akut l sem ler n siniflandirilmasinda yen l kler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AKUT LÖSEMİLERİN SINIFLANDIRILMASINDA YENİLİKLER PowerPoint Presentation
Download Presentation
AKUT LÖSEMİLERİN SINIFLANDIRILMASINDA YENİLİKLER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

AKUT LÖSEMİLERİN SINIFLANDIRILMASINDA YENİLİKLER - PowerPoint PPT Presentation


 • 336 Views
 • Uploaded on

AKUT LÖSEMİLERİN SINIFLANDIRILMASINDA YENİLİKLER. Dr. Yahya Büyükaşık. VERİ TOPLAMAYA YARAYAN YENİ YÖNTEMLER ve SINIFLAMADA KULLANILABİLECEK YENİ BİLGİLER. YENİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ. YENİ HASTALIK SINIFLARI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AKUT LÖSEMİLERİN SINIFLANDIRILMASINDA YENİLİKLER' - anthony-maynard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

VERİ TOPLAMAYA YARAYAN

YENİ YÖNTEMLER

ve SINIFLAMADA

KULLANILABİLECEK

YENİ BİLGİLER

YENİ TEDAVİ

YÖNTEMLERİ

YENİ

HASTALIK

SINIFLARI

slide3

Hastalık sınıflaması Tıp pratiğine hizmet eden bir araçtır. Günlük uygulamalarda ve bilimsel yazışmalarda iletişim sağlanmasına, doğru tedavinin saptanmasına ve prognozun tahmin edilebilmesine olanak sağlar.

 • İletişim
 • Doğru tedavi

Temel Hedefler

 • Prognozun tahmini
 • Basitlik

Ek Hedefler

 • Ucuzluk
slide4

AKUT LÖSEMİ FAB SINIFLAMASIBr J Haematol 1976;33:451 (İlk Öneri)Ann Intern Med 1985;103:626 (Gözden Geçirme)Ann Intern Med 1985;103:460 (FAB-M7)Ann Intern Med 1985;103:460 (FAB-M7)Br J Haematol 1991;78:325 (FAB-M0)

 • Amaç genel kabul gören bir sınıflama yöntemi geliştirmek. Böylelikle,
 • Değişik sınıflamaların kullanılmasından kaynaklanan karmaşanın giderilmesi
 • AML-ALL ayırımının ortaya konması
 • Klinik çalışmalara dahil edilen vakaların standart bir yöntemle guruplandırılması
 • Yeni üretilen yüzey işaretleri akut lösemi hastalarında incelenirken elde morfolojik bir standart bulunması
fab siniflamasinin temel zell kler
Araçlar: Romanovsky türevi boyalarla ve lüzumu halinde 2 özel boya (peroksidaz –ya da SBB- ve alfa naftil esteraz) boyanmış olan kemik iliği (ve periferik yayma). M0 ve M7 için elektron mikroskobi ve akım sitometri

Morfolojik bir sınıflamadır (M0 VE M7 tanısı için akım sitometri ya da elektron mikroskobi de gereklidir)

AML, lösemik klonun olgunlaşma ve farklılaşma özelliklerine göre alt guruplara ayrılır

FAB SINIFLAMASININ TEMEL ÖZELLİKLERİ
slide6

AML’DE PRATİK FAB SINIFLAMASI *

Kİ’nde  % 30 Blast ¥

PY’de  % 30 Blast ¥,¶

WRİGHT

veya

GİEMSA

ile

BOYANMIŞ KEMİK İLİĞİ ÖRNEĞİ

BLASTLARDA MİYELOİD

BLASTLARDA MİYELOİD/MONOSİTİK

FARKLILAŞMA YOK

FARKLILAŞMA VAR (STOPLAZMİK

(ALL?, M0, M1, M5a, M7)

GRANÜLASYON, ÇEKİRDEK LOBULASYONU)

İMMÜNOFENOTİP

(M2, M3, M4, M5b, M6)

HİSTOKİMYASAL

MİYELOİD

BOYALAR,

MARKER (+)

LENFOİD

İMMÜNOFENOTİP

M3

MARKER (+)

(CD13, 14, 33

vs

.)

t(15;17)

(CD3, 7, 19, 20, 22,

MPO

veya

HİSTOKİMYASAL

TdT

,

cIg

,

sIg

,

vs

.)

SBB – / +

BOYALAR,

ALL

İMMÜNOFENOTİP

NSE +

MPO

veya

SBB +

M5b

(monoblast

monosit > % 80)

(monositik

maturasyon +)

(M2, M4, M6)

MPO (

veya

SBB) +

MPO (

veya

SBB) –

NSE –

NSE –

NSE –

M1

(miyeloid maturasyon–)

PAS +

M0

M2

(miyeloid

maturasyon +)

M6

(eritroid

hiperplazi +)

MPO (

veya

SBB) –

MPO (

veya

SBB) –, NSE +

NSE +

NSE +

Ultrastrüktürel analiz

M4

(monoblast

monosit % 30-80)

PPO +, CD41 +

M5a

(monoblast monosit > % 80)

(monositik maturasyon –)

M7

* PY’nin de İNCELENMESİ ŞARTTIR. AMA SINIFLAMA Kİ BULGULARINA GÖRE YAPILIR. LENFOSİT, PLAZMA, MAKROFAJ ve MAST HÜCRELERİ SAYILMAZ ¥AML-M6 HARİÇ ¶NCI’ya GÖRE ** MPO (+) = BLASTLARIN > % 3’ü (+); MİYELOİD MATURASYON (+) = NONERİTROİD HÜCRELERİN> % 10’u PROMİYELOSİTPMNL; MONOSİTİK MATURASYON (+) = MONOSİTİK HÜCRELERİN  % 20’si PROMONOSİT-MONOSİT, < % 80’i MONOBLAST; ERİTROİD HİPERPLAZİ (+) = BÜTÜN ÇEKİRDEKLİ HÜCRELERİN % 50’si ERİTROİD PREKÜRSÖR; MPO= MİYELOPEROKSİDAZ; SBB= SUDAN BLACK; NSE= NONSPESİFİK (ALFA NAFTİL) ESTERAZ; PPO= PLATELET PEROKSIDAZI.

NOT: BAZI AML VAKALARI (ÖZELLİKLE SEKONDER OLANLAR) FAB KRİTERLERİNE GÖRE SINIFLANAMAZ

slide7

Miyeloid farklılaşma 

PMPMNL < % 10

Peroksidaz > % 3 +

PAS —

??

SİTOGENETİK SONUCUNU BEKLEYELİM !

AML-M1 / Maturasyonsuz AML

 • Çoğu FAB alt gurubu biyolojik anlam taşımazlar. Sadece “morfolojik” sınıflardır.
 • Bazı AML vakaları (özellikle sekonder olanları) FAB alt tiplerine uymazlar
 • Uzmanlar arasında en az % 20 oranında uyumsuz sınıflandırma
slide8

Blast+atipik PMler > % 30 Sultan hücresi

HLA-DR —

T (15;17) ya da varyantları

Sık pansitopeni Koagülopati Organomegali 

ATRA

İyi prognoz,

Transplant gerekmez

AML-M3 / APL

slide16

Akım Sitometrinin

AML-ALL Ayırımında

Daha Duyarlı Olduğunun

Anlaşılması ve Bu Yöntemle

AML M1-6’ya Uymayan AML

Vakalarının Bildirilmesi

ALL L1-2 AYIRIMI

SKORLAMA YÖNTEMİ

AML-M7 ve M0’nin EKLENMESİ

1985

2001

1976

FAB AML REVİZYONU:

M1, 2, 4, 5, 6 Tanımlarında Değişiklikler

M4Eo / M5a-b Eklenmesi

FAB SINIFLAMASININ YERİNE WHO SINIFLAMASI

FAB SINIFLAMASI

FAB Alt Guruplarının

AML-M3 ve M4Eo Dışında

Prognostik Önem

Taşımadığının Anlaşılması

Tanı ve Tedavideki Gelişmeler

Sitogenetik ve Çeşitli Biyolojik Özelliklerin Prognostik Öneminin Anlaşılması

slide17

WHO SINIFLAMASININ TEMEL ÖZELLİKLERİ

 • Biyolojik olarak anlam taşıyan guruplar (klinikopatolojik antiteler) tanımlanmıştır. Bu alt gurupların herbiri için bir diagnostik altın standart vardır: Bu altın standart genotipik bir bozukluk ya da hastalığın miyelodisplazi ile ilişkisini yansıtan morfolojik (bir çok seride displazi) veya klinik (sitotoksik tedavi öyküsü, MDS öyküsü) özelliklerdir.
 • Blast oranı % 20’ye düşürülmüştür.
 • Klasik FAB guruplarına da yer verilmiş, ayrıca yeni morfolojik alt guruplar da tanımlanmıştır
i who s n flamas na g re akut miyeloid l semi
1. Rekürren Sitogenetik Bozukluklarla Seyredenler

- t (8;21) (q22;q22)

- t (15;17) (q22;q11-12)

- inv16 ya da t(16;16) (q13;q22) ve varyantları

- 11q23 bozuklukları

2. Birçok seride displazi ile seyreden AML

- MDS öyküsü yok

- MDS öyküsü var

3. Tedaviye Bağlı AML/MDS

- Alkilleyici ajana bağlı

- Topoizomeraz II inhibitörlerine bağlı

- Diğer

I. WHO Sınıflamasına Göre Akut Miyeloid Lösemi *

4. Başka Şekilde Sınıflanamayan AML

- Minimal farklılaşma gösteren AML

- Maturasyonsuz AML

- Maturasyonlu AML

- Miyelomonositer lösemi

- Monoblastik veya monositik lösemi

- Eritroid lösemi

- Megakaryoblastik lösemi

- Bazofilik lösemi

- Miyelofibrozisli akut panmiyelozis

- Miyeloid sarkoma (kloroma)

* Sellülerite < % 20 ise hiposellüler ya da hipoplastik AML. Aplastik anemi ile ayırım için CD34 ile

immünhistokimyasal reaksiyon değerlendirilebilir.

slide19

AKUT LÖSEMİ

AML için Kİ ya da PY’de  % 20 Blast

Sitotoksik Ajan, MDS ya da MDS/MPH Öyküsü

Sitogenetik Analiz

Morfolojik ve İmmünfenotipik Değerlendirme

Şüphe edilen

rekürren translokasyon ya da anöploidi/delesyon için

RT-PCR ya da FISH

Morfoloji ve/veya Öykü Spesifik Bir Genomik Bozukluğa İşaret Ediyorsa

slide20

Tedavi ile İlişkili AML ya da

Birçok Seride Displazi Olan AML, MDS Öyküsü +

Rekürren

translokasyon

varsa

t(x;y) “+” AML

M0= Minimal Farklılaşma Gösteren

M1= Maturasyonsuz

M2= Maturasyonlu

M4= Miyelomonositik

M5= Monoblastik **

M6= Eritroid *

M7= Megakaryoblastik*

Akut Bazofilik Lösemi

Miyelofibrozisli Akut Miyelodisplazi

Miyeloid Sarkoma (Kloroma)

 • 2 Seride
 • % 50 Displazi

Akut Bazofilik Lösemi

Miyelofibrozisli Akut Miyelodisplazi

Miyeloid Sarkoma (Kloroma)

Birçok Seride Displazi Olan AML

slide23

11q23 BOZUKLUĞU OLAN AML

Kaynak: Blood 2003; 102: 2395

slide24

BİRÇOK SERİDE DİSPLAZİ OLAN AML

/ 363

/ 148

/ 148

/ 363

/ 363

/ 148

Kaynak: Br J Haematol 2003; 120: 56-62

all nin mm noloj k siniflamasi

B ALL’de CD 19, 79a ve 22’den en az ikisi pozitiftir. Çoğu vaka TdT+ ve HLA-DR+’dir (Pro-B hariç; çoğunlukla TdT-’dir).

ALL’nin İMMÜNOLOJİK SINIFLAMASI
 • Pro-B ALL (B-I): Yukarıdakiler dışında ekspresyon yok (% 11)
 • Common ALL (B-II): CD 10 + (% 51)
 • Pre-B ALL (B-III): CD 10 +/- ; stoplazmik Ig M + (% 10)
 • Matür B ALL (B-IV): CD 10 +/- ; yüzey IgM+ ya da yüzey ya da stoplazmik hafif zincir (kappa ya da lambda) pozitif (% 4)

Burkitt ALL (matür B ALL) aşağıdaki gibi tanımlanır:

1) L3 morfolojisi, veya 2) karekteristik sitogenetik translokasyonların [t(8;14)(q24;q32)/ t(2;8)(p12;q24)/ t(8;22)(q24;q11)] ya da sitogenetik verisi olmayan vakalarda moleküler analizde c-myc yenidiziliminin varlığı; ve 3) > % 20 sIg pozitifliği ya da CD19 veya CD20 ile birlikte klonal k/l hafif zincir ekspresyonu (J Clin Oncol 1999;17:2461). Bu 3 kriterden yalnızca birisinin varlığı da Burkitt ALL için yeterli kabul edilebilir (J Clin Oncol 2000;18:547)

T-ALL’de stoplazmik ya da yüzey CD 3 +’dir. Ek pozitiflikler aşağıdaki alt gurupların tanınmasına olanak sağlar:

 • Pre-T ALL (T-I): Stoplazmik CD 3 + ; CD 7 + (% 7)
 • T-ALL (T-II, III, IV): CD 7 + ; CD 2 + ; ve/veya CD 5 + ve/veya CD 8 + ; CD 1a +/- (% 17)
slide28

WHO Sınıflamasına Göre Lenfoid Neoplaziler

Prekürsör B ve T Neoplaziler

- Prekürsör B lenfoblastik lösemi/lenfoma

- Prekürsör T lenfoblastik lösemi/lenfoma

Matür B Hücreli Neoplaziler

- Kronik lenfositik lösemi/küçük lenfositik lenfoma

- B hücreli prolenfositik lösemi

- Hairy cell lösemi

- Lenfoplazmositoid lenfoma/Waldeström MG

- Splenik marjinal zon lenfoma

- Ekstranodal marjinal zon B lenfoma, MALT tipi

- Nodal marjinal zon B lenfoma

- Folliküler lenfoma

- Mantle hücreli lenfoma

- Plazma hücreli neoplazmalar

Plazma hücreli myeloma

Soliter plazmasitom (kemikte ya da kemik dışında)

Monoklonal immünoglobulin depolanma hastalıkları (primer amiloidoz; monoklonal hafif ve ağır zincir depolanma hastalıkları)

Osteosklerotik myeloma

- Diffüz büyük B hücreli lenfoma

Mediastinal (timik) büyük B hücreli lenfoma

İntravasküler büyük B hücreli lenfoma

Primer effüzyon lenfoması

- Burkitt lenfoma/lösemi

- Lenfomatoid granülomatozis

Matür T Hücreli Neoplaziler

- T hücreli prolenfositik lösemi

- T büyük granüler hücreli lenfoma/ lösemi

- Agresif NK hücreli lösemi

- Nazal NK/T hücreli lenfoma

- Blastik NK hücreli lenfoma

- Mycosis fungoides/Sezary sendromu

(ve varyantları= Pagetoid retikülozis, folliküler müsinozis ve granülomatöz “slack” skin)

- Subkutanöz pannikülit benzeri T hücreli lenfoma

- Hepatosplenik gd T hücreli lenfoma

- Enteropati ile asosiye T hücreli lenfoma

- Angioimmünoblastik T hücreli lenfoma

- Anaplastik büyük hücreli lenfoma, sistemik tip

- Cildin CD30+ T hücreli lenfoproliferatif hastalıkları

(Anaplastik büyük hücreli lenfoma, kutanöz tip, lenfomatoid papülozis ve sınırda tipler)

- Erişkin T hücreli lösemi/lenfoma

- Periferik T hücreli lenfoma, spesifiye edilemeyen

Hodgkin Lenfoma

- Nodüler lenfosit predominant HL

- Klasik HL

Nodüler sklerozan

Mikst sellüler

Lenfositten zengin

Lenfositten yoksun

slide29

II. WHO Sınıflamasına Göre Akut Lenfoblastik Lösemi / Lenfoma

Kİ’nde  % 25 Blast ise Lenfoma

> % 25 Blast ise Lösemi

 • 1. Prekürsör B Lenfoblastik Lösemi/Lenfoma
 • - t (9;22) (q34;q11)
 • - t (v;11) (v;q23)
 • - t (12;21) (p12;q22)
 • - Hipodiploidi
 • - Hiperdiploidi (> 50)
 • Prekürsör T Lenfoblastik Lösemi/Lenfoma
 • Burkitt Lenfoma/Lösemi
slide30

III. Farklılaşma Kökeni Anlaşılamayan (= ambiguous) lösemiler

Blastların morfolojik, sitokimyasal ve immünfenotipik özellikleri miyeloid ya da lenfoid olarak sınıflanabilmeleri için

yeterli değildir (akut differansiye olmamış lösemi) ya da morfolojik ve/veya immünfenotipik özellikler

birden fazla seriye (miyeloid-lenfoid / T-B lenfoid) ait özellikler taşımaktadır (Akut bilineal –bifenotipik- lösemi) .

slide31

VERİ TOPLAMAYA YARAYAN

YENİ YÖNTEMLER

ve SINIFLAMADA

KULLANILABİLECEK

YENİ BİLGİLER

YENİ

HASTALIK

SINIFLARI

YENİ TEDAVİ

YÖNTEMLERİ

slide34

Mikrogranüller olmayabilir de

M3r

M3

M3v

M3r blastları > % 30

T(11;17) PLZF/RARa asosiasyonu

RARa bozukluğu saptanamayan tipler

CD56 + olabilir.

ATRA ve Arsenik trioksit direnci

M3r blastları  % 30

T(15;17) ve varyantları

T(5;17)

ATRA cevabı iyi

Faggott hepsinde olabilir