k l nleges b n sm dot ig nyl gyermekek s gyermekcsoportok l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Különleges bánásmódot igénylő gyermekek és gyermekcsoportok PowerPoint Presentation
Download Presentation
Különleges bánásmódot igénylő gyermekek és gyermekcsoportok

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

Különleges bánásmódot igénylő gyermekek és gyermekcsoportok - PowerPoint PPT Presentation


 • 451 Views
 • Uploaded on

Különleges bánásmódot igénylő gyermekek és gyermekcsoportok. Golnhofer Erzsébet, 2005. A befogadó pedagógia Európában. Stabil, jó ideje létező, karakteres, koherens oktatáspolitika, amely mögött erős és aktív szakmai csoportok állnak. (Halász, 2004) Speciális oktatás Európában:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Különleges bánásmódot igénylő gyermekek és gyermekcsoportok' - afram


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k l nleges b n sm dot ig nyl gyermekek s gyermekcsoportok

Különleges bánásmódot igénylő gyermekek és gyermekcsoportok

Golnhofer Erzsébet, 2005.

a befogad pedag gia eur p ban
A befogadó pedagógia Európában

Stabil, jó ideje létező, karakteres, koherens oktatáspolitika, amely mögött erős és aktív szakmai csoportok állnak.

(Halász, 2004)

Speciális oktatás Európában:

www.european-agency.org.

a m lt elk l n t s
A múlt: elkülönítés
 • Elutasítás ----- elfogadás
 • Polgárosodás --- iskolatörvények: tanuláshoz való jog
  • Kivéve azokat, akik…..

a fogyatékosok felmenthetők vagy kizáratnak (1868);

a kizártak hogyan tesznek eleget tankötelezettségűknek (1921)

    • Speciális intézmények ---- elkülönítés (szegregálás)
az integr ci t szt nz folyamatok
Az integrációt ösztönző folyamatok
 • Demokratizálódás: emberjogi megközelítés; esélyegyenlőség, méltányos oktatás
 • A szülői igények árnyalt megfogalmazása, érvényre juttatása
 • A teljesítményközpontú iskola kritikája
 • Elégedetlenség a gyógypedagógiai intézményekkel
befogad iskola j nevel si paradigma
Befogadó iskola – új nevelési paradigma

A speciális nevelési szükséglet tág értelmezése

Mindenki iskolája

Minden egyes gyermek nevelési szükségleteinek kielégítése

k l nleges b n sm dot ig nyl gyermekek
Különleges bánásmódot igénylő gyermekek
 • Speciális nevelési szükségletűek (SNI)
 • Tanulási problémákkal küzdők
  • Tanulási nehézség
  • Tanulási zavar
 • Magatartási zavarokkal küzdők
  • Visszahúzódó, depresszív
  • Ellenséges, inkonzekvens
 • Kivételes képességűek, tehetségesek
szegreg ci
SZEGREGÁCIÓ
 • SNI gyerekek elkülönített nevelése, fejlesztése
  • Speciális intézmények
  • Szakemberek
  • Speciális környezet
  • Egyéni bánásmód
 • „olyan iskolában tanuljon, ahol neki a legmegfelelőbb”
integr ci
INTEGRÁCIÓ

FOGADÁS a többségi iskolában:

 • LOKÁLIS INTEGRÁCIÓ
 • SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ
 • FUNKCIONÁLIS INTEGRÁCIÓ
  • Részleges
  • Teljes
 • Fordított integráció
 • Spontán integráció
inkluzi
INKLUZIÓ
 • ELFOGADÓ
  • Egyenrangú, azonos értékű, jogú egyén
 • BEFOGADÓ
  • Feltételek megteremtése
  • Szociális befogadás
 • MINDEN GYERMEK NEVELÉSI IGÉNYEIT KIELÉGÍTŐ
  • Átalakuló többségi iskola (adaptivitás)
  • A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS A VALÓSÁG
rvek pro s kontra
ÉRVEK PRO ÉS KONTRA
 • A szociális tanulás lehetőségei
 • Hatás az iskolai teljesítményre
 • Közel a családhoz
 • Kik integrálhatók? Mennyit bír el egy osztály?
 • Az iskolák felkészültsége
  • Pedagógusok (szemlélet, tudás)
  • Tárgyi feltételek
  • Gyógypedagógusok
  • Szülők, tanulók
 • A család magatartása
 • Gazdasági hatékonyság
az integr lt oktat s hazai megjelen se
Az integrált oktatás hazai megjelenése
 • 1981. Az első hivatalos kutatás
 • Viták, kisebb lépések
 • Az 1993. évi közoktatási törvény

Nevelés-oktatás külön vagy együtt?

saj tos nevel si ig ny ek
SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYEK
 • testi, mozgásszervi fogyatékos
 • érzékszervi fogyatékos (vak, gyengénlátó, siket, nagyothalló)
 • értelmi fogyatékos (enyhe fokú,középsúlyos)
 • beszédfogyatékos
 • autista
 • halmozottan fogyatékos
 • tanulásban tartósan, súlyosan akadályozott (dyslexia, dysgr.,dyscalc., mutizmus, hyperkinetikus v. kóros aktivitászavar)
k l n t mogat sban r szes lhetnek
Különtámogatásban részesülhetnek
 • egyéni továbbhaladásra

engedélyezettek (1.-4. osztály)

 • felzárkóztató 9.-10. évfolyamon tanulók
 • hátrányos szociális helyzetű tanulók
 • tanulási kudarcnak kitett tanulók
 • nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók
a sz l k joga i k teless gei
A SZÜLŐKJOGAI, KÖTELESSÉGEI
 • Lakóhelyénkérheti a polgármester segítségét, hogy az SNI gyermek neveléséhez a településen teremtsék meg a feltételeket./2003. 13. § (5)/
 • A nev.-i-okt.-i intézményt a szülő választja ki a szakértői bizottság véleménye alapján.

/2003. 30.§ (2)/

 • A jegyző kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével szakértői vizsgálaton jelenjen meg, és a szakértői vélemény alapján gyermekét a kijelölt nevelési-oktatási intézménybe írassa be. /2003. 30.§ (4)/
az integr lt nevel shez oktat shoz sz ks ges felt telek
AZ INTEGRÁLT NEVELÉSHEZ-OKTATÁSHOZSZÜKSÉGES FELTÉTELEK
 • A szakértői bizottság által meghatározott foglalkozáshoz szükséges

- szakirányú végzettségű gyógypedagógus

- szakmai szolgáltatások

 • A gyógypedagógiai nevelés irányelvei
 • Speciális tantervek, tankönyvek; intézményi pedagógiai programok
 • Speciális gyógyászati és technikai eszközök
k l nt mogat si form k
Különtámogatási formák
 • Megemelt normatív támogatás
 • Csökkentett osztálylétszám
 • Utazó tanár, konduktor, logopédus
 • Kötelező rehabilitációs foglalkozások
 • Nem kötelező tanórák
 • Tantárgyi felmentés
 • Felmentés egyes tárgyak osztályzása alól
 • Az ellenőrzés, vizsgáztatás módosítása
 • Egyéni továbbhaladás a 4. osztályig
 • Felzárkóztató oktatás (9. - 10. o.)
cs kkentett oszt lyl tsz m
Csökkentett osztálylétszám
 • Két tanulónak számít:

beszédfogy.,

enyhe ért.fogy,

pszich. fejl. zavar miatt a tanulási

folyamatban tartósan akadályozott

beilleszk., magatart-i, tanulási nehézséggel

kűzdő gyermek

cs kkentett oszt lyl tsz m20
Csökkentett osztálylétszám

Három tanulónak számít:

a testi fogyatékos

az érzékszervi fogyatékos

a középsúlyos értelmi fogyatékos

az autista

utaz gy gypedag gus konduktor logop dus
Utazó gyógypedagógus, konduktor, logopédus

Óvodában vagy iskolában

heti legalább 5 óra foglalkozás esetén

8 gyermekenként 1 fő alkalmazható

k telez habilit ci s rehabilit ci s foglalk ok
Kötelező habilitációs, rehabilitációs foglalk.-ok

Óraszám 8 fős csoportra:

az évfolyamra meghatározott óraszám

50% -a a siket, az autista tanulónál

40% -a a mozgásfogy., a vak, a nagyothalló és a beszédfogyatékos tanulónál

35% -a a gyengénlátónál

15% -a a fennmaradó csoportoknál

Csak szakirányú végzettségű pedagógus tarthatja !

nem k telez v laszthat tan rai foglalkoz sok
Nem kötelező (választható) tanórai foglalkozások

Cél: felzárkóztatás

fejlesztés

tehetséggondozás

konzultáció

Időkerete: a heti kötelező órák

10 (1.- 4. o.), 45 (9.- 10. o.),

15 (5.- 6. o.), 60 (11-12. o.) százaléka.

30 (7.- 8-),

A fenntartóval egyeztettve nagyobb időkeret is lehet !

tant rgyi felment sek
TANTÁRGYI FELMENTÉSEK

„A SNI tanulókat, ill. a beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő tanulót……szakértői vélemény alapján - a gyakorlati képzés kivételével - az igazgató mentesíti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítésalól.” 2003. 30. § (9)

Helyette: egyéni fejlesztési terv alapján egyéni foglalkozásokat kell szervezni.

m dositott vizsg k
MÓDOSITOTT VIZSGÁK

Tantárgyi mentesítés esetén: másik tantárgy választása

Továbbá:

 • hosszabb felkészülési idő
 • írásbeli beszámolóknál segédeszközök (pl. számítógép, írógép) használata
 • szükség esetén szóbeli helyett írásbeli vagy írásbeli helyett szóbeli beszámoló
el k szit vfolyam egy ni tov bbhalad s
ELŐKÉSZITŐ ÉVFOLYAM,EGYÉNI TOVÁBBHALADÁS

Az 1. évfolyam, mint előkészítő év (felmentés a minősítés alól, játékosság)

Az egyéni haladást szakértői vélemény alapján határozzák meg:

 • Egyes tárgyakból vagy valamennyiből ?
 • Melyik évfolyam utolsó tanítási napjáig ? (legkésőbb a 4.oszt. végéig!)
felz rk ztat oktat s
FELZÁRKÓZTATÓ OKTATÁS

Lehetőség a 8. osztályt be nem fejezett és a 16. évet már betöltött tanulóknak.

Időtartam: 10 vagy 20 hónap

Támogatás: 480 000 Ft/év

statisztikai adatok 1 2002 2003 tan v voda k z pisk
Statisztikai adatok (1) (2002/2003. tanév: óvoda - középisk.)
 • Összes fogyatékos gyermek, tanuló :

64 199 fő

 • Integrált nevelésben, oktatásban részesülőként jelzettek:

összesen: 18 165 fő (28,3%)

óvodás: 3479 fő

statisztikai adatok 2 integr lt nevel sben r sztvev k
Statisztikai adatok (2) Integrált nevelésben résztvevők

TIPUS FŐ ÉRINTETTEK (%)

Súlyos magatart. z. 2370 92,4

Részképes. zavar 9053 85

Testi, érzékszervi f . 1480 47,58

Enyhe ért. fogy. 3594 9,3

Középs. ért. fogy. 188 3,46

h ivatalos elj r sok
Hivatalos eljárások
 • 1. Szakvéleményelkészítése, kiállítása:

- A tanulási képességet vizsgáló

szakértői és rehabilitációs bizottság

- Országos szakértői és rehabilitációs

bizottság

- Nevelési tanácsadó

orsz gos integr ci s h l zat
Országos Integrációs Hálózat
 • Céljai:
  • nevelési-oktatási intézmények és velük együttműködő más szervezetek hálózatának kiépítése (bázisintézmény-rendszer),
  • szakmai háttér-szolgáltatások rendszerének kialakítása,
  • belső szegregáció csökkentése,
  • továbbtanulás elősegítése,
  • munkaerőpiaci helyzetük megerősítése
orsz gos integr ci s h l zat szervezeti strukt r ja
Országos Integrációs Hálózat szervezeti struktúrája
 • Integrációs Központ
 • Regionális koordinátorok
 • Kistérségi koordinátorok
 • Feltételek:
  • Az osztályba sorolás szempontjai
  • Tanulási – tanítási módszerek
  • Együttműködésen alapuló értékelési rendszer
  • Műhelymunka – továbbképzési koncepció, terv
szak rt i bizotts gok
Szakértői Bizottságok
 • Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ
 • Beszédvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ
 • Hallásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ
 • Látásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ
pedag giai szakszolg ltat s korai fejleszt s s gondoz s
Pedagógiai Szakszolgáltatás Korai fejlesztés és gondozás
 • Korai fejlesztés és gondozás:
  • Megelőzi az óvodai nevelést, azonban nem helyettesíti azt.
  • Egyéni foglalkozás, vagy – legfeljebb három–öt gyermekből álló – csoportfoglalkozás keretében
  • Feladatait – a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményére épített – egy fejlesztési évre készített egyéni fejlesztési terv alapján kell végezni.
budapesti korai fejleszt k zpont
Budapesti Korai Fejlesztő Központ

Tájékoztat:

 • intézményekről: ambuláns, nappali és hetes (korai fejlesztők, speciális és integrált bölcsődék, óvodák és iskolák, fejlesztő központok, napközi otthonok, gyermekfelügyelet...)
 • terápiákról (pl. mozgás-, zene-, pszichoterápiákról...)
 • szakemberekről, akik egyéni fejlesztést vállalnak
 • érdekképviseleti szervekről
 • szabadidős lehetőségekről
 • szakirodalomról
 • olyan szakemberek elérhetőségéről, akik szociális, egészségügyi vagy jogi területen dolgoznak.
slide36
A korai fejlesztés és gondozás helyszínei:
  • gyógypedagógiai tanácsadó fejlesztő és gondozó központ
  • a konduktív pedagógiai intézet
  • a bölcsőde
  • a fogyatékosok ápoló, gondozó otthona
  • otthoni ellátás utazó gyógypedagógussal
 • Egyéni fejlesztési terv és fejlesztési napló
  • az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottságok szakvéleményei alapján kell elkészíteni

A korai fejlesztés és gondozás a szülő számára jog és nem kötelezettség!

alap tv nyok egyes letek
Alapítványok, egyesületek
 • Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége
 • Sérült Gyermekekért Alapítvány
 • Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége
 • Fogyatékosok Esélye Közalapítvány
 • Fogyatékos Fiatalok Re/Integrációját Segítő Szolgálat
az eredm nyes iskolai gyakorlat jellemz i
Az eredményes iskolai gyakorlat jellemzői
 • Kooperatív tanítás: multidiszciplináris tanári és szakértői teamek
 • Heterogén csoportok: Rugalmas tanulásszervezés
 • Kooperatív tanulás: egymást segítő tanulók, csoportmunkák
 • Eredményes tanítás: igényesség, folyamatos visszajelzés, egyéni tanulási tervek
 • Problémamegoldás: együttműködés, megállapodáson alapuló világos szabályok

(Meijer, 2001)

az iskol k mint szervezetek
Az iskolák, mint szervezetek
 • Az iskolák, mint intézmények tárgyiasult szerveződések:
  • Önálló hatalom
  • Az emberektől elkülönült létezés
 • Az iskolák, mint mentális képződmények:
  • Az emberek együttesen keltik életre
  • Elképzeléseik alapján tartják fenn (emberi közösségek)

(Greenfield, 1974)

az iskolai kult ra meg t l se fejleszt se
Az iskolai kultúra megítélése, fejlesztése
 • Az iskolai kultúra láthatatlan fogalmi alapjai: értékek, az iskola filozófiája, világnézet
 • Az iskola cselekvési programjának érzékelhető és jelképszerű megnyilvánulásai:
  • célok, szándékok; tanterv;
  • hasonlatok, amikkel élünk; iskolai sztorik; az intézmény hősei;
  • intézményi struktúrák;
  • materiális dolgok; tárgyak, emlékek; jelmondatok; formaruha; iskolai rituálék;
  • tanítás-tanulás; a működési folyamat (belső, külső)
az eredm nyes inkl zi felt telei
Az eredményes inklúzió feltételei
 • Tanári attitűdök: szociális érzékenység; empátia; másság elfogadása; a különbségek kezelésének képessége
 • A tanárok szakmai kompetenciája: gazdag módszertani repertoár a sokféleség kezeléséhez
 • Támogató környezet az iskolán belül és kívül: igazgató; helyi irányítás; helyi közösségek; kormányzat; szakmai szervezetek
 • Egyértelmű kormányzati politika, megfelelő finanszírozási rendszer

(Meijer, 2001)

az inkl zi s index szempontjai
Az inklúziós index szempontjai
 • Az inklúziós kultúra megteremtése

Közösségépítés

Az inklúziós értékek meghonosítása

 • Az inklúziós alapelvek kialakítása

Iskolafejlesztés mindenkiért

A sokféleségből fakadó igényeknek való megfelelés

 • Az inklúzió gyakorlatának létrehozása

A tanulás megtervezése

A lehetőségek kihasználása

seg danyag az inkl zi meghonos t s hoz az inkluzi s index
Segédanyag az inklúzió meghonosításához: az inkluziós index
 • Önértékelési szemlélet meghonosítása
 • Az iskolai élet minden elemének értékelése fejlesztési célból
 • A változtatások fontossági sorrendjének meghatározása

Booth, T.- Ainscow, M., 2002:

http://inclusion.uwe.ac.uk/csie/indexlaunch.htm

k zben feln egy elfogad nemzed k k patakin m sz ros m rta
„Közben felnő egy elfogadó nemzedék…”Kőpatakiné Mészáros Márta
 • Cél: minden tanuló fejlesztése
 • Elkötelezettség: inklúzió; együttműködés;
 • Pedagóguskompetenciák: egyéni, közösségi motiváció-teremtés; egyéni fejlesztési módszerek; stb.
 • Osztálytermi folyamatok: adaptív, felfedeztető, problémaközpontú oktatás
 • Tanulóközpontú tárgyi környezet
 • Nyitott intézmények
 • Innováció: a teljes rendszer megváltoztatása
k l nleges b n sm dot ig nyl csoportok
Különleges bánásmódot igénylő csoportok
 • Azok a társadalmi csoportok, amelyek támogatás nélkül nem vagy csak aránytalan nehézségek árán képesek társadalmi helyzetük megőrzésére, javítására:
  • Nemzeti kisebbségek
  • Etnikai kisebbségek
  • Bevándorlók
elt r sek
Eltérések
 • Az anyanyelv és a többségi nyelv birtoklása
 • A csoport kulturális sajátosságai; eltérés a többségi kultúrától
 • Csoportkohézió; a többséghez való viszony
az elt r b n sm d indokai
Az eltérő bánásmód indokai
 • Olyan szocializáció, amely a csoportok értékeit és érdekeit is vállalja.
 • Sajátos identitás, énkép, világkép
 • Nyelv és kultúra
 • Oktatási hagyományok
multikulturalizmus s interkulturalizmus
Multikulturalizmus és interkulturalizmus
 • Multikult.: A kisebbségi társadalmi csoportok nyelvének és kultúrájának megjelenítése a pedagógiai hatásrendszerben.
 • Interkult.: Egy iskolában a többséghez és a kisebbséghez tartozó gyerekek együttnevelése
kisebbs gpedag gia
Kisebbségpedagógia
 • A kisebbségek nevelésének másoktól megkülönböztethető szempontjainak érvényesítése a pedagógiában.
 • Az egyéni és csoportos sajátosságok figyelembevétele.
kisebbs gi csoportok oktat sa
Kisebbségi csoportok oktatása
 • Anyanyelvű oktatás
 • Kétnyelvű oktatás
 • Nyelvoktató kisebbségi oktatás
 • Cigány kisebbségi oktatás
 • Interkulturális oktatás
 • Külföldi tanulók oktatása

Változatos szervezeti keretekben!