slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Napokon završavate srednju školu? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Napokon završavate srednju školu?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 66

Napokon završavate srednju školu? - PowerPoint PPT Presentation


 • 225 Views
 • Uploaded on

Napokon završavate srednju školu?. Postali. ste. MATURANT?!. Nalazite. na. se. raskrsnici. ŽIVOTA?. ?. ?. ?. ?. ?. ?. ?. Veliki upitnik . Vam stoji nad. GLAVOM?. Šta želim u budućnosti?. Dobar posao?. Koji fakultet upisati?. ?. ?. ?. ?. ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Napokon završavate srednju školu?' - anana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Napokon završavate

srednju školu?

slide3

Postali

ste

MATURANT?!

slide4

Nalazite

na

se

raskrsnici

ŽIVOTA?

slide5

?

?

?

?

?

?

?

Veliki upitnik

Vam stoji nad

GLAVOM?

slide6

Šta želim u

budućnosti?

slide9

?

?

?

?

?

Izabrati dobar fakultet je važno jer

vam od toga zavisi budućnost!!!

Arhitektura

Pravo

Medicina

Ekonomija

Filozofija

slide10

Dobrodošli na

Ekonomski fakultet u Sarajevu

slide11

Hercegovini.

i

Bosni

u

institucija

najstarija

ekonomska

je

SARAJEVU

u

Ekonomski

fakultet

ekonomski fakultet u sarajevu
Ekonomski fakultet u Sarajevu
 • Elektronska prijava ispita
 • Courseware/ Moodle
 • Distance Learning
 • Ljetne škole
 • Career Centar
 • Sarajevo Business School (GCD)
 • ...i još mnogo toga!
ekonomski fakultet u sarajevu1
Ekonomski fakultet u Sarajevu
 • 41% doktora nauka
 • 34% magistar nauka
 • 25% asistenata
 • 125 nastavnika i saradnika; 200 zaposlenih
 • 11.000 m2 na tri lokacije; 27 sala i 3 amfiteatra
ekonomski fakultet u sarajevu2
Ekonomski fakultet u Sarajevu
 • Računarske sale: 6
 • Računari: 400
 • Studomati: 9
 • Broj studenata:
  • I Ciklus studija: preko 6.000 (Sarajevo i Goražde)
  • II Ciklus studija (master programi): 700
 • Profesori koji predaju: u zemljama EU, na London School of Economics and Business, u zemljama regiona, ...
 • Prestižne stipendije

Naši studenti rade u kompanijama

kao što su: BH Telecom, Coca-Cola,

ASA Group, Elektroprivreda, Deloitte,

banke, osiguravajuće kuće itd

rukovodstvo uprava fakulteta
Rukovodstvo/Uprava Fakulteta

Dekan

Prof. dr Veljko Trivun

dekanova lista
Dekanova lista
 • Najbolji studenti
 • Stipendije
 • Nagrade
 • Putovanja
 • Posao!!!
ne to vi e o bolonjskom procesu

Cjeloživotno učenje

Nešto više o Bolonjskom procesu
 • Evropski prostor visokog obrazovanja
  • mobilnost
  • usporedivost
  • transparentnost

III

ciklus

studija

II ciklus studija

I ciklus studija

slide19

STUDIJSKI PROGRAMI

 • Akademski studij Ekonomije
 • Akademski studij Menadžmenta
 • Visoka poslovna škola
 • Sarajevo Business School
akademski program ekonomije
Akademski program Ekonomije
 • Zvanje: Bakalaureat ekonomije
 • Oblast: Ekonomija
 • Smjerovi:
  • Globalna ekonomija
  • Ekonomska analiza
  • Ekonomija javnog sektora
  • Ekonomija Evrope
  • Makroekonomski menadžment
  • Makrofinansijski menadžment

Obrazuje stručnjake za različite aspekte bavljenja ekonomskom naukom.

akademski program menad menta
Akademski program Menadžmenta
 • Zvanje: Bakalaureat ekonomije
 • Oblast: Menadžment
 • Smjerovi:
  • Marketing menadžment
  • Menadžment i organizacija
  • Međunarodni biznis
  • Menadžment informacioni sistemi
  • Finansijski menadžment
  • Računovodstvo i revizija

Namjenjen je onima koji žele kombinirati analitička znanja ekonomije i biznisa sa praktičnim znanjima i vještinama menadžmenta.

visoka poslovna kola
Visoka poslovna škola
 • Zvanje: Bakalaureat poslovne ekonomije (biznisa)
 • Oblast: Poslovna ekonomija (biznis)
 • Smjerovi:
  • Bankarstvo i osiguranje
  • Menadžment
  • Marketing
  • Razvoj poslovnih informacionih sistema
  • Računovodstvo i revizija
  • Turizam

Profilira buduće ekonomiste koji će raditi u tipičnim poslovnim funkcijama savremenog poslovanja.

akademski program eim i vp
Akademski program EiM i VPŠ

Plan upisa u prvu godinu studija u

akademskoj 2009/10. godini

akademski program eim i vp1
Akademski program EiM i VPŠ
 • Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija vrši se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji na osnovu:
  • Općeg uspjeha(maksimalno 40 bodova);
  • Pojedinačni kriterij:
   • Uspjeh iz Maternjeg jezika i pojedinih predmeta značajnih za studij ekonomije i menadžmenta (maksimalno 20 bodova)
   • Značajni predmeti:
    • EiM: maternji jezik, Matematika, Informatika, strani jezik
    • VPŠ: maternji jezik, Informatika, strani jezik
akademski program eim i vp2
Akademski program EiM i VPŠ
 • Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija vrši se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji na osnovu:
  • Rezultata postignutog na prijemnom ispitu:
   • Studij Ekonomija i Menadžment
    • Matematika
    • Maternji jezik
    • Ulazni test iz engleskog jezika
   • Za studij Visoke poslovne škole
    • Maternji jezik
    • Ulazni test iz engleskog jezika
akademski program eim i vp3
Akademski program EiM i VPŠ
 • Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija vrši se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji na osnovu:
  • Rezultata ostvarenih na takmičenjima koja su zvanično organizovana na nivou kantona, Federacije BiH i BiH iz predmeta: Matematika, Fizika, maternji jezik, strani jezik, Informatika;
  • Posebnog priznanja ‘Učenik generacije’;
akademski program eim i vp5
Akademski program EiM i VPŠ
 • Primjer:

Ukupan zbir ocjena 36 : sa brojem predmeta 8 = 4,5

4,5x4=18,0

slide32

Zajednički studij Griffith College Dublin i Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

 • Studij na engleskom jeziku
 • Program traje tri godine, i to prve dvije godine u Sarajevu, a treća u Dablinu
 • Završetkom studija, student dobija dvije diplome, Griffith College Dublin i Ekonomskog fakulteta u Sarajevu
 • Diploma GCD međunarodno priznata uEU i svijetu
 • Nakon diplomiranja moguće je nastaviti magistarski studij u Irskoj ili BiH ili pronaći adekvatno zaposlenje i dobiti trajnu boravišnu vizu
slide33

Stručna kvalifikacija: Bachelor of Arts in Business

 • Predavači: vrhunski profesori i priznati stručnjaci
 • Studentima u Sarajevu omogućeni identični uvjeti rada onim u Dablinu.
 • Plan i program studija je u potpunosti preuzet od GCD
 • Studenti se na trećoj godini mogu odlučiti za jedan od četiri ponuđena smjera:
   • Marketing
   • Finansije
   • Menadžment ljudskih resursa
   • E-business i tehnologija
slide34

Uslov za upis:

  • minimalna prosječna ocjena 3,5
  • dokaz o znanju engleskog jezika
  • bez prijemnog ispita
 • Cijena studija je 5.000 Eura godišnje za prve dvije godine, i 6.000 Eura zatreću godinu.
 • Studentima je omogućeno kreditiranje od strane Raiffeisen banke, sa
 • odgovarajućim rokom otplate i početkom otplate nakon diplomiranja.
slide37

Šta je Distance learning studij?

 • Distance Learning studij (EFSA DL studij) je program Ekonomskog fakulteta u Sarajevu koji koristi kombinovani model klasične edukacije u učionici i distance learning edukacije putem Interneta.
 • Upis na DL studij u skladu sa Bolonjskim principima
 • Kombinovani model klasične edukacije u učionici i distance learning edukacije putem Interneta.
 • Upis na DL studij: Ekonomija, Menadžment i Visoka poslovna škola
slide38

Prednosti:

 • Mogućnost trenutne primjene naučenog na poslu
 • Mogućnost samoorganizovanja vremena
 • Pristup nastavi u skladu sa potrebama i stilom života.
 • Učenje sa bilo kojeg mjesta i u bilo koje vrijeme putem Interneta
 • Nastavni plan i program zasnovan na odredbama Bolonjske deklaracije
slide39

Prednosti:

 • Privatnost studenta osigurano savremenim softverskim rješenjem
 • Korištenje i praktična upotreba savremenih informaciono-komunikacijskih tehnologija
 • Povezivanje i upoznavanje sa studentima iz drugih gradova i regiona
 • Zvanje Bachelora po završenom studiju sa svim pravima bolonjske deklaracije kao na klasičnom studiju
slide40

Uvodno predavanje:

  • Upoznavanje sa nastavnicima
  • Plan rada tokom semestra
  • Način ocjenjivanja
slide41

DL nastava:

  • Pristup materijalima putem Interneta
  • Izvšavnjeonline obaveza- kviz, zadaća, diskusije
slide42

Klasična nastava – predavanje/konsultacije:

  • konsultacije
  • diskusije
  • predavanja
  • raščišćavanje nedoumica i otvorenih pitanja
slide43

Klasična nastava – prvi test:

  • studenti moraju fizički pristupiti ispitu u sali
slide44

Provjera znanja

 • Materijali
 • Komunikacija
 • Softver i hardver
 • Upis
 • Činjenice:
  • više 600 studenata na DL studiju
  • IV generacija studenata
  • 89% studenata zadovoljno izabranim načinom studiranja
slide52

Web stranica...

...sa svim potrebnim podacima.

www.efsa.unsa.ba

slide53

Studentska

udruženja...

slide55

Multimedijalna nastava:

LCD projektor

DVD prezentacije

slide57

Naši studenti imaju mogućnost:

Odlaska na ljetne škole

slide58

Naši studenti imaju mogućnost:

Korištenje

Bibliotekarsko

informativnog

centra

103 000 knjiga

Pretplata na 50 tekućih časopisa

11 000 tomova časopisa

Mogućnost korištenja interneta

slide59

Naši studenti imaju mogućnost:

Prostor za učenje i timski rad

Omogućen pristup svjetskim bazama podataka

slide60

Naši studenti imaju mogućnost:

Dobiti nagradu za rad i trud

Ekonomski fakultet je formirao ''Dekanovu listu''

na kojoj se nalaze najbolji studenti

slide61

Naši studenti imaju mogućnost:

Sarađivati kroz nastavu i različite projekte

sa prestižnim kompanijama iz cijele BiH

Poslovni savjet Ekonomskog fakulteta čini

trideset prestižnih bh kompanija!

slide62

Centar za

menadžment i

informacione

tehnologije

Potpuna informatizacija i elektronska komunikacija

slide63

E-net Centar

Mogućnost audio i video konferencija

slide64

Naši studenti imaju mogućnost:

Unaprijediti svoja znanja, informirati se o zaposlenju,

naučiti kako pripremiti CV,

učestvovati u seminarima...

...kroz Centar za razvoj karijere studenata

mi obrazujemo lidere u razli itim oblastima

AIDA JAŠAREVIĆ

KEMAL KOZARIĆ

ALIJA BEHMEN

ALMIR GREDIĆ

ZDRAVKO ČOLIĆ

SVETLANA CENIĆ

SEMIR OSMANAGIĆ

DEJAN RADOVIĆ

MI OBRAZUJEMO LIDERE U RAZLIČITIM OBLASTIMA

NEKI OD NAŠIH STUDENATA BILI SU I…………

slide66
Služba za rad sa studentima

i planiranje nastave

Tel: 033 275 927

E-mail: studentska.sluzba@efsa.unsa.ba

Distance Learning Team

mr Kemal Kačapor

Tel: 033 253 786

E-mail: kemal.kacapor@efsa.unsa.ba

Sarajevo Business School

Prof. dr Besim Ćulahović

Tel: 033 253 786

E-mail: besim.culahovic@efsa.unsa.ba