slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Neftçala şəhər PowerPoint Presentation
Download Presentation
Neftçala şəhər

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Neftçala şəhər - PowerPoint PPT Presentation


  • 338 Views
  • Uploaded on

Neftçala şəhər. E.Həbibov adına. 4 N - li tam orta məktəb. Feyzullayeva Almaz. ???. !. Şəkildə kimi görürsünüz? 2. Ana ne edir? 3. Uşağın beşiyini yellədərək nə oxuyur? . Deməli ana nə oxuyur?. Layla. lar. Laylalar. Mövzu:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Neftçala şəhər' - ansel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Neftçala şəhər

E.Həbibov adına

4 N - li tam orta məktəb

Feyzullayeva Almaz

slide2

???

!. Şəkildə kimi görürsünüz?

2. Ana needir?

3. Uşağın beşiyini yellədərək

nə oxuyur?

slide3

Deməli ana nə oxuyur?

Layla

lar

Laylalar

Mövzu:

u aqlar g lin laylan n sas x susiyy tini dey k
Uşaqlar,gəlin,laylanın əsasxüsusiyyətini deyək.

Laylalar körpələri yatırmaq,

əyləndirmək,nazlamaq vasitəsidir.

slide7

Fikirləşin...

*Layla nədir?

Laylalar nə vaxt oxunur?

  • Nə üçün oxunur?

Laylalar uşaqlara nə verir?

Laylanı kim yazır,kim bəstələyir?

slide8

Layla-şifahi ədəbiyyata aiddir.

Körpəsini yatızdırarkən ananın oxuduğu nəğmədir.

d biyyat iki yer ayr l r
Ədəbiyyat iki yerə ayrılır:

1.Şifahi ədəbiyyat

2.Yazılı ədəbiyyat

Şeir, hekayə, təmsil, roman, povest və.s

  • Nağıl, dastan, rəvayət, əfsanə, layla, oxşama, bayatı, tapmaca, atalar sözü, lətifə və.s
slide10

Bayatılar qrupu

Qruplar

Oxşamalar qrupu

Laylalar qrupu

Tapmacalar qrupu

slide11

Verilmiş sözləri şeirdə uyğun gələn misraların sonunda işlət.

bağlama

ağlama

dağlama

Laylay dedim ________

Ürəyimi ______________

Böyü, bir qoç igid ol,

Mənə ümid ___________

ağlama

dağlama

bağlama

slide14

Bunlardan hansı layladır?

Gözləri var, başı var,

Nə tükü, nə qaşı var.

Ayağı yox, dili yox,

Dərisində pulu çox.

A)

Evində eşiyində,

Yat, quzum, beşiyində,

Dan ulduzu, bir də mən,

Durmuşuq keşiyində.

B)

slide17

Bunlardan hansı layladır?

Laylay dedim gündə mən,

Kölgədə mən gündə mən,

İldə qurban bir olar,

Sənə qurban gündə mən.

A)

Aran bizdə, dağ bizdə,

Kef bizdə, damağ bizdə,

Əkirik, becəririk,

Su bizdə, torpaq bizdə

B)

slide20

Hansı şeirdə ana öz körpəsinin tez dil açmasını istəyir?

Sudan sel iyi gəlir,

Daşdan gil iyi gəlir.

A mənim bircə balam

Səndən gül iyi gəlir.

A)

Nar budağın əyəndə Ucu yerə dəyəndə,

Bir qoç qurban kəsəcəm

Balam “ana” deyəndə.

B)

n tic v mumil dirm
Nəticə və ümumiləşdirmə.
  • Laylalar yalnız körpəni yatırmaq,əyləndirmək,nazla maq vasitəsi deyil.
  • Bu nəğmələrdə ana məhəbbəti, körpəyə ümid və inam hissləri ifadə olunur.
slide27

Uşaqlar,bu gün ayın neçəsidir?

Bəli, bu gün fevral ayının 21-dir.

21 fevral “Beynəlxalq

ana dili” günüdür!

Buna görə mən sonda Xəlil Rza

Ulutürkün aşağıdakı şerindən bir

parça oxumaq istəyirəm.

slide28

Laylam mənim,nərəm mənim

-Lay-lay dedim,yatasan.

Qızıl gülə batasan...

Hardan gəlir bu səs-səda?

Bəlkə illər arxasında

Layla çalır gəlin ana...

Dörd qulac ip

Bir yürüyü bənd eləmiş kəhkəşana

Layla çalır gəlin ana

.

Yelləndikcə kiçik yürük

Gedib dəyir bu ulduzdan o ulduza

Layla axır... cocuq baxır,

Bəs nə üçün mürgüləmir?

Bayaq ana südü əmib,

İndi ana ruhu əmir.

İllər ötdü,yaşa doldum,

Anladım ki, ana dilim

Ürəyimdən çıxmaz mənim,

Doğransam da dilim-dilim.

ANA DİLİ

Ana dili