a zene transzfer hat sa a roma gyermekek tehets ggondoz s ban
Download
Skip this Video
Download Presentation
A zene transzfer hatása a roma gyermekek tehetséggondozásában

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

A zene transzfer hatása a roma gyermekek tehetséggondozásában - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

A zene transzfer hatása a roma gyermekek tehetséggondozásában. Készítette: Fasching Zsuzsanna Szombathely, 2009. december 14. " A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható . . . Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói , melyekbe csak a zene világít be . "

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A zene transzfer hatása a roma gyermekek tehetséggondozásában' - anika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a zene transzfer hat sa a roma gyermekek tehets ggondoz s ban

A zene transzfer hatása a roma gyermekek tehetséggondozásában

Készítette: Fasching Zsuzsanna

Szombathely, 2009. december 14.

slide2
" A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható . . . Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói , melyekbe csak a zene világít be . "

(Kodály Zoltán)

a t mav laszt s indokl sa
A témaválasztás indoklása
 • A magyarországi cigányság társadalmi helyzete .
 • Ősi, autentikus zenei világuk iránti érdeklődés.
 • A hátrányos helyzetükből való kiútkeresés.
slide5
Kutatási terület

Kísérletem segítségével azokra a kérdésekre

keresem a választ, hogy:

 • milyen hatással van a roma gyermekek

személyiségére az általam kidolgozott

komplex zenei program,

 • milyen kompetenciák fejlesztésére

alkalmas?

slide6
Cél
 • A „Kokas-módszer” széleskörű megismertetése a pedagógus társadalommal.
 • A romákat tanító pedagógusok figyelmének felkeltése arra, hogy a zene személyiségformáló- és transzferhatása segíthet a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásában, beilleszkedési problémáik megoldásában.
slide7
Hipotézis
 • A komplex művészeti foglalkozások hozzájárulnak az alapvető zenei képességek fejlődéséhez (hangrendszer-érzék, hallási képzetek felidézésének képessége;zenei-ritmikai érzék további hangszínhallás, a dinamikai hallás, melodikus-és harmonikus hallás).
 • A zenei, mozgásos és vizuális feladatok hatással vannak a motoros funkciókra,

érzékelési-észlelési folyamatokra, a figyelemre, az emlékezetre, a verbális kifejezőkészségre,az emocionális folyamatokra és a szociabilitásra.

slide8
Vizsgálati minta

Általános iskola első osztályába járó gyermekek

(két intézményben, egy kísérleti és egy kontroll

osztály).

A kísérleti osztályok heti egy alkalommal 60

percben plusz óraszámban, szakkör jelleggel

komplex zenei foglalkozásokon vesznek részt.

A kontroll osztályok a kötelező óraszámba

beépített ének-zene oktatásban részesülnek.

slide9
Módszer
 • Kísérlet
 • Megfigyelés (az előzetésen kidolgozott szempontrendszer alapján)
 • Elemzés (a zenei, mozgásos és tárgyi produkciók)
elm leti h tt r
Elméleti háttér

I. A tanszferhatás

1. A tanszferhatás fogalma és értelmezése:

Woodworth-Schlossberg ,

Rubinstein értelmezése,

Thorndike elmélete szerint.

2. A transzferhatás alapja zenei nevelésünkben:

Vigotszkij megállapította: „ zenei nevelésünk hozzájárul magasabb rendű pszichikus funkciók fejlesztéséhez, amelyeknek hatása messze túllépi a zene speciális tartalmának és anyagának hatásait, pl. ritmusképzés figyelemfejlesztő hatása a matematikára…”

slide11
II. A zenei neveléssel kapcsolatos transzferhatás

Vizsgálatok Magyarországon

1. Barkóczi Ilona- Pléh Csaba

2. Kokas Klára

Az általuk vizsgált kutatási problémák:

- Van-e Kodály koncepciója szerint vezetett zenei nevelésünknek a zenei képességeken kívül a gyermek egyéb képességeire is transzferhatás?

- Zenei nevelésünk mely tényezői segítik az egyéb képességek fejlődését?

slide12
Miért van szükség vizsgálatokra?

a) A zenei képességek fejlesztésével intenzívebb fejlődésnek indulnak a gyermek egyéb képességei. Ha megismerjük a fejlődés módját és mértékét, ha nyomon követhetjük egy-egy képesség alakulását, a képességek összefüggéseiről kapunk képet. Ezzel a nevelés legidőszerűbb feladatát érintjük.

b) Meg kell találnunk a zenei nevelés azon csomópontjait,amelyek a gyermeki személyiség fejlődésében észrevehető pozitív változások előidézésében segítséget nyújtanak.

slide13
III. A zene szerepe a nevelésben

1. Lélektani sajátosságai:

- figyelem,

- emlékezet,

- képzelet,

- gondolkodás,

- tér-, időérzékelés,

- érzelem,

- akarat.

slide14
2. A zene pszichés hatásmechanizmusai
 • Emóciókat indukál és mobilizál
 • Erősíti az én-élményt, az identitás újraszerveződését
 • Általánosan pszichés, energetizáló hatású
 • Növeli a percepciós érzékenységet
 • Figyelemkoncentráló-figyelemelterelő hatású
 • Regresszív hatású
 • Rekreatív hatású
 • Esetenként katartikus hatású
 • Élményrekonstrukciós folyamatokat indukál és mobilizál
 • Segíti az interperszonális kommunikációt
ad