Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ymm . Sami KAZICI Ankara YMM Oda Başkanı ANKARA, 20 Aralık 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ymm . Sami KAZICI Ankara YMM Oda Başkanı ANKARA, 20 Aralık 2010

Ymm . Sami KAZICI Ankara YMM Oda Başkanı ANKARA, 20 Aralık 2010

567 Views Download Presentation
Download Presentation

Ymm . Sami KAZICI Ankara YMM Oda Başkanı ANKARA, 20 Aralık 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KOBİ’LER AÇISINDAN KAPSAMLI MALİ AF Ymm. Sami KAZICI Ankara YMM Oda Başkanı ANKARA, 20 Aralık 2010

 2. TABLO I31.07.2010 TARİHİNE KADARKESİNLEŞMİŞ KAMU ALACAKLARI (MADDE 2)

 3. TABLO I31.07.2010 TARİHİNE KADARKESİNLEŞMİŞ KAMU ALACAKLARI (MADDE 2)

 4. ÖRNEK 1- 26.04.2008 VADELİ 10.000 TL AMME ALACAĞININ, 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA VE KANUN TASARISI KAPSAMINDA ÖDENMESİ HALİNDE TAHSİL EDİLECEK TUTAR: NOT: Hesaplamalarda, Kanun Tasarısının Kasım/2010 ayında yasalaştığı varsayılmıştır.

 5. ÖRNEK 2- 31.01.2008 VADELİ 10.000 TL AMME ALACAĞININ, 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA VE KANUN TASARISI KAPSAMINDA ÖDENMESİ HALİNDE TAHSİL EDİLECEK TUTAR : NOT: Hesaplamalarda, Kanun Tasarısının Kasım/2010 ayında yasalaştığı varsayılmıştır.

 6. ÖRNEK 3- 31.03.2000 VADELİ 10.000 TL AMME ALACAĞININ, 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA VE KANUN TASARISI KAPSAMINDA ÖDENMESİ HALİNDE TAHSİL EDİLECEK TUTAR : NOT: Hesaplamalarda, Kanun Tasarısının Kasım/2010 ayında yasalaştığı varsayılmıştır.

 7. ÖRNEK 4- 31.07.2000 VADELİ 10.000 TL AMME ALACAĞININ, 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA VE KANUN TASARISI KAPSAMINDA ÖDENMESİ HALİNDE TAHSİL EDİLECEK TUTAR: NOT: Hesaplamalarda, Kanun Tasarısının Kasım/2010 ayında yasalaştığı varsayılmıştır.

 8. TABLO IIKESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME ALACAKLARI

 9. TABLO IIKESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME ALACAKLARI

 10. ORTAK HÜKÜMLER • TAKSİTLENDİRİLEN VERGİLER İLE CARİ DÖNEM VERGİLERİNİN ÇOK ZOR DURUM OLMAKSIZIN HER BİR VERGİ TÜRÜ İTİBARİYLE BİR TAKVİM YILINDA İKİDEN FAZLA VADESİNDE ÖDENMEMESİ DURUMUNDA YAPILANDIRILAN BORÇLARA İLİŞKİN KALAN TAKSİTLERİN ÖDEME HAKLARINI KAYBEDERLER. • DAVA AŞAMASINDA BULUNAN ALACAKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLERDEN YARARLANANLAR ÖDEMELERİNİ YERİNE GETİRMEMELERİ DURUMUNDA İLK TARHİYATA / TAHAKKUKA DÖNÜLÜR.  • MÜKELLEFLER TECİL EDİLMİŞ ALACAKLARIN KALAN TAKSİT TUTARLARI İÇİN BU KANUN HÜKÜMLERİNDEN YARARLANABİLİRLER.  • UYGULANAN HACİZLER ÖDEMELER NİSPETİNDE KALDIRILIR, BUNA İSABET EDEN TEMİNATLAR İADE EDİLİR.

 11. ÖRNEK 5- (Y) A.Ş. İLE (A) VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA 2007 YILI İÇİN TARH EDİLEN 200.000.-TL KURUMLAR VERGİSİ VE BUNA BAĞLI VERGİ ZİYAI CEZASI NEDENİYLE YAŞANAN İHTİLAFA İLİŞKİN OLARAK DANIŞTAY TARAFINDAN KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHTEN ÖNCE KISMEN ONAMA KISMEN BOZMA KARARI VERMİŞTİR. DANIŞTAY TARAFINDAN KURUMLAR VERGİSİ TARHİYATININ 150.000.-TL’LİK KISMI ONANMIŞ, BAKİYE KISIM İÇİN BOZMA KARARI VERİLMİŞTİR. MÜKELLEFİN KANUN HÜKÜMÜNDEN FAYDALANMASI HALİNDE; 150.000.-TL’LİK KURUMLAR VERGİSİ İLE KANUNA GÖRE HESAPLANAN TUTAR ÖDENİR. BOZMA KARARINA KONU KISIM İÇİNSE, 25.000.-TL KURUMLAR VERGİSİ İLE KANUNA GÖRE HESAPLANAN TUTAR ÖDENİR.

 12. TABLO IIIİNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER

 13. 1) İNCELEMEYE BAŞLAMA (MADDE 4/8) • İNCELEMEYE BAŞLAMA TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ. • MÜKELLEFİN YAZI İLE DAVET EDİLMESİ. • DEFTER VE BELGELERİ İSTEME YAZISININ TEBLİĞ EDİLMİŞ OLMASI. • MATRAH TESİSİNE YÖNELİK TUTANAK DÜZENLENMESİ. • DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMİŞ OLMASI.

 14. 2) UZLAŞMA HÜKÜMLERİ A) MÜKELLEFLERİN 4. MADDEDEN YARARLANMALARI DURUMUNDA; - TARHİYAT ÖNCESİ VEYA SONRASI UZLAŞMA HÜKÜMLERİNDEN - VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM HÜKÜMLERİNDEN YARARLANAMAZLAR.

 15. B) KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİH İTİBARİYLE VERGİ USUL KANUNU’NUN TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA HÜKÜMLERİNE GÖRE UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNULMUŞ, ANCAK UZLAŞMA GÜNÜ GELMEMİŞ YA DA UZLAŞMA SAĞLANAMAMIŞ OLMAKLA BİRLİKTE VERGİ VE CEZA İHBARNAMELERİ MÜKELLEFE TEBLİĞ EDİLMEMİŞ ALACAKLAR İÇİN DE BU MADDE HÜKMÜ UYGULANIR.

 16. GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI

 17. GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI

 18. KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI

 19. %15 ORANINDA VERGİLENDİRMENİN KOŞULLARI • İLGİLİ YILLARDA YILLIK BEYANNAMELER SÜRESİNDE VERİLMİŞ OLMALI, • TAHAKKUK EDEN VERGİLER SÜRESİNDE ÖDENMELİ, • YENİDEN YAPILANDIRMADAN + DAVA SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLERDEN YARARLANILMAMIŞ OLMALI. • MATRAH ARTIRIMINDA BULUNULAN YILLARA AİT ZARARLARIN %50’Sİ 2010 VE İZLEYEN YILLARDA MAHSUP EDİLMEZ.

 20. KATMA DEĞER VERGİSİNDE ARTIRIM KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN HER BİR VERGİLENDİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN OLARAK VERDİKLERİ BEYANNAMELERDEKİ HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN YILLIK TOPLAMI ÜZERİNDEN YUKARIDA BELİRTİLEN ORANLARDA KATMA DEĞER VERGİSİNİ ARTIRMALARI HALİNDE İLGİLİ DÖNEMLERE İLİŞKİN KATMA DEĞER VERGİSİ İNCELEMESİ VE TARHİYATI YAPILMAYACAKTIR. İLGİLİ YILLARDA KDV BEYANNAMESİ VERMEMİŞ MÜKELLEFLER, GELİR/KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN MATRAH ARTIRIMINDA BULUNARAK VE ARTIRILAN MATRAHLAR ÜZERİNDEN %18 ORANINDA KDV ÖDEYEREK KANUNUN SAĞLADIĞI AVANTAJLARDAN FAYDALANABİLİR.

 21. GELİR (STOPAJ) VERGİSİNDE ARTIRIM HİZMET ERBABINA ÖDENEN VERGİ TEVKİFATI YAPMAYA MECBUR OLANLARIN BEYAN ETTİKLERİ ÜCRET ÖDEMELERİNE İLİŞKİN TUTARLARIN YILLIK TOPLAMI ÜZERİNDEN YUKARIDA BELİRTİLEN ORANLARDA GELİR (STOPAJ) VERGİSİNİ ARTIRMALARI HALİNDE, İLGİLİ DÖNEMLERE İLİŞKİN GELİR (STOPAJ) VERGİSİ İNCELEMESİ VE TARHİYATI YAPILMAYACAKTIR.

 22. ORTAK HÜKÜMLER • MATRAH ARTIRIMINA İLİŞKİN VERGİLER 18 TAKSİTTE 36 AY İÇİNDE ÖDENECEKTİR. • ZAMANINDA ÖDENMEMESİ DURUMUNDA GECİKME ZAMMI 1 KAT FAZLASI İLE UYGULANACAKTIR. • KDV ARTIRIMI YAPILAN YILLARDAN SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN KDV İLE İLGİLİ OLARAK İADE İŞLEMLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE İNCELEMELER YAPILABİLİR.

 23. ORTAK HÜKÜMLER 4) HALEN DEVAM ETMEKTE OLAN İNCELEMELERİN İLGİLİ OLDUKLARI YILLAR İÇİN DE MATRAH ARTIRIMI YAPILABİLİR. 5) ANCAK BU DURUMDA İNCELEMENİN 1 AY İÇİNDE TAMAMLANMASI GEREKİR. 6) HESAPLANARAK ÖDENEN VERGİLER GİDER OLARAK YAZILMAZ. 7)MATRAH ARTTIRIMINDA BULUNULMASI DEFTER VE BELGELERİN İBRAZINA VE MUHAFAZISINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ KALDIRMAZ.

 24. 8) DEFTER KAYIT VE BELGELERİ YOK EDENLER VEYA DEFTER SAHİFELERİNİ YOK EDEREK YERİNE BAŞKA YAPRAKLAR KOYANLAR VEYA HİÇ YAPRAK KOYMAYANLAR VEYA BELGELERİN ASIL VEYA SURETLERİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN SAHTE OLARAK DÜZENLEYENLER MATRAH ARTIRIMI HÜKÜMLERİNDEN YARARLANAMAZLAR. (MADDE 9/6)

 25. ÖRNEK FİRMA : X LTD.ŞTİ. İNCELENEN YIL : 2008 VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANILAN TARİH : 30.09.2010 İNCELEMENİN TAMAMLANMA TARİHİ : KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHİ İZLEYEN AYIN BAŞINDAN İTİBAREN 1 AY İÇİNDE TAMAMLANMIŞTIR. MATRAH FARK : 150.000 TL 2008 YILI İÇİN MATRAH ARTIRIMI : 45.000 TL MAHSUP İŞLEMİ : (150.000 – 45.000 =) 105.000 TL % 50 AFTAN YARARLANMA : (105.000 / 2 =) 52.500 TL ÖDENECEK VERGİ : 52.500 + TEFE/ÜFE ÖDEME : 6 EŞİT TAKSİTTE 12 AYDA ÖDENİR.

 26. TABLO IV STOK BEYANLARI (Md.10, 11)

 27. ÖRNEKLER EMTİA İÇİN: GENEL ORANA TABİ ORANLARDA %10, İNDİRİMLİ OLANLARDA %50’Sİ 2 NOLU KDV BEYANIYLA BEYAN EDİLEREK ÖDENECEK, ÖTE YANDAN İNDİRİM KDV OLARAK İNDİRİLEBİLECEK. (RAYİÇ BEDEL KENDİSİ VEYA MESLEK ODASI TARAFINDAN BULUNACAK) KAYIT: ……………………………………../………………………………………………………... 153 TİCARİ MAL 191 İNDİRİLECEK KDV 525 KAYDA ALINAN EMTİA KARŞILIĞI 360 ÖDENEN VERGİ ……………………………………../………………………………………………………... SATIŞ: ……………………………………../………………………………………………………... 100 KASA 525 KARŞILIK 600 SATIŞ 391 HESAPLANAN KDV ……………………………………../………………………………………………………...

 28. TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ İÇİN: PROSEDÜR AYNI KDV İNDİRİM KONUSU YAPILMAZ (GİDER YAZILABİLİR, AMORTİSMAN DA AYRILAMAZ.) ………………………………………../…………………………………………………... 253 MAKİNE TEÇHİZAT 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 526 KAYDA ALINAN TESİSAT KARŞILIĞI 360 ÖDENECEK VERGİ ………………………………………../…………………………………………………...

 29. FİKTİF KASA İÇİN: BİLANÇO ESASINA TABİ KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ, FİKTİF KASA MEVCUDUNU %10 CEZA ÖDEYEREK KAYITLARINA ALABİLECEKLERDİR. (ÜÇ AY İÇİNDE VERGİ DAİRESİNE ÖDENECEK, GİDER YAZILAMAYACAKTIR.) ………………………………………….../……………………………………….. 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (KKEG) 100 KASA 360 ÖDENECEK VERGİ ………………………………………….../………………………………………..

 30. KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASI İMALAT VE TİCARİ YAPANLAR; BELGESİZ KIYMETLİ MADEN, KIYMETLİ TAŞ VE BUNLARDAN MAMUL ZİYNET EŞYASINI AYNI PROSEDÜRLE BİLDİRİP %2,5 CEZA ÖDERLER İSE BUNLARI KAYDA ALABİLİRLER. ÖDEMELER KDV’DEN İNDİRİLEMEZ, GİDER YAZILAMAZ.

 31. EMTİA VE KIYMETLİ MADENLERDE KARŞILIK HESAPLARI SERMAYENİN CÜZÜ SAYILIR, ORTAKLARA DAĞITILIRSA KV, GV, KURUM STOPAJ ÖDENMEZ.

 32. ÖNERİLERİMİZ • TASARI 31.07.2010 TARİHİNE KADAR TAHAKKUK ETMİŞ VE KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARI KAPSAMAKTADIR. BU SÜRE KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİ İTİBARİYLE ALINMALIDIR. 30.09.2010 ŞEKLİNDE ÖNERGE VERİLMİŞTİR. • VADELER 36 AY OLUP 48-60 AYA UZATILMALIDIR. • VERGİ ASLINA BAĞLI OLMAKSIZIN KESİLEN CEZALARIN %50’Sİ AFFEDİLMEKTEDİR. BU ORAN %90’A ÇEKİLMELİDİR. (MD 2/1-b) • TASDİK KARARINDA VERGİNİN TAMAMI ALINMAKTADIR. %80’Nİ ALINMALIDIR. (MD.3-2/b) • KDV’DE MATRAH ARTIRIMININ 2010 YILINI DA KAPSAMASI DAHA UYGUN OLACAKTIR. • KDV ARTIRIMLARI İÇİN ÖNGÖRÜLEN ORANLAR YÜKSEKTİR. • İNCELEME HANGİ SAFHADA OLURSA OLSUN MATRAH ARTIRIMINDA İNCELEME SONA ERMELİDİR. • KASA HESABINA İLİŞKİN DÜZELTME KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİ İTİBARİYLE YAPILMALIDIR.

 33. ÖNERİLERİMİZ • CARİ DÖNEM TAKSİTLERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMEMELİ. • UZLAŞMALARDAN SONRA TARH VE TEBLİĞ EDİLECEK VERGİLER ÜZERİNDEN BİR AF GETİRİLMELİDİR. • VERGİSİNİ TAM VE GÜNÜNDE ÖDEYENLER İÇİN %15 ORANINDA İNDİRİMLİ UYGULANIR İFADESİNİN KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİH İTİBARİYLE BORCU OLMAYANLAR ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMELİDİR. • ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLEN Ba-Bs FORMLARI İLE İLGİLİ OLARAK BİR DEFAYA MAHSUS CEZASIZ DÜZELTME OLANAĞI GETİRİLMELİDİR. • EKSİK GÜN BİLDİRİMİ AF KAPSAMINA ALINMALIDIR. 14) STOK BEYANLARINDAN HAREKETLE GEÇMİŞE YÖNELİK İNCELEME (ÖRN.ÖTV) VE SORUŞTURMA (ÖRN.GÜMRÜK, KARAPARANIN AKLANMASI)YAPILMAYACAĞI HUSUSU YASAYA EKLENMELİDİR. 15) BİLANÇO DÜZELTMESİ GETİRİLEBİLİR.

 34. ÖNERGELER • NET ORTAKLAR CARİ HESABI • 31.07.2010’UN 30.09.2010 OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ • TASDİK VEYA TADİLEN TASDİK EDİLEN “VERGİLERİN TAMAMI” YERİNE “VERGİLERİN %50’Sİ ŞEKLİNDE DEĞİŞİKLİK ÖNERGESİ VERİLDİ. (MD 3-2/b) • “İKİDEN FAZLA” İBARESİ “DÖRTTEN FAZLA” ÖDEMELERİ HALİNDE (MD 3/9) • VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYEN VE BEYAN EDENLERE UYGULANACAK İNDİRİMLİ % 15 VERGİ ORANININ %10’A DÜŞÜRÜLMESİ İSTENİLMİŞTİR. (MD.6/4)

 35. ÖNERGELER • STOPAJ ARTTIRIMININ TÜM STOPAJLARI KAPSAYACAK ŞEKİLDE OLMASI ÖNERİLDİ. (MD.8) • MATRAH ARTTIRIMINDA İNCELEMELER SONLANDIRILIR (MD.9/4) • BEYAN EDİLEN MAKİNE VE TEÇHİZATTA KDV İNDİRİMİ ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR. (MD.10/3) • KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTİA, MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİN % 18 KDV ORANI % 10 OLARAK ÖNERİLDİ. (MD.11) • KASA VE OCH % 5 OLARAK ÖNERİLDİ. (MD.11-2/b)

 36. TEŞEKKÜRLER… ankymmo@aymmo.org.tr Ymm. Sami KAZICI Ankara YMM Oda Başkanı