dolor tor cic agut dta no traum tic l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dolor Toràcic Agut (DTA) No Traumàtic PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dolor Toràcic Agut (DTA) No Traumàtic

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 79

Dolor Toràcic Agut (DTA) No Traumàtic - PowerPoint PPT Presentation


 • 282 Views
 • Uploaded on

Dolor Toràcic Agut (DTA) No Traumàtic. Dr. J. Font Rocabayera Especialista en Medicina Interna Coordinador àmbit Urgències Medico- Quirúrgiques de la CSPT. Definició DTA: qualsevol sensació àlgida d’instauració recent que es localitza entre el diafragma i la base del coll

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dolor Toràcic Agut (DTA) No Traumàtic' - andrew


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dolor tor cic agut dta no traum tic

Dolor ToràcicAgut (DTA)No Traumàtic

Dr. J. Font Rocabayera

Especialista en Medicina Interna

Coordinador àmbitUrgències Medico-Quirúrgiques de la CSPT

slide2

Definició DTA:

  • qualsevol sensació àlgida d’instauració recent que es localitza entre el diafragma i la base del coll
 • Motiu de consulta molt freqüent (5-20%)
 • S’associa a múltiples entitats patològiques
 • Possibilitat d’existència de malaltia greu que posi en perill la vida del pacient
diagn stic diferencial
Diagnòstic Diferencial
 • Malaltia Cardiovascular: SCA (IAM, Angor), dissecció Ao, miocarditis, pericarditis, arítmies (FA)
 • Malaltia Pleuropulmonar: pleuritis, traqueobronquitis, pneumònia, TEP, pneumotòrax, Tm pulmó
 • Malaltia Gastrointestinal: esofagitis, espasme esofàgic, Mallory-Weiss, ruptura esofàgica, carcinoma esofàgic, ulcus pèptic, còlic biliar, colecistitis, pancreatitis, abscés subfrènic, infart esplènic
 • Malaltia Mediastínica: emfisema mediastínic, mediastinitis, neoplàsia
 • Malaltia Neurològica: herpes zoster, tabes dorsal, neurofibroma, neoplàsia
 • Malaltia Musculoesquelètica: fractura costal, periostitis, hematoma periostial, costocondritis, esquinç muscular, miositis, alt. espatlla, hèrnia cervical,...
 • Malaltia Mamària
 • Malaltia Cutània
 • Malaltia Tiroidal
 • Malaltia Psicògena:ansietat, depressió, simulació,...
objectius d actuaci a urg ncies
Objectius d’actuació a Urgències
 • Descartar les malalties més greus:
  • Síndrome Coronari Agut (IAM, angina inestable)
  • Dissecció d’aorta
  • Tromboembolisme pulmonar
  • Pericarditis aguda
  • Mediastinitis aguda
  • Ruptura esofàgica
  • Pneumotòrax
  • Pneumònia
  • Procesos abdominals (colecistitis, pancreatitis, perforació visceral)
punts b sics pel diagn stic
PUNTS BÀSICS PEL DIAGNÒSTIC
 • Història Clínica
 • Exploració Física
 • ECG
 • Proves d’imatge:
  • Rx Torax
  • TC toràcic
  • Ecografia
 • Laboratori
 • Proves de provocació (ergometria)
hist ria cl nica
Història Clínica
 • perfil isquèmic
 • perfil pericardític
 • perfil pleurític
 • perfil TEP
 • perfil aòrtic
 • perfil esofàgic
 • perfil neurogènic
 • perfil osteomuscular
 • perfil psicògen
hist ria cl nica7
Història Clínica
 • perfil isquèmic:
  • opressiu
  • retroesternal o precordial
  • irradiat espatlles, braços, coll, mandíbula, epigastri o interescapular
  • intensitat variable
  • inici lent amb ascens i descens progressius
  • desencadenat amb exercici, estrès, fred o postpandrial
  • millora amb repòs i nitrats
  • acompanyat de símptomes vegetatius
slide8

perfil pericardític:

  • punxant o opressiu
  • retroesternal o precordial
  • irradiació a coll i espatlles
  • augmenta amb la inspiració, tos i decúbit
  • millora amb bipedestació i inclinació del tronc cap endavant
  • antecedent d’infecció viral prèvia
slide9

perfil pleurític:

  • lancinant o punxant
  • localització costal
  • augmenta amb la inspiració
  • no modifica amb palpació superficial
 • perfil TEP:
  • sol ser de caràcter pleurític
  • pot també ser RTS opressiu
  • pot acompanyar-se de: dispnea, tos, hemoptisi, febre, cianosi, taquipnea, hipoTA i taquicàrdia
slide10

perfil aòrtic:

  • instauració molt brusca i intents
  • localització toràcica anterior o interescapular
  • desplaçament segons progressió (coll, esquena, abdomen, EEII)
  • no modifica amb respiració ni postura
  • diaforesi associada
  • duració variable
  • pot acompanyar-se de focalitat neurològica
slide11

perfil esofàgic:

  • comparteix localització, irradiació i resposta a nitrats amb l’isquèmic
  • duració variable
  • millora amb antiàcids
  • empitjora amb la deglució
 • perfil neurogènic:
  • caràcter lancinant o punxant
  • distribució radicular
 • perfil osteomuscular:
  • augmenta amb la mobilització i pressió manual superficial
  • millora amb repòs i calor
slide12

perfil psicògen:

  • mal definit
  • localitzacions diverses, típica la localització inframamària esquerra
  • duració variable
  • sol limitar la inspiració profona
  • no es relaciona amb l’esforç
  • potacompanyar-se d’hiperventilació
antecedents a investigar
ANTECEDENTS A INVESTIGAR
 • Malaltia Coronària:
  • història familiar
  • edat (♂>40a, ♀>50a)
  • diabetis mellitus
  • HTA
  • Hipercolesterolèmia
  • Hàbits tòxics: Tabaquisme, cocaïna
  • antecedents documentats de cardiopatia isquèmica
  • arteriopatia perifèrica
  • malaltia vasculocerebral isquèmica
  • la presa de Sildenafil (Viagra) que pot desencadenar crisi anginosa en pacients amb cardiopatia isquèmica
slide14

Dissecció d’aorta:

  • HTA
  • malaltia congènita aòrtica
  • valvulopatia aòrtica
  • malaltia teixit conectiu
  • Lues
  • Gestació
  • aterosclerosi
 • Miopericarditis:
  • infecció (virus, TBC)
  • malaltia autoinmune
  • febre reumàtica
  • IAM recent
  • cirurgia cardíaca
  • Neoplàsia
  • Radioteràpia
  • Urèmia
  • episodis previs
  • consum de cocaïna
slide15

TEP:

  • edat >60 anys
  • immobilització >3 dies
  • cirurgia últims 3 mesos
  • malaltia tromboembòlica venosa prèvia
  • neoplàsia activa <6 mesos
  • quimioteràpia
  • gestació, puerperi
  • traumatisme (EEII)
  • anticonceptius orals i tabac
  • ICC
  • MPOC
  • obesitat
  • hipercoagulabilitat
  • Ictus
  • viatges de >6-8 hores
  • insuficiència venosa
 • Pneumònia:
  • malaltia pulmonar prèvia
  • tabaquisme
  • infecció viral prèvia
  • deformitat toràcica
  • malaltia neuromuscular
  • alteració nivell consciència
 • Pneumotòrax:
  • episodis previs
  • maniobra Valsalva
  • tabaquisme
  • malaltia pulmonar
consideracions
Consideracions
 • moltes de les descripcions del malestar toràcic són imprecises
 • Chest Pain Study Group:
  • sols 54% dels pacients amb DTA opressiu:presentaven isquèmia coronària
  • el 22% dels pacients amb DTA punxant: presentaven isquèmia coronària
 • estudi Framingham: el 50% dels pacients amb IAM no recordaven els símptomes
 • hiperestèssia de paret toràcica en el 15% dels pacients amb IAM
consideracions17
Consideracions
 • malgrat la HC és el punt de partida inicial, tenir en compte que:
  • és bastant imprecisa la majoria de vegades
  • és poc confiable com única eina diagnòstica
  • quan s'agafa com a única base, es corre un risc important de cometre errors greus
exploraci f sica ef
Exploració Física (EF)
 • registre immediat de les constants vitals: PA,FC,Tª,FR i Sat O2 (< 5 minuts)
 • signes de gravetat imminent:
  • hipotensió arterial (SCA, TEP)
  • hipertensió arterial extrema
  • diferència PA a EESS (15-25 mmHg) (DA)
  • insuficiència respiratòria
  • mala perfusió perifèrica
  • obnubilació o alteració nivell consciència
  • focalitat neurològica
slide19

Inspecció:nivell de consciència, estat pell-mucoses, lesions herpètiques

 • Auscultació cardiorespiratòria: bufs cardíacs, frec pericàrdic, 3er-4rt sorolls, estertors crepitants, buf tubàric, frec pleural
 • Exploració vascular: estat dels polsos, edemes, color i perfusió EEII, signes TVP
 • Exploració abdominal: peristaltisme abdominal, reproducció dolor, masses, defensa o signes d’irritació peritoneal
 • Exploració neurològica bàsica
 • Exploració aparell locomotor: signes flogòtics, reproducció del dolor a la palpació
consideracions20
Consideracions
 • l'exploració física és normal molt freqüentment, sobretot en els casos de cardiopatia isquèmica
 • una EF normal no descarta malaltia greu
slide21
ECG
 • ECG als primers 10 minuts de l’ingrés
 • repetir ECG al cedir el dolor i davant de nous episodis
slide22

signes d’insuficiència coronària presents en 2 o més derivacions contigües són:

  • ones T -simètrica i profona (isquèmia subepicàrdica): freqüents sobretot en la fase d’isquèmia crònica
  • ones T + picudes i simètriques (isquèmia subendocàrdica): poc freqüents, fugaces, fase d’isquèmia hiperaguda
  • descens ST (> 0.5 mm) (lesió subendocàrdica): angina inestable, IAMSEST, cardiopatia isquèmica crònica
  • ascens ST (lesió subepicàrdica): fase aguda del IAM, angina de Prinzmetal
 • l´aparició de BBEFH simultani a dolor toràcic també ha de fer sospitar un SCA
slide28

Ascens ST:

  • sensibilitat 50%, especificitat 92% per IAM
  • prevalença IAM del 80%
 • Descens ST( > 0,5 mm) oinversió de l’ona T:
  • patognomònic de SCA
  • prevalença IAM del 20%
 • 10-15% dels IAM: ECG normal.
 • 30% dels IAM:ECG anormal però no clarament isquèmic
slide29

els signes de pericarditis aguda són:

  • 1era fase:
   • elevació del ST de concavitat superior
   • descents del PR
   • afectació de totes derivacions excepte aVR i V1
  • 2ona fase (dies després):
   • normalització ST i aplanament ones T
  • 3era fase:
   • inversió ones T (poden revertir en setmanes/ mesos o persistir indefinidament)
slide31

altres causes ona T – o aplanada:

  • variant normalitat: deportistes, hiperventil·lació
  • creixement o bloc intraventricular
  • cor pulmonale agut o crònic
  • miocarditis o miocardiopaties
  • alcoholisme
  • prolapse mitral
  • displàssia aritmogènica del ventricle dret
  • AVC
  • després d’una crisi de taquiarítmia paroxística
  • fàrmacs
slide32

altres causes ona T més + de lo normal:

  • variant normalitat: deportistes, vagotonia
  • alcoholisme
  • hiperpotassèmia
  • AVC
  • insuficiència aòrtica poc evolucionada
slide33

altres causes ascents del ST:

  • variant normalitat
  • malformació toràcica
  • repolarització precoç
  • cor pulmonale agut
  • hiperpotassèmia
  • hipotèrmia
slide34

altres causes descents del ST:

  • variant normalitat
  • hiperventil·lació
  • fàrmacs: diurètics, digital
  • hipopotassèmia
  • prolapse mitral
  • després d’una crisi de taquiarítmia paroxística
  • bloc intraventricular
  • creixement ventricular
consideracions35
Consideracions
 • Tenir present que:
  • ECG inicial sols és diagnòstic en el 25-50% dels IAM
  • ECG intercrisi pot ser normal
  • l’absència de canvis ECG durant la crisi no exclou malaltia coronària subjacent, però la seva presència és patognomònica d'angina de pit
 • ECG normal o inespecífic:
  • identifica una població de menor risc, però no descarta la presència de malaltia coronària aguda
laboratori
Laboratori
 • 1ª determinació a l’ingrés:
  • hemograma
  • coagulació
  • D-dimer (sospita de TEP)
  • bioquímica estàndar:
   • glucosa
   • funció renal: urea i creatinina
   • Ionograma (Na, K)
   • CK (sospita de SCA)
   • AST, ALT, bilirrubina i amilasa (malaltia biliar o pancreàtica)
 • 2ª determinació (8 o 12 hores d’inici del dolor):
  • CK i Troponina T
 • perfil lipídic dins les primeres 24 h
cin tiques alliberaci
Cinètiques alliberació
 • CK:
  • Elevació: 4-8 h
  • Pic màxim: 18-36 h
  • Normalització: 72-96 h
 • Troponina:
  • Elevació: 4-7 h
  • Pic màxim: 14-36 h
  • Normalització: 5-14 d
slide38

CK totals:

  • positives a partir d’una elevació >x 2 del valor de referència (380 UI/ml)
  • que segueixin un patró d’alliberació característic
  • seriar CK cada 6 h fins normalització
  • sempre l’elevació de CK s’ha d’acompanyar de Troponina + per confirmar origen miocàrdic
 • Troponina T:
  • una determinació a les 8-12 h d’iniciat el dolor
  • no cal seriació
troponina
Troponina
 • és marcador de risc amb valor pronòstic a curt plaç
 • sensibilitat Troponina > CK
 • gran especificitat per malaltia coronària
 • marcador indirecte de presència de placa d’ateroma inestable amb formació de trombus plaquetari
 • és necessària per realitzar una estratificació precoç del risc dels pacients amb SCASEST (síndrome coronari agut sense elevació ST)
altres causes d elevaci de ck
Altres causes d’elevació de CK
 • Malalties musculoesquelètiques
 • Intoxicació etílica
 • Diabetes
 • Insuficiència renal
 • Traumatismes
 • Convulsions
 • Exercici intens
 • Hipotèrmia
 • TEP
 • Hipotiroidisme
 • Gestació
 • Tumors
 • Injeccions intramusculars
 • Hemòlisi de la mostra
 • Fàrmacs
proves d imatge
Proves d’imatge
 • Rx tòrax:
  • practicar-la sempre davant tot DTA significatiu
  • excepció: dolor clarament muscular sense antecedent traumàtic
  • projeccions:
   • sospita dx d’origen cardiovascular: projecció AP
   • sospita dx d’origen pleurorrespiratori o pericàrdic: projecció PA i P en bipedestació
   • sospita dx de pneumotòrax: projecció PA en inspiració com 1era opció. Si és normal fer projecció PA en espiració forçada
dissecci aorta
Dissecció Aorta:
 • TC toràcic:
  • provad’elecció
  • sensibilitati especificitat> 95%
  • C.I.: al·lèrgiacontrastiodat
 • Ecocardiografiatransesofàgica:
  • alta sensibilitat i especificitat
  • provaincòmodepelpacient
  • indicada en al·lèrgiacontrastiodat o impossibilitat de TC
 • RM:
  • sensibilitati especificitat> 95%
  • prova de lenta execusió
  • dificultats de monitoratge
 • Aortografia:
  • provade referència, de gran precisió
tc tor cic
TC toràcic
 • dissecció aòrtica
tromboembolisme pulmonar
Tromboembolisme pulmonar
 • TC toràcic:
  • prova d’elecció
  • sensibilitat i especificitat >90%
  • contraindicació absoluta: al·lèrgia al contrast iodat.
  • contraindicació relativa: insuficiència renal amb aclariment de creatinina <30ml/mto:
   • si el pacient no presenta MPOC significativa i té una Rx tòrax normal, valorar la possibilitat de la gammagrafia pulmonar V/Q com a primera opció
   • si presenta MPOC significativa i/o Rx tòrax alterada, realitzar el TC toràcic com a millor opció diagnòstica assegurant una bona hidratació i valorant el tractament amb acetilcisteïna a dosis de protecció renal
slide46

Gammagrafia pulmonar V/Q:

  • prova alternativa al TC en casos:
   • d’al·lèrgia al contrast iodat
   • d’insuficiència renal greu
   • quan el TC toràcic i l’eco-doppler venós d’EEII són negatius
  • el resultat és en probabilitat gammagràfica per TEP:
   • alta probabilitat
   • probabilitat intermèdia
   • baixa probabilitat
   • prova normal
slide47

Arteriografia pulmonar:

  • sensibiltat 98% i especificitat 95-98%
  • indicació:
   • quan altres exploracions complementàries no han estat específiques i persisteix la sospita diagnòstica de TEP
triatge dolor tor cic

triatge dolor toràcic

Guia d’actuació del dolor toràcic agut no traumàtic a urgències

pacients amb dolor tor cic agut de possible origen coronari dtapoc
pacientsamb dolor toràcicagut de possible origen coronari (DTAPOC)
 • observació durant unes hores per seriar marcadors miocàrdics
 • no caldrà monitoratge
 • tractament:
  • repòs absolut les primeres hores
  • antiagregants (AAS 250 mg/dia o Clopidogrel 75mg/dia si intolerància o al·lèrgia a l’AAS)
  • si presenta FRCV iniciar:
   • enoxaparina (dosis de 1mg/kg/12h/sc)
   • estatina
   • IECA
signes de risc
Signes de risc
 • símptomes d’isquèmia accelerada < 48 h
 • angina post-IAM
 • EAP o signes de IC (S3 o estertors)
 • buf cardíac de regurgitació mitral nou o agreujat
 • hipotensió arterial
 • arítmies o BBEFH de nova aparició
 • marcadors biològics + (CK, Troponina)
 • canvis dinàmics ECG:
  •  ST > 1mm en 2 derivacions contigües
  • Inversió T > 3mm en > 3 derivacions
  •  ST en repòs < 1mm en múltiples grups de derivacions (anterior, inferior, lateral)
probabilitat pretest per cardiopatia isqu mica
PROBABILITAT PRETEST PERCARDIOPATIA ISQUÈMICA
 • tipificació del dolor toràcic
  • dolor centretoràcic
  • desencadenat amb l'esforç o estrès
  • cedeix amb repòs o NTG/sl
 • dolor típic: 3 característiques
 • dolor atípic: 2 característiques
 • dolor no suggestiu: 1 o cap
slide54

Edat sexeD.T. D.A. N. S. Ass.

 • 30-39 homeIIBMB

dona IMBMBMB

 • 40-49 homeAIIB

dona IBMBMB

 • 50-59 home AIIB

dona IIBMB

 • 60-69 home AIIB

dona AIIB

Alta(>90%),Intermèdia(10-90%),Baixa(< 10%),

Molt Baixa(< 5%)

(N Engl J Med 1979; 300: 1350- 1358)

prova d esfor
Prova d’esforç
 • especificitat 85%
 • sensibilitat 65%:
  • 40% AEC 1 vas
  • 90% AEC 3 vasos
 • 60% falsos positius en població de baixa prevalença
 • resultat valorable quan s’arriba al 85% FCMT
 • indicació: pacients amb DTA i probabilitat pretest per CI intermèdia o alta, quan:
  • sospita d’origen coronari després de descartar-se SCA d’alt risc o risc intermedi (presència de signes de risc)
  • origen del DTA persisteix incert
resultats prova d esfor
RESULTATS PROVA D’ESFORÇ
 • prova d’esforç positiva:
  • signes de severitat
  • no signes severitat
 • prova d’esforç negativa:
  • no descarta possible malaltia coronària subjacent
  • classifica la situació com de baix risc
  • baixa probabilitat de complicacions durant el 1er any:
   • < 2% de mort o IAM
contraindicacions p e
Contraindicacions P.E.
 • absolutes:
  • IAM recent, menys de 3 dies
  • angina inestable no estabilitzada
  • arítmies cardíaques incontrolades amb deterior hemodinàmic
  • estenosi aòrtica severa simptomàtica
  • insuficiència cardíaca no estabilitzada
  • embòlia pulmonar
  • pericarditis o miocarditis aguda
  • dissecció d’aorta
  • incapacitat física o psíquica per realitzar la prova d’esforç
slide58

relatives:

  • estenosi valvular moderada
  • anormalitats hidroelectrolítiques
  • HTA severa (PAS> 200 i/o PAD > 110 mmHg)
  • taquiarítmies o bradiarítmies
  • miocardiopatia hipertròfica u altres formes d’obstrucció al tracte de sortida del VE
  • BAV II-III grau
  • malaltia aguda sistèmica
  • alteracions del ECG de base que dificultin la seva interpretació com el BBEFH
spect
SPECT
 • quan no siguin elegibles per ergometria
 • es valorarà junt amb el cardiòleg
 • si hi ha disponibilitat de llits d’hospitalització es sol·licitarà l’ingrés a sala
 • si no hi ha disponibilitat, el pacient romandrà a urgències en espera dels resultats (unitat de suport a urgències)
inici de mobilitzaci test del passad s
INICI DE MOBILITZACIÓ (“TEST DEL PASSADÍS”)

11/2008

62

caminar a pas lleuger durant uns minuts (3-5 minuts)

si no hi ha incidències podrà ser remès al domicili amb antiagregants i es programarà l'ergometria per el primer dia possible

si durant el mateix, el pacient presenta dolor toràcic o altre símptoma sospitós, es tractarà com probable SCA i es procedirà a ingrés hospitalari

slide63

Abans de les Unitats de dolor toràcic:

  • incertesa diagnòstica
  • la decisió d’ingrés o alta hospitalària depenia de la interpretació subjectiva de cada metge
  • molts pacients eran ingressats amb l’objectiu d’identificar un possible SCA
  • en el 50-75% pacients hospitalitzats no es demostrava una causa cardíaca
  • un 2-8% pacients eren catalogats com no isquèmics i eren portadors d’un SCA
slide64

amb les Unitats de dolor toràcic:

  • s’ha millorat l’assistència dels pacients amb DT agut a urgències
  • s’ha disminuit el consum de recursos d’hospitalització
  • es disposa d'uns criteris objectius per ajudar a decidir quins pacients:
   • han de ser hospitalitzats per SCA
   • poden ser donats d'alta a domicili amb molt baixa probabilitat de complicacions
slide65

“la Medicina no deixa de ser un art i una ciència”

 • “la bona pràctica mèdica resulta sempre de la barreja de l’art de la incertesa i la ciència de la probabilitat”

(“David Naylor”)

cas clinic
Cas clinic
 • Home de 52 anys que consulta per dolor toràcic
 • Es desperta per dolor centretoràcic opresiu continuat, d’uns 20 minuts de duració, sense palpitacions i amb lleugera sudoració. Sembla que també li molestava el braç esquerre.
 • Aquests dies està amb força estrés laboral.
constants
Constants
 • TA 145/90 mmHg
 • FC 95 bpm
 • FR 22 rpm
 • Sat O2 99%
 • Tª 36.5ºC
antecedents
Antecedents
 • Ex-fumador
 • HTA
 • A vegades li han trobat la glucosa una mica alta
 • Hipercolesterolemia lleugera
 • Tractament: una pastilla per la TA i una pastilla pel colesterol
exploraci f sica
Exploració Física

Inspecció normal, no lesions cutànies

AR: MVC

ACC: TCR, sense bufs ni frec pericàrdic

Polsos perifèrics presents i simètrics, no bufs femorals

ABD i SN normal

an lisi
Anàlisi
 • Hemograma normal
 • Glucosa 120 mg/dL
 • Urea, creatinina normals
 • Ionograma (Na, K) normals
 • CK 200 mg/dL
 • Coagulació (TP, TTPa) normals
observaci
Observació
 • Pacient asimptomàtic
 • Anàlisi a les 8 hores del dolor:
  • Ck: 200 mg/dL, Troponina T 0.019 (normal)
 • ECG sense canvis
resum
RESUM

Home, amb antecedents de HTA, Dislipèmia, exfumador i que consulta per clínica de dolor toràcic entre atípic i típic, amb exploració física i exploracions complementàries practicades fins aquests moment normals i període d’observació sense incidències.

Per tant, de moment d’etiologia incerta però amb sospita clínica d’origen coronari (dolor toràcic de possible origen coronari)

prova provocacio d isqu mia
Prova provocacio d’isquèmia
 • Per completar valoració s’haurà de practicar una prova de detecció d’isquèmia:
  • Ergometria
proves d esfor des d urg ncies
Provesd’esforç des d’urgències
 • 102 proves d’esforç/ any 2000
 • Edat mitjana: 55.5 + 11.5 anys
 • Sexe:
  • 58 homes (56.9%)
  • 44 dones (43.1%)
 • FRCV:
  • 41.7 % HTA -12.7 % DM -1.9 % AF
  • 33.3 % DLP -50 % Tabaquisme
slide77

Característiques clíniques:

  • 7 (6.9 %) dolor típic
  • 92 (90.2 %) dolor atípic
  • 3 (2.9 %) dolor no suggestiu
 • Resultat:
  • positives: 12 (11.8%)
  • negatives: 87 (85.3%)
  • no concloents: 3 (2.9%)
slide78

any 2001: 115 proves, 2002: 110 proves

 • cap complicació durant la prova d’esforçprecoç des del 2000
 • seguiment durant 3 mesos a CCEE dels pacients amb ergometria - / 2000:
  • cap complicació major (IAM o mort CV)
  • cap ingrés per SCA
  • en 2 pacients( 2.2 %) per persistència de la clínica es va practicar SPECT que demostrà una isquèmia lleugera
conclusions
Conclusions
 • estratègia segura i aplicable al nostre àmbit, sense índex de complicacions significatiu
 • millora l’assistència dels pacients amb DTA
 • evitaaltes hospitalàries improcedents pel risc de complicacions greus que poden comportar
 • evitaingressos innecessaris per reducció dels de baix risc