TEKNİK TEFTİŞ A- Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEKNİK TEFTİŞ A- Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı PowerPoint Presentation
Download Presentation
TEKNİK TEFTİŞ A- Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı

play fullscreen
1 / 17
TEKNİK TEFTİŞ A- Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı
279 Views
Download Presentation
suzuki
Download Presentation

TEKNİK TEFTİŞ A- Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. İdari ve Teknik Teftiş Nedeniyle Düzenlenen Cevaplı Teftiş Raporuna Ek Olarak Konulacak Belgelerİbrahim ERKUL Başmüfettiş

 2. TEKNİK TEFTİŞ A- Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı 1- Toplu Koruma Ekipleri Periyodik Kontrol Cetveli 2- Silah Sayıl Tutanağı 3- Damga Sayım Tutanağı 4- Kullanılan ve kullanılıp arşive alınan Nakliye Tezkerelerinin kontrol edildiğine dair İnceleme Tutanağı (Cetveli) 5- Çıkan yangınlarla ilgili cetvel Yangın Sicil Fişi, 6- Orman Zararlıları ile Mücadele için yapılan ve uygulanan projelerle ilgili faaliyet cetveli 7- Orman Yangınları ile Mücadele giderleri (750/3000) faaliyet cetveli 8- Arazi İnceleme Tutanağı

 3. TEKNİK TEFTİŞ B- Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı 1- Amanejman Planları Uygulama Sonuç Cetveli 2- O.Ü.H Etası Raporları İnceleme Cetveli (Tutanak) 3- Arazi İnceleme Tutanağı

 4. TEKNİK TEFTİŞ C- İşletme Pazarlama Dairesi Başkanlığı 1- Arazi İnceleme Tutanağı (Üretim bölmeleri) 2- Satış depoları ile ilgili inceleme Tutanağı 3- Sene sonu sayım tutanağı 4- Ölçü fazlası-eksikliği ve tefrike tabi tutulan yapacak ve yakacak emvallerin dökümünü gösterir evrak inceleme tutanağı 5- Üretim dosyaları inceleme tutanağı (kanuni haklarla ilgili belgelerin olup olmadığı 6- Odun dışı ürün üretim cetveli

 5. TEKNİK TEFTİŞ D- Silvikültür Dairesi Başkanlığı 1- Arazi İnceleme Tutanağı (silvikültür faaliyetleri ile ilgili bölmeler) 2- Silvikültür programı ve uygulama sonuç cetveli 3- Gençleştirme alanları cetveli 4- YARDOP Projesi Arazi İnceleme Tutanağı

 6. TEKNİK TEFTİŞ E-İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı 1- Hizmet araçları akaryakıt sarfiyat cetveli 2- Akaryakıt sarfiyatları ile muhasebe kayıtları karşılaştırma cetveli 3- Yeni yol, büyük onarım, sanat yapısı ve üst yapı faaliyetleri yatırım ve gerçekleşme tutanağı (Uygulama Cetveli) 4- Arazi İnceleme Tutanağı

 7. TEKNİK TEFTİŞ F- Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 1- Bedelli ve bedelsiz izinler cetveli 2- Orman sayılmayan sahipli yerlerde yapılan kesimlerle ilgili tutanak (cetvel) 3- Taşınmazlara ait İnceleme Tutanağı

 8. İDARİ TEFTİŞ A- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 1- Sayıma Başlama Tutanağı 2- Kasa Sayım Tutanağı (Kasa, Banka ve Banka Teminat Mektupları durumu) 900.02.02 No.lu Banka Teminat Mektupları hesabı ile 120.02.06 No.lu özel şahıs ve kurumlar hesabı mutabakatının sağlandığına dair açıklama 3- Bankaya yazılan yazı, Alınan cevabi yazı ve Hesap ekstresi 4- Teftiş tarihi itibariyle geçici tali mizan dökümü 5- Zaman aşımına uğrayan alacaklar cetveli

 9. İDARİ TEFTİŞ A- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 6- Beş (5) adetten fazla işlemleri belirtir cetvel; (Harcırah, Sağlık Giderleri, Vergiler, Fazla çalışma ücreti, Kanuni ödemeler v.s.) 7- Açık artırmalı satış ihale dosyaları cetveli 8- Eksik alınan gecikme faizi ile iki ihale arasında doğan farklarla ilgili inceleme cetveli 9- Ambar sayım tutanağı 10- 4734 sayılı ihale kanunu 19. maddesi doğrultusunda yapılan açık ihale listesi, (Evrak inceleme tutanağı) 11- 4734 sayılı kanunun 21/f ve 22/d maddeleri doğrultusunda verilen % 10 harcama yetkisi cetveli

 10. İDARİ TEFTİŞ B- Hukuk Müşavirliği 1- Rızaen ve İcraen yapılan tahsilat durumunu gösterir cetvel 2- Ceza ve Hukuk davaları toplamını gösterir istatistiki cetvel 3- İcra takibinde bulunan dosyalar listesi 4- 3234 sayılı Kanunun 36. maddesindeki yetki çerçevesinde davadan, icradan ve temizden vazgeçmeleri gösterir cetvel

 11. İDARİ TEFTİŞ C- Eğitim Dairesi Başkanlığı İnceleme ve Tespit Tutanağı (Kent Ormanları ve Orman içi Dinlenme Yerleri ile ilgili)

 12. İDARİ TEFTİŞ D- Personel Dairesi Başkanlığı 1- Daimi ve Geçici işçilerin özlük dosyalarında bulunması gereken evrakları gösterir cetvel, 2- Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçilerden alınan sağlık raporu listesi, 3- Yangın işçilerine verilen yazlık ve kışlık elbise listesi 4- Kadroya geçen yangın işçilerine verilen eğitim sertifikası listesi