g s hastaliklarinda ac ller dr g rsel ok ege niversitesi t p fak ltesi g s hastal klar ad zm r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GÖĞÜS HASTALIKLARINDA ACİLLER Dr. Gürsel ÇOK Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, İZMİR PowerPoint Presentation
Download Presentation
GÖĞÜS HASTALIKLARINDA ACİLLER Dr. Gürsel ÇOK Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, İZMİR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 85

GÖĞÜS HASTALIKLARINDA ACİLLER Dr. Gürsel ÇOK Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, İZMİR - PowerPoint PPT Presentation


 • 247 Views
 • Uploaded on

GÖĞÜS HASTALIKLARINDA ACİLLER Dr. Gürsel ÇOK Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, İZMİR. TTD IX. Kış Okulu 13-16 Ocak 2010, Antalya. SUNUM PLANI. Semptom-bulgular ve acil yaklaşım Ağır astım atağı KOAH akut alevlenmesi Yabancı cisim aspirasyonu Suda boğulma

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

GÖĞÜS HASTALIKLARINDA ACİLLER Dr. Gürsel ÇOK Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, İZMİR


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
g s hastaliklarinda ac ller dr g rsel ok ege niversitesi t p fak ltesi g s hastal klar ad zm r
GÖĞÜS HASTALIKLARINDA ACİLLER

Dr. Gürsel ÇOK

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, İZMİR

TTD IX. Kış Okulu

13-16 Ocak 2010, Antalya

sunum plani
SUNUM PLANI
 • Semptom-bulgular ve acil yaklaşım
 • Ağır astım atağı
 • KOAH akut alevlenmesi
 • Yabancı cisim aspirasyonu
 • Suda boğulma
 • Anaflaksi
 • RADS
 • CO entoksikasyonu
 • Dekompresyon hastalığı
 • Akut dağ hastalığı ve yüksekliğe bağlı pulmoner ödem
 • Vena Kava Süperior Sendromu
d spne
DİSPNE
 • Acil servise başvuran hastalarda en sık görülen solunumsal semptom
 • Ortopne
 • Trepopne
 • Platipne, ortodeoksi
 • Paroksismal nokturnal dispne
d spne1
DİSPNE
 • Ne zamandan beri var? Ani mi gelişti, yavaş yavaş mı?
 • Eşlik eden başka semptom yada bulgu var mı?
 • Daha önce oldu mu, olduysa hangi tedaviyle düzeldi?
 • Sürekli kullandığı ilaç var mı?
 • Travma, yabancı cisim aspirasyonu, eşlik eden kalp yada akciğer hastalığı var mı?
 • Yakın zamanda cerrahi girişim yapılmış mı?
akut d spne nedenler
AKUT DİSPNE NEDENLERİ
 • Yeni gelişen akut dispne
 • Astım atağı
 • Pulmoner emboli
 • Pnömotoraks
 • Kardiyak(akciğer ödemi)
 • Pnömoni
 • ARDS
 • Toraks travması
 • Plevral effüzyon
 • Atelektazi
 • Pulmoner hemoraji
 • Üst hava yolu obstrüksiyonu
 • RADS
 • Psikojenik
 • Kronik dispne üzerine
 • eklenen akut dispne
 • KOAH alevlenmesi
 • Kronik kalp hastalıkları
 • Göğüs deformiteleri
 • İnterstisyel akciğer hast.
 • Tekrarlayan mikroemboliler
 • Solunum kas hastalıkları
d spne2
DİSPNE
 • En sık görülen 4 hastalık grubu için anamnez ve FM ile %80’ine tanı konabilir.
 • Sadece anamnez ile;

Solunum hastalıklarının % 47’sine

Kardiyak hastalıkların % 67’sine

Tüm hastalıkların % 56’sına

slide7
APNE
 • Apne süresince PaO2 dakikada 3-5 mmHg düşer, PaCO2 3-5 mmHg yükselir-20-30 dk’da ölüm
 • Spontan geri dönen apne: Cheyne-Stokes, uyku apne
 • Daha önce solunumsal hastalığı olmayan kişide apne;

Üst solunum yolunun tam tıkanması

Santral solunum sistemi baskılanması yada hasarı

Serebral hipoksemi

 • Acil solunum desteği sağlanmalı ve yakınlarından ayrıntılı öykü alınmalı
slide8
APNE
 • Dilin tıkadığı hava yolu açılmalı, gerekirse aspirasyon
 • Airway takılması ve ambu desteği
 • Entübasyon,
 • Trakeostomi
wheez ng
WHEEZİNG

Astım

KKY

KOAH

Bronşiolit

Pulmoner tromboemboli

Toksik gaz inhalasyonu

Sarkoidozis

Müköz tıkaç

Yabancı cisim

Endobronşiyal tümör, tüberküloz

Bronşlara dıştan bası

str dor
STRİDOR
 • Bilinç kaybına bağlı dilin hipofarinksi tıkaması
 • Yabancı cisim
 • Enfeksiyonlar
 • Travma
 • Anaflaksi
 • Koroziv madde içimine bağlı larinks ödemi
 • Üst hava yollarında tümör yada dıştan bası
s yanoz
SİYANOZ
 • Redükte hemoglobinin 5 gr/dl’nin üzerine çıkmasıyla oluşur.
 • Normalde  Sat:% 80’in

Hb:10 gr/dl  Sat:% 70’in altına düşerse siyanoz

Hb:17.5 gr/dl  Sat: % 90’ın

 • 3 temel mekanizmayla oluşur:
 • - Hipoksemi
 • - Methemoglobinemi
 • - Periferik staz
s yanoz1
SİYANOZ

Düşük PaO2

 • Akciğer Hastalıkları
 • KOAH
 • Astım
 • P.emboli
 • ARDS
 • İAH
 • Torasik deformiteler
 • Kalp Hastalıkları
 • Şantlı kalp hast.
 • Akciğer ödemi
 • Santral Sinir Sistemi
 • Enfarkt
 • İskemi
 • Solunum merkezi
 • depresyonu
s yanoz2
SİYANOZ

Normal PaO2

Normal SaO2

Düşük SaO2

Methemoglobinemi

Periferik Staz

Yaygın

Hipotansiyon

Kan viskozitesi ↑

Kardiyak output↓

Lokal

Raynaud

VCSS

Konjenital

Hemoglobin M

Edinsel

İlaçlar

Kimyasal maddeler

g s a risi
GÖĞÜS AĞRISI

Plöritik tipte göğüs ağrısı

 • Pnömoni
 • Plörezi
 • Pnömotoraks
 • Pulmoner emboli
 • Plevra tümörleri
 • Perikardit
 • Kosta fraktürü
 • Dressler sendromu
g s a risi1
GÖĞÜS AĞRISI

Cilt-kas-iskelet sistemi ağrıları

 • Tietze sendromu
 • Zona
 • Travma (kosta-vertebra fraktürleri)
 • Göğüs duvarı tümörleri
 • Göğüs duvarı enfeksiyonları
g s a risi2
GÖĞÜS AĞRISI

Retrosternal göğüs ağrısı

 • MI
 • Aort diseksiyonu
 • GÖR, özefajit
 • Perikardit
 • Özefagus rüptürü
 • Trakeobronşit
 • Subdiyafragmatik nedenler
 • Safra kesesi hastalıkları
 • Gastrit
 • Pankreatit
 • Subdiyafragmatik abse
hemopt z
HEMOPTİZİ
 • Masif hemoptizi-> Bir kerede 200 ml, günde 200-600 ml

İletici hava yolları 150 ml

 • GİS kanaması?, ÜSY’dan kanama?
 • Göğüs servisine yatışların %11’i hemoptizi (bunların %5-14’ü masif)
 • Masif hemoptizide mortalite %38
 • Sıklıkla bronşiyal arterlerden kaynaklanır - %90
  • Pulmoner arterlerden %5
hemopt z nedenler
HEMOPTİZİ NEDENLERİ
 • Hemoptizilerin >% 85-90’ının nedenleri:
  • Bronşektazi, pnömoni, tüberküloz, akciğer kanseri, bronşit
slide19

HEMOPTİZİ NEDENLERİ

6-İyatrojenik

Bronkoskopi

Akciğer biyopsisi

Trakeal aspirasyon

Swan-Ganz kateteri

Lenfanjiyografi

Pulmoner anjiografi

Antikoagülan, fibrinolitik tedavi

7-Alveolar Hemoraji Sendromları

Vaskülitler ( Behçet Hastalığı, Wegener)

Bağ dokusu hastalıkları

Goodpasture sendromu

İlaçlar (Dpenisilamin, amiodaron, nitrofurantoin)

İdiyopatik

8-Hematolojik Bozukluklar

DIC, hemofili, trombositopeni,

9-Diğer

Katameniyal hemoptizi

Lenfanjioleiyomiyomatozis

Pnömokonyozis

9-İdiyopatik

1-Enfeksiyon Hastalıkları

Tüberküloz

Bronşit

Pnömoni

Akciğer absesi

Bronşektazi

Aspergilloma

Kistik fibrozis

Kist hidatik

2-Kardiyak Hastalıklar

Mitral stenoz

Sol kalp yetmezliği

3- Vasküler Hastalıklar

Pulmoner emboli/infarkt, PHT

Aort anevrizması-bronkovasküler fistül

Arteriovenöz malformasyon

4-Maligniteler

Akciğer kanseri

Karsinoid tümör

Metastatik tümörler

5-Travma

Toraks travması

Trakeovasküler fistül

Yabancı cisim aspirasyonu

Bronş rüptürü

Yağ embolisi

Bronkolitiyazis

hemopt z l hastaya yakla im
HEMOPTİZİLİ HASTAYA YAKLAŞIM
 • Acilen damar yolu açılmalı ve solunum pasajı sağlanmalı
 • Başı yukarıda, kanayan tarafa yatırılmalı
 • Yatak istirahati, oksijen
 • Ayrıntılı öykü ve FM
 • Rutin kan, hemogram, koagülasyon testleri
 • Uygun kan grubuna göre kan temin edilmeli
 • Akciğer grafisiyle kanama lokalize edilmeli (BT?)
 • Bronkoskopiyle kanama yeri tespiti ve tedavi
 • Fogarty kateteri
hemopt z l hastaya yakla im1
HEMOPTİZİLİ HASTAYA YAKLAŞIM
 • Asfiksi bulguları varsa entübe edilmeli, Carlen’s tüpü
 • Warfarin aşırı dozunda K vit
 • Tranexamic asit (parenteral 10mg/kg)
 • Vazopressin (başlangıçta 0.2-0.4 U/dk, kanama durursa aynı doz ile 12 saat devam)
 • Koagulopatili hastalara taze tam kan, taze donmuş plazma
 • Nedene yönelik tedavi (RT)
 • Bronşiyal arter embolizasyonu, cerrahi değerlendirme
a ir astim ata i
AĞIR ASTIM ATAĞI
 • Nefes darlığı, öksürük, göğüste sıkışma hissi, wheezing gibi semptomların bir veya birkaçının progresif artış gösterdiği epizodlar
 • Ağır atakta:

konuşurken dispne,

SS>30/dk,

yardımcı solunum kasları kullanılır

nabız>120/dk

pulsus paradoksus>25

PEF<%60

PaO2<60 mmHg

PaCO2>45 mmHg

 • Solunum durması: Sessiz akciğer, paradoks solunum, bilinç

bulanıklığı, bradikardi, pulsus paradoksus kaybı

a ir astim ata i1
AĞIR ASTIM ATAĞI
 • Mortalite riski yüksek hastalar:

1- Daha önce yaşamı tehdit eden atak öyküsü

2- Son 1 yılda 2’den fazla acil servis-hastaneye yatış

3- Ayda 1 kutudan fazla kısa etkili β2 agonist kullanımı

4- Oral steroid kullanan, yada yeni kesmiş olan

5- Ek kardiyak hastalık

6- Psikiyatrik sorunları olan

7- Sosyoekonomik durumu kötü olan

a ir astim ata i tedav
AĞIR ASTIM ATAĞI-TEDAVİ
 • Nazal yolla 2-4 l/dk oksijen (SaO2>%90)
 • Spacer-aerochamber ile ilk 1 saatte 20 dk ara ile 2-4 puff kısa etkili β2 agonist (1-4 saatte tekrarlanır)
 • Atağın ağırlığına göre aralıklı yada sürekli nebülizasyon
 • Kısa etkili β2 agoniste 30-60 dk içinde yanıtsızsa antikolinerjik yararlı olabilir.
 • Atağın ağırlığına göre sistemik steroid
 • Steroid, β2 agonist, antikolinerjik ile ilk 3 saatte yanıt yoksa IV teofilin (önceden almıyorsa 6 mg/kg yükleme, 0.5 mg/kg/saat sürekli infüzyon)
a ir astim ata i tedav1
AĞIR ASTIM ATAĞI-TEDAVİ
 • Mevcut tedaviyle GD daha kötüleşen, hiperkapni gelişen, bilinci bozulan, paradoks solunum, bradikardi gelişen, siyanoz oluşanların yoğun bakımda izlenmesi gerekir.

- İlave tedavi olarak IV veya SC kısa etkili β2 agonist

- 1/1000 adrenalinden 0.2-0.5 ml/20 dk ara ile 1-3 kez

- Magnezyum sülfat 2 g/20 dk infüzyon,

 • Buna rağmen genel durumu bozulan, koopere, hemen entübasyon düşünülmeyen hiperkapnik hastalarda NIMV düşünülebilir. Astımda yararı sınırlı!
a ir astim ata i imv
AĞIR ASTIM ATAĞI-IMV

Tedaviye rağmen:

 • Konfüzyon, bilinç bulanıklığı, GD’da hızlı bozulma
 • Pulsus paradoksus kaybı
 • SS>40/dk
 • PaCO2>45 mmHg
 • pH<7.25
 • Solunum kaslarında ciddi yorgunluk belirtileri
 • Solunum arresti
koah akut alevlenme
KOAH-AKUT ALEVLENME
 • Günlük değişikliklerden farklı olarak akut başlangıçlı, ilaç ilave etmeyi-doz artırmayı gerektiren öksürük, balgam miktarında artma ve pürülans, nefes darlığında artma ile karakterize
 • Nefes darlığı, balgam miktarında artış ve pürülans özelliklerinden üçü varsa Tip I-ağır atak
 • Alevlenmelerin en sık nedeni enfeksiyonlar ve hava kirliliği
koah akut alevlenme1
KOAH-AKUT ALEVLENME
 • Yüksek riskli grup:

- USOT alan

- FEV1<1 lt

- Yardımcı solunum kaslarını kullanan

- Paradoksal solunum yapan

- Sağ kalp yetmezliği bulguları olan

- Sık atak geçirme ve hastaneye yatma öyküsü olan

- 65 yaşından büyük

- Eşlik eden hastalığı olan

- Sistemik steroid kullanan

koah akut alevlenme2
KOAH-AKUT ALEVLENME
 • Yoğun bakımda izlenmesi gereken grup:

- Başlangıç tedavisine yanıtsız şiddetli dispne

- Konfüzyon, letarji, koma

- Ek oksijen yada NIMV’e rağmen;

* Persistan hipoksemi PaO2<40 mmHg ve/veya

* Progreyon gösteren hiperkapni (PaCO2>60 mmHg)

* Progresyon gösteren asidoz (pH<7.25)

koah akut alevlenme tedav
KOAH-AKUT ALEVLENME-TEDAVİ
 • Kontrollü oksijen tedavisi
 • Bronkodilatatör tedavi: Öncelikle inhale kısa etkili β2 agonist, yanıta göre inhale antikolinerjik, aminofilin
 • Steroid tedavisi: 30-40 mg/gün metilprednizolon/7-10 gün
 • Antibiyotik
 • NIMV
 • IMV
yabanci c s m asp rasyonu
YABANCI CİSİM ASPİRASYONU
 • Genellikle çocuklarda
 • Erişkinlerde yemek yerken konuşma yada gülmeye bağlı gıda aspirasyonu,
 • Katı madde aspirasyonuna bağlı kısmi yada tam hava yolu obstrüksiyonu,
 • Mide içeriği yada kimyasal madde aspirasyonuna bağlı kimyasal pnömonitis
yabanci c s m asp rasyonu1
YABANCI CİSİM ASPİRASYONU
 • Üst hava yolunun tama yakın obstrüksiyonunda ani dispne, bilinç kaybı, apne, siyanoz
 • Bu olgulara acilen Heimlich manevrası
 • Alt hava yolu obstrüksiyonunda rijit bronkoskopi, cerrahi
suda bo ulma
SUDA BOĞULMA
 • Tatlı yada tuzlu suda, genellikle kaza ile, nadiren intihar yada cinayet
 • Boğulma: Su altında kaldıktan sonra 24 saat içinde laringospazma ve/veya akciğerlere sıvı aspirasyonuna bağlı hava yolu obstrüksiyonu neticesinde asfiksi, ölüm
 • Boğulayazma: Su altında kaldıktan sonraki 24 saati aşan dönemde kısmi veya tam iyileşme yada ölüm
 • Başlangıçta panikle az miktarda suyun tetiklediği apne veya laringopazmla ölüm veya kuru boğulma
 • Genellikle çok miktarda su aspirasyonuna bağlı asfiksi
suda bo ulma f zyopatoloj
SUDA BOĞULMA-FİZYOPATOLOJİ
 • Asfiksi, anoksik ve iskemik zedelenme
 • Aşırı sıvı yüklenmesi
 • Akciğer hasarı
 • Hipotermi
suda bo ulma1
SUDA BOĞULMA
 • Glasgow koma skalası<6
 • CPR gereksinimi
 • Ventilatör desteği gereksinimi
 • pH<7.00

olanlarda prognoz kötü

suda bo ulma tedav
SUDA BOĞULMA-TEDAVİ
 • Süratle solunum desteği, oksijen
 • Hava yolu tıkalı ise Heimlich manevrası
 • Isıtılmalı
 • Servikal travma kuşkusu varsa boyun desteklenmeli
 • Yatay konumda tutularak beyin perfüzyonu desteklenmeli
 • Damar yolu açılmalı
 • Kardiyak arrest varsa kalp masajı
 • Solunum arresti varsa entübasyon, MV
 • Monitörizasyon (Kalp, solunum, iyonlar, kan şekeri)
 • Stabil olsa bile 12-24 saat izlem
anaflaks
ANAFLAKSİ
 • Tip I aşırı duyarlılık reaksiyonu sonucu mast hücresi ve bazofil aktivasyonuyla ani gelişen, deri, solunum, KVS ve GİS’e ait semptom ve bulgularla karakterize
 • Gıda, ilaçlar, böcek sokması, lateks, immunoterapiye bağlı ortaya çıkabilir.
 • Enjeksiyondan 5-30 dk sonra, oral alımdan sonra 2 saat içinde
 • Başlama zamanıyla hastalığın ciddiyeti ilişkili
anaflaks1
ANAFLAKSİ
 • Temel olay ani anjiyoödem ve larinks ödemi
 • Dispne, stridor, ses kısıklığı ve seste kabalaşma
 • Göğüste sıkışma hissi, çarpıntı, hipotansiyon
 • Cilt döküntüsü, kaşıntı, kızarıklık
 • Yutma güçlüğü
 • Dil ve dudaklarda şişlik
 • Göz bulguları
 • Baş dönmesi
 • Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı
 • Senkop, bilinç bulanıklığı, koma
anaflaks tedav
ANAFLAKSİ-TEDAVİ
 • Zamanla yarış
 • Tedavide gerekli ilaç ve ekipman hazır bulundurulmalı
 • Etken derhal uzaklaştırılmalı
 • Böcek sokmasında turnike, bölgeye 1/1000 adrenalinden 0.1-0.3 ml
 • Vital bulgular hızla değerlendirilmeli
 • Erişkinde 0.5 mg adrenalin SC, IM, 10-15 dk ara ile 2-3 kez tekrarlanabilir.
 • Şok, kardiyovasküler kollaps yada SC adrenaline yanıt yoksa 1/1000’lik adrenalinden 0.1 ml, 10 ml SF ile sulandırılır, 10 dk içinde IV infüzyon
anaflaks tedav1
ANAFLAKSİ-TEDAVİ
 • Vasküler kollaps nedeniyle damar yolu bulunamazsa intratrakeal, sublingual adrenalin
 • Antihistaminik kombinasyonu (H1-H2): Klorfeniramin 10-20 mg IVyadadifenilhidramin 25 - 50 mg İM/IV ve ranitidin veya simetidin IV
 • Steroid tedavisi: 1-2mg/kg metilprednizolon (6 saatte bir tekrarlanabilir.
 • Gerektiğinde acil hava yolu açılmalı: Airway, entübasyon, krikotiroidotomi, oksijen
anaflaks tedav2
ANAFLAKSİ-TEDAVİ
 • Gerekirse CPR, trendelenburg pozisyonu
 • Bronkospazmın tedavisi
 • Hipotansiyon varsa damar dışına çıkan volümün yerine konması için, kolloid, kristaloid, serum fizyolojik
 • Sistolik TA<90 mmHg ise dopamin
 • Mutlaka uyarı kartı taşımalı
slide44
RADS
 • Yoğun olarak irritan bir gaz, duman yada aerosolün akut inhalasyonu sonrası astım benzeri semptomlar ve bronş aşırı duyarlılığı
 • Toluen diizosiyanat, klor, fosgen, sülfirik asit, duman, hidroklorik asit, amonyak, klorin
 • Kriterler:

- Daha önce solunumsal şikayet yok

- Tek bir olay yada yoğun maruziyet sonrası

- Maruziyetten sonra 24 saat içinde başlaması

- Semptomların astımı taklit etmesi

- SFT’de obstrüksiyon ve/veya BHR

- Diğer akciğer hastalıklarının dışlanması

slide45
RADS
 • Patogenez?
 • Tedavi:

- Steroid (Sistemik, inhaler)

- β2 agonist

- İpratropyum bromür, teofilin

- Oksijen

co entoks kasyonu
CO ENTOKSİKASYONU
 • CO, kokusuz, renksiz, tatsız bir gaz sessiz katil!
 • Odun, kömür, gaz yağı, doğal gazın tam yanmaması sonucunda ortaya çıkar. Egzos, yangın da CO kaynağı

İzmir'de kömür sobası can aldı Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile oğlu öldü. İzmir'in Konak ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile oğlu öldü

İzmir'de soba gazından zehirlenen baba ile oğlu hayatını kaybetti İzmir'in Konak ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile oğlu öldü. Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi Çimentepe semti 635

Baba-oğul sobadan zehirlendi İzmir'in Konak ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile oğlu öldü. Konak ilçesi Çimentepe semti 635

Yaşlı kadın soba gazından zehirlendi İzmir'in Boğaziçi semtinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı bir kadın öldü.

Soba gazı 4 can aldı Bozüyük- Çarşı Mahallesi 409. Sokak 23 numaralı evde yaşayan ………ailesinin ilköğretim öğrencisi çocukları ……….karnesini merak eden amca ………………, uzun süre çaldığı kapıyı açan olmayınca şüphelendi

http://www.porttakal.com/haber-yine-karbonmonoksit-zehirlenmesi-215885.html

co entoks kasyonu1
CO ENTOKSİKASYONU
 • Hemoglobine afinitesi O2 ‘den 210 kat fazla (COHb)
 • Oksijenin Hb’e bağlanmasını engeller.
 • CO, periferde myoglobin ile birleşir COMb kasların oksijen kullanımı bozulur doku hipoksisi
 • Laktat artışı, sitokrom inhibisyonu  metabolik asidoz
co entoks kasyonu kl n k
CO ENTOKSİKASYONU-KLİNİK
 • COHb<%10 asemptomatik
 • COHb>%10 Baş ağrısı, baş dönmesi

 Bulantı, kusma

 Bulanık görme

 Bilinç kaybı

 Konvülziyon, koma

 Taşiaritmi, myokard iskemisi bulguları

 • COHb>%60  ÖLÜM
co entoks kasyonu tani
CO ENTOKSİKASYONU-TANI
 • Uygun öykü ve klinik tablo
 • Kesin tanı ve izlem arter kan gazında SaO2 ölçümüyle (Pulse oksimetre ile değil!)
 • CO-Oksimetre ile COHb düzeyi ölçülmeli, yoksa ekspiryum havasında CO ölçümü

COHb (%):0.16xCO

co entoks kasyonu prognoz
CO ENTOKSİKASYONU-PROGNOZ
 • İleri yaş
 • CO maruziyet süresi
 • Koma
 • Tedaviye kadar geçen süre
 • Metabolik asidoz varlığı
 • Serumda yüksek amilaz ve aspartat aminotransferaz düzeyleri
co entoks kasyonu tedav
CO ENTOKSİKASYONU-TEDAVİ
 • Olay yerinden hızla uzaklaştırılmalı,
 • CPR ihtiyacı değerlendirilmeli,
 • %100 oksijen
 • COHb>%25 (Gebelerde COHb>%10) ise hiperbarik oksijen (Oda havasında COHb yarı ömrü 4-6 saat, hiperbarik ortamda 20-90 dk) tedavisi, ilk 6 saat çok önemli
 • HBO yoksa: Entübasyon+%100 oksijen+5 cmH2O PEEP
co entoks kasyonu tedav1
CO ENTOKSİKASYONU-TEDAVİ

Hafif entoksikasyon (Güçsüzlük, bulantı, halsizlik, baş ağrısı)

NBO-% 100 oksijen/4 saat süreyle

Yeniden değerlendir

Semptomlar devam ediyorsa HBO düşün

co entoks kasyonu tedav2
CO ENTOKSİKASYONU-TEDAVİ

Ağır entoksikasyon (Bilinç kaybı, fokal nörolojik sorunlar,

konfüzyon, myokard iskemisi)

%100 oksijenle 90-120 dakika HBO

Semptomlar devam ederse 3-6 saat içinde HBO tekrarı

dekompresyon hastali i vurgun
DEKOMPRESYON HASTALIĞI-VURGUN
 • Basınçlı hava ile yapılan dalışlardan sonra görülen sistemik bir hastalık
 • Dalarken dış basıncın artmasıyla çözünen inert gazın hızlı çıkışa bağlı yetersiz rekompresyon nedeniyle kan veya dokuda serbest kabarcıklara dönüşmesi ve atılamamasına bağlı
 • Hava ile yapılan dalışlarda nitrojen,
 • Karışım gaz dalışlarında

- HELIOX: helyum,

- TRIMIX (nitrojen/helyum/oksijen): nitrojen ve helyum

dekompresyon hastali i vurgun1
DEKOMPRESYON HASTALIĞI-VURGUN

Hastalık Gelişiminde Rol Oynayan Faktörler

1- Dalınan derinlik

2- Bu derinlikte geçirilen süre

3- Hızlı çıkış

4- Dehidratasyon

5- Tekrarlanan dalışlar

6- Vücut ağırlığı

7- Su sıcaklığı

8- Daha önce vurgun öyküsü

9- Dalış sırasında yapılan efor

10- KOAH

dekompresyon hastali i kl n k
DEKOMPRESYON HASTALIĞI-KLİNİK
 • Deri, kas, eklem tutulumu: Tip I (Hafif)
 • Tüm sistemlerin tutulumu: Tip II (Ağır)
 • Kardiyopulmoner tutulum:

- Nefes darlığı ve göğüste sıkışma hissi

- Retrosternal ağrı

- Öksürük

- Halsizlik

- Asfiksi

- Şok, ölüm

 • Pulmoner gaz embolisi, interstisyel ödem, pulmoner HT, sağ ventrikül yüklenmesi
dekompresyon hastali i kl n k1
DEKOMPRESYON HASTALIĞI-KLİNİK
 • Sinir sistemi tutulumu- En tehlikeli tutulum

- En sık medulla spinalis (alt torakal, üst lomber)

- Parestezi

- Parapleji

- Miksiyon ve defekasyon kusurları

 • Daha az sıklıkta:

- Refleks kayıpları

- Patolojik refleksler

- Kafa çifti tutulumları

- Derin ve yüzeyel duyu kusurları

dekompresyon hastali i kl n k2
DEKOMPRESYON HASTALIĞI-KLİNİK
 • Eklem tutulumu

- İlk ve en iyi tanımlanmış form

- Kalça, dirsek, omuz, diz

- Hareket kısıtlılığı ve ağrı

 • Deri tutulumu

- Uçlarda kaşıntı

- Gövdede döküntüler, mermer görünümü

- Ciltaltı amfizem

- Portakal kabuğu görünümü

dekompresyon hastali i kl n k3
DEKOMPRESYON HASTALIĞI-KLİNİK
 • Diğer sistem tutulumları

- Barsak enfarktüsü

- GİS kanaması

- Bulantı, kusma

- İştahsızlık

- Sensörinöral işitme kaybı

- Denge bozukluğu

dekompresyon hastali i tedav
DEKOMPRESYON HASTALIĞI-TEDAVİ
 • Tanı anında acilen başlayacak ve basınç odasında da devam edecek medikal tedavi
 • Basınç odasında uygulanacak rekompresyon tedavisi
 • Sekel kalması halinde rehabilitasyon
dekompresyon hastali i tedav1
DEKOMPRESYON HASTALIĞI-TEDAVİ
 • Non-rebreathing maske ile % 100 oksijen
 • İzotonik sıvılarla sıvı replasmanı
 • Aspirin?, steroid?,
 • NSAI, HELIOX
 • En kısa sürede (uçak, helikopterle) HBO merkezine sevk

1 ATM üzerinde % 100 oksijenle

hbo basin odasi merkezler
HBO (BASINÇ ODASI) MERKEZLERİ

HipermerHiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi - Şişli / İstanbulTel : 0 212 368 84 75 www.hipermer.com.tr

Hisar IntercontinentalHospital - Ümraniye / İstanbulTel : 0 216 524 13 00 www.hisarintercontinentalhospital.com

İstanbul Hiperbarik Oksijen Yara Ted. Merk.–Okmeydanı/İstanbulTel : 0 212 222 26 67 - 0 212 222 20 www.istanbulhiperbarik.com

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve

Hiperbarik Tıp A.D. - Çapa / İstanbulTel : 0 212 414 20 32 www.istanbul.edu/sualtihekimligi/

Mersin Sahil Güvenlik KomutanlığıTel : 0 324 238 86 91

MED-OK Hiperbarik Oksijen Tedavi MerkeziTel : 0 212 635 81 29 www.med-ok.com

NeoksHiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi - İzmirTel : 0 232 3747222 Acil Tel: 0505 266 05 00

Oksimer Oksijen Terapi Merkezi - Avcılar / İstanbulTel : 0 (212) 428 57 57 www.oksimerhiperbarik.com

Oksimer Oksijen Terapi Merkezi - Haseki / İstanbulTel : 0 212 632 71 71 - 632 71 51 www.oksimerhiperbarik.com

OksipolHiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi - Kadıköy / İstanbulTel : 0216 360 13 60 - 360 60 64 - www.oksipol.com

Vatan Hastanesi - Aksaray / İstanbul Tel : 0 212 534 86 00

HipermerHiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi - Bahçelievler / İstanbulTel : 0 212 644 90 31 www.hipermer.com.tr

 • Aksaz Deniz Üs Komutanlığı - Marmaris - MuğlaTel : 0 252 421 01-02-03-04-05-06 2177 ve 2167
 • BaroklinikHiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi - SamsunTel : 0 362 238 14 45 - 228 63 34 www.baroklinik.com
 • Bodrum Devlet HastanesiTel : 0 252 316 24 91
 • Bursa NeoksHiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi - BursaTel : 0 224 233 05 00 www.neoks.com
 • Club Likya World - Fethiye ÖlüdenizTel : 0 252 617 02 00 - 617 04 00
 • Çubuklu Sualtı Kurtarma Komutanlığı - Beykoz / İstanbulTel : 0 216 424 14 80
 • DeromedHiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi - Çankaya / AnkaraTel : 0 312 425 58 61 www.deromedhiperbarik.com
 • Fora Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi - Balgat / AnkaraTel : 0 312 285 58 64 www.forahiperbarik.com
 • GATA Sualtı Hekimliği - Kadıköy / İstanbulTel : 0 216 346 26 00'dan 2971
 • HBO 2001 Oksijen Terapi Merkezi - İstanbulTel : 0 216 428 18 89-90
 • Hiperox Özel Ayak Sağlığı ve Zor Yara Hiperbarik Oksijen T.M..-AntalyaTel : 0 242 322 00 70 ww.hiperox.com
   • El Mikrocerrahi ve Ortopedi Travmatoloji Hastanesi, 1418 sok, No:14 Kahramanlar İzmir. Tel: 0.232.4410121
akut da hastali i
AKUT DAĞ HASTALIĞI
 • Kısa sürede 2500 m (8200 feet) veya daha yükseğe çıkılması sonucunda yüksekteki düşük oksijen ve hava basıncına adapte olamamaya bağlı, (Acosta hastalığı)
 • Yüksek irtifaya çıkıldıktan sonraki ilk 12-48 saat içerisinde oluşur.
 • Adaptasyonun (klimatizasyon) oluşmasıyla 3-7 günde geriler.
akut da hastali i1
AKUT DAĞ HASTALIĞI

http://priory.com/anaes/altitude.htm

akut da hastali i kl n k
AKUT DAĞ HASTALIĞI-KLİNİK
 • Yorgunluk
 • Efor kapasitesinde düşme
 • Uykusuzluk, uyku kalitesinde bozulma
 • Sabah zonklayıcı tarzda baş ağrısı ile uyanma, baş dönmesi
 • İştahsızlık, bulantı, kusma
 • Göğüste sıkışma ve baskı hissi
 • Uyum gecikirse beyin ödemi, bilinç kaybı, herniasyon, koma, ölüm
akut da hastali i2
AKUT DAĞ HASTALIĞI
 • Hipoksiye bağlı sitotoksik serebral ödem, hiperperfüzyona bağlı vazojenik serebral ödem (Serebral kan akımı %25- 50 artar)
 • Diürezde belirgin azalma
 • Periferik ve periorbital ödem, alveoler ödem
 • Retinal hemoraji
akut da hastali i3
AKUT DAĞ HASTALIĞI
 • Hafif: Başağrısı, iştahsızlık, kuru öksürük, idrarda azalma
 • Orta: Ataksi, garip davranışlar, hayal görme, nefes darlığı
 • Ağır: Akciğer ve beyin ödemi belirti ve bulguları
akut da hastali i tedav
AKUT DAĞ HASTALIĞI-TEDAVİ
 • Sadece baş ağrısı varsa; istirahat, analjezik
 • Düzelmezse 300 m aşağıya indirilmeli-Primer tedavi
 • Beyin ödemi için 8 mg deksametazon yükleme, 4x4 mg idame (hafif-orta formda yüklemeye gerek yok)
 • Asetazolamid 250-1500 mg/gün
 • Asetaminofen
 • Oksijen
akut da hastali i korunma
AKUT DAĞ HASTALIĞI-KORUNMA
 • 2500 m’de 2-5 gün dinlenme
 • 3000 m üzerinde günde sadece 300 m tırmanma,
 • 1-2 gün önceden 2 x 250 -500 mg/gün asetazolamid PO, maksimum yükseklikte 48 saate kadar devam
 • Deksametazon 4 x 4mg/gün
 • Alkolden kaçınmalı
y ksekl e ba li akc er dem
YÜKSEKLİĞE BAĞLI AKCİĞER ÖDEMİ
 • Çok daha yükseğe daha hızlı tırmanmaya bağlı
 • İlk belirtiler ADH’na benzer
 • Nefes darlığı, kuru öksürük, göğüs ağrısı
 • Ağır olgularda hemoptizi, halüsinasyon, ortopne, konfüzyon, birkaç saatte ölüm
 • FM’de taşikardi, taşipne, ateş, hafif HT, siyanoz, bazallerde raller, pulmoner odakta ikinci ses şiddetli
y ksekl e ba li akc er dem1
YÜKSEKLİĞE BAĞLI AKCİĞER ÖDEMİ
 • Akciğer grafisinde bilateral, pamuk atığı şeklinde, yamalı infiltrasyonlar
 • Pulmoner arter çapında artış
 • KTO normal
 • Apeksler ve sinüsler korunmuştur.

http://www.high-altitude-medicine.com/graphics/illustrations/HAPE.jpg

y ksekl e ba li akc er dem tedav
YÜKSEKLİĞE BAĞLI AKCİĞER ÖDEMİ-TEDAVİ
 • En etkili tedavi en kısa zamanda en düşük seviyeye indirilmesidir. 300 m’lik düşüşte bile dramatik düzelme
 • İlk birkaç saat 6-10 l/dk O2, düzelme başlarsa 2-4 l/dk
 • Beyin ödemi varsa steroid
 • Kalsiyum kanal blokerleri

10 mg nifedipin dilaltı,

sonra 4 x 20 mg yavaş salınımlı nifedipin

y ksekl e ba li akc er dem tedav1
YÜKSEKLİĞE BAĞLI AKCİĞER ÖDEMİ-TEDAVİ
 • NIMV, büzük dudak solunumu
 • Çok acil, hastanın aşağıya indirilemediği durumlarda portabl hiperbarik odalar
 • Gamow ve Certec bag, portable altitude chamber (PAC)
 • 2 psi basınç uygulaması 2000 metrelik inişin sağlayacağı yarara eşit etki yapar.
vena kava s per or sendromu vkss
VENA KAVA SÜPERİOR SENDROMU-VKSS
 • % 87-97’ si intratorasik malignitelere bağlı
 • Bu malignitelerin % 65-95’i bronş karsinomu
 • Tüm bronş karsinomlarının % 3-15’inde görülür.
vkss kl n k
VKSS-KLİNİK
 • Dispne, baş-boyunda şişlik, öksürük, kollarda şişlik, göğüs ağrısı, baş ağrısı, baş dönmesi, senkop, mental durum değişikliği
 • Juguler venöz dolgunluk, dilate kollateral venler, boyun ve yüzde ödem, siyanoz, pletora, kollarda ödem, nörolojik bozukluklar
vkss tani
VKSS-TANI
 • Klinik
 • Akciğer grafisi
 • Toraks BT
 • MR
 • Venografi
 • Doppler USG
vkss tedav
VKSS-TEDAVİ
 • Tanı konmadan kesin tedavi başlanmamalı!
 • Nedene bağlı
 • Oksijen, steroid, başın yükseltilmesi
 • Radyoterapi
 • Kemoterapi
 • Stent
 • Antikoagülan, trombolitik tedavi