

 • 19/07/2011 tarih ve 27 No’lu Bakanlık OLUR’u

 • İşletme ve Pazarlama Daire Başkanlığı yeniden yapılandı

 • 6 adet Şube Müdürlüğü;

  • Üretim Şube Müdürlüğü (OGM0090100)

  • Pazarlama Şube Müdürlüğü (OGM0090200)

  • Kanuni Haklar Şube Müdürlüğü (OGM0090300)

  • Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü (OGM0090400)

  • Piyasa Araştırma Şube Müdürlüğü (OGM0090500)

  • Belgelendirme Şube Müdürlüğü (OGM0090600)


Orman genel m d rl letme ve pazarlama dairesi ba kanl

Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

Kurumsal Kimlik

16/12/2010

 • Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

 • Standartların oluşturulması & model uygulamalar yapılması

 • Orman ürünleri kullanımında farkındalık oluşturma

 • Tüm paydaşlarla işbirliği içinde çalışma & koordine etme

 • Kazanılan deneyimlerin yurt içi & yurt dışında paylaşılması

 • Sektörün rekabet gücünü arttırıcı projelerin geliştirilmesi

 • İş yapış şekillerindeki yeniliklerin takip edilmesi

 • “Yeşil Ekonomi” uygulamalarının koordinasyonu

 • Kurumsal kapasite & mevzuatın geliştirilmesi

 • İş teknikleri & verimli çalışma yöntemlerinde kapasite geliştirme


Orman genel m d rl letme ve pazarlama dairesi ba kanl

Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

Kurumsal Kimlik

16/12/2010

 • “Standart Geliştirme”;

  • Standart; imalatta, anlayışta, ölçme ve deneyde bir örneklik (ISO), uluslararası ticaretin ortak dili

  • Standardizasyon; belli bir faaliyetle ilgili ekonomik fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve kuralları uygulama işlemi (ISO)

  • Belgelendirme; bir mal, proses veya hizmetin belirlenmiş bir standart veya ayrı bir dokümana uygunluğunun tarafsız bir kuruluş marifetiyle tescil edilmesi

  • Öncelikli hedef can ve mal güvenliği ile kalitenin alt sınırının tespiti


Orman genel m d rl letme ve pazarlama dairesi ba kanl

Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

Kurumsal Kimlik

16/12/2010

 • Standartlar, standardizasyon uygulamalarında temel doküman

 • Standart hazırlama görevi 132 Sayılı Kanun ile TSE’de

 • TSE tarafından hazırlanan standartlara “Türk Standardı” denir

 • “İhtisas Kurulları”nda hazırlanır, “Teknik Kurul”da kabul edilir

 • “TSE - Orman ve Orman Ürünleri İhtisas Grubu”


Orman genel m d rl letme ve pazarlama dairesi ba kanl

Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

Kurumsal Kimlik

16/12/2010

 • “İş Geliştirme”;

  • İşletmelerin rekabet gücünün arttırmak üzere yaptıkları sistematik faaliyetler,

  • Fırsat ve tehditlerin farkındalığı, “İşletme Körlüğü”,

  • Yenilikçi fikirlerin ortaya çıkarılması

  • Yeni bir ürün veya iş yapış şeklinde değişiklik


Orman genel m d rl letme ve pazarlama dairesi ba kanl

Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

Kurumsal Kimlik

16/12/2010

 • “Yeşil Ekonomi”; çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları önemli derecede azaltırken aynı zamanda insan refahı ve sosyal eşitliğin geliştirilmesiyle sonuçlanan ekonomidir

  • Düşük karbon

  • Kaynak verimliliği

  • Sosyal kapsayıcılık

 • Ormancılığın Yeşil Ekonomiye katkısı;

  • Biyokütle enerjisi

  • Yeşil altyapı ve binalar

  • Karbon yutakları


Orman genel m d rl letme ve pazarlama dairesi ba kanl

Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

Kurumsal Kimlik

16/12/2010

 • “Yeşil Ekonomi” uygulamaları;

  • Sürdürülebilir odun üretimi ve tüketimi

   • Uluslararası standartların takibi

   • Kamu tedarik uygulamaları

   • Innovasyon ve odunun yeni kullanım alanları


Orman genel m d rl letme ve pazarlama dairesi ba kanl

Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

Kurumsal Kimlik

16/12/2010

 • “Yeşil Ekonomi” uygulamaları;

  • Düşük karbonlu ormancılık sektörü

   • Yaşam Döngüsü Değerlendirme (YDD)

   • Odunun verimli kullanımı (geri dönüşüm, artıklar)

   • Odun ürünleri kullanımının farkındalığını arttırma


Orman genel m d rl letme ve pazarlama dairesi ba kanl

Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

Kurumsal Kimlik

16/12/2010

 • “Yeşil Ekonomi” uygulamaları;

  • “Yeşil Meslekler”

   • Sürdürülebilir iş gücü ve eğitimi

   • İş gücü güvenliği ve sağlığı araştırmaları

   • Doğaya dost üretim tekniklerinin geliştirilmesi


Orman genel m d rl letme ve pazarlama dairesi ba kanl

Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

Kurumsal Kimlik

16/12/2010

 • Yeşil Ekonomi kapsamında BM’nin Antalya’da gerçekleştirilen “Orman 2011: Yeşil Ekonomi Kapsamında Ormanlar” toplantısı delegasyonu

 • Yeşil Ekonomi Kitapçığı ve Haberler


Orman genel m d rl letme ve pazarlama dairesi ba kanl

Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

Kurumsal Kimlik

16/12/2010

 • Ulusal Orman Belgelendirme Standardı

 • Halihazırda 30 ülkenin ulusal standardı mevcut

 • Ülkemizde sadece OGM bu süreci başlatabilir

 • Forum oluşturulacak, standart dokümante edilecek, duyuru ve geri dönüşler, pilot uygulama, resmi onay


Orman genel m d rl letme ve pazarlama dairesi ba kanl

Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

Kurumsal Kimlik

16/12/2010

 • 279 Sayılı Tebliğ - “Orman Emvalinin Standardizasyonu ve Satış Esasları” - 13/07/1987

 • Orman ürünlerinin standart esaslarına uygun olarak hazırlanması ve piyasaya arzına 1956 yılında başlandı

 • Orman emvali standartları 1963 yılında yürürlüğe girdi

 • Orman ürünleri standartlarının TSE tarafından hazırlanan ve güncellenen standartlar uyarınca gözden geçirilmesi

 • Standartların uygulayıcılar tarafından rahat bir şekilde anlaşılabilirliğinin ve ulaşılabilirliğinin sağlanması


Orman genel m d rl letme ve pazarlama dairesi ba kanl

Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

Kurumsal Kimlik

16/12/2010

 • Leonardo da Vinci Programı kapsamında “Avrupa Ormancılık ve Çevresel Beceriler Konseyi kurulmuştur

 • “Avrupa Zincirli Testere Standartları ve Sertifikası”

 • Eğitim merkezlerinde operatörlere uzmanlarca sertifika verilecek, Avrupa veri tabanına kaydedilecek

 • Kamu hizmet alımlarında ön şart olması bekleniyor

 • İş kazalarının azaltılması, verimlilik artışı, yeni iş imkanları


Orman genel m d rl letme ve pazarlama dairesi ba kanl

Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

Kurumsal Kimlik

16/12/2010

 • Çok katlı ahşap bina yapım teknikleri hızla gelişmekte

 • 9 kat (Stadthaus - Londra) mümkün; 30 kat çalışılıyor

 • UNECE ve FAO odun ürünlerinin kullanımını teşvik eden yapı standartları tavsiye etmekte

 • Dünyada kamu sektörü öncü; TOKİ ile işbirliği


Orman genel m d rl letme ve pazarlama dairesi ba kanl

Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

Kurumsal Kimlik

16/12/2010

“1 m3 kereste, 0,8 ton CO2 tutmaktadır”


Orman genel m d rl letme ve pazarlama dairesi ba kanl

Saygılarımla

Dr. Kenan KILIÇ

Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürü

kenankilic@ogm.gov.tr